Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Skedsmo kommune (utgått)
Kommunenr 0231
Kun utgåtte skoler med adresse i Skedsmo kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk
Asker kommune (utgått) 53 (0,7)
Aurskog-Høland kommune (utgått) 47 (1,5)
Fet kommune (utgått) 50 (1,5)
Oppegård kommune (utgått) 52 (1,0)
Skedsmo kommune (utgått) 51 (0,7)
Ski kommune (utgått) 52 (0,9)
Sørum kommune (utgått) 49 (1,2)
Lesing
Asker kommune (utgått) 53 (0,6)
Aurskog-Høland kommune (utgått) 48 (1,3)
Fet kommune (utgått) 51 (1,4)
Oppegård kommune (utgått) 53 (0,9)
Skedsmo kommune (utgått) 50 (0,7)
Ski kommune (utgått) 51 (0,8)
Sørum kommune (utgått) 48 (1,1)
Regning
Asker kommune (utgått) 53 (0,7)
Aurskog-Høland kommune (utgått) 47 (1,2)
Fet kommune (utgått) 50 (1,5)
Oppegård kommune (utgått) 52 (0,9)
Skedsmo kommune (utgått) 51 (0,7)
Ski kommune (utgått) 52 (0,8)
Sørum kommune (utgått) 48 (1,1)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Asker kommune (utgått) 6,1
Aurskog-Høland kommune (utgått) 13,4
Fet kommune (utgått) 6,2
Oppegård kommune (utgått) 4,8
Skedsmo kommune (utgått) 8,4
Ski kommune (utgått) 6,3
Sørum kommune (utgått) 12,3
Mestringsnivå 2
Asker kommune (utgått) 10,9
Aurskog-Høland kommune (utgått) 18,8
Fet kommune (utgått) 12,3
Oppegård kommune (utgått) 8,1
Skedsmo kommune (utgått) 17,0
Ski kommune (utgått) 10,5
Sørum kommune (utgått) 16,0
Mestringsnivå 3
Asker kommune (utgått) 41,0
Aurskog-Høland kommune (utgått) 40,3
Fet kommune (utgått) 45,7
Oppegård kommune (utgått) 42,7
Skedsmo kommune (utgått) 43,4
Ski kommune (utgått) 46,8
Sørum kommune (utgått) 44,7
Mestringsnivå 4
Asker kommune (utgått) 27,6
Aurskog-Høland kommune (utgått) 23,1
Fet kommune (utgått) 27,2
Oppegård kommune (utgått) 34,0
Skedsmo kommune (utgått) 22,1
Ski kommune (utgått) 28,3
Sørum kommune (utgått) 22,5
Mestringsnivå 5
Asker kommune (utgått) 14,5
Aurskog-Høland kommune (utgått) 4,3
Fet kommune (utgått) 8,6
Oppegård kommune (utgått) 10,4
Skedsmo kommune (utgått) 9,1
Ski kommune (utgått) 8,0
Sørum kommune (utgått) 4,5

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Asker kommune (utgått) 5,8
Aurskog-Høland kommune (utgått) 11,8
Fet kommune (utgått) 1,8
Oppegård kommune (utgått) 5,0
Skedsmo kommune (utgått) 6,6
Ski kommune (utgått) 4,4
Sørum kommune (utgått) 7,4
Mestringsnivå 2
Asker kommune (utgått) 15,7
Aurskog-Høland kommune (utgått) 29,0
Fet kommune (utgått) 30,9
Oppegård kommune (utgått) 17,8
Skedsmo kommune (utgått) 20,0
Ski kommune (utgått) 17,0
Sørum kommune (utgått) 29,3
Mestringsnivå 3
Asker kommune (utgått) 35,1
Aurskog-Høland kommune (utgått) 40,9
Fet kommune (utgått) 38,2
Oppegård kommune (utgått) 40,2
Skedsmo kommune (utgått) 39,1
Ski kommune (utgått) 39,5
Sørum kommune (utgått) 41,3
Mestringsnivå 4
Asker kommune (utgått) 26,9
Aurskog-Høland kommune (utgått) 13,4
Fet kommune (utgått) 18,8
Oppegård kommune (utgått) 25,7
Skedsmo kommune (utgått) 22,6
Ski kommune (utgått) 27,2
Sørum kommune (utgått) 14,9
Mestringsnivå 5
Asker kommune (utgått) 16,5
Aurskog-Høland kommune (utgått) 4,8
Fet kommune (utgått) 10,3
Oppegård kommune (utgått) 11,2
Skedsmo kommune (utgått) 11,7
Ski kommune (utgått) 11,9
Sørum kommune (utgått) 7,0

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Asker kommune (utgått) 5,2
Aurskog-Høland kommune (utgått) 15,9
Fet kommune (utgått) 7,4
Oppegård kommune (utgått) 3,3
Skedsmo kommune (utgått) 5,6
Ski kommune (utgått) 5,4
Sørum kommune (utgått) 11,9
Mestringsnivå 2
Asker kommune (utgått) 14,1
Aurskog-Høland kommune (utgått) 23,6
Fet kommune (utgått) 17,2
Oppegård kommune (utgått) 15,5
Skedsmo kommune (utgått) 16,9
Ski kommune (utgått) 14,1
Sørum kommune (utgått) 20,6
Mestringsnivå 3
Asker kommune (utgått) 41,4
Aurskog-Høland kommune (utgått) 39,6
Fet kommune (utgått) 46,6
Oppegård kommune (utgått) 45,1
Skedsmo kommune (utgått) 44,8
Ski kommune (utgått) 44,8
Sørum kommune (utgått) 42,0
Mestringsnivå 4
Asker kommune (utgått) 21,2
Aurskog-Høland kommune (utgått) 9,3
Fet kommune (utgått) 17,8
Oppegård kommune (utgått) 23,6
Skedsmo kommune (utgått) 21,2
Ski kommune (utgått) 23,2
Sørum kommune (utgått) 18,5
Mestringsnivå 5
Asker kommune (utgått) 18,2
Aurskog-Høland kommune (utgått) 11,5
Fet kommune (utgått) 11,0
Oppegård kommune (utgått) 12,5
Skedsmo kommune (utgått) 11,4
Ski kommune (utgått) 12,4
Sørum kommune (utgått) 7,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no