Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 47 (2,6) 50 (2,6) 48 (2,1) 47 (2,5) 52 (2,6)
Røros skole
Lesing
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 49 (2,5) 52 (2,5) 48 (2,7) 50 (2,1) 51 (2,2)
Røros skole
Regning
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 48 (2,7) 53 (2,4) 47 (2,4) 49 (2,3) 51 (2,3)
Røros skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 13,4 5,5 17,3 5,3 4,8
Røros skole
Mestringsnivå 2
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 23,9 21,8 15,8 11,3
Røros skole
Mestringsnivå 3
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 34,3 29,1 42,3 56,1 50,0
Røros skole
Mestringsnivå 4
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 14,9 32,7 21,2 15,8 24,2
Røros skole
Mestringsnivå 5
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 13,4 10,9 7,0 9,7
Røros skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 21,3 1,8 13,1 4,8
Røros skole
Mestringsnivå 2
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 16,4 18,2 37,7 14,8 19,4
Røros skole
Mestringsnivå 3
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 34,4 40,0 34,0 39,3 40,3
Røros skole
Mestringsnivå 4
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 18,0 25,5 13,2 26,2 22,6
Røros skole
Mestringsnivå 5
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 9,8 14,5 6,6 12,9
Røros skole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 21,3 7,4 13,8 6,6
Røros skole
Mestringsnivå 2
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 14,8 18,5 32,1 32,8 18,0
Røros skole
Mestringsnivå 3
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 39,3 42,6 39,6 32,8 37,7
Røros skole
Mestringsnivå 4
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 21,3 18,5 17,2 23,0
Røros skole
Mestringsnivå 5
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 3,3 13,0 3,4 14,8
Røros skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no