Skolebidrag 1.-4. trinn

Illustrasjon for en enhet
Vadsø kommune
Kommunenr 5405
Alle grunnskoler med adresse i Vadsø kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 2019+20
Skolebidrag 1.-4. trinn
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole -0,6 -1,9 -1,6 0,5 1,1
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole -0,3 -1,0
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Indikator og nøkkeltall 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19 2019+20
Faktiske skalapoeng
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 48,5 47,3 47,6 50,1 50,5
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 50,0 49,1
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Forventet skalapoeng
Vadsø barne- og kulturskole - Avd skole 49,2 49,2 49,2 49,6 49,4
Vadsø kommune Vestre Jakobselv oppvekstsenter - Avd skole 50,4 50,1
Vadsø ungdomsskole og voksenopplæring - Avd skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no