Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Nesodden kommune
Kommunenr 0216
Alle grunnskoler med adresse i Nesodden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Asker kommune 53 (0,7) 53 (0,7) 53 (0,6) 52 (0,7) 53 (0,7)
Aurskog-Høland kommune 47 (1,5) 48 (1,3) 47 (1,4) 49 (1,3) 47 (1,5)
Bærum kommune 54 (0,5) 54 (0,4) 53 (0,4) 54 (0,5) 54 (0,4)
Eidsvoll kommune 47 (1,2) 48 (1,1) 48 (1,2) 47 (1,2) 50 (1,1)
Enebakk kommune 49 (1,5) 49 (1,6) 47 (1,6) 49 (1,6) 50 (1,5)
Fet kommune 47 (1,9) 49 (1,8) 51 (1,3) 49 (1,7) 50 (1,5)
Frogn kommune 51 (1,4) 52 (1,1) 52 (1,3) 51 (1,2) 50 (1,3)
Gjerdrum kommune 48 (2,1) 49 (1,8) 49 (2,0) 52 (1,9) 50 (1,8)
Hurdal kommune 50 (3,6) 48 (3,4) 46 (3,1) 47 (3,6) 47 (4,0)
Lørenskog kommune 51 (0,8) 51 (0,8) 52 (0,9) 52 (0,8) 51 (0,8)
Nannestad kommune 49 (1,4) 49 (1,4) 49 (1,4) 49 (1,4) 50 (1,3)
Nes kommune 50 (1,1) 48 (1,2) 49 (1,3) 49 (1,1) 51 (1,3)
Nesodden kommune 52 (1,2) 51 (1,2) 51 (1,3) 51 (1,3) 52 (1,2)
Nittedal kommune 51 (1,0) 51 (1,1) 52 (1,1) 52 (1,1) 49 (1,0)
Oppegård kommune 53 (1,0) 53 (0,9) 51 (0,9) 52 (1,0) 52 (1,0)
Rælingen kommune 50 (1,3) 50 (1,2) 49 (1,3) 50 (1,3) 50 (1,3)
Skedsmo kommune 51 (0,7) 50 (0,7) 51 (0,7) 51 (0,7) 51 (0,7)
Ski kommune 51 (0,9) 52 (0,9) 53 (0,9) 51 (0,9) 52 (0,9)
Sørum kommune 49 (1,3) 50 (1,2) 49 (1,2) 50 (1,1) 49 (1,2)
Ullensaker kommune 48 (0,9) 49 (0,9) 48 (0,8) 50 (0,9) 49 (0,8)
Vestby kommune 50 (1,2) 50 (1,3) 51 (1,2) 51 (1,3) 51 (1,2)
Ås kommune 50 (1,3) 52 (1,4) 52 (1,2) 51 (1,2) 50 (1,2)
Lesing
Asker kommune 54 (0,7) 53 (0,7) 53 (0,7) 53 (0,7) 53 (0,6)
Aurskog-Høland kommune 48 (1,5) 48 (1,2) 48 (1,2) 49 (1,3) 48 (1,3)
Bærum kommune 54 (0,5) 54 (0,5) 54 (0,5) 54 (0,4) 53 (0,4)
Eidsvoll kommune 48 (1,2) 48 (1,1) 48 (1,1) 47 (1,0) 48 (1,1)
Enebakk kommune 50 (1,4) 51 (1,7) 46 (1,2) 50 (1,5) 49 (1,4)
Fet kommune 48 (1,7) 51 (1,6) 50 (1,3) 49 (1,5) 51 (1,4)
Frogn kommune 51 (1,4) 52 (1,2) 52 (1,3) 52 (1,2) 51 (1,2)
Gjerdrum kommune 47 (1,7) 50 (1,8) 50 (1,8) 52 (1,9) 50 (1,7)
Hurdal kommune 51 (3,3) 51 (3,0) 48 (3,2) 50 (3,0) 46 (4,5)
Lørenskog kommune 49 (0,9) 51 (0,9) 50 (0,9) 51 (0,8) 50 (0,8)
