Skolebidrag 5.-7. trinn

Illustrasjon for en enhet
Giske kommune
Kommunenr 1532
Alle grunnskoler med adresse i Giske kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for elever på 5.-7. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 5.-7. trinn
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 1,2 0,0 1,7 1,9 0,0
Godøy skule -2,4 2,5 1,8 1,4
Valderøy barneskule 0,2 -0,2 -1,4 -1,1 -0,2
Valderøy ungdomsskule
Vigra skule 0,5 0,0 0,3 -0,2 -0,5
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske skalapoeng
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 49,5 48,4 49,4 47,7 47,2
Godøy skule 45,6 53,5 50,7 51,1
Valderøy barneskule 51,0 50,0 48,1 48,1 48,9
Valderøy ungdomsskule
Vigra skule 52,5 51,0 48,6 48,8 51,0
Forventet skalapoeng
Alnes skule
Giske oppvekstsenter - Avd skule 48,3 48,4 47,7 45,9 47,1
Godøy skule 48,0 51,0 48,9 49,7
Valderøy barneskule 50,8 50,2 49,4 49,2 49,1
Valderøy ungdomsskule
Vigra skule 52,0 51,0 48,3 49,0 51,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no