Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Nordland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Nordland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Engelsk
Akershus fylke 52 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,7) 49 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,7) 49 (0,7)
Hedmark fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Hordaland fylke 49 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5)
Norske skoler i utlandet 52 (2,0) 53 (2,2) 53 (2,2) 50 (2,2) 53 (2,7)
Oppland fylke 49 (0,4) 48 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,2) 53 (0,2)
Rogaland fylke 50 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,2) 51 (0,3) 51 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5)
Svalbard 51 (4,9)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Troms Romsa fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Trøndelag fylke 50 (0,3)
Vest-Agder fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Østfold fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Lesing
Akershus fylke 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke 50 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke 49 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke 48 (0,7) 49 (0,7) 48 (0,7) 49 (0,6) 48 (0,7)
Hedmark fylke 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4)
Hordaland fylke 49 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,2) 49 (0,2)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,3) 48 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 48 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,4)
Norske skoler i utlandet 48 (2,2) 54 (3,0) 49 (2,5) 46 (1,7) 48 (2,2)
Oppland fylke 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Svalbard 51 (6,3)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke 49 (0,4) 49 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Troms Romsa fylke 50 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,4) 50 (0,4)
Trøndelag fylke 50 (0,2)
Vest-Agder fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vestfold fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,3) 50 (0,3)
Østfold fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Regning
Akershus fylke 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Buskerud fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke 47 (0,6) 48 (0,6) 47 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6)
Hedmark fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Hordaland fylke 49 (0,3) 50 (0,2) 50 (0,2) 50 (0,2) 49 (0,2)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,3) 48 (0,3) 48 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,4) 49 (0,4)
Norske skoler i utlandet 50 (2,1) 51 (2,2) 50 (2,1) 50 (1,9) 49 (2,4)
