Skolebidrag 1.-4. trinn

Illustrasjon for en enhet
Arendal kommune
Kommunenr 4203
Alle grunnskoler med adresse i Arendal kommune (offentlige og private)

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Skolebidrag 1.-4. trinn
Arendal International School (ais) (privat)
Asdal skole -1,3 0,0 1,0 0,5 1,9
Birkenlund skole -2,3 -1,6 -2,5 -2,3 -0,7
Eydehavn skole -1,7 0,7 0,2 -1,1 -0,7
Flosta skole -0,6 0,1 1,2 -1,8 -2,5
Hisøy skole - 1-10 Skoler 0,4 1,2 0,8 0,4 0,9
Lunderød skole og ressurssenter
Lærlinger Barn og Ungdom
Moltemyr skole -0,8 -1,5 -3,3 -3,4 -4,0
Myra skole -3,9 -3,9 -2,4 -1,7 -3,8
Nedenes skole -1,2 -2,9 -1,8 -1,3 -1,1
Nesheim skole 2,5 -2,2 -2,6 -1,0 -1,0
Roligheden skole - Barne-/ungdomstrinnet -1,7 -2,7 -2,7 -1,8 -1,5
Rykene oppvekstsenter - Avd skole -3,9 -2,5 -0,8 -1,8 -0,2
Sandnes skole -2,8 -3,0 -2,3 1,6 3,1
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat) 2,9 0,9 -1,0 -0,1 -1,2
Steinerskolen i Arendal (privat) 0,1 3,3 3,9
Stinta skole Barne- og Ungdomstrinnet -3,3 -1,7 -2,3 -2,8 -2,1
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole -4,1 -4,1 -2,5 -2,1 -3,2
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn -2,2 -3,4 -1,4 -0,4 -1,6
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18 2018+19
Faktiske skalapoeng
Arendal International School (ais) (privat)
Asdal skole 48,4 49,8 50,6 50,1 51,5
Birkenlund skole 47,0 48,1 47,3 47,6 49,1
Eydehavn skole 47,6 49,8 48,9 47,3 48,1
Flosta skole 49,0 49,6 50,5 47,4 47,7
Hisøy skole - 1-10 Skoler 51,2 52,3 52,2 51,9 52,5
Lunderød skole og ressurssenter
Lærlinger Barn og Ungdom
Moltemyr skole 46,7 46,0 44,7 44,6 44,2
Myra skole 45,9 45,7 47,3 48,1 45,8
Nedenes skole 48,9 47,1 48,0 48,2 48,8
Nesheim skole 49,6 45,0 46,2 48,1 47,8
Roligheden skole - Barne-/ungdomstrinnet 48,8 47,9 47,7 49,1 49,3
Rykene oppvekstsenter - Avd skole 44,2 45,8 47,8 47,1 48,6
Sandnes skole 46,7 46,7 47,2 51,2 53,0
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat) 54,6 52,2 50,2 51,3 50,0
Steinerskolen i Arendal (privat) 48,9 52,6 52,9
Stinta skole Barne- og Ungdomstrinnet 45,5 47,5 47,0 46,1 47,2
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 45,6 45,4 46,9 46,9 46,1
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn 46,4 44,9 46,9 47,6 46,6
Forventet skalapoeng
Arendal International School (ais) (privat)
Asdal skole 49,7 49,8 49,6 49,5 49,7
Birkenlund skole 49,4 49,7 49,8 49,8 49,8
Eydehavn skole 49,3 49,1 48,7 48,4 48,8
Flosta skole 49,6 49,5 49,3 49,2 50,1
Hisøy skole - 1-10 Skoler 50,8 51,1 51,4 51,5 51,6
Lunderød skole og ressurssenter
Lærlinger Barn og Ungdom
Moltemyr skole 47,5 47,6 48,0 48,0 48,2
Myra skole 49,8 49,6 49,7 49,8 49,6
Nedenes skole 50,1 50,0 49,8 49,5 49,9
Nesheim skole 47,2 47,2 48,8 49,1 48,9
Roligheden skole - Barne-/ungdomstrinnet 50,6 50,6 50,4 50,9 50,8
Rykene oppvekstsenter - Avd skole 48,1 48,4 48,6 48,8 48,8
Sandnes skole 49,6 49,7 49,4 49,6 49,9
Smi-Skolen Agder
St Franciskus skole (privat) 51,7 51,3 51,2 51,3 51,3
Steinerskolen i Arendal (privat) 48,8 49,3 49,1
Stinta skole Barne- og Ungdomstrinnet 48,8 49,2 49,3 48,9 49,3
Strømmen oppvekstsenter - Avd skole 49,7 49,5 49,4 49,0 49,3
Stuenes skole - Barne- og Ungdomstrinn 48,5 48,3 48,3 48,0 48,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no