Nannestad kommune 47 (1,4) 48 (1,3) 48 (1,3) 48 (1,3) 48 (1,3)
Nes kommune 49 (1,2) 46 (1,1) 47 (1,2) 49 (1,1) 49 (1,2)
Nesodden kommune 51 (1,2) 51 (1,2) 50 (1,1) 51 (1,1) 52 (1,0)
Nittedal kommune 51 (1,1) 52 (1,1) 53 (1,1) 52 (1,1) 50 (1,1)
Oppegård kommune 53 (1,0) 54 (1,0) 53 (1,0) 52 (1,0) 53 (0,9)
Rælingen kommune 51 (1,3) 50 (1,2) 50 (1,3) 50 (1,3) 49 (1,2)
Skedsmo kommune 50 (0,8) 50 (0,7) 51 (0,7) 50 (0,7) 50 (0,7)
Ski kommune 50 (0,9) 52 (0,9) 52 (0,9) 50 (0,9) 51 (0,8)
Sørum kommune 51 (1,3) 50 (1,1) 49 (1,2) 49 (1,1) 48 (1,1)
Ullensaker kommune 49 (0,9) 48 (0,9) 48 (0,8) 48 (0,8) 48 (0,8)
Vestby kommune 50 (1,2) 50 (1,3) 52 (1,2) 50 (1,2) 51 (1,1)
Ås kommune 50 (1,3) 53 (1,4) 52 (1,3) 46 (1,6) 50 (1,2)
Regning
Asker kommune 53 (0,7) 53 (0,7) 53 (0,7) 53 (0,7) 53 (0,7)
Aurskog-Høland kommune 46 (1,2) 48 (1,2) 47 (1,2) 49 (1,3) 47 (1,2)
Bærum kommune 54 (0,5) 55 (0,5) 54 (0,5) 54 (0,4) 54 (0,5)
Eidsvoll kommune 47 (1,2) 46 (1,0) 47 (1,1) 46 (1,1) 46 (1,0)
Enebakk kommune 50 (1,6) 51 (1,6) 49 (1,5) 49 (1,6) 50 (1,4)
Fet kommune 47 (1,5) 50 (1,7) 49 (1,4) 49 (1,7) 50 (1,5)
Frogn kommune 52 (1,3) 52 (1,2) 50 (1,3) 51 (1,3) 50 (1,2)
Gjerdrum kommune 49 (1,6) 49 (1,8) 48 (1,8) 51 (2,0) 50 (1,7)
Hurdal kommune 50 (3,3) 49 (3,7) 48 (2,9) 48 (3,5) 47 (4,6)
Lørenskog kommune 51 (0,9) 53 (0,9) 51 (0,9) 51 (0,9) 50 (0,9)
Nannestad kommune 49 (1,5) 48 (1,4) 49 (1,4) 48 (1,3) 48 (1,3)
Nes kommune 48 (1,1) 47 (1,0) 47 (1,2) 48 (1,3) 48 (1,2)
Nesodden kommune 50 (1,1) 50 (1,2) 50 (1,1) 50 (1,2) 51 (1,2)
Nittedal kommune 52 (1,1) 52 (1,1) 51 (1,1) 53 (1,1) 50 (1,1)
Oppegård kommune 53 (1,0) 53 (0,9) 52 (1,0) 53 (1,0) 52 (0,9)
Rælingen kommune 50 (1,3) 49 (1,2) 49 (1,3) 48 (1,2) 49 (1,2)
Skedsmo kommune 52 (0,7) 51 (0,7) 52 (0,8) 49 (0,7) 51 (0,7)
Ski kommune 52 (1,0) 51 (0,9) 52 (0,9) 51 (0,9) 52 (0,8)
Sørum kommune 51 (1,4) 49 (1,2) 50 (1,2) 50 (1,1) 48 (1,1)
Ullensaker kommune 48 (0,9) 48 (0,9) 48 (0,8) 48 (0,8) 48 (0,8)
Vestby kommune 50 (1,2) 50 (1,2) 52 (1,2) 50 (1,2) 49 (1,1)
Ås kommune 50 (1,3) 52 (1,3) 52 (1,2) 51 (1,2) 49 (1,1)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Asker kommune 4,0 6,0 6,3 5,9 6,1