Oppland fylke 49 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 52 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,3) 51 (0,3) 50 (0,2) 51 (0,2) 51 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke 51 (0,5) 51 (0,5) 52 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Svalbard 57 (6,9)
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Telemark fylke 48 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Troms Romsa fylke 50 (0,5) 49 (0,4) 50 (0,5) 50 (0,4) 50 (0,4)
Trøndelag fylke 49 (0,3)
Vest-Agder fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Vestfold fylke 50 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Østfold fylke 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 48 (0,3) 49 (0,3)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 6,8 7,2 7,3 7,5 8,4
Aust-Agder fylke 7,8 8,2 9,6 9,3 9,3
Buskerud fylke 9,5 8,5 11,1 9,5 10,1
Finnmark Finnmárku fylke 12,3 11,4 13,7 9,0 11,0
Hedmark fylke 9,7 8,4 10,0 9,2 9,0
Hordaland fylke 10,0 9,3 11,2 9,0 9,8
Møre og Romsdal fylke 7,7 10,1 9,6 9,3 10,1
Nordland fylke 9,8 8,7 10,5 11,7 11,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,9 11,6 10,5 9,1
Norske skoler i utlandet 14,1 4,1 7,7 17,1 10,2
Oppland fylke 9,9 8,8 10,0 9,3 9,0
Oslo fylke 6,7 6,7 7,8 6,9 7,3
Rogaland fylke 9,0 8,7 10,3 8,0 8,7
Sogn og Fjordane fylke 6,5 7,9 7,9 8,2 9,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,0 7,9 9,4 8,4
Telemark fylke 10,1 10,3 11,4 10,0 10,7
Troms Romsa fylke 8,6 9,0 8,5 8,7 8,2
Trøndelag fylke 8,3
Vest-Agder fylke 9,1 8,8 11,1 9,3 10,1
Vestfold fylke 9,1 8,4 9,5 9,7 9,2
Østfold fylke 10,1 10,5 11,3 9,9 10,2
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 15,1 17,7 15,1 14,9 14,7
Aust-Agder fylke 17,8 24,7 17,8 17,5 20,3
Buskerud fylke 18,6 22,2 18,9 19,3 15,6
Finnmark Finnmárku fylke 22,9 21,2 22,1 17,5 20,2
Hedmark fylke 18,0 22,8 18,3 18,8 15,4
Hordaland fylke 18,6 21,4 17,8 19,2 17,6
Møre og Romsdal fylke 19,1 23,3 21,0 18,5 18,9
Nordland fylke 20,1 24,2 19,0 21,5 20,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 20,7 25,5 17,6 19,4
Norske skoler i utlandet 19,2 16,3 24,6 25,6 18,6
Oppland fylke 18,4 23,3 18,5 17,9 17,4
Oslo fylke 13,6 15,8 13,4 13,6 12,9
Rogaland fylke 17,9 21,5 17,9 17,2 16,4
Sogn og Fjordane fylke 19,2 22,2 16,1 16,8 18,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,2 20,9 18,5 18,0
Telemark fylke 19,1 21,3 19,9 19,3 19,1
Troms Romsa fylke 17,0 21,2 16,9 18,1 15,7
Trøndelag fylke 16,5
Vest-Agder fylke 18,6 23,2 19,5 20,9 17,9
Vestfold fylke 18,0 22,3 17,7 18,9 16,7
Østfold fylke 19,5 23,2 20,0 21,0 18,9
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 40,7 37,9 41,5 41,4 41,1
Aust-Agder fylke 42,2 37,1 43,2 43,2 43,3
Buskerud fylke 41,2 39,0 40,5 41,5 42,5
Finnmark Finnmárku fylke 39,1 41,2 39,5 48,4 44,2
Hedmark fylke 41,0 40,1 44,3 43,2 44,8
Hordaland fylke 41,8 38,9 40,8 42,4 43,4
Møre og Romsdal fylke 44,3 40,1 42,9 45,0 44,7
Nordland fylke 42,0 40,1 42,5 44,0 43,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 41,5 38,3 43,4 46,4
