Skolebidrag 1.-4. trinn

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke
Alle grunnskoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Skolebidrag 1.-4. trinn
Akershus fylke 0,3 0,4 -1,9
Aust-Agder fylke -1,0 -1,1 0,8
Buskerud fylke 0,2 0,2 -3,1
Finnmark Finnmárku fylke -1,7 -1,7 -6,5
Hedmark fylke 0,5 0,6 -2,1
Hordaland fylke -0,4 -0,4 -2,6
Møre og Romsdal fylke -0,3 -0,3 -0,8
Nordland fylke -0,8 -0,8 -1,7
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke -0,4 -0,3 -4,1
Oslo fylke 2,4 2,5 -0,2
Rogaland fylke -0,2 -0,1 -2,3
Sogn og Fjordane fylke 0,2 0,2 -0,2
Svalbard
Telemark fylke -0,2 -0,1 -2,3
Troms Romsa fylke -1,0 -1,0 -1,7
Trøndelag fylke -0,9 -0,9 -1,0
Vest-Agder fylke -0,3 -0,1 -4,1
Vestfold fylke -0,1 0,0 -0,8
Østfold fylke -0,5 -0,6 1,1
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Faktiske skalapoeng
Akershus fylke 50,8 50,9 49,0
Aust-Agder fylke 48,6 48,5 51,3
Buskerud fylke 49,9 49,9 47,1
Finnmark Finnmárku fylke 47,8 47,9 42,2
Hedmark fylke 50,0 50,1 47,5
Hordaland fylke 49,7 49,8 47,6
Møre og Romsdal fylke 49,5 49,5 48,6
Nordland fylke 48,7 48,8 47,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 49,2 49,3 45,5
Oslo fylke 52,9 53,0 50,8
Rogaland fylke 49,9 50,0 47,9
Sogn og Fjordane fylke 50,0 50,0 50,1
Svalbard
Telemark fylke 49,3 49,4 47,5
Troms Romsa fylke 49,1 49,1 48,2
Trøndelag fylke 49,2 49,2 49,3
Vest-Agder fylke 49,4 49,6 45,3
Vestfold fylke 49,7 49,7 49,7
Østfold fylke 48,8 48,7 51,5
Forventet skalapoeng
Akershus fylke 50,5 50,5 50,9
Aust-Agder fylke 49,6 49,5 50,6
Buskerud fylke 49,7 49,7 50,2
Finnmark Finnmárku fylke 49,6 49,6 48,7
Hedmark fylke 49,6 49,6 49,6
Hordaland fylke 50,1 50,1 50,2
Møre og Romsdal fylke 49,8 49,8 49,4
Nordland fylke 49,5 49,6 49,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 49,6 49,6 49,6
Oslo fylke 50,5 50,5 51,0
Rogaland fylke 50,1 50,1 50,2
Sogn og Fjordane fylke 49,8 49,8 50,3
Svalbard
Telemark fylke 49,5 49,5 49,8
Troms Romsa fylke 50,1 50,2 49,9
Trøndelag fylke 50,1 50,1 50,4
Vest-Agder fylke 49,7 49,7 49,5
Vestfold fylke 49,8 49,7 50,5
Østfold fylke 49,3 49,3 50,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no