Aurskog-Høland kommune 12,4 11,9 10,7 9,7 13,4
Bærum kommune 3,6 4,0 5,9 5,3 4,8
Eidsvoll kommune 12,8 13,2 12,7 13,8 16,6
Enebakk kommune 4,0 7,2 10,4 7,6
Fet kommune 11,2 3,8 7,2 9,5 6,2
Frogn kommune 5,4 5,0 5,3 6,2 4,7
Gjerdrum kommune 8,2 4,4
Hurdal kommune 3,3 3,3
Lørenskog kommune 9,4 8,3 8,2 7,7 10,3
Nannestad kommune 12,2 11,9 7,7 14,1 11,8
Nes kommune 8,1 15,2 14,4 9,1 9,6
Nesodden kommune 8,4 6,9 10,0 7,9 5,4
Nittedal kommune 6,5 5,6 4,8 7,7 9,6
Oppegård kommune 4,0 3,5 5,6 3,9 4,8
Rælingen kommune 5,3 10,1 8,3 11,1 10,3
Skedsmo kommune 10,1 9,5 7,0 9,8 8,4
Ski kommune 9,0 5,8 5,4 10,3 6,3
Sørum kommune 5,7 5,9 11,7 5,4 12,3
Ullensaker kommune 12,9 11,3 11,6 11,3 15,0
Vestby kommune 7,1 9,3 3,1 5,9 7,9
Ås kommune 7,1 6,5 5,4 29,9 9,1
Mestringsnivå 2
Asker kommune 13,4 12,3 10,7 10,9 10,9
Aurskog-Høland kommune 22,4 19,9 22,5 18,3 18,8
Bærum kommune 14,5 9,8 9,4 10,5 9,2
Eidsvoll kommune 20,1 21,0 21,6 22,3 15,3
Enebakk kommune 21,8 18,4 28,4 12,7 19,1
Fet kommune 24,8 18,5 10,2 15,9 12,3
Frogn kommune 20,8 10,9 12,2 10,3 16,3
Gjerdrum kommune 13,4 13,5 11,1
Hurdal kommune 20,0 30,8 26,7
Lørenskog kommune 22,3 16,0 15,2 14,6 16,7
Nannestad kommune 23,2 19,2 23,8 15,3 24,2
Nes kommune 26,0 23,8 22,0 18,5 17,5
Nesodden kommune 14,3 17,0 15,3 12,9 11,2
Nittedal kommune 17,0 15,1 14,6 13,6 15,4
Oppegård kommune 12,3 9,4 11,8 12,9 8,1
Rælingen kommune 17,9 15,4 18,2 17,8 16,0
Skedsmo kommune 17,1 18,1 17,1 17,0 17,0
Ski kommune 16,1 16,4 15,0 18,6 10,5
Sørum kommune 20,7 17,2 18,8 20,7 16,0
Ullensaker kommune 20,9 22,8 22,4 20,2 15,5
Vestby kommune 19,5 19,1 13,7 16,2 11,2
Ås kommune 21,4 8,6 12,6 18,1 13,9
Mestringsnivå 3
Asker kommune 35,6 38,0 40,1 38,8 41,0
Aurskog-Høland kommune 39,4 40,8 41,2 42,5 40,3
Bærum kommune 33,6 38,3 36,0 36,8 39,1
Eidsvoll kommune 38,9 42,3 45,5 44,2 41,9
Enebakk kommune 46,8 44,0 45,4 44,0 45,2
Fet kommune 37,6 48,5 55,4 44,4 45,7
Frogn kommune 41,1 50,0 42,9 45,6 46,0
Gjerdrum kommune 47,4 47,2 48,9
Hurdal kommune 36,7 30,8 40,0
Lørenskog kommune 38,0 42,1 43,3 44,8 41,7
Nannestad kommune 44,2 46,3 44,0 45,3 38,2
Nes kommune 35,3 43,4 45,8 47,0 41,2
