Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Odda kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 1228
Kun utgåtte skoler med adresse i Odda kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Fjell kommune (UTGÅTT) 47 (1,1) 50 (1,0) 48 (0,9) 48 (1,0) 49 (1,0)
Fusa kommune (UTGÅTT) 50 (2,4) 49 (2,5) 45 (2,7) 45 (2,9) 50 (2,4)
Granvin kommune (UTGÅTT) 63 (4,6) 56 (5,9)
Jondal kommune (UTGÅTT) 41 (2,8) 43 (5,7) 53 (6,9) 46 (4,4)
Lindås kommune (UTGÅTT) 48 (1,5) 48 (1,3) 47 (1,4) 49 (1,4) 48 (1,2)
Meland kommune (UTGÅTT) 49 (1,9) 49 (1,5) 48 (1,6) 48 (1,6) 49 (1,7)
Odda kommune (UTGÅTT) 51 (2,1) 50 (1,9) 49 (2,3) 49 (2,2) 50 (2,3)
Os kommune (UTGÅTT) 49 (1,3) 49 (1,2) 50 (1,2) 49 (1,2) 49 (1,1)
Radøy kommune (UTGÅTT) 48 (2,2) 47 (2,6) 44 (2,4) 48 (3,0) 49 (3,1)
Sund kommune (UTGÅTT) 49 (2,3) 48 (1,8) 47 (1,8) 48 (2,0) 48 (1,7)
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 52 (3,5) 51 (2,6) 48 (2,7) 49 (3,1) 49 (3,6)
Voss kommune (UTGÅTT) 48 (1,5) 48 (1,3) 46 (1,3) 48 (1,5) 48 (1,5)
Øygarden kommune (UTGÅTT) 46 (2,6) 50 (3,0) 50 (2,6) 50 (2,3) 47 (2,9)
Lesing
Fjell kommune (UTGÅTT) 48 (1,0) 49 (1,0) 49 (0,9) 48 (0,9) 49 (0,9)
Fusa kommune (UTGÅTT) 50 (2,5) 50 (2,4) 48 (2,5) 46 (2,8) 52 (2,4)
Granvin kommune (UTGÅTT) 59 (6,4) 52 (4,9)
Jondal kommune (UTGÅTT) 44 (4,8) 49 (6,7) 54 (5,1) 47 (3,7)
Lindås kommune (UTGÅTT) 48 (1,3) 47 (1,3) 48 (1,3) 48 (1,2) 48 (1,2)
Meland kommune (UTGÅTT) 49 (1,9) 50 (1,6) 47 (1,4) 47 (1,6) 48 (1,5)
Odda kommune (UTGÅTT) 53 (2,1) 49 (2,1) 45 (1,5) 47 (1,9) 51 (2,3)
Os kommune (UTGÅTT) 48 (1,3) 48 (1,2) 49 (1,1) 49 (1,1) 47 (1,0)
Radøy kommune (UTGÅTT) 49 (2,2) 47 (2,2) 43 (1,9) 49 (2,3) 49 (2,9)
Sund kommune (UTGÅTT) 47 (2,0) 47 (1,9) 47 (1,8) 48 (1,9) 48 (1,7)
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 49 (3,6) 51 (2,7) 47 (2,8) 51 (3,6) 48 (3,1)
Voss kommune (UTGÅTT) 49 (1,5) 47 (1,5) 46 (1,3) 48 (1,4) 49 (1,5)
Øygarden kommune (UTGÅTT) 48 (2,7) 49 (2,6) 48 (1,9) 47 (2,3) 46 (2,6)
Regning
Fjell kommune (UTGÅTT) 48 (0,9) 49 (0,9) 48 (0,9) 48 (1,0) 48 (0,9)
Fusa kommune (UTGÅTT) 51 (2,6) 51 (2,2) 48 (2,5) 49 (2,7) 51 (2,2)
Granvin kommune (UTGÅTT) 62 (4,9) 52 (5,1)
Jondal kommune (UTGÅTT) 44 (4,8) 49 (5,0) 52 (6,3) 50 (3,7)
Lindås kommune (UTGÅTT) 48 (1,3) 49 (1,3) 48 (1,2) 49 (1,2) 48 (1,3)
Meland kommune (UTGÅTT) 49 (1,7) 49 (1,4) 48 (1,4) 48 (1,7) 48 (1,5)
