Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Trysil kommune
Kommunenr 0428
Alle grunnskoler med adresse i Trysil kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk
Alvdal kommune 44 (3,2) 47 (3,5) 49 (2,6) 48 (3,5) 49 (2,8)
Eidskog kommune 47 (2,1) 48 (2,1) 47 (2,3) 50 (2,6) 50 (2,5)
Elverum kommune 49 (1,3) 51 (1,2) 49 (1,2) 50 (1,1) 48 (1,2)
Engerdal kommune 48 (5,6) 46 (3,1) 49 (4,4) 50 (3,6) 46 (3,6)
Folldal kommune 50 (4,1) 41 (4,3) 49 (3,9) 47 (4,9) 47 (4,3)
Grue kommune 45 (3,0) 49 (3,6) 48 (2,7) 49 (2,7) 49 (2,8)
Hamar kommune 51 (1,1) 50 (1,0) 50 (1,1) 50 (1,1) 50 (0,9)
Kongsvinger kommune 48 (1,3) 48 (1,3) 49 (1,3) 50 (1,2) 48 (1,4)
Løten kommune 48 (2,0) 49 (1,8) 48 (2,0) 48 (1,7) 48 (2,1)
Nord-Odal kommune 50 (2,5) 51 (3,2) 48 (2,6) 47 (2,2) 48 (2,5)
Os kommune 52 (3,9) 47 (3,6) 48 (3,8) 50 (4,3) 49 (4,1)
Rendalen kommune 49 (5,2) 51 (5,0) 45 (4,6)
Ringsaker kommune 48 (1,0) 49 (1,0) 48 (0,9) 48 (0,9) 49 (1,0)
Stange kommune 47 (1,2) 49 (1,3) 49 (1,2) 49 (1,3) 51 (1,4)
Stor-Elvdal kommune 49 (4,9) 48 (3,2) 46 (4,5) 47 (3,0)
Sør-Odal kommune 50 (2,1) 46 (2,0) 46 (2,3) 46 (1,9) 47 (2,1)
Tolga kommune 51 (4,4) 54 (3,7) 53 (3,0) 56 (5,9)
Trysil kommune 48 (2,8) 47 (2,3) 49 (2,5) 48 (2,3) 48 (2,0)
Tynset kommune 48 (2,4) 50 (2,1) 53 (1,9) 52 (2,2) 51 (2,0)
Våler kommune 45 (2,8) 45 (3,3) 47 (3,2) 49 (2,6) 51 (3,4)
Åmot kommune 53 (2,4) 50 (3,0) 48 (2,5) 53 (3,3) 54 (2,6)
Åsnes kommune 48 (2,2) 48 (2,3) 46 (2,6) 46 (2,1) 47 (2,1)
Lesing
Alvdal kommune 47 (4,1) 49 (2,9) 52 (3,2) 47 (3,6) 47 (2,1)
Eidskog kommune 48 (2,4) 47 (2,0) 48 (2,1) 49 (2,4) 51 (2,4)
Elverum kommune 50 (1,3) 50 (1,2) 49 (1,1) 50 (1,2) 49 (1,0)
Engerdal kommune 49 (5,4) 50 (3,6) 50 (3,7) 48 (3,6) 49 (5,6)
Folldal kommune 52 (4,0) 46 (4,2) 51 (3,7) 52 (5,5)
Grue kommune 46 (2,5) 47 (3,6) 50 (3,3) 47 (2,1) 50 (2,9)
Hamar kommune 52 (1,1) 52 (1,0) 51 (1,1) 51 (1,0) 51 (1,0)
Kongsvinger kommune 48 (1,3) 48 (1,4) 48 (1,3) 49 (1,2) 49 (1,3)
Løten kommune 47 (1,8) 50 (1,8) 49 (1,9) 49 (1,7) 49 (2,2)
Nord-Odal kommune 47 (2,4) 52 (2,9) 48 (2,2) 48 (1,9) 46 (2,2)
Os kommune 53 (4,1) 48 (3,0) 52 (3,9) 49 (3,8) 50 (4,4)
Rendalen kommune 52 (5,1) 54 (2,8) 46 (4,0) 51 (5,3) 47 (4,4)
Ringsaker kommune 50 (1,0) 49 (1,1) 48 (1,0) 49 (0,9) 50 (1,0)
Stange kommune 48 (1,1) 48 (1,3) 50 (1,2) 50 (1,3) 52 (1,2)
Stor-Elvdal kommune 50 (4,7) 49 (2,2) 49 (3,9) 49 (2,4)
Sør-Odal kommune 51 (1,9) 48 (1,8) 47 (1,9) 48 (1,9) 48 (2,0)
Tolga kommune 51 (3,7) 49 (4,8) 53 (4,1) 59 (4,3) 52 (6,0)
