Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Trondheim kommune
Kommunenr 5001
Alle grunnskoler med adresse i Trondheim kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Flatanger kommune
Frosta kommune 50 (3,4) 53 (4,6) 48 (4,8)
Frøya kommune 49 (2,8) 52 (3,7) 47 (4,0)
Grong kommune 47 (4,8)
Heim kommune 49 (2,4) 50 (3,6) 48 (3,2)
Hitra kommune 49 (2,5) 50 (3,7) 49 (3,4)
Holtålen kommune 44 (3,1) 45 (3,9) 44 (5,2)
Høylandet kommune 46 (4,8)
Inderøy kommune 44 (2,3) 44 (3,8) 44 (2,8)
Indre Fosen kommune 50 (1,6) 51 (2,4) 50 (2,2)
Leka kommune
Levanger kommune 48 (1,2) 49 (1,7) 47 (1,7)
Lierne kommune 47 (4,0)
Malvik kommune 49 (1,4) 50 (1,9) 49 (1,9)
Melhus kommune 48 (1,4) 48 (1,9) 48 (2,0)
Meråker kommune 51 (3,5) 51 (4,7) 52 (5,5)
Midtre Gauldal kommune 46 (2,6) 43 (2,5) 48 (4,3)
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 47 (1,4) 48 (2,0) 45 (2,1)
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 46 (1,8) 46 (2,4) 46 (2,8)
Oppdal kommune 49 (2,3) 49 (3,5) 48 (3,1)
Orkland kommune 49 (1,3) 49 (1,9) 50 (1,9)
Osen kommune 52 (6,4)
Overhalla kommune 48 (3,0) 49 (4,4) 47 (4,0)
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 47 (3,5)
Rindal kommune 51 (4,8)
Røros kommune 48 (3,3) 49 (4,6) 48 (4,1)
Selbu kommune 47 (2,7) 46 (3,6) 49 (4,0)
Skaun kommune 48 (1,6) 48 (2,5) 48 (2,2)
Snåase - Snåsa kommune 44 (4,3) 40 (4,4)
Steinkjer kommune 46 (1,2) 45 (1,6) 47 (1,8)
Stjørdal kommune 50 (1,0) 51 (1,5) 48 (1,4)
Trondheim kommune 51 (0,4) 51 (0,6) 51 (0,6)
Tydal kommune
Verdal kommune 46 (1,4) 46 (2,0) 46 (1,9)
Ørland kommune 49 (1,6) 49 (2,0) 48 (2,8)
Åfjord kommune 53 (3,0) 53 (3,7) 52 (4,8)
Lesing
Flatanger kommune
Frosta kommune 50 (3,2) 52 (4,8) 48 (4,1)
Frøya kommune 46 (2,8) 47 (3,0) 46 (4,7)
Grong kommune 48 (4,0)
Heim kommune 49 (2,0) 48 (3,1) 50 (2,6)
Hitra kommune 49 (2,1) 48 (3,2) 50 (2,8)
Holtålen kommune 47 (2,9)
Høylandet kommune 47 (4,4)
Inderøy kommune 45 (1,8) 44 (2,3) 46 (2,6)
Indre Fosen kommune 50 (1,5) 48 (2,1) 52 (2,2)
Leka kommune
Levanger kommune 49 (1,2) 47 (1,6) 50 (1,6)
Lierne kommune 47 (4,5)
Malvik kommune 50 (1,3) 48 (1,7) 52 (1,9)
Melhus kommune 48 (1,3) 46 (1,8) 49 (1,8)
Meråker kommune 52 (2,9) 51 (4,3) 53 (4,0)
Midtre Gauldal kommune 49 (2,6) 45 (2,0) 53 (4,1)
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 47 (1,4) 46 (1,8) 48 (2,1)
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 46 (2,0) 45 (2,7) 46 (2,9)
Oppdal kommune 51 (2,1) 50 (3,6) 52 (2,5)
Orkland kommune 49 (1,2) 48 (1,5) 50 (1,9)
Osen kommune 51 (7,3)
Overhalla kommune 48 (1,7) 47 (2,3) 49 (2,4)
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 49 (3,2)
Rindal kommune 51 (4,3)
Røros kommune 49 (2,8) 48 (3,1) 50 (5,9)
Selbu kommune 47 (2,4) 44 (2,8) 51 (3,5)
Skaun kommune 49 (1,6) 49 (2,4) 50 (2,2)
Snåase - Snåsa kommune 46 (4,5)
Steinkjer kommune 46 (1,1) 44 (1,4) 48 (1,8)
Stjørdal kommune 50 (0,9) 50 (1,3) 50 (1,3)
Trondheim kommune 50 (0,4) 49 (0,6) 51 (0,6)
Tydal kommune
Verdal kommune 47 (1,2) 46 (1,5) 47 (1,8)
Ørland kommune 48 (1,7) 47 (2,0) 50 (2,9)
Åfjord kommune 51 (2,8) 49 (3,7) 53 (4,0)
Regning
Flatanger kommune
Frosta kommune 50 (3,1) 54 (3,9) 46 (4,1)
Frøya kommune 46 (2,4) 47 (3,7) 45 (3,2)
Grong kommune 48 (4,5)
Heim kommune 48 (2,5) 49 (3,7) 47 (3,4)
Hitra kommune 47 (2,2) 49 (3,4) 45 (2,7)
Holtålen kommune 46 (3,9)
Høylandet kommune 47 (3,2)
Inderøy kommune 43 (1,9) 42 (2,3) 44 (2,8)
Indre Fosen kommune 49 (1,6) 49 (2,3) 48 (2,2)
Leka kommune
Levanger kommune 50 (1,2) 52 (2,0) 49 (1,6)
Lierne kommune 51 (4,1) 48 (4,2)
Malvik kommune 49 (1,4) 51 (2,1) 48 (1,9)
Melhus kommune 47 (1,2) 48 (1,7) 46 (1,7)
Meråker kommune 50 (3,9) 49 (6,2) 50 (5,2)
Midtre Gauldal kommune 48 (2,4) 45 (2,7) 51 (3,7)
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 47 (1,5) 48 (2,0) 45 (2,1)
Namsskogan kommune 49 (5,9)