Norske skoler i utlandet 42,3 30,6 40,0 42,7 44,1
Oppland fylke 39,8 37,3 42,8 42,5 45,1
Oslo fylke 34,2 30,2 35,1 33,3 33,6
Rogaland fylke 41,2 38,4 43,1 43,1 42,9
Sogn og Fjordane fylke 39,8 39,3 44,9 43,9 43,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 40,9 38,3 40,6 42,5
Telemark fylke 39,0 39,6 43,5 42,3 41,8
Troms Romsa fylke 40,3 38,6 40,4 43,8 44,3
Trøndelag fylke 45,2
Vest-Agder fylke 43,2 39,1 43,8 46,4 44,3
Vestfold fylke 40,5 35,8 41,3 41,6 45,5
Østfold fylke 41,3 38,6 42,1 42,6 44,3
Mestringsnivå 4
Akershus fylke 24,2 24,4 21,4 22,2 23,6
Aust-Agder fylke 21,1 20,8 19,1 20,4 20,1
Buskerud fylke 20,6 20,6 18,9 19,4 22,0
Finnmark Finnmárku fylke 18,9 17,7 18,2 17,2 17,7
Hedmark fylke 21,1 20,0 17,4 20,2 21,5
Hordaland fylke 20,0 20,5 19,4 19,8 20,2
Møre og Romsdal fylke 20,7 18,5 18,2 19,3 18,6
Nordland fylke 19,6 18,8 18,8 16,4 17,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,6 17,7 20,1 18,3
Norske skoler i utlandet 17,9 24,5 18,5 23,7
Oppland fylke 21,6 22,0 18,5 20,5 20,4
Oslo fylke 24,7 25,1 23,0 23,8 25,2
Rogaland fylke 21,9 21,2 17,5 20,9 21,7
Sogn og Fjordane fylke 23,7 21,5 19,2 21,0 20,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,2 22,5 20,4 19,7
Telemark fylke 21,8 19,8 16,4 18,9 18,9
Troms Romsa fylke 22,9 21,9 21,0 19,5 22,9
Trøndelag fylke 21,1
Vest-Agder fylke 19,1 19,8 16,7 16,4 18,7
Vestfold fylke 22,9 22,7 20,6 19,9 20,0
Østfold fylke 20,1 19,2 17,4 18,7 19,1
Mestringsnivå 5
Akershus fylke 13,2 12,8 14,6 14,0 12,2
Aust-Agder fylke 11,1 9,2 10,2 9,6 6,9
Buskerud fylke 10,0 9,7 10,5 10,2 9,8
Finnmark Finnmárku fylke 6,9 8,4 6,6 7,8 7,0
Hedmark fylke 10,2 8,8 10,0 8,6 9,3
Hordaland fylke 9,6 10,0 10,8 9,5 9,0
Møre og Romsdal fylke 8,2 8,1 8,3 7,8 7,7
Nordland fylke 8,6 8,1 9,2 6,3 6,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,4 6,9 8,4 6,8
Norske skoler i utlandet 6,4 24,5 9,2 3,4
Oppland fylke 10,3 8,6 10,2 9,9 8,1
Oslo fylke 20,8 22,3 20,6 22,3 21,0
Rogaland fylke 9,9 10,3 11,2 10,7 10,3
Sogn og Fjordane fylke 10,8 9,2 11,9 10,2 9,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,7 10,4 11,1 11,4
Telemark fylke 10,0 9,0 8,8 9,5 9,5
Troms Romsa fylke 11,2 9,3 13,2 9,9 9,0
Trøndelag fylke 8,8
Vest-Agder fylke 9,9 9,1 8,8 6,9 9,0
Vestfold fylke 9,6 10,7 10,9 9,9 8,7
Østfold fylke 9,0 8,5 9,2 7,9 7,5

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 8,2 6,1 5,8 6,4 7,4
Aust-Agder fylke 9,2 6,3 6,8 9,2 9,3
Buskerud fylke 10,9 9,2 8,5 8,8 9,9
Finnmark Finnmárku fylke 14,3 11,9 12,0 7,0 10,4
Hedmark fylke 11,3 8,0 9,2 7,7 9,6
Hordaland fylke 11,1 7,3 7,4 7,8 9,1
Møre og Romsdal fylke 9,2 8,1 7,4 7,1 8,4
Nordland fylke 11,3 7,9 7,9 9,7 11,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 11,7 10,5 7,8 7,5
Norske skoler i utlandet 5,7 9,5 3,2 6,9
Oppland fylke 12,3 8,5 8,0 9,5 8,4
Oslo fylke 8,6 6,1 5,7 6,7 7,3
Rogaland fylke 9,2 6,8 7,0 5,9 7,6
