Skolebidrag 8.-10. trinn

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle grunnskoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 8.-10. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 8.-10. trinn
Akershus fylke -0,5 -0,3 -0,1 -0,2
Aust-Agder fylke 0,4 0,2 -0,2 0,0
Buskerud fylke -0,3 -0,1 0,1 0,1
Finnmark Finnmárku fylke -1,8 -1,6 -2,0 -1,8
Hedmark fylke 0,0 0,2 0,2 0,1
Hordaland fylke 0,2 0,4 0,6 0,5
Møre og Romsdal fylke 0,1 0,2 0,1 0,1
Nordland fylke -0,4 -0,6 -0,6 -0,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 0,1 -0,1 0,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 0,5 0,2 0,1 0,2
Oslo fylke -0,3 -0,4 -0,6 -0,6
Rogaland fylke 0,4 0,2 -0,1 -0,1
Sogn og Fjordane fylke 0,1 0,1 0,2 -0,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 0,7 0,9 0,9
Telemark fylke -0,6 -0,8 -0,6 -0,3
Troms Romsa fylke -0,6 -0,9 -0,8 -0,4
Trøndelag fylke 0,4
Vest-Agder fylke 0,0 0,0 -0,3 -0,1
Vestfold fylke 0,3 0,0 0,2 0,4
Østfold fylke 0,6 0,7 0,8 0,9
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske karakterpoeng
Akershus fylke 34,5 35,1 36,3 37,1
Aust-Agder fylke 32,8 33,0 34,0 35,4
Buskerud fylke 33,1 33,8 34,9 35,7
Finnmark Finnmárku fylke 30,5 31,1 31,3 32,4
Hedmark fylke 32,6 33,3 34,3 35,1
Hordaland fylke 33,7 34,2 35,3 36,1
Møre og Romsdal fylke 33,6 34,0 34,9 35,5
Nordland fylke 32,0 32,3 33,5 34,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 32,2 32,4 33,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 33,0 33,2 34,3 35,4
Oslo fylke 35,7 36,2 37,1 38,1
Rogaland fylke 34,4 34,6 35,3 36,1
Sogn og Fjordane fylke 34,2 34,4 35,5 36,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 34,2 34,7 35,7
Telemark fylke 31,7 32,0 33,3 34,7
Troms Romsa fylke 32,7 33,0 34,3 35,6
Trøndelag fylke 35,7
Vest-Agder fylke 33,0 33,5 34,4 35,2
Vestfold fylke 33,8 34,1 35,2 36,0
Østfold fylke 32,7 33,3 34,7 35,6
Forventet karakterpoeng
Akershus fylke 35,1 35,4 36,5 37,3
Aust-Agder fylke 32,3 32,8 34,2 35,4
Buskerud fylke 33,4 33,9 34,8 35,7
Finnmark Finnmárku fylke 32,3 32,7 33,3 34,1
Hedmark fylke 32,6 33,1 34,1 35,0
Hordaland fylke 33,5 33,9 34,8 35,6
Møre og Romsdal fylke 33,5 33,8 34,7 35,4
Nordland fylke 32,4 32,9 34,1 35,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 32,1 32,5 33,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 32,5 33,1 34,2 35,1
Oslo fylke 36,0 36,6 37,7 38,7
Rogaland fylke 33,9 34,4 35,4 36,3
Sogn og Fjordane fylke 34,1 34,4 35,3 36,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 33,5 33,8 34,8
Telemark fylke 32,3 32,8 33,9 34,9
Troms Romsa fylke 33,3 33,9 35,1 36,0
Trøndelag fylke 35,2
Vest-Agder fylke 33,0 33,5 34,6 35,3
Vestfold fylke 33,5 34,1 35,0 35,7
Østfold fylke 32,1 32,6 33,9 34,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no