Nærøysund kommune 47 (1,7) 47 (2,5) 47 (2,3)
Oppdal kommune 50 (2,1) 50 (3,1) 49 (2,8)
Orkland kommune 49 (1,3) 50 (1,8) 47 (1,9)
Osen kommune 50 (8,2)
Overhalla kommune 46 (2,0) 49 (3,6) 44 (2,1)
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune 50 (3,3)
Rindal kommune 50 (3,3)
Røros kommune 47 (2,7) 47 (3,3) 47 (5,0)
Selbu kommune 48 (2,3) 47 (2,8) 49 (3,7)
Skaun kommune 49 (1,8) 51 (2,7) 48 (2,3)
Snåase - Snåsa kommune 49 (4,4) 46 (5,6)
Steinkjer kommune 46 (1,1) 46 (1,7) 46 (1,5)
Stjørdal kommune 49 (1,0) 51 (1,4) 47 (1,3)
Trondheim kommune 50 (0,4) 51 (0,6) 48 (0,5)
Tydal kommune
Verdal kommune 45 (1,2) 46 (1,8) 45 (1,7)
Ørland kommune 47 (1,5) 48 (1,9) 47 (2,6)
Åfjord kommune 50 (2,4) 52 (3,4) 48 (3,2)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 14,9
Grong kommune
Heim kommune 11,7 16,7 6,7
Hitra kommune 2,3
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 14,6
Indre Fosen kommune 7,2 8,2 6,3
Leka kommune
Levanger kommune 10,0 10,8 9,2
Lierne kommune
Malvik kommune 6,4 5,6 7,1
Melhus kommune 13,9 19,2 7,8
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 9,5
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 17,4 18,0 16,7
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 17,9 19,6 16,3
Oppdal kommune 5,6 10,0 2,4
Orkland kommune 9,0 10,5 7,1
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 7,7
Selbu kommune 15,1
Skaun kommune 8,5 10,3 6,9
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 18,2 21,2 14,8
Stjørdal kommune 6,6 7,1 6,1
Trondheim kommune 8,6 10,2 6,9
Tydal kommune
Verdal kommune 12,8 11,0 14,8
Ørland kommune 13,1 16,0 8,5
Åfjord kommune 8,9
Mestringsnivå 2
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 36,2
Grong kommune
Heim kommune 16,7 23,3 10,0
Hitra kommune 15,9
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 34,1 37,8 31,1
Indre Fosen kommune 12,8 18,0 7,8
Leka kommune
Levanger kommune 17,0 22,5 12,3
Lierne kommune
Malvik kommune 16,0 25,0 8,3
Melhus kommune 17,5 18,3 16,7
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 27,0
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 24,2 25,0 23,1
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 24,2 23,9 24,5
Oppdal kommune 19,4 16,7 21,4
Orkland kommune 18,9 19,3 18,4
Osen kommune
Overhalla kommune 26,1
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 23,1
Selbu kommune 20,8
Skaun kommune 19,2 17,2 20,8
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 19,8 22,0 17,4
Stjørdal kommune 17,2 17,3 17,1
Trondheim kommune 15,3 17,2 13,3
Tydal kommune
Verdal kommune 22,9 27,5 18,2
Ørland kommune 19,7 18,7 21,3
Åfjord kommune 13,3
Mestringsnivå 3
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 29,8
Grong kommune
Heim kommune 43,3 36,7 50,0
Hitra kommune 56,8
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 34,1 37,8 31,1
Indre Fosen kommune 48,8 54,1 43,8
Leka kommune
Levanger kommune 46,9 46,8 46,9
Lierne kommune
Malvik kommune 46,2 50,0 42,9
Melhus kommune 46,4 45,2 47,8
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 36,5
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 37,1 39,0 34,6
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 38,9 41,3 36,7
Oppdal kommune 31,9 33,3 31,0
Orkland kommune 46,2 52,6 38,8
Osen kommune
Overhalla kommune 60,9
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 43,6
Selbu kommune 41,5
Skaun kommune 46,9 46,6 47,2
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 42,5 44,7 40,0
Stjørdal kommune 42,2 42,3 42,1
Trondheim kommune 42,0 42,6 41,4
Tydal kommune
Verdal kommune 45,8 44,0 47,7
Ørland kommune 39,3 41,3 36,2
Åfjord kommune 40,0
Mestringsnivå 4
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 8,5
Grong kommune
Heim kommune 25,0 20,0 30,0
Hitra kommune 18,2
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 15,9 10,8 20,0