Sogn og Fjordane fylke 9,1 5,5 4,6 6,5 6,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 12,1 7,7 6,8 7,5
Telemark fylke 13,2 9,7 9,0 9,6 10,3
Troms Romsa fylke 9,9 8,3 7,1 7,8 8,3
Trøndelag fylke 8,5
Vest-Agder fylke 9,9 8,6 7,1 7,7 9,4
Vestfold fylke 10,6 9,1 8,2 10,0 9,6
Østfold fylke 11,9 8,4 9,0 9,6 10,1
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 18,6 19,2 19,4 19,5 18,9
Aust-Agder fylke 23,0 24,9 21,2 23,8 22,0
Buskerud fylke 22,8 22,5 23,7 24,9 21,3
Finnmark Finnmárku fylke 28,3 26,9 28,9 26,3 27,1
Hedmark fylke 23,1 23,2 25,2 24,6 22,5
Hordaland fylke 23,8 22,4 22,8 23,1 22,4
Møre og Romsdal fylke 22,2 22,5 23,2 23,1 22,7
Nordland fylke 25,2 24,0 26,4 25,1 25,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 25,0 26,9 25,7 26,4
Norske skoler i utlandet 28,7 21,4 16,1 26,8 24,1
Oppland fylke 22,2 20,6 26,0 23,4 22,9
Oslo fylke 16,6 17,7 15,8 15,7 16,6
Rogaland fylke 20,1 20,5 21,5 21,4 18,9
Sogn og Fjordane fylke 18,2 18,3 17,9 17,4 18,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,7 21,6 24,3 22,8
Telemark fylke 25,7 23,3 27,8 24,7 23,9
Troms Romsa fylke 23,4 22,8 23,3 23,1 21,5
Trøndelag fylke 22,1
Vest-Agder fylke 20,9 23,1 21,1 23,0 19,5
Vestfold fylke 23,3 23,8 23,3 24,3 22,7
Østfold fylke 24,1 25,8 26,1 25,5 23,7
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 36,6 36,1 38,5 37,1 36,5
Aust-Agder fylke 40,9 38,8 41,6 38,2 40,1
Buskerud fylke 35,7 36,4 37,4 37,5 37,0
Finnmark Finnmárku fylke 38,8 35,5 38,8 39,6 39,0
Hedmark fylke 36,9 39,0 37,8 38,9 36,5
Hordaland fylke 37,4 39,0 40,6 38,5 38,9
Møre og Romsdal fylke 39,0 40,7 41,5 40,0 39,3
Nordland fylke 37,6 40,0 40,4 40,5 38,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 38,4 38,7 42,1 39,9
Norske skoler i utlandet 31,0 31,0 51,6 36,6 37,9
Oppland fylke 36,9 40,5 40,1 35,4 39,7
Oslo fylke 31,7 30,7 34,0 32,2 32,1
Rogaland fylke 38,3 39,0 39,5 37,1 37,5
Sogn og Fjordane fylke 36,1 39,2 40,8 38,9 37,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 37,8 39,3 39,0 39,2
Telemark fylke 35,1 38,5 38,3 38,6 36,9
Troms Romsa fylke 36,3 39,1 37,6 37,7 38,1
Trøndelag fylke 39,3
Vest-Agder fylke 38,4 36,9 40,5 38,4 39,3
Vestfold fylke 36,2 34,6 37,9 37,2 37,2
Østfold fylke 38,6 38,9 39,6 39,2 38,9
Mestringsnivå 4
Akershus fylke 24,6 25,1 22,4 23,0 24,4
Aust-Agder fylke 18,2 20,3 20,8 20,0 21,1
Buskerud fylke 20,8 21,4 20,1 19,7 22,5
Finnmark Finnmárku fylke 14,0 18,7 15,3 20,2 17,9
Hedmark fylke 20,4 20,8 19,4 20,7 22,0
Hordaland fylke 18,9 21,7 20,5 21,1 21,3
Møre og Romsdal fylke 20,4 20,5 20,5 21,5 21,4
Nordland fylke 18,2 19,6 17,6 19,0 18,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 17,4 17,3 18,2 19,3
Norske skoler i utlandet 24,1 26,2 21,0 25,6 22,4
Oppland fylke 20,7 20,6 19,0 22,7 21,1
Oslo fylke 25,5 25,4 25,5 24,8 25,7
Rogaland fylke 22,3 22,6 21,4 23,9 24,4
Sogn og Fjordane fylke 24,7 24,7 22,7 24,7 25,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,6 21,9 19,1 21,2