Odda kommune (UTGÅTT) 53 (1,9) 51 (2,2) 49 (2,2) 48 (1,9) 52 (2,2)
Os kommune (UTGÅTT) 50 (1,3) 50 (1,2) 50 (1,2) 48 (1,1) 48 (1,1)
Radøy kommune (UTGÅTT) 48 (2,2) 48 (2,4) 46 (2,1) 48 (2,8) 47 (2,5)
Sund kommune (UTGÅTT) 48 (2,0) 47 (1,6) 46 (1,5) 48 (1,8) 48 (1,6)
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 50 (3,3) 51 (2,7) 49 (3,0) 52 (3,7) 49 (3,1)
Voss kommune (UTGÅTT) 50 (1,4) 49 (1,4) 47 (1,4) 49 (1,5) 50 (1,5)
Øygarden kommune (UTGÅTT) 50 (2,9) 49 (2,6) 50 (2,5) 50 (2,5) 48 (2,8)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Fjell kommune (UTGÅTT) 11,8 9,1 8,9 10,9 13,4
Fusa kommune (UTGÅTT) 8,0 6,5 21,7 3,6
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 9,3 13,2 10,8 11,1 13,1
Meland kommune (UTGÅTT) 11,7 9,6 14,9 11,7
Odda kommune (UTGÅTT) 2,9 10,5 6,3 6,6
Os kommune (UTGÅTT) 14,0 13,0 10,4 10,8 15,5
Radøy kommune (UTGÅTT) 6,0 13,7 23,2 4,3 16,3
Sund kommune (UTGÅTT) 13,0 16,8 12,8 10,6 7,9
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 12,1 4,5 6,5 16,7
Voss kommune (UTGÅTT) 14,3 15,0 17,5 11,4 12,1
Øygarden kommune (UTGÅTT) 10,2 13,1 21,3 25,9
Mestringsnivå 2
Fjell kommune (UTGÅTT) 23,6 17,1 20,9 22,7 13,2
Fusa kommune (UTGÅTT) 16,0 22,6 23,6 21,7 14,3
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 29,0 24,2 21,6 17,9 19,9
Meland kommune (UTGÅTT) 20,7 15,4 20,8 22,4 19,5
Odda kommune (UTGÅTT) 17,1 23,7 46,0 23,8 11,5
Os kommune (UTGÅTT) 23,1 21,4 17,8 20,0 17,9
Radøy kommune (UTGÅTT) 28,4 23,5 41,1 19,6 10,2
Sund kommune (UTGÅTT) 29,9 22,1 31,9 23,4 28,1
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 21,2 13,6 29,7 19,4 13,9
Voss kommune (UTGÅTT) 18,9 22,2 24,7 22,3 14,1
Øygarden kommune (UTGÅTT) 28,6 26,2 18,4 17,3 16,7
Mestringsnivå 3
Fjell kommune (UTGÅTT) 39,8 44,7 44,1 45,1 45,9
Fusa kommune (UTGÅTT) 46,0 32,3 43,6 34,8 41,1
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 33,3 44,2 46,0 44,9 46,1
Meland kommune (UTGÅTT) 37,8 42,6 49,2 44,0 44,2
Odda kommune (UTGÅTT) 37,1 40,8 46,0 54,0 49,2
Os kommune (UTGÅTT) 37,1 42,0 43,6 45,0 44,7
Radøy kommune (UTGÅTT) 37,3 41,2 26,8 56,5 38,8
Sund kommune (UTGÅTT) 37,7 44,2 38,3 40,4 41,6
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 36,4 45,5 35,1 38,7 41,7
Voss kommune (UTGÅTT) 35,4 40,6 42,8 38,3 43,0
Øygarden kommune (UTGÅTT) 38,8 32,8 59,2 36,0 33,3
Mestringsnivå 4
Fjell kommune (UTGÅTT) 18,6 20,2 18,7 15,8 19,9