Nesodden kommune 39,8 42,1 47,4 43,6 43,2
Nittedal kommune 41,5 41,7 37,6 38,3 40,4
Oppegård kommune 40,2 40,4 41,5 42,0 42,7
Rælingen kommune 41,6 44,5 42,5 37,3 46,5
Skedsmo kommune 38,3 43,6 40,1 42,6 43,4
Ski kommune 42,9 41,8 42,0 38,9 46,8
Sørum kommune 36,3 47,1 42,9 46,3 44,7
Ullensaker kommune 38,0 42,2 45,3 46,1 46,8
Vestby kommune 39,5 40,0 44,5 50,0 47,3
Ås kommune 38,6 39,8 43,2 28,9 46,4
Mestringsnivå 4
Asker kommune 28,9 24,8 24,3 26,6 27,6
Aurskog-Høland kommune 20,0 22,4 21,9 23,1 23,1
Bærum kommune 29,8 24,8 27,3 29,0 31,6
Eidsvoll kommune 21,8 16,0 14,2 14,9 18,9
Enebakk kommune 20,2 19,2 13,5 24,6 21,7
Fet kommune 19,2 18,5 17,5 25,4 27,2
Frogn kommune 19,6 20,8 24,9 27,7 23,3
Gjerdrum kommune 22,7 22,5 17,8
Hurdal kommune 33,3 20,5 23,3
Lørenskog kommune 21,3 18,1 22,2 22,7 23,8
Nannestad kommune 15,5 16,9 18,5 21,2 22,6
Nes kommune 23,4 11,5 10,6 21,1 25,4
Nesodden kommune 22,3 21,1 19,3 26,6 29,7
Nittedal kommune 22,1 20,4 25,8 26,5 25,0
Oppegård kommune 26,2 29,5 24,6 28,5 34,0
Rælingen kommune 23,2 18,9 22,7 22,2 17,8
Skedsmo kommune 23,8 19,6 22,7 19,9 22,1
Ski kommune 21,7 20,3 21,6 19,7 28,3
Sørum kommune 25,9 19,7 15,0 20,7 22,5
Ullensaker kommune 19,7 16,3 13,6 15,0 18,0
Vestby kommune 24,3 19,6 26,4 19,1 27,0
Ås kommune 21,9 29,6 25,2 13,7 19,0
Mestringsnivå 5
Asker kommune 18,1 18,8 18,7 17,8 14,5
Aurskog-Høland kommune 5,9 5,0 3,7 6,5 4,3
Bærum kommune 18,5 23,1 21,4 18,3 15,3
Eidsvoll kommune 6,4 7,5 6,0 4,8 7,3
Enebakk kommune 7,3 11,2 8,2 6,4
Fet kommune 7,2 10,8 9,6 4,8 8,6
Frogn kommune 13,1 13,4 14,8 10,3 9,8
Gjerdrum kommune 8,2 17,8
Hurdal kommune 6,7 6,7
Lørenskog kommune 9,0 15,5 11,0 10,1 7,5
Nannestad kommune 5,0 5,6 6,0 4,1 3,2
Nes kommune 7,2 6,1 7,2 4,3 6,1
Nesodden kommune 15,1 13,0 8,0 9,1 10,4
Nittedal kommune 12,9 17,3 17,2 13,9 9,6
Oppegård kommune 17,4 17,1 16,5 12,6 10,4
Rælingen kommune 12,1 11,0 8,3 11,6 9,4
Skedsmo kommune 10,6 9,2 13,1 10,7 9,1
Ski kommune 10,3 15,7 16,0 12,5 8,0
Sørum kommune 11,4 10,1 11,7 7,0 4,5
Ullensaker kommune 8,4 7,4 7,1 7,4 4,7
Vestby kommune 9,5 12,0 12,3 8,8 6,6
Ås kommune 11,0 15,6 13,5 9,3 11,5

