Skolebidrag 5.-7. trinn

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle grunnskoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for elever på 5.-7. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 5.-7. trinn 0,1 0,0 0,1 0,0
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske skalapoeng 51,2 51,2 51,2 51,1
Forventet skalapoeng 51,1 51,2 51,1 51,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no