Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Vest-Agder fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Vest-Agder fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Agder fylke 49 (0,3)
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,6) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (0,7) 49 (0,7) 49 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Innlandet fylke 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,5) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,2)
Rogaland fylke 50 (0,3) 51 (0,3) 51 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,5) 50 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 49 (0,4)
Troms Romsa fylke (utgått) 51 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke 50 (0,3)
Vestland fylke 50 (0,2)
Viken fylke 50 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Lesing
Agder fylke 49 (0,3)
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 49 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (0,6) 48 (0,7) 48 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,3) 49 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2)
Innlandet fylke 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4) 48 (0,3) 48 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,3)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,4)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 49 (0,4)
Troms Romsa fylke (utgått) 51 (0,5) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke 49 (0,3)
Vestland fylke 49 (0,2)
Viken fylke 50 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Regning
Agder fylke 49 (0,3)
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (0,6) 48 (0,6) 47 (0,6)
Hedmark fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2) 50 (0,2) 49 (0,2) 49 (0,2)
Innlandet fylke 49 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,3) 48 (0,3) 48 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 48 (0,4) 49 (0,4)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,3) 51 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 52 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 48 (0,4)
Troms Romsa fylke (utgått) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke 49 (0,3)
Vestland fylke 50 (0,2)
Viken fylke 50 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3) 48 (0,3) 49 (0,3) 48 (0,3)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 11,1
Akershus fylke (utgått) 7,2 7,5 8,5 8,2
Aust-Agder fylke (utgått) 9,1 9,3
Buskerud fylke (utgått) 11,2 10,1 9,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 10,1 9,4 9,2 10,9
Hordaland fylke (utgått) 11,1 9,0 10,0 11,0
Innlandet fylke 8,8
Møre og Romsdal fylke 9,3 9,2 10,1 9,7 10,3
Nordland fylke 10,5 10,9 10,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 9,0 9,7
Oslo fylke 8,1 7,0 7,7 8,2 7,7
Rogaland fylke 10,2 8,0 8,9 9,8 10,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 7,9 9,3 8,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 9,3 8,4
Telemark fylke (utgått) 11,7 10,6 11,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 10,8
Troms Romsa fylke (utgått) 8,2 8,8 8,5 10,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,3 10,4 10,1
Vest-Agder fylke (utgått) 11,1 9,3 10,1 10,1
Vestfold fylke (utgått) 9,8 9,9 9,3 11,2
Vestfold og Telemark fylke 10,2
Vestland fylke 9,7
Viken fylke 8,9
Østfold fylke (utgått) 11,2 9,7 10,2 10,8
Mestringsnivå 2
Agder fylke 19,2
Akershus fylke (utgått) 15,0 14,7 14,8 13,4
Aust-Agder fylke (utgått) 17,6 17,4
Buskerud fylke (utgått) 18,9 19,4 15,5 14,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 18,4 18,9 15,4 15,0
Hordaland fylke (utgått) 18,0 19,4 17,5 15,5
Innlandet fylke 17,9
Møre og Romsdal fylke 21,1 18,4 19,0 14,7 18,9