Trysil kommune 50 (2,9) 47 (2,3) 51 (2,5) 48 (2,1) 51 (2,4)
Tynset kommune 51 (2,4) 50 (2,1) 53 (2,1) 52 (2,2) 51 (2,2)
Våler kommune 47 (3,1) 47 (2,9) 50 (2,6) 48 (2,6) 52 (3,1)
Åmot kommune 53 (2,3) 50 (3,1) 49 (2,5) 49 (3,3) 51 (2,6)
Åsnes kommune 47 (2,2) 48 (2,0) 47 (2,3) 47 (2,0) 48 (1,9)
Regning
Alvdal kommune 47 (3,1) 50 (3,5) 54 (2,5) 51 (3,5) 50 (3,3)
Eidskog kommune 49 (2,5) 48 (2,3) 48 (2,3) 50 (2,6) 51 (2,7)
Elverum kommune 50 (1,2) 50 (1,3) 50 (1,1) 51 (1,1) 49 (1,2)
Engerdal kommune 48 (5,6) 52 (3,2) 48 (3,3) 49 (4,3) 46 (4,9)
Folldal kommune 50 (4,2) 49 (6,2) 55 (4,3)
Grue kommune 45 (2,7) 46 (3,4) 48 (2,7) 48 (2,3) 48 (2,6)
Hamar kommune 50 (1,1) 51 (1,0) 51 (1,1) 51 (1,1) 51 (1,0)
Kongsvinger kommune 49 (1,2) 49 (1,3) 48 (1,2) 49 (1,3) 48 (1,4)
Løten kommune 47 (2,0) 51 (1,8) 49 (2,2) 48 (1,8) 49 (2,3)
Nord-Odal kommune 46 (2,3) 47 (2,6) 46 (2,4) 46 (1,9) 44 (2,2)
Os kommune 54 (3,7) 51 (2,8) 48 (3,4) 48 (3,3) 50 (4,2)
Rendalen kommune 52 (5,9) 46 (2,6) 52 (4,8) 46 (3,7)
Ringsaker kommune 49 (1,0) 49 (1,0) 48 (0,9) 49 (0,9) 49 (1,0)
Stange kommune 48 (1,2) 49 (1,4) 49 (1,3) 49 (1,3) 52 (1,4)
Stor-Elvdal kommune 49 (5,3) 52 (2,6) 51 (3,7) 46 (3,8)
Sør-Odal kommune 47 (1,9) 45 (1,8) 45 (2,0) 47 (1,9) 47 (1,9)
Tolga kommune 51 (4,1) 56 (6,1) 53 (4,3) 61 (3,8) 55 (5,1)
Trysil kommune 51 (2,8) 48 (2,4) 50 (2,2) 50 (2,3) 47 (2,1)
Tynset kommune 52 (2,2) 49 (2,0) 54 (2,1) 52 (1,8) 52 (2,1)
Våler kommune 47 (3,0) 47 (2,9) 46 (2,8) 49 (2,5) 53 (3,5)
Åmot kommune 52 (2,6) 50 (2,8) 49 (2,5) 51 (2,8) 51 (2,3)
Åsnes kommune 50 (2,2) 48 (1,9) 46 (2,3) 46 (1,9) 47 (2,1)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Alvdal kommune 11,1
Eidskog kommune 10,9 11,8 12,5 10,6 5,7
Elverum kommune 10,0 5,6 6,5 7,2 8,2
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 22,0 18,2 7,5 10,3
Hamar kommune 6,4 6,9 6,7 6,4 7,0
Kongsvinger kommune 12,2 8,1 16,9 8,1 9,8
Løten kommune 9,7 4,7 10,3 8,4 19,5
Nord-Odal kommune 21,7 2,5 8,8 12,1
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 8,0 9,4 12,6 9,0 10,0
Stange kommune 10,1 10,8 8,8 12,6 6,1
Stor-Elvdal kommune 3,3
Sør-Odal kommune 4,7 7,7 15,7 13,0
Tolga kommune
Trysil kommune 12,5 11,3 5,1 10,8 12,3
Tynset kommune 6,0 4,1 1,4 7,4
Våler kommune 6,7 12,1 8,1 18,6 5,6
Åmot kommune 3,6 15,2 10,0 15,6 4,4
Åsnes kommune 13,9 10,8 17,8 14,3 6,8
Mestringsnivå 2
Alvdal kommune 13,9 22,6
Eidskog kommune 25,0 27,6 10,9 24,2 17,0
Elverum kommune 17,0 21,1 23,1 16,9 21,6
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 22,0 31,8 22,5 19,6 15,4
