Skolebidrag 5.-7. trinn

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle grunnskoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for elever på 5.-7. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no.

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 5.-7. trinn
Akershus fylke 0,1 0,0 0,1 0,0
Aust-Agder fylke 0,0 -0,2 0,1 0,0
Buskerud fylke -0,1 0,1 -0,1 0,0
Finnmark Finnmárku fylke -0,2 -0,5 -0,2 0,0
Hedmark fylke -0,3 -0,5 -0,6 -0,5
Hordaland fylke -0,3 -0,1 -0,1 -0,2
Møre og Romsdal fylke -0,2 -0,2 -0,1 -0,2
Nordland fylke 0,2 0,5 0,3 0,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) -0,7 -0,5 -0,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke -0,4 -0,4 -0,2 0,0
Oslo fylke 1,4 1,0 0,9 0,8
Rogaland fylke 0,2 0,0 0,1 0,2
Sogn og Fjordane fylke 0,4 0,6 0,4 0,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) -0,7 -0,4 -0,4
Telemark fylke -0,3 -0,3 -0,5 -0,7
Troms Romsa fylke 0,2 0,3 0,4 0,6
Trøndelag fylke -0,3
Vest-Agder fylke -0,5 -0,5 -0,6 -0,4
Vestfold fylke -0,3 -0,3 -0,2 -0,2
Østfold fylke -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske skalapoeng
Akershus fylke 51,2 51,2 51,2 51,1
Aust-Agder fylke 49,3 49,4 49,3 49,1
Buskerud fylke 49,5 49,4 49,3 49,5
Finnmark Finnmárku fylke 47,8 47,6 48,0 48,5
Hedmark fylke 49,1 49,1 49,1 49,3
Hordaland fylke 49,3 49,5 49,6 49,5
Møre og Romsdal fylke 49,3 49,0 49,2 49,3
Nordland fylke 48,9 48,8 48,4 48,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48,0 48,0 48,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 49,0 48,7 49,0 49,1
Oslo fylke 52,9 53,0 53,0 53,0
Rogaland fylke 50,2 50,1 50,2 50,5
Sogn og Fjordane fylke 50,4 50,4 50,4 50,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,6 49,8 49,8
Telemark fylke 49,0 48,7 48,6 48,8
Troms Romsa fylke 49,7 49,9 50,0 49,8
Trøndelag fylke 49,5
Vest-Agder fylke 49,3 49,2 49,1 49,1
Vestfold fylke 49,5 49,5 49,4 49,4
Østfold fylke 48,8 48,7 48,8 48,8
Forventet skalapoeng
Akershus fylke 51,1 51,2 51,1 51,1
Aust-Agder fylke 49,3 49,5 49,2 49,0
Buskerud fylke 49,5 49,3 49,4 49,6
Finnmark Finnmárku fylke 48,0 48,2 48,2 48,5
Hedmark fylke 49,4 49,6 49,7 49,8
Hordaland fylke 49,6 49,6 49,7 49,7
Møre og Romsdal fylke 49,5 49,2 49,4 49,4
Nordland fylke 48,7 48,3 48,1 48,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48,7 48,6 48,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 49,4 49,2 49,2 49,1
Oslo fylke 51,5 52,0 52,1 52,2
Rogaland fylke 50,0 50,0 50,1 50,3
Sogn og Fjordane fylke 49,9 49,8 50,0 49,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50,3 50,2 50,2
Telemark fylke 49,2 49,0 49,1 49,5
Troms Romsa fylke 49,5 49,6 49,5 49,3
Trøndelag fylke 49,8
Vest-Agder fylke 49,8 49,7 49,7 49,5
Vestfold fylke 49,9 49,8 49,6 49,5
Østfold fylke 49,0 48,9 49,0 49,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no