Nordland fylke 18,9 16,1 20,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 17,5 15,6
Oslo fylke 13,7 13,9 13,2 11,5 13,3
Rogaland fylke 17,8 17,1 16,4 14,7 17,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 16,1 18,2 13,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 18,5 17,6
Telemark fylke (utgått) 19,9 19,5 19,5 15,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 19,8
Troms Romsa fylke (utgått) 17,0 18,1 15,7 15,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 16,6 15,4 17,9
Vest-Agder fylke (utgått) 19,4 21,0 18,0 15,5
Vestfold fylke (utgått) 17,9 19,0 17,1 14,9
Vestfold og Telemark fylke 17,8
Vestland fylke 18,2
Viken fylke 17,2
Østfold fylke (utgått) 20,1 21,0 18,9 17,2
Mestringsnivå 3
Agder fylke 42,1
Akershus fylke (utgått) 41,6 41,3 41,3 42,9
Aust-Agder fylke (utgått) 43,4 44,6
Buskerud fylke (utgått) 40,4 41,4 42,6 44,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 44,3 42,9 44,8 43,0
Hordaland fylke (utgått) 40,9 42,5 43,2 43,2
Innlandet fylke 43,7
Møre og Romsdal fylke 43,0 45,2 44,9 47,8 43,3
Nordland fylke 42,6 45,9 44,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 43,6 46,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 42,7 45,3 46,1
Oslo fylke 35,1 33,3 33,3 35,1 34,1
Rogaland fylke 43,4 43,0 42,8 43,0 41,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 44,9 43,1 46,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 40,7 42,4
Telemark fylke (utgått) 43,4 42,3 41,6 42,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 43,8
Troms Romsa fylke (utgått) 40,0 43,7 44,1 44,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 45,5 43,1 43,0
Vest-Agder fylke (utgått) 44,3 46,5 44,4 44,0
Vestfold fylke (utgått) 41,3 41,7 45,1 43,5
Vestfold og Telemark fylke 42,7
Vestland fylke 42,3
Viken fylke 41,7
Østfold fylke (utgått) 42,3 42,6 44,5 44,8
Mestringsnivå 4
Agder fylke 20,3
Akershus fylke (utgått) 21,5 22,5 23,6 25,8
Aust-Agder fylke (utgått) 19,3 20,1
Buskerud fylke (utgått) 18,8 19,4 22,0 22,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 17,4 20,3 21,5 23,2
Hordaland fylke (utgått) 19,3 19,7 20,4 22,6
Innlandet fylke 21,8
Møre og Romsdal fylke 18,4 19,4 18,5 21,4 20,2
Nordland fylke 18,7 20,8 18,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 20,1 18,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 20,3 20,2 21,9
Oslo fylke 23,0 23,5 24,7 27,7 25,8
Rogaland fylke 17,5 21,0 21,8 23,4 22,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,2 20,3 23,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 20,3 20,1
Telemark fylke (utgått) 16,3 18,5 18,8 22,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 18,9
Troms Romsa fylke (utgått) 21,2 19,6 22,6 22,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,1 22,7 21,1
Vest-Agder fylke (utgått) 16,5 16,5 18,4 20,8
Vestfold fylke (utgått) 20,4 19,8 19,8 22,7
Vestfold og Telemark fylke 20,6
Vestland fylke 21,1
Viken fylke 23,1
Østfold fylke (utgått) 17,5 18,7 19,2 20,1
Mestringsnivå 5
Agder fylke 7,3
Akershus fylke (utgått) 14,6 14,0 11,8 9,7
Aust-Agder fylke (utgått) 10,6 8,6
Buskerud fylke (utgått) 10,6 9,7 8,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 9,7 8,6 9,1 7,9
Hordaland fylke (utgått) 10,7 9,4 8,9 7,8
Innlandet fylke 7,8
Møre og Romsdal fylke 8,2 7,7 7,6 6,4 7,4
Nordland fylke 9,2 6,4 6,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 8,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 8,0 6,8
Oslo fylke 20,2 22,3 21,1 17,5 19,2
Rogaland fylke 11,1 10,8 10,2 9,0 8,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,9 9,0 8,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 11,1 11,5
Telemark fylke (utgått) 8,7 9,6 8,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 6,6
