Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Rømskog kommune (utgått)
Kommunenr 0121
Kun utgåtte skoler med adresse i Rømskog kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Askim kommune (utgått) 48 (1,4) 51 (1,2) 50 (1,5) 50 (1,3)
Eidsberg kommune (utgått) 48 (1,6) 50 (1,7) 48 (1,6) 47 (1,7)
Hobøl kommune (utgått) 50 (2,5) 49 (2,6) 49 (3,1) 47 (2,4)
Moss kommune (utgått) 50 (1,0) 51 (1,0) 52 (1,0) 53 (0,9)
Rygge kommune (utgått) 50 (1,3) 49 (1,3) 51 (1,6) 48 (1,4)
Spydeberg kommune (utgått) 48 (2,7) 47 (2,6) 51 (2,0) 50 (1,9)
Trøgstad kommune (utgått) 49 (2,4) 50 (2,5) 49 (2,2) 48 (2,4)
Lesing
Askim kommune (utgått) 49 (1,4) 49 (1,2) 49 (1,4) 49 (1,2)
Eidsberg kommune (utgått) 47 (1,6) 48 (1,6) 49 (1,7) 48 (1,6)
Hobøl kommune (utgått) 49 (2,5) 50 (2,6) 49 (2,5) 50 (2,3)
Moss kommune (utgått) 50 (1,1) 49 (0,9) 51 (1,0) 52 (0,9)
Rygge kommune (utgått) 48 (1,3) 49 (1,2) 50 (1,4) 51 (1,4)
Spydeberg kommune (utgått) 51 (2,8) 47 (2,1) 50 (1,8) 49 (2,1)
Trøgstad kommune (utgått) 49 (2,7) 51 (2,5) 51 (2,3) 50 (2,2)
Regning
Askim kommune (utgått) 50 (1,5) 49 (1,2) 49 (1,4) 50 (1,3)
Eidsberg kommune (utgått) 47 (1,5) 48 (1,7) 50 (1,6) 48 (1,8)
Hobøl kommune (utgått) 46 (2,1) 48 (2,2) 49 (2,4) 49 (2,4)
Moss kommune (utgått) 49 (1,0) 49 (0,9) 50 (0,9) 50 (0,9)
Rygge kommune (utgått) 48 (1,3) 50 (1,3) 50 (1,4) 50 (1,4)
Spydeberg kommune (utgått) 51 (2,6) 45 (2,4) 47 (2,0) 48 (2,2)
Trøgstad kommune (utgått) 48 (2,4) 50 (2,4) 50 (2,3) 47 (2,2)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Askim kommune (utgått) 9,4 7,3 12,1 9,8
Eidsberg kommune (utgått) 15,2 11,8 13,4 13,4
Hobøl kommune (utgått) 10,9 9,3 8,5 5,6
Moss kommune (utgått) 12,5 8,4 8,9 6,9
Rygge kommune (utgått) 11,6 7,4 8,4 9,7
Spydeberg kommune (utgått) 1,9 2,9 11,0
Trøgstad kommune (utgått) 9,1 9,8 6,3
Mestringsnivå 2
Askim kommune (utgått) 23,9 21,8 16,8 18,6
Eidsberg kommune (utgått) 20,5 22,0 11,6 18,1
Hobøl kommune (utgått) 18,2 16,7 19,1 11,1
Moss kommune (utgått) 17,7 19,0 14,4 9,9
Rygge kommune (utgått) 22,1 22,8 21,3 12,9
Spydeberg kommune (utgått) 25,0 24,6 19,1 16,4
Trøgstad kommune (utgått) 29,1 18,6 9,8 20,6
Mestringsnivå 3
Askim kommune (utgått) 42,2 43,5 48,0 41,4
Eidsberg kommune (utgått) 48,5 40,2 47,3 44,1
Hobøl kommune (utgått) 43,6 40,7 46,8 63,0
Moss kommune (utgått) 36,8 44,4 40,2 48,1
Rygge kommune (utgått) 43,1 41,9 36,8 40,3
Spydeberg kommune (utgått) 50,0 43,9 47,1 45,2
Trøgstad kommune (utgått) 30,9 32,2 41,0 42,9
Mestringsnivå 4
Askim kommune (utgått) 13,3 18,7 15,0 22,3
Eidsberg kommune (utgått) 9,1 18,9 20,5 19,7
Hobøl kommune (utgått) 20,0 22,2 17,0 14,8
Moss kommune (utgått) 22,0 19,5 24,7 23,8
Rygge kommune (utgått) 17,1 19,5 26,5 26,3
Spydeberg kommune (utgått) 5,8 17,5 29,4 17,8
Trøgstad kommune (utgått) 16,4 27,1 27,9 19,0
Mestringsnivå 5
Askim kommune (utgått) 11,1 8,8 8,1 7,9
Eidsberg kommune (utgått) 6,8 7,1 7,1 4,7
Hobøl kommune (utgått) 7,3 11,1 8,5 5,6
Moss kommune (utgått) 11,0 8,7 11,8 11,2
Rygge kommune (utgått) 6,1 8,4 7,1 10,8
Spydeberg kommune (utgått) 17,3 1,5 9,6
Trøgstad kommune (utgått) 14,5 11,5 11,1

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Askim kommune (utgått) 10,0 5,1 7,8 8,0
