Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Rygge kommune
Kommunenr 0136
Alle grunnskoler med adresse i Rygge kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Aremark kommune 48 (5,5) 41 (4,1) 42 (4,1) 48 (5,2) 51 (4,1)
Askim kommune 49 (1,3) 48 (1,4) 51 (1,2) 50 (1,5) 50 (1,3)
Eidsberg kommune 48 (1,5) 48 (1,6) 50 (1,7) 48 (1,6) 47 (1,7)
Fredrikstad kommune 49 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6)
Halden kommune 48 (1,0) 49 (1,1) 48 (1,0) 49 (1,1) 49 (1,0)
Hobøl kommune 51 (2,9) 50 (2,5) 49 (2,6) 49 (3,1) 47 (2,4)
Hvaler kommune 51 (3,2) 48 (3,0) 51 (2,7) 49 (2,4) 48 (2,5)
Marker kommune 42 (2,5) 45 (2,5) 49 (2,7) 47 (3,5) 46 (3,7)
Moss kommune 50 (1,0) 50 (1,0) 51 (1,0) 52 (1,0) 53 (0,9)
Rakkestad kommune 48 (2,2) 50 (1,6) 48 (1,8) 50 (1,7) 50 (2,0)
Rygge kommune 49 (1,3) 50 (1,3) 49 (1,3) 51 (1,6) 48 (1,4)
Rømskog kommune
Råde kommune 49 (2,0) 51 (1,9) 46 (2,3) 46 (1,9) 45 (1,8)
Sarpsborg kommune 48 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,7) 48 (0,8) 48 (0,7)
Skiptvet kommune 48 (2,2) 47 (3,2) 47 (2,7) 48 (2,7) 45 (2,5)
Spydeberg kommune 44 (1,9) 48 (2,7) 47 (2,6) 51 (2,0) 50 (1,9)
Trøgstad kommune 47 (2,1) 49 (2,4) 50 (2,5) 49 (2,2) 48 (2,4)
Våler kommune 47 (2,3) 46 (2,3) 48 (2,3) 49 (2,0) 46 (2,1)
Lesing
Aremark kommune 49 (4,6) 45 (4,8) 49 (5,1) 49 (5,0)
Askim kommune 50 (1,4) 49 (1,4) 49 (1,2) 49 (1,4) 49 (1,2)
Eidsberg kommune 48 (1,7) 47 (1,6) 48 (1,6) 49 (1,7) 48 (1,6)
Fredrikstad kommune 49 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6)
Halden kommune 48 (1,1) 49 (1,0) 48 (1,0) 49 (1,0) 49 (1,0)
Hobøl kommune 52 (2,1) 49 (2,5) 50 (2,6) 49 (2,5) 50 (2,3)
Hvaler kommune 54 (3,5) 50 (2,4) 49 (2,5) 47 (2,4)
Marker kommune 45 (2,7) 47 (2,4) 50 (2,7) 47 (2,8) 49 (3,0)
Moss kommune 50 (1,0) 50 (1,1) 49 (0,9) 51 (1,0) 52 (0,9)
Rakkestad kommune 49 (1,8) 49 (1,8) 49 (1,8) 50 (1,6) 49 (1,7)
Rygge kommune 49 (1,2) 48 (1,3) 49 (1,2) 50 (1,4) 51 (1,4)
Rømskog kommune
Råde kommune 49 (2,2) 48 (2,1) 47 (2,0) 46 (1,7) 43 (1,7)
Sarpsborg kommune 47 (0,7) 49 (0,7) 49 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7)
Skiptvet kommune 50 (2,7) 47 (3,0) 49 (2,4) 49 (2,6) 49 (2,0)
Spydeberg kommune 46 (1,9) 51 (2,8) 47 (2,1) 50 (1,8) 49 (2,1)
Trøgstad kommune 49 (2,1) 49 (2,7) 51 (2,5) 51 (2,3) 50 (2,2)
Våler kommune 47 (2,2) 47 (2,3) 48 (2,3) 48 (1,9) 46 (1,9)
Regning
Aremark kommune 48 (3,9) 46 (5,4) 47 (4,5) 48 (4,4) 51 (4,4)
Askim kommune 51 (1,5) 50 (1,5) 49 (1,2) 49 (1,4) 50 (1,3)
Eidsberg kommune 49 (1,6) 47 (1,5) 48 (1,7) 50 (1,6) 48 (1,8)
Fredrikstad kommune 49 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6)