Fusa kommune (UTGÅTT) 20,0 29,0 12,7 17,4 28,6
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 23,5 12,6 15,9 17,9 17,0
Meland kommune (UTGÅTT) 16,2 23,5 14,2 11,9 20,1
Odda kommune (UTGÅTT) 27,1 17,1 11,1 18,0
Os kommune (UTGÅTT) 18,6 13,9 17,8 17,7 16,8
Radøy kommune (UTGÅTT) 22,4 19,6 13,0 26,5
Sund kommune (UTGÅTT) 13,0 10,5 8,5 18,1 16,9
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 18,2 18,2 21,6 19,4 22,2
Voss kommune (UTGÅTT) 21,7 15,0 12,0 22,9 26,2
Øygarden kommune (UTGÅTT) 18,4 16,4 12,2 16,0 20,4
Mestringsnivå 5
Fjell kommune (UTGÅTT) 6,2 8,8 7,3 5,5 7,6
Fusa kommune (UTGÅTT) 10,0 9,7 4,3 12,5
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 4,9 5,8 5,7 8,2 3,9
Meland kommune (UTGÅTT) 13,5 8,8 6,7 4,5
Odda kommune (UTGÅTT) 15,7 7,9 4,8 14,8
Os kommune (UTGÅTT) 7,2 9,7 10,4 6,5 5,2
Radøy kommune (UTGÅTT) 6,0 2,0 6,5 8,2
Sund kommune (UTGÅTT) 6,5 6,3 8,5 7,4 5,6
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 12,1 18,2 16,1 5,6
Voss kommune (UTGÅTT) 9,7 7,2 3,0 5,1 4,7
Øygarden kommune (UTGÅTT) 4,1 11,5 9,3 3,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Fjell kommune (UTGÅTT) 9,5 7,9 8,9 10,7 8,7
Fusa kommune (UTGÅTT) 7,8 3,2 8,5 8,5 3,6
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 11,4 8,5 9,0 12,5 11,1
Meland kommune (UTGÅTT) 14,4 4,4 13,7 11,1
Odda kommune (UTGÅTT) 0,0 10,7 6,3 1,6
Os kommune (UTGÅTT) 8,4 6,8 5,8 10,3 13,2
Radøy kommune (UTGÅTT) 8,8 11,5 15,5 12,5 8,0
Sund kommune (UTGÅTT) 7,6 6,3 14,6 7,4
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 6,1 6,7 9,7 13,2
Voss kommune (UTGÅTT) 6,7 8,9 12,0 10,3 4,0
Øygarden kommune (UTGÅTT) 3,9 13,1 10,8 16,4
Mestringsnivå 2
Fjell kommune (UTGÅTT) 25,8 22,4 25,9 25,4 25,4
Fusa kommune (UTGÅTT) 11,8 24,2 32,2 29,8 17,9
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT) 33,3
Lindås kommune (UTGÅTT) 30,3 30,3 23,6 18,8 26,0
Meland kommune (UTGÅTT) 16,2 24,8 24,2 25,2 25,5
Odda kommune (UTGÅTT) 17,1 18,7 33,3 28,1 24,2
Os kommune (UTGÅTT) 23,6 25,0 25,6 25,3 24,0
Radøy kommune (UTGÅTT) 26,5 19,2 31,0 22,9 30,0
Sund kommune (UTGÅTT) 29,1 31,6 33,7 18,8 26,6
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 33,3 13,3 21,6 16,1 21,1
Voss kommune (UTGÅTT) 26,1 25,0 32,9 23,6 24,8
Øygarden kommune (UTGÅTT) 23,5 24,6 23,5 24,3 21,8
Mestringsnivå 3
Fjell kommune (UTGÅTT) 41,1 43,1 42,6 36,9 43,6