Indre Fosen kommune 22,4 16,4 28,1
Leka kommune
Levanger kommune 17,0 14,4 19,2
Lierne kommune
Malvik kommune 23,1 13,9 31,0
Melhus kommune 16,0 10,6 22,2
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 12,7
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 16,3 14,0 19,2
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 14,7 10,9 18,4
Oppdal kommune 31,9 30,0 33,3
Orkland kommune 18,9 13,2 25,5
Osen kommune
Overhalla kommune 10,9
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 23,1
Selbu kommune 13,2
Skaun kommune 16,2 19,0 13,9
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 15,8 10,6 21,7
Stjørdal kommune 28,1 28,8 27,4
Trondheim kommune 23,9 21,2 26,7
Tydal kommune
Verdal kommune 16,2 16,5 15,9
Ørland kommune 23,0 20,0 27,7
Åfjord kommune 26,7
Mestringsnivå 5
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 10,6
Grong kommune
Heim kommune 3,3 3,3 3,3
Hitra kommune 6,8
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 1,2
Indre Fosen kommune 8,8 3,3 14,1
Leka kommune
Levanger kommune 9,1 5,4 12,3
Lierne kommune
Malvik kommune 8,3 5,6 10,7
Melhus kommune 6,2 6,7 5,6
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 14,3
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 5,1 4,0 6,4
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 4,2 4,3 4,1
Oppdal kommune 11,1 10,0 11,9
Orkland kommune 7,1 4,4 10,2
Osen kommune
Overhalla kommune
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 2,6
Selbu kommune 9,4
Skaun kommune 9,2 6,9 11,1
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 3,6 1,5 6,1
Stjørdal kommune 5,9 4,5 7,3
Trondheim kommune 10,2 8,9 11,6
Tydal kommune
Verdal kommune 2,2 1,1 3,4
Ørland kommune 4,9 4,0 6,4
Åfjord kommune 11,1

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 11,8
Grong kommune
Heim kommune 10,0
Hitra kommune 4,4
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 19,8 13,9 24,4
Indre Fosen kommune 8,8 13,1 4,7
Leka kommune
Levanger kommune 6,7 4,5 8,5
Lierne kommune
Malvik kommune 6,9 5,4 8,2
Melhus kommune 9,6 7,7 11,8
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 14,3 16,7 12,1
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 15,3 12,1 19,2
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 8,5 8,5 8,5
Oppdal kommune 6,5 2,9 9,5
Orkland kommune 6,6 5,2 8,2
Osen kommune
Overhalla kommune 4,3
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 15,4
Selbu kommune 1,9
Skaun kommune 9,1 8,5 9,6
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 14,9 19,4 10,3
Stjørdal kommune 9,3 7,6 11,0
Trondheim kommune 8,1 8,2 7,9
Tydal kommune
Verdal kommune 13,4 13,2 13,6
Ørland kommune 11,7 12,2 10,9
Åfjord kommune 4,5
Mestringsnivå 2
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 37,3
Grong kommune
Heim kommune 28,3
Hitra kommune 31,1
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 42,0 50,0 35,6
Indre Fosen kommune 26,4 21,3 31,3
Leka kommune
Levanger kommune 19,2 19,1 19,2
Lierne kommune
Malvik kommune 23,3 17,6 28,2
Melhus kommune 31,0 29,8 32,3
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 15,9 20,0 12,1
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 28,8 24,2 34,6
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 35,1 36,2 34,0
Oppdal kommune 26,0 31,4 21,4
Orkland kommune 27,7 24,3 31,6
Osen kommune
Overhalla kommune 43,5
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 23,1
Selbu kommune 38,9
Skaun kommune 27,3 20,3 32,9
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 32,4 25,0 40,2
Stjørdal kommune 21,7 15,2 28,0
Trondheim kommune 24,0 21,3 26,8
Tydal kommune
Verdal kommune 36,9 34,1 39,8
Ørland kommune 25,8 23,0 30,4
Åfjord kommune 20,5
Mestringsnivå 3
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 33,3
Grong kommune
Heim kommune 38,3
Hitra kommune 51,1
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 27,2 30,6 24,4
