Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Trøndelag fylke
Alle grunnskoler med adresse i Trøndelag fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk 50 (0,3)
Lesing 50 (0,2)
Regning 49 (0,3)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 8,3
Mestringsnivå 2 16,5
Mestringsnivå 3 45,2
Mestringsnivå 4 21,1
Mestringsnivå 5 8,8

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 8,5
Mestringsnivå 2 22,1
Mestringsnivå 3 39,3
Mestringsnivå 4 21,9
Mestringsnivå 5 8,1

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1 7,9
Mestringsnivå 2 21,4
Mestringsnivå 3 41,9
Mestringsnivå 4 18,2
Mestringsnivå 5 10,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no