Fusa kommune (UTGÅTT) 47,1 33,9 33,9 29,8 37,5
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT) 33,3
Lindås kommune (UTGÅTT) 33,5 33,5 47,8 35,6 39,4
Meland kommune (UTGÅTT) 44,1 42,3 45,8 38,2 35,9
Odda kommune (UTGÅTT) 38,6 30,7 38,1 42,2 30,6
Os kommune (UTGÅTT) 33,3 38,1 40,3 38,7 39,5
Radøy kommune (UTGÅTT) 41,2 44,2 41,4 33,3 42,0
Sund kommune (UTGÅTT) 41,8 43,2 42,1 39,6 42,6
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 15,2 48,9 40,5 25,8 34,2
Voss kommune (UTGÅTT) 35,2 40,6 34,1 34,5 41,6
Øygarden kommune (UTGÅTT) 39,2 32,8 41,2 29,7 32,7
Mestringsnivå 4
Fjell kommune (UTGÅTT) 16,6 19,5 17,0 19,6 15,9
Fusa kommune (UTGÅTT) 27,5 29,0 15,3 23,4 30,4
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT) 33,3
Lindås kommune (UTGÅTT) 17,8 18,6 14,0 28,4 15,9
Meland kommune (UTGÅTT) 16,2 24,1 20,0 18,3 19,6
Odda kommune (UTGÅTT) 32,9 26,7 14,3 20,3 35,5
Os kommune (UTGÅTT) 22,2 20,8 15,1 18,8 15,9
Radøy kommune (UTGÅTT) 14,7 19,2 22,9 14,0
Sund kommune (UTGÅTT) 15,2 14,7 12,6 24,0 21,3
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 36,4 15,6 24,3 32,3 26,3
Voss kommune (UTGÅTT) 23,0 15,6 14,4 23,0 20,8
Øygarden kommune (UTGÅTT) 17,6 19,7 21,6 21,6 21,8
Mestringsnivå 5
Fjell kommune (UTGÅTT) 7,1 7,1 5,6 7,5 6,4
Fusa kommune (UTGÅTT) 5,9 9,7 10,2 8,5 10,7
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 7,0 9,0 5,6 4,8 7,7
Meland kommune (UTGÅTT) 9,0 4,4 4,6 7,8
Odda kommune (UTGÅTT) 11,4 13,3 3,1 8,1
Os kommune (UTGÅTT) 12,4 9,3 13,2 6,9 7,4
Radøy kommune (UTGÅTT) 8,8 5,8 8,3 6,0
Sund kommune (UTGÅTT) 6,3 4,2 3,1 2,1
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 9,1 15,6 16,1 5,3
Voss kommune (UTGÅTT) 9,1 10,0 6,6 8,6 8,7
Øygarden kommune (UTGÅTT) 15,7 9,8 13,5 7,3

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Fjell kommune (UTGÅTT) 13,9 10,9 9,6 9,2 8,5
Fusa kommune (UTGÅTT) 3,9 13,1 28,8 20,4 5,4
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 12,6 11,0 13,1 14,5 9,7
Meland kommune (UTGÅTT) 11,9 10,3 11,6 10,6 16,1
Odda kommune (UTGÅTT) 2,8 5,3 4,8 8,2
Os kommune (UTGÅTT) 10,0 9,4 8,9 11,2 11,9
Radøy kommune (UTGÅTT) 10,6 9,8 22,4 15,2 8,5
Sund kommune (UTGÅTT) 11,4 10,5 10,6 7,8
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 6,1 4,5 15,6 16,7
Voss kommune (UTGÅTT) 12,3 9,8 16,0 18,4 10,1
Øygarden kommune (UTGÅTT) 16,3 16,4 10,5 19,6
Mestringsnivå 2
