Skolebidrag 1.-4. trinn

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 1.-4. trinn 2,7 2,5 2,3 2,4
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske skalapoeng 52,9 52,7 52,7 52,9
Forventet skalapoeng 50,1 50,2 50,4 50,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no