Indre Fosen kommune 40,8 36,1 45,3
Leka kommune
Levanger kommune 42,9 35,5 49,2
Lierne kommune
Malvik kommune 42,1 45,9 38,8
Melhus kommune 43,1 43,3 43,0
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 46,0 56,7 36,4
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 36,2 40,4 30,8
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 37,2 34,0 40,4
Oppdal kommune 40,3 40,0 40,5
Orkland kommune 38,0 36,5 39,8
Osen kommune
Overhalla kommune 41,3
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 38,5
Selbu kommune 37,0
Skaun kommune 33,3 32,2 34,2
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 35,3 34,7 35,9
Stjørdal kommune 44,1 43,0 45,1
Trondheim kommune 36,8 33,5 40,2
Tydal kommune
Verdal kommune 35,8 35,2 36,4
Ørland kommune 39,2 39,2 39,1
Åfjord kommune 45,5
Mestringsnivå 4
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 15,7
Grong kommune
Heim kommune 16,7
Hitra kommune 8,9
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 8,6
Indre Fosen kommune 17,6 21,3 14,1
Leka kommune
Levanger kommune 20,4 25,5 16,2
Lierne kommune
Malvik kommune 18,9 20,3 17,6
Melhus kommune 9,6 10,6 8,6
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 17,5 3,3 30,3
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 14,7 16,2 12,8
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 14,9 17,0 12,8
Oppdal kommune 16,9 14,3 19,0
Orkland kommune 16,9 23,5 9,2
Osen kommune
Overhalla kommune 8,7
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 17,9
Selbu kommune 18,5
Skaun kommune 18,9 25,4 13,7
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 14,1 16,1 12,0
Stjørdal kommune 16,8 22,2 11,6
Trondheim kommune 20,8 22,9 18,6
Tydal kommune
Verdal kommune 10,6 13,2 8,0
Ørland kommune 20,8 23,0 17,4
Åfjord kommune 25,0
Mestringsnivå 5
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 2,0
Grong kommune
Heim kommune 6,7
Hitra kommune 4,4
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 2,5
Indre Fosen kommune 6,4 8,2 4,7
Leka kommune
Levanger kommune 10,8 15,5 6,9
Lierne kommune
Malvik kommune 8,8 10,8 7,1
Melhus kommune 6,6 8,7 4,3
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 6,3 3,3 9,1
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 5,1 7,1 2,6
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 4,3 4,3 4,3
Oppdal kommune 10,4 11,4 9,5
Orkland kommune 10,8 10,4 11,2
Osen kommune
Overhalla kommune 2,2
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 5,1
Selbu kommune 3,7
Skaun kommune 11,4 13,6 9,6
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 3,3 4,8 1,7
Stjørdal kommune 8,1 12,0 4,3
Trondheim kommune 10,3 14,1 6,5
Tydal kommune
Verdal kommune 3,4 4,4 2,3
Ørland kommune 2,5 2,7 2,2
Åfjord kommune 4,5

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 12,5
Grong kommune
Heim kommune 11,9
Hitra kommune 8,9
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 30,4 36,1 25,6
Indre Fosen kommune 8,9 11,7 6,3
Leka kommune
Levanger kommune 13,1 12,1 13,8
Lierne kommune
Malvik kommune 9,6 5,6 12,9
Melhus kommune 11,0 12,7 9,0
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 16,1
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 16,3 14,0 19,2
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 15,6 12,8 18,4
Oppdal kommune 8,3 3,3 11,9
Orkland kommune 11,2 14,7 7,1
Osen kommune
Overhalla kommune 21,3
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 12,5
Selbu kommune 9,6
Skaun kommune 9,2 10,3 8,2
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 21,3 25,8 16,4
Stjørdal kommune 8,9 6,9 10,8
Trondheim kommune 7,9 7,2 8,6
Tydal kommune
Verdal kommune 19,9 22,2 17,4
Ørland kommune 8,4 6,8 11,1
Åfjord kommune 4,4
Mestringsnivå 2
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 22,9
Grong kommune
Heim kommune 20,3
Hitra kommune 15,6
