Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 48 (1,8) 51 (2,2) 51 (1,8) 50 (2,2) 50 (2,0)
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 50 (2,1) 50 (1,8) 50 (2,0) 48 (2,1) 49 (1,9)
Vikhammeråsen Grendaskole
Lesing
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 50 (1,9) 51 (2,0) 49 (1,6) 51 (1,9) 51 (1,5)
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 51 (2,1) 50 (1,9) 51 (2,0) 48 (1,8) 50 (1,7)
Vikhammeråsen Grendaskole
Regning
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 49 (2,0) 50 (2,1) 49 (1,8) 51 (2,0) 50 (1,9)
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 52 (2,0) 51 (2,0) 50 (1,9) 47 (2,0) 49 (1,7)
Vikhammeråsen Grendaskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 11,1 2,7 5,6 2,2
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 8,8 7,4 10,3 8,9
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 13,3 17,8 16,5 7,0 11,0
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 17,5 19,1 12,5 23,0 9,9
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 45,6 43,8 61,2 54,9 53,8
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 38,8 41,5 34,6 46,0 52,5
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 4
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 24,4 21,9 12,9 22,5 22,0
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 25,0 18,1 25,0 16,1 19,8
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 5
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 5,6 13,7 9,9 11,0
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 10,0 13,8 4,6 8,9
Vikhammeråsen Grendaskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 10,1 8,2 7,0 4,2 6,1
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 6,4 2,2 9,5 13,8 6,9
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 19,1 19,2 25,6 22,2 26,5
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 14,1 28,1 22,9 27,6 23,8
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 40,4 38,4 45,3 41,7 32,7
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 41,0 40,4 37,1 36,8 45,5
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 4
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 22,5 26,0 16,3 22,2 22,4
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 26,9 13,5 17,1 18,4 18,8
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 5
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 7,9 8,2 5,8 9,7 12,2
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 11,5 15,7 13,3 3,4 5,0
Vikhammeråsen Grendaskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 12,8 6,8 9,7 6,4
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 8,2 4,4 10,5 13,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 16,3 15,1 16,7 18,1 21,3
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 16,4 15,6 18,4 29,1 19,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 55,8 46,6 42,9 43,1 42,6
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 45,2 56,7 35,0 34,9 42,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 4
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 11,6 19,2 27,4 13,9 18,1
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 21,9 13,3 21,4 17,4 20,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 5
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 3,5 12,3 15,3 11,7
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 8,2 10,0 8,1 6,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no