Hamar kommune 14,8 14,4 16,0 17,0 9,4
Kongsvinger kommune 22,6 26,6 17,8 16,1 20,1
Løten kommune 22,6 23,3 19,5 22,4 11,7
Nord-Odal kommune 10,1 20,0 22,8 27,4 25,9
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 15,8 25,9 21,1 23,9 15,3
Stange kommune 18,9 28,4 15,7 14,5 9,9
Stor-Elvdal kommune 20,0
Sør-Odal kommune 20,9 28,2 20,0 23,7 20,8
Tolga kommune
Trysil kommune 20,3 28,3 16,9 21,5 10,5
Tynset kommune 19,4 23,0 11,0 13,2
Våler kommune 26,7 15,2 13,5 16,7
Åmot kommune 10,9 10,9 20,0 13,3 22,2
Åsnes kommune 21,5 23,0 21,9 17,9 19,2
Mestringsnivå 3
Alvdal kommune 33,3 29,0
Eidskog kommune 39,1 40,8 56,3 34,8 45,3
Elverum kommune 38,0 45,5 45,0 41,5 43,9
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 32,0 20,5 37,5 53,6 33,3
Hamar kommune 40,1 39,4 43,3 40,7 46,0
Kongsvinger kommune 38,5 39,9 37,1 52,7 43,1
Løten kommune 46,2 41,9 48,3 40,2 44,2
Nord-Odal kommune 42,0 37,5 50,9 43,5 43,1
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 45,8 35,3 41,6 39,8 45,7
Stange kommune 47,1 36,6 49,3 43,9 44,8
Stor-Elvdal kommune 56,7
Sør-Odal kommune 38,4 43,6 51,4 46,1 44,2
Tolga kommune
Trysil kommune 28,1 47,2 40,7 46,2 42,1
Tynset kommune 37,3 43,2 50,7 53,3 44,1
Våler kommune 46,7 51,5 43,2 39,5 44,4
Åmot kommune 40,0 34,8 43,3 35,6 42,2
Åsnes kommune 40,5 41,9 39,7 51,2 49,3
Mestringsnivå 4
Alvdal kommune 25,0 25,8
Eidskog kommune 18,8 14,5 17,2 21,2 18,9
Elverum kommune 24,9 19,7 15,0 25,0 21,2
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 20,0 15,9 15,0 12,5 35,9
Hamar kommune 24,2 26,6 20,8 23,4 25,8
Kongsvinger kommune 16,7 18,5 18,8 15,6 20,7
Løten kommune 16,1 19,8 14,9 20,6 14,3
Nord-Odal kommune 20,3 25,0 10,5 19,4 17,2
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 19,0 19,7 15,8 19,7 19,5
Stange kommune 17,2 16,0 16,1 20,6 25,0
Stor-Elvdal kommune 16,7
Sør-Odal kommune 25,6 17,9 7,1 17,1 18,2
Tolga kommune
Trysil kommune 17,2 5,7 25,4 12,3 26,3
Tynset kommune 23,9 20,3 21,9 25,0 22,1
Våler kommune 16,7 15,2 32,4 23,3 19,4
Åmot kommune 34,5 30,4 16,7 20,0 17,8
Åsnes kommune 17,7 20,3 12,3 8,3 19,2
Mestringsnivå 5
Alvdal kommune 16,7
Eidskog kommune 6,3 5,3 3,1 9,1 13,2
Elverum kommune 10,0 8,0 10,4 9,3 5,1
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 4,0 13,6 17,5 5,1
Hamar kommune 14,5 12,8 13,1 12,5 11,7
Kongsvinger kommune 10,0 6,9 9,4 7,5 6,3
Løten kommune 5,4 10,5 6,9 8,4 10,4
Nord-Odal kommune 5,8 15,0 7,0 1,7
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 11,3 9,7 8,9 7,7 9,5
Stange kommune 6,6 8,2 10,1 8,4 14,2
