Skolebidrag 1.-4. trinn

Illustrasjon for en enhet
Bærum kommune
Kommunenr 3024
Alle grunnskoler med adresse i Bærum kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 1.-4. trinn
Aremark kommune -2,9 -3,8 -2,8 -4,4 -2,1
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 1,6 1,3 1,0 1,0 1,3
Drammen kommune
Eidsvoll kommune -0,2 -0,2 0,1 -0,4 -1,2
Enebakk kommune -1,2 0,4 -0,5 -2,4 -1,1
Flesberg kommune -3,7 -1,3 -2,4 -4,0 -0,8
Flå kommune -1,7 -1,8
Fredrikstad kommune 0,0 0,0 -0,2 -0,7 -1,2
Frogn kommune 1,0 0,9 0,1 -0,4 -0,3
Gjerdrum kommune -0,3 -0,1 -0,8 -0,6 -0,9
Gol kommune -0,8 -0,7 -1,2 -2,1 -0,2
Halden kommune -1,5 -1,4 -1,3 -1,5 -2,3
Hemsedal kommune -2,4 -2,5 -2,8 -2,9 -3,8
Hol kommune -0,9 -0,2 0,0 0,0 -1,6
Hole kommune -1,4 -1,2 -0,5 2,8 3,6
Hurdal kommune -2,1 -2,9 -1,5 -0,8 -2,8
Hvaler kommune -2,1 -2,5 -2,9 -2,7 -3,0
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune -2,1 -0,5 3,0 3,1 1,2
Kongsberg kommune 0,3 0,6 0,6 0,7 1,2
Krødsherad kommune -2,3 0,0 0,6 0,8 2,9
Lier kommune 0,7 0,1 -0,2 -0,2 0,2
Lillestrøm kommune
Lunner kommune -1,5 -1,1 -0,8 0,2 0,2
Lørenskog kommune 1,3 1,0 0,5 0,7 0,9
Marker kommune 0,0 -1,0 -1,0 -0,8 -1,4
Modum kommune -1,8 -1,0 -0,9 -0,6 -1,1
Moss kommune
Nannestad kommune -2,6 -1,2 -0,3 0,8 0,0
Nes kommune -0,8 0,6 0,5 -0,2 0,0
Nesbyen kommune 1,2 1,6 3,5 1,4 -0,2
Nesodden kommune -0,2 0,2 -0,1 0,1 0,9
Nittedal kommune 0,6 0,8 0,9 1,3 0,5
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune -3,1 -1,7 -0,2 0,2 -1,5
Rakkestad kommune -0,5 -0,3 -0,9 -0,4 1,0
Ringerike kommune -0,7 -0,4 -0,7 -1,1 -1,2
Rollag kommune -2,6 -0,7 -0,5
Rælingen kommune -0,6 0,2 -0,3 0,1 1,0
Råde kommune -3,4 -2,7 -2,2 -2,0 -1,7
Sarpsborg kommune -1,9 -2,1 -1,8 -0,9 -0,5
Sigdal kommune 1,7 2,6 1,9 1,2 0,7
Skiptvet kommune 0,2 -1,9 -1,5 0,0 -0,5
Ullensaker kommune 1,0 0,8 0,6 0,8 0,7
Vestby kommune -0,2 -0,5 -0,8 -0,6 -0,4
Våler kommune -0,4 -0,3 -1,1 -1,4 0,4
Øvre Eiker kommune 1,3 2,2 2,3 1,3 1,6
Ål kommune -2,1 -2,4 -2,1 -0,7 -0,8
Ås kommune 0,5 -0,2 0,0 0,0 -0,6
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske skalapoeng
Aremark kommune 46,3 45,4 46,7 44,7 46,9
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 53,1 52,9 52,6 52,7 52,9
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 48,7 48,7 49,1 48,8 48,0
Enebakk kommune 47,9 49,5 48,6 46,9 48,3
Flesberg kommune 44,5 47,4 46,7 45,3 47,9
Flå kommune 46,7 46,6
Fredrikstad kommune 49,3 49,3 49,3 48,8 48,3
Frogn kommune 51,5 51,1 50,4 50,3 50,2
Gjerdrum kommune 49,5 49,9 49,4 49,5 49,2
Gol kommune 47,8 48,0 47,5 46,9 48,7
Halden kommune 47,5 47,8 48,1 47,9 47,1
Hemsedal kommune 46,4 46,6 46,4 46,7 46,3
Hol kommune 47,9 48,8 49,4 49,3 47,7
Hole kommune 48,9 49,1 50,1 53,4 54,1
Hurdal kommune 46,9 46,0 47,4 48,2 46,5
Hvaler kommune 48,2 46,9 46,6 47,4 46,9
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 47,2 48,7 52,4 52,5 50,1
Kongsberg kommune 50,4 50,6 50,9 51,0 51,5
Krødsherad kommune 47,0 49,2 49,6 50,2 52,1
Lier kommune 50,8 50,2 50,1 50,1 50,4