Troms Romsa fylke (utgått) 13,5 9,7 9,1 7,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,5 8,4 7,8
Vest-Agder fylke (utgått) 8,7 6,7 9,1 9,6
Vestfold fylke (utgått) 10,6 9,6 8,7 7,7
Vestfold og Telemark fylke 8,7
Vestland fylke 8,7
Viken fylke 9,1
Østfold fylke (utgått) 8,9 7,9 7,2 7,1

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 8,1
Akershus fylke (utgått) 5,8 6,4 7,5 6,4
Aust-Agder fylke (utgått) 6,6 9,2
Buskerud fylke (utgått) 8,5 9,9 8,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 9,4 7,6 9,9 7,5
Hordaland fylke (utgått) 7,4 7,8 9,0 7,5
Innlandet fylke 9,1
Møre og Romsdal fylke 7,2 7,2 8,5 6,9 7,4
Nordland fylke 7,8 8,3 8,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,8 7,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 8,3 8,7
Oslo fylke 5,9 6,8 7,6 6,7 6,1
Rogaland fylke 6,9 6,0 7,8 6,8 6,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,6 6,7 5,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 6,9 7,5
Telemark fylke (utgått) 9,2 10,3 8,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 8,8
Troms Romsa fylke (utgått) 6,8 8,6 7,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,6 7,3 8,9
Vest-Agder fylke (utgått) 6,9 9,2 7,6
Vestfold fylke (utgått) 8,3 10,1 9,9 9,1
Vestfold og Telemark fylke 9,6
Vestland fylke 7,1
Viken fylke 7,6
Østfold fylke (utgått) 8,8 9,7 10,2 8,5
Mestringsnivå 2
Agder fylke 24,3
Akershus fylke (utgått) 19,4 19,5 19,1 21,2
Aust-Agder fylke (utgått) 21,0 23,9
Buskerud fylke (utgått) 23,8 24,9 21,3 22,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 25,2 24,8 22,8 24,5
Hordaland fylke (utgått) 23,0 23,1 22,2 23,6
Innlandet fylke 25,0
Møre og Romsdal fylke 22,8 23,1 22,5 24,7 24,9
Nordland fylke 26,4 26,3 27,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 25,9 26,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 23,2 25,4
Oslo fylke 16,0 16,0 17,0 18,8 17,6
Rogaland fylke 21,4 21,4 19,0 21,6 21,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 17,9 18,3 19,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,3 22,6
Telemark fylke (utgått) 28,0 24,5 24,4 25,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 26,8
Troms Romsa fylke (utgått) 22,8 22,6 21,4 26,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 22,0 24,6 26,5
Vest-Agder fylke (utgått) 21,0 23,0 19,3 23,9
Vestfold fylke (utgått) 23,3 24,2 23,4 24,8
Vestfold og Telemark fylke 24,8
Vestland fylke 23,3
Viken fylke 23,5
Østfold fylke (utgått) 26,0 25,5 23,5 28,0
Mestringsnivå 3
Agder fylke 38,5
Akershus fylke (utgått) 38,6 37,3 36,7 38,2
Aust-Agder fylke (utgått) 41,6 39,3
Buskerud fylke (utgått) 37,4 37,5 37,1 38,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 37,9 38,7 36,8 38,9
Hordaland fylke (utgått) 40,5 38,5 39,0 40,3
Innlandet fylke 39,4
Møre og Romsdal fylke 41,9 40,2 39,6 40,1 39,0
Nordland fylke 40,4 39,1 39,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 42,0 39,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 35,4 39,7 41,0
Oslo fylke 34,1 32,2 31,9 33,9 34,2
Rogaland fylke 39,8 37,1 37,7 38,5 39,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 40,8 37,1 38,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 39,1 39,5
Telemark fylke (utgått) 38,0 38,5 36,7 40,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 40,2
Troms Romsa fylke (utgått) 37,7 37,6 37,5 37,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 39,6 39,5 38,5
Vest-Agder fylke (utgått) 40,9 38,7 39,4 37,6
Vestfold fylke (utgått) 38,1 37,5 37,1 38,5
Vestfold og Telemark fylke 38,3
Vestland fylke 38,7
Viken fylke 39,2
Østfold fylke (utgått) 39,8 39,2 39,2 38,3
Mestringsnivå 4
Agder fylke 19,7
Akershus fylke (utgått) 22,6 23,1 24,4 22,5
Aust-Agder fylke (utgått) 20,8 19,7
Buskerud fylke (utgått) 19,9 22,3 20,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 19,1 20,6 21,1 19,9
