Skolebidrag 1.-4. trinn

Illustrasjon for en enhet
Akershus fylke
Alle grunnskoler med adresse i Akershus fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

Diagrammet viser beregnet skolebidrag for 1.-4. trinn. Les mer om skolebidragsindikatorer på udir.no

Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Skolebidrag 1.-4. trinn 0,7 0,6 0,4 0,3
Indikator og nøkkeltall 2014+15 2015+16 2016+17 2017+18
Faktiske skalapoeng 51,0 51,0 50,8 50,8
Forventet skalapoeng 50,4 50,3 50,4 50,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no