Halden kommune 49 (1,0) 49 (1,0) 47 (0,9) 48 (1,0) 47 (1,0)
Hobøl kommune 50 (2,9) 46 (2,1) 48 (2,2) 49 (2,4) 49 (2,4)
Hvaler kommune 51 (3,3) 47 (2,8) 48 (2,8) 50 (2,7) 46 (2,2)
Marker kommune 45 (2,2) 48 (2,4) 50 (2,7) 49 (3,0) 50 (2,8)
Moss kommune 50 (0,9) 49 (1,0) 49 (0,9) 50 (0,9) 50 (0,9)
Rakkestad kommune 50 (1,8) 47 (1,8) 49 (1,9) 49 (1,9) 50 (1,8)
Rygge kommune 49 (1,2) 48 (1,3) 50 (1,3) 50 (1,4) 50 (1,4)
Rømskog kommune
Råde kommune 49 (2,1) 53 (2,1) 46 (1,9) 46 (1,9) 45 (1,5)
Sarpsborg kommune 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7)
Skiptvet kommune 50 (2,2) 48 (2,9) 50 (2,3) 48 (3,0) 47 (1,9)
Spydeberg kommune 45 (2,0) 51 (2,6) 45 (2,4) 47 (2,0) 48 (2,2)
Trøgstad kommune 49 (2,0) 48 (2,4) 50 (2,4) 50 (2,3) 47 (2,2)
Våler kommune 47 (1,9) 46 (2,3) 47 (2,5) 48 (2,1) 46 (1,9)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Aremark kommune
Askim kommune 5,5 9,4 7,3 12,1 9,8
Eidsberg kommune 13,2 15,2 11,8 13,4 13,4
Fredrikstad kommune 10,2 10,9 11,4 10,9 9,8
Halden kommune 14,2 10,0 11,8 8,6 13,1
Hobøl kommune 2,0 10,9 9,3 8,5 5,6
Hvaler kommune 16,3 9,4 16,7
Marker kommune 15,6 14,0
Moss kommune 8,5 12,5 8,4 8,9 6,9
Rakkestad kommune 4,8 10,6 9,3 8,2 9,4
Rygge kommune 7,4 11,6 7,4 8,4 9,7
Rømskog kommune
Råde kommune 12,7 16,3 11,8 28,0
Sarpsborg kommune 12,7 11,1 7,7 11,2 11,1
Skiptvet kommune 14,5 13,2 9,8 5,8
Spydeberg kommune 10,3 1,9 2,9 11,0
Trøgstad kommune 10,0 9,1 9,8 6,3
Våler kommune 10,3 17,4 6,0 14,7
Mestringsnivå 2
Aremark kommune
Askim kommune 27,4 23,9 21,8 16,8 18,6
Eidsberg kommune 24,3 20,5 22,0 11,6 18,1
Fredrikstad kommune 23,3 19,8 18,8 20,8 18,3
Halden kommune 21,5 19,5 21,2 19,6 14,0
Hobøl kommune 18,0 18,2 16,7 19,1 11,1
Hvaler kommune 16,3 22,0 17,0 12,5
Marker kommune 40,0
Moss kommune 20,8 17,7 19,0 14,4 9,9
Rakkestad kommune 25,0 15,0 27,8 14,3 19,8
Rygge kommune 20,8 22,1 22,8 21,3 12,9
Rømskog kommune
Råde kommune 21,5 19,8 32,5 25,9 22,6
Sarpsborg kommune 24,8 19,4 23,8 19,3 20,5
Skiptvet kommune 10,9 21,1 23,5 21,2
Spydeberg kommune 29,4 25,0 24,6 19,1 16,4
Trøgstad kommune 18,6 29,1 18,6 9,8 20,6
Våler kommune 29,3 15,2 19,0 28,4 22,7
Mestringsnivå 3
Aremark kommune
Askim kommune 36,6 42,2 43,5 48,0 41,4
Eidsberg kommune 36,0 48,5 40,2 47,3 44,1
Fredrikstad kommune 37,8 40,3 44,0 44,8 41,7
Halden kommune 36,7 41,9 42,3 44,0 43,9
Hobøl kommune 44,0 43,6 40,7 46,8 63,0
Hvaler kommune 41,9 43,4 52,1
Marker kommune 28,9 44,2
Moss kommune 38,1 36,8 44,4 40,2 48,1
Rakkestad kommune 40,5 46,0 36,1 49,0 49,0
Rygge kommune 45,5 43,1 41,9 36,8 40,3
Rømskog kommune
Råde kommune 29,1 33,7 28,8 49,4 40,9
Sarpsborg kommune 40,1 45,7 43,3 45,0 44,6
Skiptvet kommune 34,5 47,4 57,1 39,2 50,0