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 47,9 48,3 48,8 49,9 49,8
Lørenskog kommune 51,3 51,1 50,6 50,8 51,0
Marker kommune 48,9 48,0 47,9 48,8 48,0
Modum kommune 47,4 48,1 48,3 48,8 48,3
Moss kommune
Nannestad kommune 46,2 47,8 48,9 50,1 49,3
Nes kommune 48,2 49,6 49,7 49,1 49,3
Nesbyen kommune 50,6 50,7 52,8 50,9 49,0
Nesodden kommune 50,6 51,1 51,0 51,2 51,9
Nittedal kommune 50,8 50,9 51,3 51,7 50,8
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 45,9 47,8 49,2 48,9 47,9
Rakkestad kommune 48,3 48,5 48,0 48,6 49,6
Ringerike kommune 48,7 48,9 48,6 48,3 48,3
Rollag kommune 47,6 49,1 49,3
Rælingen kommune 49,1 50,0 49,7 50,3 51,1
Råde kommune 46,5 46,8 47,1 47,3 47,7
Sarpsborg kommune 46,9 46,7 47,2 48,3 48,5
Sigdal kommune 50,7 51,9 51,0 50,3 50,1
Skiptvet kommune 49,0 46,7 47,1 48,8 48,7
Ullensaker kommune 50,6 50,3 50,1 50,3 50,2
Vestby kommune 49,9 49,5 49,2 49,6 49,6
Våler kommune 49,0 48,7 48,1 48,1 49,6
Øvre Eiker kommune 50,4 51,6 51,7 50,8 51,1
Ål kommune 47,1 46,9 47,5 48,9 48,7
Ås kommune 50,9 50,2 50,9 50,9 50,3
Forventet skalapoeng
Aremark kommune 49,2 49,2 49,5 49,1 49,0
Asker kommune
Aurskog-Høland kommune
Bærum kommune 51,6 51,5 51,6 51,7 51,5
Drammen kommune
Eidsvoll kommune 48,9 48,9 49,0 49,2 49,2
Enebakk kommune 49,1 49,1 49,1 49,3 49,4
Flesberg kommune 48,3 48,7 49,2 49,3 48,7
Flå kommune 48,4 48,4
Fredrikstad kommune 49,3 49,3 49,4 49,5 49,5
Frogn kommune 50,5 50,2 50,3 50,6 50,5
Gjerdrum kommune 49,8 50,0 50,2 50,1 50,1
Gol kommune 48,6 48,7 48,7 49,0 49,0
Halden kommune 49,1 49,1 49,3 49,4 49,3
Hemsedal kommune 48,8 49,1 49,2 49,6 50,1
Hol kommune 48,8 48,9 49,3 49,3 49,3
Hole kommune 50,3 50,3 50,6 50,6 50,6
Hurdal kommune 49,0 48,9 48,9 49,0 49,3
Hvaler kommune 50,2 49,3 49,5 50,1 49,9
Indre Østfold kommune
Jevnaker kommune 49,3 49,3 49,4 49,4 49,0
Kongsberg kommune 50,0 50,0 50,3 50,3 50,3
Krødsherad kommune 49,3 49,2 49,0 49,4 49,1
Lier kommune 50,0 50,1 50,3 50,3 50,2
Lillestrøm kommune
Lunner kommune 49,4 49,5 49,6 49,7 49,6
Lørenskog kommune 49,9 50,0 50,1 50,2 50,1
Marker kommune 48,9 48,9 48,9 49,6 49,4
Modum kommune 49,2 49,1 49,2 49,4 49,4
Moss kommune
Nannestad kommune 48,9 49,1 49,2 49,3 49,2
Nes kommune 49,0 48,9 49,1 49,3 49,3
Nesbyen kommune 49,4 49,1 49,3 49,5 49,2
Nesodden kommune 50,8 50,9 51,0 51,1 51,0
Nittedal kommune 50,1 50,2 50,4 50,4 50,3
Nordre Follo kommune
Nore og Uvdal kommune 49,1 49,6 49,4 48,8 49,4
Rakkestad kommune 48,9 48,9 49,0 49,0 48,7
Ringerike kommune 49,4 49,3 49,3 49,4 49,5
Rollag kommune 50,2 49,8 49,8
Rælingen kommune 49,7 49,8 50,0 50,2 50,1
Råde kommune 49,9 49,5 49,3 49,3 49,4
Sarpsborg kommune 48,8 48,8 49,0 49,2 49,1
Sigdal kommune 49,0 49,2 49,1 49,1 49,3
Skiptvet kommune 48,8 48,6 48,6 48,8 49,2
Ullensaker kommune 49,6 49,5 49,5 49,5 49,5
Vestby kommune 50,2 50,0 50,0 50,2 50,0
Våler kommune 49,4 49,0 49,2 49,5 49,2
Øvre Eiker kommune 49,2 49,4 49,4 49,5 49,5
Ål kommune 49,2 49,3 49,6 49,7 49,5
Ås kommune 50,4 50,4 50,9 51,0 51,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no