Telemark fylke 18,0 19,5 17,6 18,6 20,1
Troms Romsa fylke 20,3 20,9 21,3 21,9 22,4
Trøndelag fylke 21,9
Vest-Agder fylke 21,1 21,9 20,5 21,6 23,1
Vestfold fylke 19,8 22,0 20,2 19,2 21,5
Østfold fylke 17,4 18,7 17,0 18,6 20,7
Mestringsnivå 5
Akershus fylke 12,1 13,6 13,9 13,9 12,7
Aust-Agder fylke 8,7 9,7 9,6 8,9 7,6
Buskerud fylke 9,8 10,6 10,3 9,1 9,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,7 6,9 5,0 6,9 5,6
Hedmark fylke 8,3 8,9 8,5 8,1 9,3
Hordaland fylke 8,8 9,6 8,7 9,5 8,4
Møre og Romsdal fylke 9,2 8,2 7,4 8,2 8,1
Nordland fylke 7,8 8,5 7,6 5,7 5,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,5 6,7 6,2 6,9
Norske skoler i utlandet 10,3 11,9 8,1 8,6
Oppland fylke 8,0 9,8 6,9 9,1 7,9
Oslo fylke 17,5 20,1 18,9 20,5 18,2
Rogaland fylke 10,1 11,0 10,6 11,7 11,6
Sogn og Fjordane fylke 11,9 12,4 14,0 12,4 12,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 8,8 9,4 10,8 9,3
Telemark fylke 8,1 9,1 7,4 8,6 8,7
Troms Romsa fylke 10,1 8,9 10,7 9,6 9,8
Trøndelag fylke 8,1
Vest-Agder fylke 9,6 9,5 10,8 9,3 8,8
Vestfold fylke 10,0 10,4 10,4 9,3 8,9
Østfold fylke 8,0 8,2 8,3 7,0 6,6

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mestringsnivå 1
Akershus fylke 6,8 6,8 6,9 6,7 6,1
Aust-Agder fylke 9,9 8,8 9,5 10,2 9,4
Buskerud fylke 10,3 8,8 11,2 9,7 9,4
Finnmark Finnmárku fylke 15,5 11,0 15,5 11,0 11,9
Hedmark fylke 10,9 9,2 11,2 9,2 9,4
Hordaland fylke 10,1 9,1 9,3 8,7 8,7
Møre og Romsdal fylke 8,0 8,8 8,9 7,7 8,4
Nordland fylke 10,8 9,4 10,1 11,3 10,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 13,7 13,9 12,6 11,2
Norske skoler i utlandet 3,4 1,2 1,6 7,2 8,5
Oppland fylke 11,6 11,4 11,5 10,0 10,8
Oslo fylke 6,4 5,1 5,4 5,0 4,9
Rogaland fylke 8,3 7,1 7,9 7,6 5,9
Sogn og Fjordane fylke 9,2 8,0 8,3 9,1 9,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,5 8,8 9,6 8,3
Telemark fylke 11,2 9,2 11,7 10,2 10,7
Troms Romsa fylke 9,6 9,5 7,7 9,1 8,3
Trøndelag fylke 7,9
Vest-Agder fylke 9,0 9,2 10,2 8,6 8,6
Vestfold fylke 9,1 10,2 10,3 9,6 9,0
Østfold fylke 10,5 11,0 9,0 9,7 9,0
Mestringsnivå 2
Akershus fylke 16,1 16,7 15,5 15,8 16,3
Aust-Agder fylke 22,9 21,3 20,8 21,6 21,7
Buskerud fylke 19,9 19,8 18,7 20,0 18,3
Finnmark Finnmárku fylke 20,3 23,4 19,8 18,2 23,2
Hedmark fylke 22,2 21,9 20,1 21,0 20,7
Hordaland fylke 20,5 19,7 16,8 20,0 19,3
Møre og Romsdal fylke 19,8 20,2 19,7 19,6 19,4
Nordland fylke 18,9 20,8 19,5 20,1 21,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 22,4 23,1 21,0 23,1
Norske skoler i utlandet 19,1 24,4 12,5 21,7 11,9
Oppland fylke 21,8 22,0 20,7 21,5 21,9
Oslo fylke 14,5 13,8 13,0 14,0 13,1
Rogaland fylke 17,6 18,5 17,1 17,1 18,9
Sogn og Fjordane fylke 19,7 18,3 19,3 21,0 18,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 21,2 18,0 17,7 19,4
Telemark fylke 21,6 22,1 20,3 22,5 21,0
Troms Romsa fylke 17,7 17,9 16,8 19,3 17,5
Trøndelag fylke 21,4
Vest-Agder fylke 22,4 21,0 18,4 22,1 22,3