Fjell kommune (UTGÅTT) 28,8 17,8 25,4 23,9 22,6
Fusa kommune (UTGÅTT) 25,5 16,4 26,5 19,6
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 26,9 23,0 27,8 17,4 23,7
Meland kommune (UTGÅTT) 21,1 16,2 24,0 25,8 20,1
Odda kommune (UTGÅTT) 23,9 17,1 23,8 28,6 16,4
Os kommune (UTGÅTT) 20,9 20,9 17,8 19,6 20,8
Radøy kommune (UTGÅTT) 21,2 31,4 25,9 21,7 34,0
Sund kommune (UTGÅTT) 26,6 22,1 26,0 26,6 22,2
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 15,2 20,5 27,0 9,4 19,4
Voss kommune (UTGÅTT) 22,8 19,7 28,4 18,4 26,8
Øygarden kommune (UTGÅTT) 24,5 19,7 24,0 15,8 19,6
Mestringsnivå 3
Fjell kommune (UTGÅTT) 36,2 41,0 43,4 43,4 39,8
Fusa kommune (UTGÅTT) 39,2 47,5 33,9 32,7 50,0
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 40,7 42,4 38,1 41,5 45,9
Meland kommune (UTGÅTT) 38,5 44,9 44,6 38,6 38,3
Odda kommune (UTGÅTT) 43,7 53,9 46,0 42,9 44,3
Os kommune (UTGÅTT) 43,6 42,7 45,9 45,4 41,6
Radøy kommune (UTGÅTT) 43,9 37,3 34,5 39,1 25,5
Sund kommune (UTGÅTT) 35,4 43,2 39,6 37,2 53,3
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 45,5 38,6 48,6 46,9 33,3
Voss kommune (UTGÅTT) 38,0 49,7 40,2 39,7 40,9
Øygarden kommune (UTGÅTT) 38,8 31,1 42,0 40,8 33,9
Mestringsnivå 4
Fjell kommune (UTGÅTT) 13,6 22,3 15,6 16,7 18,4
Fusa kommune (UTGÅTT) 21,6 14,8 20,3 12,2 12,5
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 10,4 16,2 14,8 15,9 15,9
Meland kommune (UTGÅTT) 19,3 27,2 14,0 18,2 13,4
Odda kommune (UTGÅTT) 18,3 14,5 14,3 15,9 19,7
Os kommune (UTGÅTT) 15,0 17,1 17,8 13,5 17,7
Radøy kommune (UTGÅTT) 18,2 11,8 15,2 21,3
Sund kommune (UTGÅTT) 13,9 17,9 17,7 20,2 11,1
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 18,2 29,5 25,0 16,7
Voss kommune (UTGÅTT) 19,3 15,6 11,8 13,8 16,1
Øygarden kommune (UTGÅTT) 18,4 18,0 16,0 19,7 17,9
Mestringsnivå 5
Fjell kommune (UTGÅTT) 7,4 8,0 6,0 6,9 10,7
Fusa kommune (UTGÅTT) 9,8 8,2 8,2 12,5
Granvin kommune (UTGÅTT)
Jondal kommune (UTGÅTT)
Lindås kommune (UTGÅTT) 9,3 7,3 6,3 10,6 4,8
Meland kommune (UTGÅTT) 9,2 1,5 5,8 6,8 12,1
Odda kommune (UTGÅTT) 11,3 9,2 7,9 11,5
Os kommune (UTGÅTT) 10,5 9,8 9,7 10,4 7,8
Radøy kommune (UTGÅTT) 6,1 9,8 8,7 10,6
Sund kommune (UTGÅTT) 12,7 6,3 5,3 5,6
Ullensvang kommune (UTGÅTT) 15,2 6,8 3,1 13,9
Voss kommune (UTGÅTT) 7,6 5,2 3,6 9,8 6,0
Øygarden kommune (UTGÅTT) 2,0 14,8 13,2 8,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no