Spydeberg kommune 42,6 50,0 43,9 47,1 45,2
Trøgstad kommune 42,9 30,9 32,2 41,0 42,9
Våler kommune 41,4 47,8 37,9 46,3 46,7
Mestringsnivå 4
Aremark kommune
Askim kommune 22,6 13,3 18,7 15,0 22,3
Eidsberg kommune 18,4 9,1 18,9 20,5 19,7
Fredrikstad kommune 18,4 18,1 18,0 16,9 22,7
Halden kommune 20,6 20,7 17,0 19,9 20,0
Hobøl kommune 30,0 20,0 22,2 17,0 14,8
Hvaler kommune 14,0 22,6 14,6
Marker kommune 13,3 20,9
Moss kommune 19,2 22,0 19,5 24,7 23,8
Rakkestad kommune 22,6 18,6 16,7 22,4 13,5
Rygge kommune 20,8 17,1 19,5 26,5 26,3
Rømskog kommune
Råde kommune 26,6 20,9 21,3 11,8 7,5
Sarpsborg kommune 16,4 16,6 17,6 17,3 18,3
Skiptvet kommune 29,1 13,2 21,4 15,7 19,2
Spydeberg kommune 14,7 5,8 17,5 29,4 17,8
Trøgstad kommune 21,4 16,4 27,1 27,9 19,0
Våler kommune 13,8 17,4 27,6 14,9 13,3
Mestringsnivå 5
Aremark kommune
Askim kommune 7,9 11,1 8,8 8,1 7,9
Eidsberg kommune 8,1 6,8 7,1 7,1 4,7
Fredrikstad kommune 10,3 10,8 7,8 6,5 7,5
Halden kommune 7,0 7,9 7,7 8,0 9,0
Hobøl kommune 6,0 7,3 11,1 8,5 5,6
Hvaler kommune 11,6 7,5 4,2
Marker kommune 2,2
Moss kommune 13,4 11,0 8,7 11,8 11,2
Rakkestad kommune 7,1 9,7 10,2 6,1 8,3
Rygge kommune 5,4 6,1 8,4 7,1 10,8
Rømskog kommune
Råde kommune 10,1 9,3 1,2 1,1
Sarpsborg kommune 6,1 7,3 7,7 7,2 5,4
Skiptvet kommune 10,9 5,3 11,8 3,8
Spydeberg kommune 2,9 17,3 1,5 9,6
Trøgstad kommune 7,1 14,5 11,5 11,1
Våler kommune 5,2 2,2 4,5 2,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Aremark kommune
Askim kommune 6,7 10,0 5,1 7,8 8,0
Eidsberg kommune 10,2 11,5 15,7 6,4 11,8
Fredrikstad kommune 7,5 7,3 8,6 11,6 7,4
Halden kommune 10,1 8,8 11,8 11,3 11,0
Hobøl kommune 8,5 12,5 6,1 9,3
Hvaler kommune 14,0 8,0 10,6
Marker kommune 15,9
Moss kommune 7,3 8,9 9,5 8,4 4,7
Rakkestad kommune 2,4 14,2 14,7 12,4 5,2
Rygge kommune 5,4 9,9 7,6 4,4 7,9
Rømskog kommune
Råde kommune 12,7 3,5 16,3 13,2
Sarpsborg kommune 10,0 9,6 8,8 10,6 8,5
Skiptvet kommune 3,6 10,8 12,5
Spydeberg kommune 19,7 5,8 20,3 11,6 6,8
Trøgstad kommune 5,7 9,4 8,2 12,9
Våler kommune 8,5 13,3 9,1 12,0
Mestringsnivå 2
Aremark kommune
Askim kommune 17,7 16,7 28,7 23,5 22,1
Eidsberg kommune 17,3 26,9 19,7 20,9 23,6
Fredrikstad kommune 26,6 30,0 25,9 24,6 27,4
Halden kommune 24,0 25,0 28,5 22,7 28,7
Hobøl kommune 23,4 23,2 32,7 22,4 18,5
Hvaler kommune 25,6 24,0 31,9
Marker kommune 38,6 19,0
Moss kommune 25,2 23,5 23,0 20,1 22,7
Rakkestad kommune 23,5 32,7 17,4 22,7 27,8
Rygge kommune 26,8 26,4 21,8 27,2 21,2
Rømskog kommune
Råde kommune 17,7 14,0 32,5 25,6 42,9
Sarpsborg kommune 28,3 25,2 26,9 23,3 32,2
Skiptvet kommune 26,8 29,7 20,5 29,2 31,4
Spydeberg kommune 32,4 23,1 22,0 24,6 39,2
Trøgstad kommune 21,4 20,8 21,7 21,3 25,8