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Asker kommune 4,1 4,2 5,5 5,9 5,8
Aurskog-Høland kommune 9,6 8,6 10,6 8,1 11,8
Bærum kommune 3,6 3,3 4,5 4,8 3,3
Eidsvoll kommune 11,9 10,8 10,2 15,7 15,2
Enebakk kommune 4,0 4,0 10,4 13,3 6,3
Fet kommune 12,8 7,0 7,2 8,0 1,8
Frogn kommune 2,3 2,0 6,0 6,0 5,1
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 7,4 4,1 5,5 7,5 7,6
Nannestad kommune 10,5 6,8 9,5 11,2 6,5
Nes kommune 7,8 8,7 11,1 11,1 10,1
Nesodden kommune 7,0 11,0 7,6 7,6 5,8
Nittedal kommune 5,1 4,0 5,8 3,7 6,2
Oppegård kommune 3,2 1,7 4,5 5,3 5,0
Rælingen kommune 5,8 8,0 8,4 11,0 10,7
Skedsmo kommune 6,0 7,1 6,5 9,9 6,6
Ski kommune 5,8 5,2 4,6 7,4 4,4
Sørum kommune 9,5 9,0 7,1 6,6 7,4
Ullensaker kommune 11,7 10,1 11,3 10,2 8,8
Vestby kommune 3,8 9,8 2,2 6,3 7,9
Ås kommune 7,1 3,8 4,5 6,5 7,9
Mestringsnivå 2
Asker kommune 15,3 15,0 14,1 14,0 15,7
Aurskog-Høland kommune 32,5 25,4 32,3 28,5 29,0
Bærum kommune 12,4 12,8 13,4 11,6 14,4
Eidsvoll kommune 27,7 35,1 32,0 29,1 29,4
Enebakk kommune 27,4 22,6 24,3 20,0 23,4
Fet kommune 33,6 24,8 28,3 25,6 30,9
Frogn kommune 16,9 17,9 22,5 16,1 25,6
Gjerdrum kommune 28,1
Hurdal kommune 43,6
Lørenskog kommune 19,3 18,3 17,3 17,8 21,5
Nannestad kommune 29,8 32,4 25,6 24,1 33,3
Nes kommune 25,9 32,3 28,1 24,8 25,0
Nesodden kommune 22,2 15,4 19,5 23,2 19,4
Nittedal kommune 18,8 18,9 21,4 18,3 25,3
Oppegård kommune 15,5 14,0 17,5 16,9 17,8
Rælingen kommune 27,0 25,7 24,6 26,4 28,0
Skedsmo kommune 15,8 18,7 18,0 21,3 20,0
Ski kommune 19,6 18,2 17,1 21,7 17,0
Sørum kommune 17,0 24,2 24,2 24,0 29,3
Ullensaker kommune 24,4 29,5 26,7 27,5 27,2
Vestby kommune 23,1 19,2 18,8 17,9 26,0
Ås kommune 21,8 17,9 17,5 19,9 27,6
Mestringsnivå 3
Asker kommune 32,7 39,2 35,3 34,8 35,1
Aurskog-Høland kommune 42,2 43,7 36,4 33,9 40,9
Bærum kommune 33,9 35,3 33,7 33,2 36,7
Eidsvoll kommune 37,9 36,5 38,0 36,6 36,3
Enebakk kommune 37,1 41,1 36,1 37,0 39,2
Fet kommune 32,8 38,8 39,8 36,8 38,2
Frogn kommune 43,6 45,3 40,1 43,7 40,5
Gjerdrum kommune 39,3
Hurdal kommune 28,2
Lørenskog kommune 35,5 35,4 40,7 37,6 37,4
Nannestad kommune 31,5 37,5 39,9 42,4 34,9
Nes kommune 41,2 42,9 42,1 35,9 40,4
Nesodden kommune 40,1 42,7 43,0 32,5 36,0