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 22,8 16,7 27,9
Indre Fosen kommune 13,0 6,7 19,0
Leka kommune
Levanger kommune 23,6 18,7 27,7
Lierne kommune
Malvik kommune 14,6 15,3 14,1
Melhus kommune 25,1 18,6 32,6
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 32,3
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 25,8 23,0 29,5
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 29,2 31,9 26,5
Oppdal kommune 26,4 36,7 19,0
Orkland kommune 18,2 16,4 20,4
Osen kommune
Overhalla kommune 10,6
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 22,5
Selbu kommune 28,8
Skaun kommune 28,2 25,9 30,1
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 26,2 28,1 24,1
Stjørdal kommune 18,1 16,9 19,3
Trondheim kommune 15,6 15,1 16,1
Tydal kommune
Verdal kommune 22,2 17,8 26,7
Ørland kommune 27,7 27,0 28,9
Åfjord kommune 15,6
Mestringsnivå 3
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 27,1
Grong kommune
Heim kommune 44,1
Hitra kommune 48,9
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 29,1 25,0 32,6
Indre Fosen kommune 51,2 55,0 47,6
Leka kommune
Levanger kommune 37,6 42,1 33,8
Lierne kommune
Malvik kommune 52,2 54,2 50,6
Melhus kommune 42,9 47,1 38,2
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 35,5
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 38,8 40,0 37,2
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 36,5 40,4 32,7
Oppdal kommune 40,3 33,3 45,2
Orkland kommune 42,1 40,5 43,9
Osen kommune
Overhalla kommune 42,6
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 37,5
Selbu kommune 46,2
Skaun kommune 38,9 36,2 41,1
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 33,2 29,7 37,1
Stjørdal kommune 42,9 40,0 45,8
Trondheim kommune 42,4 41,1 43,7
Tydal kommune
Verdal kommune 42,0 44,4 39,5
Ørland kommune 37,0 36,5 37,8
Åfjord kommune 40,0
Mestringsnivå 4
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 31,3
Grong kommune
Heim kommune 15,3
Hitra kommune 22,2
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 13,9 16,7 11,6
Indre Fosen kommune 19,5 18,3 20,6
Leka kommune
Levanger kommune 19,4 21,5 17,7
Lierne kommune
Malvik kommune 18,5 19,4 17,6
Melhus kommune 13,6 15,7 11,2
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 11,3
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 12,4 14,0 10,3
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 15,6 10,6 20,4
Oppdal kommune 15,3 16,7 14,3
Orkland kommune 18,7 18,1 19,4
Osen kommune
Overhalla kommune 17,0
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 17,5
Selbu kommune 7,7
Skaun kommune 17,6 22,4 13,7
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 13,5 10,9 16,4
Stjørdal kommune 22,4 25,0 19,9
Trondheim kommune 22,2 24,1 20,3
Tydal kommune
Verdal kommune 12,5 13,3 11,6
Ørland kommune 18,5 21,6 13,3
Åfjord kommune 20,0
Mestringsnivå 5
Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune 6,3
Grong kommune
Heim kommune 8,5
Hitra kommune 4,4
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune 3,8 5,6 2,3
Indre Fosen kommune 7,3 8,3 6,3
Leka kommune
Levanger kommune 6,3 5,6 6,9
Lierne kommune
Malvik kommune 5,1 5,6 4,7
Melhus kommune 7,3 5,9 9,0
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune 4,8
Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune 6,7 9,0 3,8
Namsskogan kommune
Nærøysund kommune 3,1 4,3 2,0
Oppdal kommune 9,7 10,0 9,5
Orkland kommune 9,8 10,3 9,2
Osen kommune
Overhalla kommune 8,5
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rennebu kommune
Rindal kommune
Røros kommune 10,0
Selbu kommune 7,7
Skaun kommune 6,1 5,2 6,8
Snåase - Snåsa kommune
Steinkjer kommune 5,7 5,5 6,0
Stjørdal kommune 7,7 11,3 4,2
Trondheim kommune 11,9 12,5 11,3
Tydal kommune
Verdal kommune 3,4 2,2 4,7
Ørland kommune 8,4 8,1 8,9
Åfjord kommune 20,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no