Våler kommune 33,9 35,6 24,6 28,8 32,0
Mestringsnivå 3
Aremark kommune
Askim kommune 37,8 42,8 38,5 39,7 39,9
Eidsberg kommune 44,1 42,3 40,9 37,3 37,0
Fredrikstad kommune 39,4 36,0 39,1 37,6 37,2
Halden kommune 37,6 42,7 35,6 40,5 41,2
Hobøl kommune 27,7 46,4 36,4 49,0 40,7
Hvaler kommune 46,5 40,0 42,6
Marker kommune 34,1 45,2
Moss kommune 39,0 39,0 40,7 37,6 40,0
Rakkestad kommune 44,7 31,0 41,3 34,0 34,0
Rygge kommune 42,4 42,9 38,9 33,5 40,7
Rømskog kommune
Råde kommune 39,2 43,0 38,8 40,7 35,2
Sarpsborg kommune 37,2 41,2 41,1 41,8 34,9
Skiptvet kommune 33,9 40,5 43,2 31,3 47,1
Spydeberg kommune 39,4 36,5 40,7 43,5 32,4
Trøgstad kommune 48,6 47,2 31,7 36,1 40,3
Våler kommune 39,0 28,9 38,6 39,4 45,3
Mestringsnivå 4
Aremark kommune
Askim kommune 25,6 19,4 21,0 19,6 17,8
Eidsberg kommune 22,0 15,4 15,7 30,0 20,5
Fredrikstad kommune 17,8 18,0 19,6 20,3 19,6
Halden kommune 17,9 15,5 18,6 18,4 13,4
Hobøl kommune 27,7 14,3 20,0 16,3 25,9
Hvaler kommune 7,0 16,0 12,8
Marker kommune 11,4 19,0
Moss kommune 18,7 17,5 18,0 26,1 22,0
Rakkestad kommune 20,0 15,0 17,4 22,7 24,7
Rygge kommune 16,1 15,4 22,3 27,8 18,0
Rømskog kommune
Råde kommune 20,3 19,8 15,0 14,0 6,6
Sarpsborg kommune 18,8 16,8 16,3 18,2 17,5
Skiptvet kommune 30,4 10,8 22,7 20,8 13,7
Spydeberg kommune 7,0 21,2 18,8 12,2
Trøgstad kommune 15,7 15,1 31,7 24,6 14,5
Våler kommune 16,9 22,2 17,5 18,2 8,0
Mestringsnivå 5
Aremark kommune
Askim kommune 12,2 11,1 6,7 9,5 12,2
Eidsberg kommune 6,3 3,8 7,9 5,5 7,1
Fredrikstad kommune 8,6 8,6 6,8 6,0 8,3
Halden kommune 10,4 7,9 5,5 7,1 5,7
Hobøl kommune 12,8 3,6 6,1 5,6
Hvaler kommune 7,0 12,0 2,1
Marker kommune 0,0
Moss kommune 9,8 11,2 8,7 7,8 10,6
Rakkestad kommune 9,4 7,1 9,2 8,2 8,2
Rygge kommune 9,3 5,5 9,5 7,0 12,2
Rømskog kommune
Råde kommune 10,1 19,8 3,5 2,2
Sarpsborg kommune 5,6 7,2 6,9 6,1 6,9
Skiptvet kommune 5,4 8,1 6,3
Spydeberg kommune 1,4 13,5 1,4 9,5
Trøgstad kommune 8,6 7,5 9,8 6,5
Våler kommune 1,7 0,0 4,5 2,7

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Aremark kommune
Askim kommune 5,5 11,2 4,8 11,2 8,9
Eidsberg kommune 8,7 9,4 11,5 7,3 18,5
Fredrikstad kommune 9,5 7,5 9,0 8,0 8,0
Halden kommune 14,9 10,1 11,0 11,2 10,3
Hobøl kommune 6,4 10,7 14,6 9,3
Hvaler kommune 13,6 7,7 14,9
Marker kommune 27,1
Moss kommune 8,5 8,8 7,0 5,2 3,7
Rakkestad kommune 9,4 8,0 13,9 6,2 6,3
Rygge kommune 8,0 6,6 10,6 7,1 12,7
Rømskog kommune
Råde kommune 10,1 8,1 25,0 14,5 15,6
Sarpsborg kommune 13,5 9,5 8,3 11,7 10,5
Skiptvet kommune 5,5 18,9 14,6 14,6
Spydeberg kommune 16,2 9,8 17,5 5,6 8,1
Trøgstad kommune 17,1 10,9 10,3 4,8 12,9
Våler kommune 10,0 6,7 3,0 17,1
Mestringsnivå 2