Hordaland fylke (utgått) 20,5 21,2 21,5 19,7
Innlandet fylke 19,0
Møre og Romsdal fylke 20,6 21,5 21,5 20,3 19,7
Nordland fylke 17,7 19,5 17,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 18,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 22,6 20,9 17,1
Oslo fylke 25,2 24,4 25,3 23,8 24,4
Rogaland fylke 21,4 23,7 24,1 22,3 22,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,7 25,0 25,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 19,0 21,0
Telemark fylke (utgått) 17,5 18,6 20,0 18,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 16,4
Troms Romsa fylke (utgått) 21,6 21,9 22,8 20,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,9 20,0 18,0
Vest-Agder fylke (utgått) 20,2 21,4 23,3 20,8
Vestfold fylke (utgått) 20,2 18,8 20,9 18,5
Vestfold og Telemark fylke 19,1
Vestland fylke 20,7
Viken fylke 19,7
Østfold fylke (utgått) 17,2 18,7 20,6 17,3
Mestringsnivå 5
Agder fylke 9,5
Akershus fylke (utgått) 13,7 13,6 12,3 11,8
Aust-Agder fylke (utgått) 10,0 7,9
Buskerud fylke (utgått) 10,3 9,4 10,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 8,4 8,2 9,5 9,2
Hordaland fylke (utgått) 8,6 9,4 8,3 8,9
Innlandet fylke 7,5
Møre og Romsdal fylke 7,4 8,1 8,0 8,0 9,0
Nordland fylke 7,7 6,8 7,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 7,9 7,7
Oslo fylke 18,8 20,5 18,1 16,8 17,7
Rogaland fylke 10,6 11,8 11,4 10,9 10,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 14,0 12,9 11,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 10,7 9,4
Telemark fylke (utgått) 7,3 8,5 8,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 7,8
Troms Romsa fylke (utgått) 11,1 9,6 8,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 7,9 8,8 8,1
Vest-Agder fylke (utgått) 10,9 8,8 10,2
Vestfold fylke (utgått) 10,0 9,4 8,7 9,2
Vestfold og Telemark fylke 8,2
Vestland fylke 10,2
Viken fylke 10,0
Østfold fylke (utgått) 8,1 7,0 6,5 7,9

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 10,8
Akershus fylke (utgått) 6,9 6,9 6,3 6,6
Aust-Agder fylke (utgått) 9,7 10,4
Buskerud fylke (utgått) 11,3 9,5 8,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 11,3 9,3 9,3 10,4
Hordaland fylke (utgått) 9,3 8,7 8,9 9,1
Innlandet fylke 10,9
Møre og Romsdal fylke 8,6 7,6 8,2 6,8 8,6
Nordland fylke 10,1 9,9 10,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 12,9 11,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 10,8 12,0
Oslo fylke 5,4 5,1 5,0 5,5 5,5
Rogaland fylke 7,9 7,4 5,8 7,5 8,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 8,3 9,3 6,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 9,7 8,4
Telemark fylke (utgått) 11,9 10,3 10,8 9,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 11,3
Troms Romsa fylke (utgått) 7,6 9,1 8,5 9,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,1 10,4 11,0
Vest-Agder fylke (utgått) 10,2 8,5 8,5 9,2
Vestfold fylke (utgått) 10,5 9,8 9,2 8,8
Vestfold og Telemark fylke 9,7
Vestland fylke 8,9
Viken fylke 8,2
Østfold fylke (utgått) 9,0 9,7 8,9 9,8
Mestringsnivå 2
Agder fylke 20,9
Akershus fylke (utgått) 15,6 16,0 16,3 16,3
Aust-Agder fylke (utgått) 21,0 22,0
Buskerud fylke (utgått) 18,5 18,5 19,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 20,1 21,0 20,5 19,9
Hordaland fylke (utgått) 16,6 19,9 19,2 19,1
Innlandet fylke 20,4
Møre og Romsdal fylke 19,8 19,8 19,5 19,8 18,9
Nordland fylke 19,4 20,4 20,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 20,7 22,8
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 21,5 21,9 21,0
Oslo fylke 13,1 14,4 13,5 13,0 11,2
Rogaland fylke 17,0 17,0 18,7 17,3 16,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,3 18,7 21,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,7 19,5