Nittedal kommune 34,9 40,9 36,1 35,4 35,6
Oppegård kommune 34,1 43,7 37,0 35,9 40,2
Rælingen kommune 35,4 39,8 39,1 35,7 33,2
Skedsmo kommune 36,3 36,6 38,3 39,3 39,1
Ski kommune 36,1 39,6 34,0 35,5 39,5
Sørum kommune 37,0 37,3 38,8 40,5 41,3
Ullensaker kommune 36,7 36,9 40,2 39,4 37,5
Vestby kommune 41,0 38,8 38,9 45,9 40,5
Ås kommune 40,3 38,6 37,2 39,8 37,8
Mestringsnivå 4
Asker kommune 28,6 24,7 27,2 30,1 26,9
Aurskog-Høland kommune 13,9 16,8 13,1 20,4 13,4
Bærum kommune 30,1 26,3 27,3 30,9 26,2
Eidsvoll kommune 17,4 14,2 13,9 13,4 15,5
Enebakk kommune 20,2 21,8 20,1 23,7 22,8
Fet kommune 17,6 17,1 14,5 22,4 18,8
Frogn kommune 22,7 22,9 23,6 23,1 19,1
Gjerdrum kommune 16,9
Hurdal kommune 12,8
Lørenskog kommune 24,2 24,7 21,9 24,2 22,3
Nannestad kommune 16,6 15,3 20,2 18,8 17,7
Nes kommune 17,7 12,6 11,9 19,2 16,7
Nesodden kommune 21,8 19,9 21,9 26,6 25,2
Nittedal kommune 25,0 21,1 21,1 25,8 20,2
Oppegård kommune 31,2 22,7 26,7 25,5 25,7
Rælingen kommune 24,3 20,4 23,5 19,4 19,2
Skedsmo kommune 28,5 23,6 22,1 20,0 22,6
Ski kommune 24,4 25,2 29,8 22,1 27,2
Sørum kommune 24,0 18,0 22,5 19,8 14,9
Ullensaker kommune 19,9 17,6 14,3 16,9 20,5
Vestby kommune 25,5 24,6 26,2 23,2 16,9
Ås kommune 20,4 27,7 26,0 22,2 18,5
Mestringsnivå 5
Asker kommune 19,3 17,0 17,9 15,2 16,5
Aurskog-Høland kommune 1,8 5,6 7,6 9,1 4,8
Bærum kommune 20,1 22,3 21,1 19,6 19,4
Eidsvoll kommune 5,1 3,5 6,0 5,2 3,6
Enebakk kommune 11,3 10,5 9,0 5,9 8,2
Fet kommune 3,2 12,4 10,2 7,2 10,3
Frogn kommune 14,5 11,9 7,7 11,1 9,8
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Lørenskog kommune 13,6 17,5 14,6 12,9 11,1
Nannestad kommune 11,6 8,0 4,8 3,5 7,5
Nes kommune 7,4 3,5 6,8 9,0 7,9
Nesodden kommune 8,9 11,0 8,0 10,1 13,6
Nittedal kommune 16,1 15,2 15,7 16,8 12,7
Oppegård kommune 16,0 17,8 14,2 16,3 11,2
Rælingen kommune 7,4 6,2 4,5 7,5 8,9
Skedsmo kommune 13,3 14,0 15,0 9,6 11,7
Ski kommune 14,1 11,8 14,4 13,4 11,9
Sørum kommune 12,5 11,5 7,5 9,1 7,0
Ullensaker kommune 7,4 5,9 7,5 6,1 6,0
Vestby kommune 6,6 7,6 14,0 6,8 8,7
Ås kommune 10,4 12,0 14,8 11,6 8,3

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Asker kommune 5,0 5,4 5,2 4,4 5,2
