Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Solund kommune
Kommunenr 4636
Alle grunnskoler med adresse i Solund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Solund barne- og ungdomsskule 49 (4,9) 42 (6,0) 43 (5,1) 44 (5,2)
Lesing
Solund barne- og ungdomsskule 47 (3,9) 41 (4,0) 41 (2,3) 47 (8,3)
Regning
Solund barne- og ungdomsskule 48 (7,5) 48 (4,3) 45 (4,4) 48 (4,6)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 2
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 3
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 4
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 5
Solund barne- og ungdomsskule

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 2
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 3
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 4
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 5
Solund barne- og ungdomsskule

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 2
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 3
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 4
Solund barne- og ungdomsskule
Mestringsnivå 5
Solund barne- og ungdomsskule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no