Aremark kommune
Askim kommune 22,1 22,9 17,6 20,2 14,6
Eidsberg kommune 25,4 27,6 16,4 26,4 22,6
Fredrikstad kommune 18,8 18,9 18,3 20,0 18,7
Halden kommune 19,0 19,9 26,0 21,8 21,1
Hobøl kommune 19,1 16,1 25,9 18,8 38,9
Hvaler kommune 25,0 22,0 21,2 17,0
Marker kommune 41,7
Moss kommune 18,7 19,9 14,2 15,8 11,1
Rakkestad kommune 31,8 18,6 24,1 23,7 21,9
Rygge kommune 18,4 18,8 22,1 16,8 24,3
Rømskog kommune
Råde kommune 19,0 14,0 16,3 30,1 30,0
Sarpsborg kommune 23,6 20,4 18,9 22,5 22,0
Skiptvet kommune 25,5 27,0 22,5 18,8 35,4
Spydeberg kommune 35,3 23,5 22,8 14,1 17,6
Trøgstad kommune 24,3 20,0 15,5 29,0 17,7
Våler kommune 33,3 35,6 23,7 22,4 26,3
Mestringsnivå 3
Aremark kommune
Askim kommune 46,6 42,5 48,9 39,3 48,8
Eidsberg kommune 44,4 44,1 44,3 44,5 37,1
Fredrikstad kommune 45,0 44,2 44,1 43,7 41,5
Halden kommune 41,4 44,5 35,9 39,9 42,3
Hobøl kommune 40,4 39,3 31,5 43,8 27,8
Hvaler kommune 38,6 46,3 42,3 46,8
Marker kommune 20,8
Moss kommune 41,9 41,0 44,0 37,9 45,8
Rakkestad kommune 31,8 46,9 38,0 38,1 40,6
Rygge kommune 48,3 47,5 39,9 40,0 39,7
Rømskog kommune
Råde kommune 44,3 46,5 43,8 41,0 41,1
Sarpsborg kommune 40,2 48,3 47,4 41,2 45,8
Skiptvet kommune 49,1 29,7 47,5 41,7 39,6
Spydeberg kommune 36,8 41,2 38,6 50,7 51,4
Trøgstad kommune 38,6 47,3 43,1 43,5 46,8
Våler kommune 38,3 46,7 47,5 52,2 40,8
Mestringsnivå 4
Aremark kommune
Askim kommune 17,8 14,0 18,1 20,2 17,4
Eidsberg kommune 17,5 13,4 16,4 15,5 13,7
Fredrikstad kommune 18,4 20,1 20,1 19,9 21,6
Halden kommune 17,5 16,9 19,5 16,5 16,3
Hobøl kommune 19,1 26,8 25,9 12,5 20,4
Hvaler kommune 11,4 19,5 26,9 19,1
Marker kommune 8,3
Moss kommune 19,8 18,8 23,1 27,8 19,3
Rakkestad kommune 16,5 18,6 18,5 21,6 18,8
Rygge kommune 15,9 19,9 19,2 22,6 14,3
Rømskog kommune
Råde kommune 16,5 23,3 8,4 8,9
Sarpsborg kommune 15,2 15,3 17,4 14,8 13,3
Skiptvet kommune 18,2 18,9 15,0 20,8 6,3
Spydeberg kommune 7,4 17,6 10,5 19,7 16,2
Trøgstad kommune 15,7 14,5 20,7 12,9 12,9
Våler kommune 15,0 8,9 13,6 14,9 10,5
Mestringsnivå 5
Aremark kommune
Askim kommune 8,0 9,5 10,6 9,0 10,3
Eidsberg kommune 4,0 5,5 11,5 6,4 8,1
Fredrikstad kommune 8,4 9,3 8,4 8,5 10,2
Halden kommune 7,2 8,6 7,7 10,6 10,0
Hobøl kommune 14,9 7,1 10,4 3,7
Hvaler kommune 11,4 1,9 2,1
Marker kommune 2,1
Moss kommune 11,0 11,4 11,8 13,2 20,0
Rakkestad kommune 10,6 8,0 5,6 10,3 12,5
Rygge kommune 9,5 7,2 8,2 13,5 9,0
Rømskog kommune
Råde kommune 10,1 8,1 6,0 4,4
Sarpsborg kommune 7,5 6,5 8,0 9,8 8,4
Skiptvet kommune 1,8 5,4 4,2 4,2
Spydeberg kommune 4,4 7,8 10,5 9,9 6,8
Trøgstad kommune 4,3 7,3 10,3 9,7 9,7
Våler kommune 3,3 2,2 7,5 5,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no