Stor-Elvdal kommune 3,3
Sør-Odal kommune 10,5 2,6 5,7 3,9
Tolga kommune
Trysil kommune 21,9 7,5 11,9 9,2 8,8
Tynset kommune 13,4 9,5 15,1 11,7 13,2
Våler kommune 3,3 6,1 2,7 13,9
Åmot kommune 10,9 8,7 10,0 15,6 13,3
Åsnes kommune 6,3 4,1 8,2 8,3 5,5

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Alvdal kommune 2,8
Eidskog kommune 19,4 11,8 10,8 12,7 5,6
Elverum kommune 8,4 6,6 7,8 3,8 8,6
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 22,4 18,9 7,5 10,0
Hamar kommune 8,5 5,2 7,1 5,8 7,1
Kongsvinger kommune 9,2 7,4 11,3 8,1 12,6
Løten kommune 13,5 1,2 11,5 13,3 17,9
Nord-Odal kommune 18,6 7,3 17,5 20,7
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 12,3 9,3 11,0 7,7 11,8
Stange kommune 11,0 9,0 7,7 9,8 7,2
Stor-Elvdal kommune 0,0
Sør-Odal kommune 14,1 12,7 10,6 14,5 11,7
Tolga kommune
Trysil kommune 16,4 14,0 3,3 8,6
Tynset kommune 6,0 9,3 2,7 4,3
Våler kommune 14,7 11,4 2,8
Åmot kommune 5,6 8,5 13,3
Åsnes kommune 11,3 6,8 17,8 16,2
Mestringsnivå 2
Alvdal kommune 5,6 22,6
Eidskog kommune 16,4 23,7 24,6 15,9 20,4
Elverum kommune 24,7 23,5 21,3 22,5 22,6
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 30,6 35,1 27,5 31,5 25,0
Hamar kommune 19,1 17,8 17,4 20,6 16,6
Kongsvinger kommune 26,3 23,3 26,9 28,6 26,4
Løten kommune 33,3 23,5 26,4 28,6 15,4
Nord-Odal kommune 24,3 36,6 35,1 43,5 32,8
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 21,9 24,1 25,9 26,3 21,3
Stange kommune 25,0 24,0 29,5 26,6 20,2
Stor-Elvdal kommune 16,7
Sør-Odal kommune 28,2 32,9 36,4 18,4 29,9
Tolga kommune
Trysil kommune 16,4 24,6 29,5 22,2 34,5
Tynset kommune 17,9 25,3 11,0 9,7 18,8
Våler kommune 23,5 31,4 25,6 25,0
Åmot kommune 22,2 14,9 26,7 20,9 28,3
Åsnes kommune 18,8 31,1 37,0 33,3 20,3
Mestringsnivå 3
Alvdal kommune 50,0 35,5
Eidskog kommune 34,3 35,5 38,5 39,7 29,6
Elverum kommune 36,6 37,6 38,4 40,7 40,9
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 24,5 24,3 40,0 38,9 35,0
Hamar kommune 39,6 41,8 40,5 39,2 38,6
Kongsvinger kommune 36,4 43,2 38,2 36,8 35,6
Løten kommune 32,3 40,0 28,7 31,4 32,1
Nord-Odal kommune 37,1 31,7 29,8 32,3 32,8
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 36,3 34,0 39,8 40,7 39,5
Stange kommune 39,5 39,0 36,8 30,8 29,3
Stor-Elvdal kommune 50,0
Sør-Odal kommune 37,6 40,5 36,4 52,6 41,6
Tolga kommune
Trysil kommune 27,9 36,8 39,3 38,1 37,9
Tynset kommune 44,8 41,3 39,7 51,6 36,2
Våler kommune 44,1 37,1 46,5 27,8
Åmot kommune 29,6 48,9 30,0 51,2 34,8
Åsnes kommune 42,5 41,9 24,7 34,5 44,6
Mestringsnivå 4
Alvdal kommune 27,8 22,6
