Skolebidrag 1.-4. trinn

Illustrasjon for en enhet
Finnmark Finnmárku fylke
Alle grunnskoler med adresse i Finnmark Finnmárku fylke (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 1.-4. trinn
Akershus fylke -1,7 -1,9 -2,1 -1,9
Aust-Agder fylke 2,2 1,3 0,5 0,8
Buskerud fylke 0,5 -0,9 -1,1 -3,1
Finnmark Finnmárku fylke -3,5 -3,3 -6,5
Hedmark fylke -1,1 -2,5 -3,1 -2,1
Hordaland fylke -2,5 -2,2 -2,5 -2,6
Møre og Romsdal fylke -1,6 0,2 0,5 -0,8
Nordland fylke -3,6 -3,3 -1,4 -1,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) -0,6 -1,9 -1,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke -2,5 -4,4 -4,4 -4,1
Oslo fylke -0,1 0,3 0,1 -0,2
Rogaland fylke 0,9 -0,1 -0,8 -2,3
Sogn og Fjordane fylke 0,0 -0,2 -0,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) -0,8 -0,3 -0,3
Telemark fylke -2,6 -1,6 -0,4 -2,3
Troms Romsa fylke -2,2 -4,0 -2,4 -1,7
Trøndelag fylke -1,0
Vest-Agder fylke -1,9 -2,8 -3,7 -4,1
Vestfold fylke -1,3 -1,4 -1,8 -0,8
Østfold fylke -0,2 0,8 1,5 1,1
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske skalapoeng
Akershus fylke 49,0 48,8 48,7 49,0
Aust-Agder fylke 52,4 51,4 50,9 51,3
Buskerud fylke 50,4 49,4 49,2 47,1
Finnmark Finnmárku fylke 44,8 45,1 42,2
Hedmark fylke 48,5 47,0 46,3 47,5
Hordaland fylke 47,6 47,8 47,5 47,6
Møre og Romsdal fylke 47,8 49,4 49,7 48,6
Nordland fylke 44,6 45,3 47,3 47,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,3 47,9 48,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 45,7 44,6 44,9 45,5
Oslo fylke 50,6 51,0 51,1 50,8
Rogaland fylke 50,6 49,7 49,3 47,9
Sogn og Fjordane fylke 50,0 50,3 50,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50,1 50,5 50,5
Telemark fylke 46,6 48,1 49,4 47,5
Troms Romsa fylke 47,8 46,1 47,7 48,2
Trøndelag fylke 49,3
Vest-Agder fylke 47,3 46,6 45,8 45,3
Vestfold fylke 48,8 48,8 48,5 49,7
Østfold fylke 49,8 50,9 51,8 51,5
Forventet skalapoeng
Akershus fylke 50,7 50,7 50,8 50,9
Aust-Agder fylke 50,2 50,1 50,4 50,6
Buskerud fylke 49,9 50,3 50,3 50,2
Finnmark Finnmárku fylke 48,2 48,4 48,7
Hedmark fylke 49,6 49,4 49,4 49,6
Hordaland fylke 50,1 50,1 49,9 50,2
Møre og Romsdal fylke 49,4 49,2 49,2 49,4
Nordland fylke 48,2 48,6 48,8 49,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49,9 49,8 50,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 48,2 49,0 49,3 49,6
Oslo fylke 50,7 50,6 51,0 51,0
Rogaland fylke 49,7 49,8 50,1 50,2
Sogn og Fjordane fylke 50,0 50,5 50,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50,9 50,9 50,7
Telemark fylke 49,2 49,7 49,9 49,8
Troms Romsa fylke 49,9 50,0 50,1 49,9
Trøndelag fylke 50,4
Vest-Agder fylke 49,1 49,4 49,5 49,5
Vestfold fylke 50,2 50,2 50,4 50,5
Østfold fylke 50,0 50,1 50,3 50,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no