Skolebidrag 5.-7. trinn

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for elever på 5.-7. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 5.-7. trinn
Asker kommune (utgått) 1,1 0,7 0,6 0,6 0,5
Aurskog-Høland kommune (utgått) -1,0 -1,4 -2,2 -1,8 -0,7
Fet kommune (utgått) -0,9 -0,3 0,8 0,3 0,0
Oppegård kommune (utgått) 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1
Skedsmo kommune (utgått) 0,3 0,3 0,2 -0,3 -0,3
Ski kommune (utgått) -0,4 -0,1 0,5 0,4 0,0
Sørum kommune (utgått) 0,0 0,1 -0,5 -0,5 -0,5
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske skalapoeng
Asker kommune (utgått) 53,3 53,0 53,0 53,0 52,8
Aurskog-Høland kommune (utgått) 46,9 47,2 47,3 48,0 48,1
Fet kommune (utgått) 47,5 48,5 50,0 49,6 49,8
Oppegård kommune (utgått) 53,2 53,2 52,8 52,2 52,1
Skedsmo kommune (utgått) 51,0 50,7 50,8 50,7 50,5
Ski kommune (utgått) 51,0 51,2 51,8 51,5 51,1
Sørum kommune (utgått) 49,9 49,8 49,3 49,2 48,9
Forventet skalapoeng
Asker kommune (utgått) 52,2 52,4 52,4 52,5 52,3
Aurskog-Høland kommune (utgått) 47,9 48,7 49,5 49,8 48,8
Fet kommune (utgått) 48,4 48,8 49,2 49,3 49,8
Oppegård kommune (utgått) 53,0 53,0 52,6 52,2 52,0
Skedsmo kommune (utgått) 50,6 50,4 50,6 51,0 50,8
Ski kommune (utgått) 51,3 51,3 51,3 51,1 51,1
Sørum kommune (utgått) 50,0 49,8 49,8 49,7 49,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no