Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Selbu kommune
Kommunenr 5032
Alle grunnskoler med adresse i Selbu kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Bell skole
Selbu ungdomsskole 48 (2,6) 49 (3,0) 47 (2,4) 52 (3,1) 46 (2,2)
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Lesing
Bell skole
Selbu ungdomsskole 51 (2,6) 52 (2,8) 47 (2,2) 51 (2,4) 47 (2,3)
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Regning
Bell skole
Selbu ungdomsskole 50 (2,4) 52 (2,5) 48 (2,4) 48 (2,5) 46 (2,1)
Selbustrand skole
Øverbygda skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bell skole
Selbu ungdomsskole 6,4 8,9 15,3 11,5
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 2
Bell skole
Selbu ungdomsskole 21,3 6,7 25,4 21,1 32,7
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 3
Bell skole
Selbu ungdomsskole 40,4 42,2 40,7 50,0 34,6
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 4
Bell skole
Selbu ungdomsskole 19,1 28,9 23,7 17,3
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 5
Bell skole
Selbu ungdomsskole 12,8 13,3 3,8
Selbustrand skole
Øverbygda skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bell skole
Selbu ungdomsskole 0,0 0,0 13,5
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 2
Bell skole
Selbu ungdomsskole 37,5 16,3 25,4 28,2 19,2
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 3
Bell skole
Selbu ungdomsskole 35,4 46,5 42,4 33,3 51,9
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 4
Bell skole
Selbu ungdomsskole 18,8 20,9 15,3 30,8 13,5
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 5
Bell skole
Selbu ungdomsskole 8,3 16,3 1,9
Selbustrand skole
Øverbygda skole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bell skole
Selbu ungdomsskole 10,4 8,9 18,6
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 2
Bell skole
Selbu ungdomsskole 20,8 24,4 15,3 28,9 40,0
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 3
Bell skole
Selbu ungdomsskole 47,9 35,6 49,2 21,1 38,0
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 4
Bell skole
Selbu ungdomsskole 12,5 22,2 36,8 14,0
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Mestringsnivå 5
Bell skole
Selbu ungdomsskole 8,3 8,9
Selbustrand skole
Øverbygda skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no