Skolebidrag 1.-4. trinn

Illustrasjon for en enhet
Sykkylven kommune
Kommunenr 1528
Alle grunnskoler med adresse i Sykkylven kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 1.-4. trinn
Aure skule 1,7 0,0 -2,7 0,4 0,9
Hundeidvik Privatskule AS (privat) -4,0
Sykkylven ungdomsskule
Sørestranda skule -0,8 -0,2 0,1 -0,7 -1,6
Ullavik skule -0,4 2,7 1,2 0,8 1,0
Velledalen Montessoriskule AS (privat)
Vik skule 0,4 0,8 2,9 1,2 0,3
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske skalapoeng
Aure skule 50,5 48,8 46,0 49,1 49,6
Hundeidvik Privatskule AS (privat) 44,6
Sykkylven ungdomsskule
Sørestranda skule 48,0 49,0 50,2 49,3 47,8
Ullavik skule 49,6 52,7 51,1 51,0 51,5
Velledalen Montessoriskule AS (privat)
Vik skule 49,0 49,6 52,7 50,7 49,0
Forventet skalapoeng
Aure skule 48,7 48,9 48,7 48,7 48,7
Hundeidvik Privatskule AS (privat) 48,6
Sykkylven ungdomsskule
Sørestranda skule 48,9 49,2 50,0 50,0 49,4
Ullavik skule 50,0 50,0 49,9 50,2 50,5
Velledalen Montessoriskule AS (privat)
Vik skule 48,6 48,8 49,8 49,5 48,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no