Vestfold fylke 19,8 19,3 17,8 18,7 20,1
Østfold fylke 20,4 21,6 20,6 19,5 20,6
Mestringsnivå 3
Akershus fylke 39,9 42,6 42,3 41,3 42,9
Aust-Agder fylke 38,9 41,7 42,2 38,7 42,7
Buskerud fylke 39,4 41,9 42,3 40,5 42,1
Finnmark Finnmárku fylke 38,4 39,2 42,5 42,3 37,8
Hedmark fylke 40,6 43,2 43,5 43,7 43,5
Hordaland fylke 40,0 42,7 43,4 41,3 43,3
Møre og Romsdal fylke 42,0 43,7 42,9 43,1 43,4
Nordland fylke 41,7 42,0 43,3 41,1 43,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 37,5 40,2 42,4 42,0
Norske skoler i utlandet 42,7 33,7 50,0 34,9 35,6
Oppland fylke 38,6 42,6 43,4 41,8 42,0
Oslo fylke 37,2 38,3 38,5 37,4 39,2
Rogaland fylke 41,6 42,6 43,6 41,4 43,5
Sogn og Fjordane fylke 40,1 44,8 41,6 42,1 44,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 40,2 42,7 43,4 39,4
Telemark fylke 39,8 41,3 43,1 41,9 41,7
Troms Romsa fylke 41,2 41,2 41,9 38,8 42,3
Trøndelag fylke 41,9
Vest-Agder fylke 40,9 43,0 45,0 43,0 44,7
Vestfold fylke 42,5 42,3 43,6 41,8 42,0
Østfold fylke 40,7 42,3 44,5 43,4 41,9
Mestringsnivå 4
Akershus fylke 22,8 21,8 22,7 23,3 21,5
Aust-Agder fylke 19,2 18,5 17,3 19,9 16,7
Buskerud fylke 19,6 18,2 17,1 20,2 19,6
Finnmark Finnmárku fylke 16,6 17,1 15,7 19,2 17,3
Hedmark fylke 17,5 17,9 17,1 17,9 17,1
Hordaland fylke 18,8 18,8 20,4 19,7 18,4
Møre og Romsdal fylke 20,1 17,6 19,0 20,7 19,0
Nordland fylke 19,2 18,7 18,6 18,9 16,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 18,9 15,9 16,7 17,4
Norske skoler i utlandet 19,1 18,6 17,2 21,7 27,1
Oppland fylke 18,2 16,7 16,6 18,0 16,5
Oslo fylke 23,8 23,3 25,0 25,5 25,1
Rogaland fylke 20,3 20,0 20,3 21,7 19,7
Sogn og Fjordane fylke 19,2 17,5 19,8 17,8 17,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 19,3 19,2 19,2 21,4
Telemark fylke 17,5 17,7 16,3 17,7 16,8
Troms Romsa fylke 18,7 19,0 22,7 22,1 20,0
Trøndelag fylke 18,2
Vest-Agder fylke 18,1 17,7 17,6 18,6 16,1
Vestfold fylke 18,9 17,9 18,9 19,9 19,3
Østfold fylke 19,1 17,2 17,7 19,0 19,0
Mestringsnivå 5
Akershus fylke 14,4 12,1 12,7 12,8 13,2
Aust-Agder fylke 9,1 9,6 10,2 9,7 9,6
Buskerud fylke 10,8 11,3 10,7 9,7 10,6
Finnmark Finnmárku fylke 9,2 9,3 6,4 9,3 9,8
Hedmark fylke 8,8 7,7 8,1 8,2 9,4
Hordaland fylke 10,5 9,8 10,1 10,4 10,4
Møre og Romsdal fylke 10,1 9,6 9,6 8,9 9,8
Nordland fylke 9,5 9,2 8,5 8,6 8,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 7,5 6,9 7,3 6,3
Norske skoler i utlandet 15,7 22,1 18,8 14,5 16,9
Oppland fylke 9,8 7,3 7,8 8,7 8,7
Oslo fylke 18,2 19,6 18,2 18,1 17,7
Rogaland fylke 12,3 11,9 11,1 12,2 12,1
Sogn og Fjordane fylke 11,8 11,4 11,1 10,0 9,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 9,8 11,4 10,2 11,3
Telemark fylke 9,9 9,8 8,6 7,7 9,8
Troms Romsa fylke 12,8 12,3 10,9 10,6 11,9
Trøndelag fylke 10,5
Vest-Agder fylke 9,7 9,2 8,8 7,8 8,2
Vestfold fylke 9,6 10,3 9,3 10,0 9,6
Østfold fylke 9,2 8,0 8,2 8,5 9,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no