Skolebidrag 1.-4. trinn

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 1.-4. trinn
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4
Aust-Agder fylke (utgått) -1,0 -0,6 -0,8 -1,1 -1,0
Buskerud fylke (utgått) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) -1,3 -1,5 -1,6 -1,7 -1,0
Hedmark fylke (utgått) 0,5 0,7 0,8 0,6 0,5
Hordaland fylke (utgått) -0,7 -0,6 -0,4 -0,4 -0,5
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke -0,5 -0,6 -0,3 -0,3 -0,4
Nordland fylke -1,6 -1,4 -1,1 -0,8 -0,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) -1,7 -1,8 -1,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) -0,6 -0,6 -0,4 -0,3 -0,6
Oslo fylke 2,9 2,6 2,4 2,5 2,3
Rogaland fylke 0,2 0,0 -0,2 -0,1 0,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) -0,1 -0,1 0,3 0,2 0,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) -0,3 -0,4 -0,7
Telemark fylke (utgått) 0,1 0,4 0,2 -0,1 0,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) -1,2 -1,3 -1,2 -1,0 -0,9
Trøndelag fylke -0,9 -0,6
Vest-Agder fylke (utgått) -0,3 0,0 0,3 -0,1 -0,3
Vestfold fylke (utgått) -0,4 -0,1 0,0 0,0 -0,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) -0,6 -0,7 -0,6 -0,6 -0,6
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske skalapoeng
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51,1 51,0 50,9 50,9 50,8
Aust-Agder fylke (utgått) 48,4 48,7 48,6 48,5 48,6
Buskerud fylke (utgått) 49,5 49,6 49,7 49,9 50,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48,2 47,9 47,9 47,9 48,6
Hedmark fylke (utgått) 49,8 50,0 50,4 50,1 50,0
Hordaland fylke (utgått) 49,3 49,2 49,6 49,8 49,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49,1 49,0 49,5 49,5 49,4
Nordland fylke 47,7 47,9 48,4 48,8 48,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 47,9 47,8 48,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 48,9 48,8 49,1 49,3 48,9
Oslo fylke 53,0 52,8 52,8 53,0 52,7
Rogaland fylke 50,2 49,9 49,8 50,0 50,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49,5 49,6 50,1 50,0 49,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 49,9 49,7 49,6
Telemark fylke (utgått) 49,5 49,6 49,6 49,4 49,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 48,8 48,7 48,8 49,1 49,2
Trøndelag fylke 49,2 49,4
Vest-Agder fylke (utgått) 49,3 49,5 49,9 49,6 49,3
Vestfold fylke (utgått) 49,1 49,5 49,7 49,7 49,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 48,6 48,4 48,5 48,7 48,6
Forventet skalapoeng
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 50,3 50,3 50,4 50,5 50,4
Aust-Agder fylke (utgått) 49,4 49,3 49,5 49,5 49,6
Buskerud fylke (utgått) 49,4 49,4 49,6 49,7 49,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49,4 49,4 49,5 49,6 49,6
Hedmark fylke (utgått) 49,3 49,3 49,6 49,6 49,5
Hordaland fylke (utgått) 50,0 49,9 50,0 50,1 50,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49,6 49,6 49,8 49,8 49,7
Nordland fylke 49,3 49,3 49,5 49,6 49,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49,6 49,6 49,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 49,4 49,4 49,5 49,6 49,5
Oslo fylke 50,1 50,2 50,4 50,5 50,4
Rogaland fylke 50,0 49,9 50,0 50,1 50,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 49,7 49,6 49,8 49,8 49,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50,2 50,1 50,3
Telemark fylke (utgått) 49,3 49,3 49,4 49,5 49,3
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 50,0 50,0 50,0 50,2 50,1
Trøndelag fylke 50,1 50,1
Vest-Agder fylke (utgått) 49,6 49,5 49,6 49,7 49,7
Vestfold fylke (utgått) 49,5 49,5 49,7 49,7 49,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49,1 49,1 49,2 49,3 49,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no