Eidskog kommune 22,4 18,4 18,5 23,8 31,5
Elverum kommune 25,1 23,5 22,9 23,7 19,5
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 20,4 10,8 22,5 18,5 25,0
Hamar kommune 23,2 20,3 21,2 22,8 25,5
Kongsvinger kommune 20,3 17,6 18,9 19,5 20,1
Løten kommune 12,5 27,1 21,8 19,0 28,2
Nord-Odal kommune 15,7 22,0 10,5 14,5
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 19,2 23,8 18,1 18,6 19,3
Stange kommune 18,4 20,5 15,9 22,9 26,4
Stor-Elvdal kommune 23,3
Sør-Odal kommune 14,1 13,9 15,2 11,7
Tolga kommune
Trysil kommune 26,2 21,1 16,4 27,0 15,5
Tynset kommune 19,4 20,0 30,1 29,0 30,4
Våler kommune 14,7 17,1 16,3 22,2
Åmot kommune 31,5 19,1 21,7 28,3
Åsnes kommune 17,5 14,9 13,7 16,7 14,9
Mestringsnivå 5
Alvdal kommune 13,9
Eidskog kommune 7,5 10,5 7,7 7,9 13,0
Elverum kommune 5,3 8,9 9,7 9,3 8,6
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 2,0 10,8 2,5 5,0
Hamar kommune 9,6 14,8 13,8 11,6 12,2
Kongsvinger kommune 7,8 8,5 4,7 7,0 5,2
Løten kommune 8,3 8,2 11,5 7,6 6,4
Nord-Odal kommune 4,3 2,4 7,0
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 10,4 8,8 5,2 6,7 8,1
Stange kommune 6,1 7,5 10,0 9,8 16,8
Stor-Elvdal kommune 10,0
Sør-Odal kommune 5,9 0,0 1,5 5,2
Tolga kommune
Trysil kommune 13,1 3,5 11,5 3,4
Tynset kommune 11,9 4,0 16,4 10,1
Våler kommune 2,9 2,9 22,2
Åmot kommune 11,1 8,5 8,3 16,3
Åsnes kommune 10,0 5,4 6,8 4,1

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Alvdal kommune 8,3
Eidskog kommune 12,3 10,5 12,3 7,9 5,7
Elverum kommune 11,6 3,8 10,4 6,4 11,0
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 18,0 13,2 7,5 5,1
Hamar kommune 6,9 6,4 9,0 6,1 6,2
Kongsvinger kommune 8,8 9,2 13,8 8,2 9,2
Løten kommune 11,1 7,1 10,3 10,4 8,8
Nord-Odal kommune 15,7 9,8 12,3 8,8
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 11,6 8,9 12,3 10,3 11,9
Stange kommune 13,8 10,7 8,7 12,5 11,4
Stor-Elvdal kommune
Sør-Odal kommune 8,1 15,2 20,0 13,0
Tolga kommune
Trysil kommune 16,9 8,8 11,7 1,8
Tynset kommune 11,9 3,9 2,7 1,5
Våler kommune 24,2 18,9 11,1
Åmot kommune 0,0 10,6 11,7 4,3
Åsnes kommune 15,0 14,9 25,0 16,5 19,2
Mestringsnivå 2
Alvdal kommune 16,7 19,4
Eidskog kommune 21,5 25,0 23,1 22,2 26,4
Elverum kommune 19,6 17,8 19,2 20,1 25,1
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 38,0 23,7 17,5 23,2 20,5
Hamar kommune 17,5 19,3 16,1 22,3 17,5
Kongsvinger kommune 26,4 22,0 15,7 16,8 23,0
Løten kommune 22,2 22,4 24,1 24,5 25,0
Nord-Odal kommune 15,7 19,5 26,3 23,0 29,8
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 24,7 23,1 23,3 22,5 19,3