Aurskog-Høland kommune 15,2 10,7 14,8 7,7 15,9
Bærum kommune 3,0 3,3 3,9 4,4 4,1
Eidsvoll kommune 15,0 14,5 12,8 11,4 10,0
Enebakk kommune 7,3 7,2 14,9 9,8 10,9
Fet kommune 16,3 11,5 5,4 9,6 7,4
Frogn kommune 5,8 3,0 5,9 3,0 5,5
Gjerdrum kommune 10,3
Hurdal kommune 10,0
Lørenskog kommune 5,9 6,6 6,2 5,3 6,9
Nannestad kommune 9,4 10,8 9,5 7,6 7,0
Nes kommune 5,0 10,0 9,8 8,1 8,3
Nesodden kommune 6,9 6,9 7,0 8,0 4,7
Nittedal kommune 5,9 7,6 6,4 6,5 8,6
Oppegård kommune 3,2 2,9 4,7 3,6 3,3
Rælingen kommune 5,9 6,2 6,2 11,2 6,6
Skedsmo kommune 7,4 8,3 6,4 6,3 5,6
Ski kommune 6,2 7,9 4,7 5,6 5,4
Sørum kommune 9,7 7,2 11,3 4,5 11,9
Ullensaker kommune 13,4 11,1 10,8 9,7 10,9
Vestby kommune 6,7 10,3 4,4 6,3 6,6
Ås kommune 9,1 6,4 5,0 5,1 7,5
Mestringsnivå 2
Asker kommune 12,5 12,4 11,6 14,5 14,1
Aurskog-Høland kommune 21,8 23,5 21,9 20,8 23,6
Bærum kommune 12,2 9,5 11,9 12,1 12,5
Eidsvoll kommune 26,5 22,4 23,0 26,2 20,9
Enebakk kommune 19,4 23,2 25,5 16,5 17,9
Fet kommune 25,2 19,2 16,8 22,4 17,2
Frogn kommune 13,4 11,4 13,4 16,7 23,0
Gjerdrum kommune 16,5 24,7
Hurdal kommune 20,0 28,2
Lørenskog kommune 16,5 16,9 13,5 14,8 15,6
Nannestad kommune 22,7 17,6 21,4 24,7 19,4
Nes kommune 20,7 23,6 20,4 18,4 17,0
Nesodden kommune 12,9 15,9 16,0 18,9 16,0
Nittedal kommune 17,4 16,5 13,2 14,8 17,2
Oppegård kommune 15,6 7,9 17,4 17,3 15,5
Rælingen kommune 19,1 20,0 23,0 16,6 20,7
Skedsmo kommune 15,8 19,4 17,5 17,5 16,9
Ski kommune 16,7 14,0 13,6 14,4 14,1
Sørum kommune 22,6 19,0 21,8 21,4 20,6
Ullensaker kommune 21,8 20,1 18,9 18,8 17,9
Vestby kommune 20,2 16,1 16,7 15,5 15,7
Ås kommune 22,0 17,0 12,4 16,6 17,9
Mestringsnivå 3
Asker kommune 42,3 40,7 41,7 42,0 41,4
Aurskog-Høland kommune 43,6 43,4 41,3 45,9 39,6
Bærum kommune 39,8 39,3 39,7 39,4 40,0
Eidsvoll kommune 40,2 39,0 39,6 42,8 39,5
Enebakk kommune 44,4 48,0 36,2 45,9 42,3
Fet kommune 33,3 38,5 46,7 41,6 46,6
Frogn kommune 51,7 47,8 40,9 46,5 36,9
Gjerdrum kommune 50,5 37,1
Hurdal kommune 50,0 30,8
Lørenskog kommune 45,4 45,0 41,6 45,5 45,6
Nannestad kommune 40,9 48,3 43,5 40,6 48,4
Nes kommune 44,4 42,8 38,3 45,3 36,2