Eidsberg kommune (utgått) 11,5 15,7 6,4 11,8
Hobøl kommune (utgått) 12,5 6,1 9,3
Moss kommune (utgått) 8,9 9,5 8,4 4,7
Rygge kommune (utgått) 9,9 7,6 4,4 7,9
Spydeberg kommune (utgått) 5,8 20,3 11,6 6,8
Trøgstad kommune (utgått) 9,4 8,2 12,9
Mestringsnivå 2
Askim kommune (utgått) 16,7 28,7 23,5 22,1
Eidsberg kommune (utgått) 26,9 19,7 20,9 23,6
Hobøl kommune (utgått) 23,2 32,7 22,4 18,5
Moss kommune (utgått) 23,5 23,0 20,1 22,7
Rygge kommune (utgått) 26,4 21,8 27,2 21,2
Spydeberg kommune (utgått) 23,1 22,0 24,6 39,2
Trøgstad kommune (utgått) 20,8 21,7 21,3 25,8
Mestringsnivå 3
Askim kommune (utgått) 42,8 38,5 39,7 39,9
Eidsberg kommune (utgått) 42,3 40,9 37,3 37,0
Hobøl kommune (utgått) 46,4 36,4 49,0 40,7
Moss kommune (utgått) 39,0 40,7 37,6 40,0
Rygge kommune (utgått) 42,9 38,9 33,5 40,7
Spydeberg kommune (utgått) 36,5 40,7 43,5 32,4
Trøgstad kommune (utgått) 47,2 31,7 36,1 40,3
Mestringsnivå 4
Askim kommune (utgått) 19,4 21,0 19,6 17,8
Eidsberg kommune (utgått) 15,4 15,7 30,0 20,5
Hobøl kommune (utgått) 14,3 20,0 16,3 25,9
Moss kommune (utgått) 17,5 18,0 26,1 22,0
Rygge kommune (utgått) 15,4 22,3 27,8 18,0
Spydeberg kommune (utgått) 21,2 18,8 12,2
Trøgstad kommune (utgått) 15,1 31,7 24,6 14,5
Mestringsnivå 5
Askim kommune (utgått) 11,1 6,7 9,5 12,2
Eidsberg kommune (utgått) 3,8 7,9 5,5 7,1
Hobøl kommune (utgått) 3,6 6,1 5,6
Moss kommune (utgått) 11,2 8,7 7,8 10,6
Rygge kommune (utgått) 5,5 9,5 7,0 12,2
Spydeberg kommune (utgått) 13,5 1,4 9,5
Trøgstad kommune (utgått) 7,5 9,8 6,5

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Askim kommune (utgått) 11,2 4,8 11,2 8,9
Eidsberg kommune (utgått) 9,4 11,5 7,3 18,5
Hobøl kommune (utgått) 10,7 14,6 9,3
Moss kommune (utgått) 8,8 7,0 5,2 3,7
Rygge kommune (utgått) 6,6 10,6 7,1 12,7
Spydeberg kommune (utgått) 9,8 17,5 5,6 8,1
Trøgstad kommune (utgått) 10,9 10,3 4,8 12,9
Mestringsnivå 2
Askim kommune (utgått) 22,9 17,6 20,2 14,6
Eidsberg kommune (utgått) 27,6 16,4 26,4 22,6
Hobøl kommune (utgått) 16,1 25,9 18,8 38,9
Moss kommune (utgått) 19,9 14,2 15,8 11,1
Rygge kommune (utgått) 18,8 22,1 16,8 24,3
Spydeberg kommune (utgått) 23,5 22,8 14,1 17,6
Trøgstad kommune (utgått) 20,0 15,5 29,0 17,7
Mestringsnivå 3
Askim kommune (utgått) 42,5 48,9 39,3 48,8
Eidsberg kommune (utgått) 44,1 44,3 44,5 37,1
Hobøl kommune (utgått) 39,3 31,5 43,8 27,8
Moss kommune (utgått) 41,0 44,0 37,9 45,8
Rygge kommune (utgått) 47,5 39,9 40,0 39,7
Spydeberg kommune (utgått) 41,2 38,6 50,7 51,4
Trøgstad kommune (utgått) 47,3 43,1 43,5 46,8
Mestringsnivå 4
Askim kommune (utgått) 14,0 18,1 20,2 17,4
Eidsberg kommune (utgått) 13,4 16,4 15,5 13,7
Hobøl kommune (utgått) 26,8 25,9 12,5 20,4
Moss kommune (utgått) 18,8 23,1 27,8 19,3
Rygge kommune (utgått) 19,9 19,2 22,6 14,3
Spydeberg kommune (utgått) 17,6 10,5 19,7 16,2
Trøgstad kommune (utgått) 14,5 20,7 12,9 12,9
Mestringsnivå 5
Askim kommune (utgått) 9,5 10,6 9,0 10,3
Eidsberg kommune (utgått) 5,5 11,5 6,4 8,1
Hobøl kommune (utgått) 7,1 10,4 3,7
Moss kommune (utgått) 11,4 11,8 13,2 20,0
Rygge kommune (utgått) 7,2 8,2 13,5 9,0
Spydeberg kommune (utgått) 7,8 10,5 9,9 6,8
Trøgstad kommune (utgått) 7,3 10,3 9,7 9,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no