Telemark fylke (utgått) 20,7 22,9 20,9 19,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 18,5
Troms Romsa fylke (utgått) 16,8 19,4 18,0 20,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,7 20,1 19,7
Vest-Agder fylke (utgått) 18,3 22,1 22,4 21,3
Vestfold fylke (utgått) 17,8 19,1 20,4 18,4
Vestfold og Telemark fylke 18,2
Vestland fylke 17,6
Viken fylke 16,6
Østfold fylke (utgått) 20,6 19,7 20,7 20,2
Mestringsnivå 3
Agder fylke 42,9
Akershus fylke (utgått) 42,4 41,4 43,2 42,8
Aust-Agder fylke (utgått) 42,1 39,8
Buskerud fylke (utgått) 42,7 40,8 42,0 42,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 43,5 43,7 43,5 42,8
Hordaland fylke (utgått) 43,8 41,6 43,2 42,1
Innlandet fylke 42,0
Møre og Romsdal fylke 43,0 42,9 43,5 45,0 43,9
Nordland fylke 43,3 43,5 42,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 42,8 42,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 42,1 42,0 44,0
Oslo fylke 38,7 37,3 39,3 40,1 40,6
Rogaland fylke 43,8 41,4 43,7 42,4 43,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 41,6 44,5 42,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 43,5 40,0
Telemark fylke (utgått) 42,6 41,7 41,5 43,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 41,3
Troms Romsa fylke (utgått) 41,8 38,9 41,9 41,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 42,2 41,7 41,7
Vest-Agder fylke (utgått) 44,9 42,6 44,9 42,7
Vestfold fylke (utgått) 43,7 41,5 41,7 43,7
Vestfold og Telemark fylke 43,7
Vestland fylke 43,0
Viken fylke 44,1
Østfold fylke (utgått) 45,2 43,5 42,3 43,7
Mestringsnivå 4
Agder fylke 17,6
Akershus fylke (utgått) 22,6 23,1 21,5 21,3
Aust-Agder fylke (utgått) 17,4 19,3
Buskerud fylke (utgått) 17,0 20,0 19,5 19,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 16,9 17,7 17,3 17,7
Hordaland fylke (utgått) 20,3 19,7 18,4 19,1
Innlandet fylke 18,7
Møre og Romsdal fylke 19,0 20,8 18,9 18,7 20,3
Nordland fylke 18,7 16,9 17,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 16,6
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 17,7 16,5 15,2
Oslo fylke 24,9 25,2 24,7 22,6 25,4
Rogaland fylke 20,3 22,1 19,7 20,4 21,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,8 17,6 19,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 19,3 21,4
Telemark fylke (utgått) 16,4 17,6 16,8 18,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 19,1
Troms Romsa fylke (utgått) 23,0 22,3 19,6 17,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,9 18,2 19,0
Vest-Agder fylke (utgått) 17,8 18,8 16,2 17,2
Vestfold fylke (utgått) 18,9 19,8 19,1 19,3
Vestfold og Telemark fylke 19,0
Vestland fylke 20,6
Viken fylke 20,9
Østfold fylke (utgått) 17,6 19,0 18,8 16,9
Mestringsnivå 5
Agder fylke 7,9
Akershus fylke (utgått) 12,4 12,6 12,7 12,9
Aust-Agder fylke (utgått) 9,8 8,5
Buskerud fylke (utgått) 10,4 10,4 11,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 8,1 8,3 9,3 9,2
Hordaland fylke (utgått) 10,0 10,2 10,3 10,6
Innlandet fylke 8,0
Møre og Romsdal fylke 9,6 8,9 9,8 9,7 8,3
Nordland fylke 8,5 9,3 8,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,0
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 8,8 7,8
Oslo fylke 17,9 17,9 17,5 18,7 17,4
Rogaland fylke 11,0 12,1 12,1 12,4 9,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,1 9,9 9,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 9,8 10,7
Telemark fylke (utgått) 8,4 7,5 10,0 9,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 9,8
Troms Romsa fylke (utgått) 10,8 10,4 12,0 10,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,1 9,7 8,6
Vest-Agder fylke (utgått) 8,7 7,9 8,1 9,6
Vestfold fylke (utgått) 9,1 9,8 9,6 9,8
Vestfold og Telemark fylke 9,3
Vestland fylke 9,9
Viken fylke 10,3
Østfold fylke (utgått) 7,6 8,1 9,3 9,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no