Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 51 (2,2) 51 (1,8) 50 (2,2) 50 (2,0) 51 (1,7)
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 50 (1,8) 50 (2,0) 48 (2,1) 49 (1,9) 47 (2,1)
Vikhammeråsen Grendaskole
Lesing
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 51 (2,0) 49 (1,6) 51 (1,9) 51 (1,5) 50 (1,8)
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 50 (1,9) 51 (2,0) 48 (1,8) 50 (1,7) 49 (2,0)
Vikhammeråsen Grendaskole
Regning
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 50 (2,1) 49 (1,8) 51 (2,0) 50 (1,9) 50 (1,9)
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 51 (2,0) 50 (1,9) 47 (2,0) 49 (1,7) 49 (2,2)
Vikhammeråsen Grendaskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 2,7 5,6 2,2 7,0
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 7,4 10,3 8,9 5,7
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 17,8 16,5 7,0 11,0 11,6
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 19,1 12,5 23,0 9,9 21,4
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 43,8 61,2 54,9 53,8 48,8
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 41,5 34,6 46,0 52,5 42,9
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 4
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 21,9 12,9 22,5 22,0 24,4
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 18,1 25,0 16,1 19,8 21,4
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 5
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 13,7 9,9 11,0 8,1
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 13,8 4,6 8,9 8,6
Vikhammeråsen Grendaskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 8,2 7,0 4,2 6,1 6,9
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 2,2 9,5 13,8 6,9 6,9
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 19,2 25,6 22,2 26,5 21,8
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 28,1 22,9 27,6 23,8 25,0
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 38,4 45,3 41,7 32,7 43,7
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 40,4 37,1 36,8 45,5 40,3
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 4
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 26,0 16,3 22,2 22,4 18,4
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 13,5 17,1 18,4 18,8 19,4
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 5
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 8,2 5,8 9,7 12,2 9,2
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 15,7 13,3 3,4 5,0 8,3
Vikhammeråsen Grendaskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 6,8 9,7 6,4 4,7
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 4,4 10,5 13,0 15,5
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 2
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 15,1 16,7 18,1 21,3 11,6
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 15,6 18,4 29,1 19,0 18,3
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 3
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 46,6 42,9 43,1 42,6 57,0
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 56,7 35,0 34,9 42,0 46,5
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 4
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 19,2 27,4 13,9 18,1 18,6
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 13,3 21,4 17,4 20,0 18,3
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestringsnivå 5
Hommelvik skole
Hommelvik ungdomsskole 12,3 15,3 11,7 8,1
Saksvik skole
Sveberg skole
Vikhammer skole
Vikhammer ungdomsskole 10,0 8,1 6,0 1,4
Vikhammeråsen Grendaskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no