Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2019-20
Engelsk
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 50 (2,0)
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 49 (1,9)
Vikhammeråsen Grendaskole
Lesing
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 51 (1,5)
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 50 (1,7)
Vikhammeråsen Grendaskole
Regning
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 50 (1,9)
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 49 (1,7)
Vikhammeråsen Grendaskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2019-20
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 2,2
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 8,9
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 11,0
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 9,9
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 53,8
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 52,5
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 4
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 22,0
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 19,8
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 5
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 11,0
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 8,9
Vikhammeråsen Grendaskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2019-20
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 6,1
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 6,9
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 26,5
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 23,8
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 32,7
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 45,5
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 4
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 22,4
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 18,8
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 5
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 12,2
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 5,0
Vikhammeråsen Grendaskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2019-20
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 6,4
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 13,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 21,3
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 19,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 42,6
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 42,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 4
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 18,1
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 20,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 5
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 11,7
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 6,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no