Stange kommune 20,5 19,3 22,4 16,2 14,3
Stor-Elvdal kommune
Sør-Odal kommune 18,6 27,8 20,0 25,3 27,3
Tolga kommune
Trysil kommune 20,3 31,6 20,0 28,6 24,6
Tynset kommune 23,9 26,3 8,1 13,1 20,6
Våler kommune 21,2 16,2 20,9 13,9
Åmot kommune 14,8 21,3 16,7 8,7
Åsnes kommune 20,0 23,0 27,8 28,2 19,2
Mestringsnivå 3
Alvdal kommune 47,2 41,9
Eidskog kommune 47,7 42,1 46,2 39,7 37,7
Elverum kommune 38,2 47,4 43,1 49,1 41,6
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 26,0 28,9 55,0 35,7 43,6
Hamar kommune 41,6 48,0 43,9 37,9 45,6
Kongsvinger kommune 40,3 46,8 44,3 48,9 44,3
Løten kommune 46,7 41,2 47,1 44,3 45,0
Nord-Odal kommune 32,9 26,8 36,8 47,5 42,1
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 40,9 40,6 42,2 43,8 43,2
Stange kommune 46,9 47,2 41,6 42,6 40,0
Stor-Elvdal kommune
Sør-Odal kommune 38,4 41,8 47,7 41,3 41,6
Tolga kommune
Trysil kommune 35,6 38,6 46,7 41,3 56,1
Tynset kommune 41,8 39,5 50,0 42,6 44,1
Våler kommune 36,4 40,5 48,8 44,4
Åmot kommune 44,4 36,2 46,7 44,4 37,0
Åsnes kommune 42,5 43,2 23,6 40,0 41,1
Mestringsnivå 4
Alvdal kommune 27,8 19,4
Eidskog kommune 16,9 13,2 12,3 15,9 18,9
Elverum kommune 20,0 23,9 17,7 17,1 13,3
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 8,0 18,4 17,5 26,8 20,5
Hamar kommune 20,6 16,2 20,0 23,3 20,4
Kongsvinger kommune 18,5 15,0 18,6 20,1 13,8
Løten kommune 11,1 27,1 10,3 15,1 12,5
Nord-Odal kommune 22,9 31,7 15,8 11,5 10,5
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 15,6 19,4 15,0 15,8 15,9
Stange kommune 14,3 15,7 20,5 20,4 22,9
Stor-Elvdal kommune
Sør-Odal kommune 25,6 10,1 7,7 17,3 13,0
Tolga kommune
Trysil kommune 13,6 15,8 15,0 14,3 12,3
Tynset kommune 14,9 19,7 27,0 29,5 26,5
Våler kommune 15,2 18,9 14,0 13,9
Åmot kommune 25,9 21,3 16,7 13,3 32,6
Åsnes kommune 15,0 9,5 15,3 5,9 16,4
Mestringsnivå 5
Alvdal kommune 0,0
Eidskog kommune 1,5 9,2 6,2 14,3 11,3
Elverum kommune 10,7 7,0 9,6 7,3 9,0
Engerdal kommune
Folldal kommune
Grue kommune 10,0 15,8 2,5 10,3
Hamar kommune 13,4 10,1 11,0 10,4 10,4
Kongsvinger kommune 6,0 6,9 7,6 6,0 9,8
Løten kommune 8,9 2,4 8,0 5,7 8,8
Nord-Odal kommune 12,9 12,2 8,8 8,8
Os kommune
Rendalen kommune
Ringsaker kommune 7,3 8,0 7,2 7,8 9,7
Stange kommune 4,5 7,1 6,8 8,3 11,4
Stor-Elvdal kommune
Sør-Odal kommune 9,3 5,1 4,6 5,2
Tolga kommune
Trysil kommune 13,6 5,3 6,7 5,3
Tynset kommune 7,5 10,5 12,2 7,4
Våler kommune 3,0 5,4 16,7
Åmot kommune 14,8 10,6 8,3 24,4 17,4
Åsnes kommune 7,5 9,5 8,3 9,4 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no