Nesodden kommune 43,5 44,9 42,4 37,8 38,5
Nittedal kommune 43,1 42,4 43,7 43,5 49,5
Oppegård kommune 43,4 48,2 43,0 42,9 45,1
Rælingen kommune 42,6 45,3 45,5 43,9 39,4
Skedsmo kommune 43,7 41,1 39,9 43,9 44,8
Ski kommune 48,1 42,2 41,8 44,7 44,8
Sørum kommune 42,1 45,1 37,7 44,9 42,0
Ullensaker kommune 43,5 42,1 44,6 44,3 42,9
Vestby kommune 44,7 42,6 40,5 47,1 43,0
Ås kommune 36,4 35,6 46,8 49,8 42,5
Mestringsnivå 4
Asker kommune 23,8 25,1 25,0 23,2 21,2
Aurskog-Høland kommune 14,5 18,9 17,3 15,8 9,3
Bærum kommune 27,1 28,2 26,6 25,6 25,0
Eidsvoll kommune 13,7 16,9 16,2 12,5 19,3
Enebakk kommune 21,8 11,2 15,6 20,3 19,9
Fet kommune 14,6 20,0 22,8 16,0 17,8
Frogn kommune 15,7 25,9 24,7 22,7 20,7
Gjerdrum kommune 15,5
Hurdal kommune 13,3
Lørenskog kommune 21,0 21,4 25,1 22,6 19,7
Nannestad kommune 18,2 17,6 17,3 20,0 16,7
Nes kommune 22,8 16,0 22,6 23,1 25,3
Nesodden kommune 22,2 20,8 20,6 23,1 24,5
Nittedal kommune 22,9 20,9 22,2 22,2 16,8
Oppegård kommune 22,5 25,0 23,7 20,8 23,6
Rælingen kommune 23,4 19,1 18,0 17,5 21,6
Skedsmo kommune 23,4 22,4 24,1 21,9 21,2
Ski kommune 19,1 23,1 24,3 20,7 23,2
Sørum kommune 19,5 21,1 20,5 19,8 18,5
Ullensaker kommune 13,4 17,4 19,1 17,7 18,3
Vestby kommune 21,6 20,2 31,3 17,5 23,6
Ås kommune 22,5 27,7 23,9 15,2 21,4
Mestringsnivå 5
Asker kommune 16,4 16,3 16,5 15,8 18,2
Aurskog-Høland kommune 4,8 3,6 4,6 9,8 11,5
Bærum kommune 18,0 19,6 17,8 18,5 18,4
Eidsvoll kommune 4,7 7,2 8,3 7,0 10,3
Enebakk kommune 7,3 10,4 7,8 7,5 9,0
Fet kommune 10,6 10,8 8,4 10,4 11,0
Frogn kommune 13,4 11,9 15,1 11,1 13,8
Gjerdrum kommune 7,2
Hurdal kommune 6,7
Lørenskog kommune 11,2 10,1 13,5 11,8 12,2
Nannestad kommune 8,8 5,7 8,3 7,1 8,6
Nes kommune 7,1 7,6 8,9 5,1 13,1
Nesodden kommune 14,5 11,4 14,0 12,2 16,3
Nittedal kommune 10,8 12,7 14,5 13,0 7,9
Oppegård kommune 15,3 15,9 11,3 15,5 12,5
Rælingen kommune 9,0 9,3 7,3 10,8 11,7
Skedsmo kommune 9,7 8,8 12,1 10,4 11,4
Ski kommune 9,9 12,8 15,6 14,6 12,4
Sørum kommune 6,2 7,6 8,8 9,5 7,0
Ullensaker kommune 7,8 9,3 6,6 9,5 9,9
Vestby kommune 6,7 10,8 7,0 13,6 11,2
Ås kommune 10,0 13,3 11,9 13,4 10,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no