Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Hjartdal kommune
Kommunenr 3819
Alle grunnskoler med adresse i Hjartdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 49 (4,6) 47 (4,3) 46 (3,6) 48 (3,8) 48 (4,1)
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Lesing
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 45 (4,3) 45 (3,1) 47 (4,2) 49 (4,1)
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Regning
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule 50 (3,6) 48 (4,2) 42 (2,7) 46 (5,4) 47 (4,9)
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 2
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 3
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 4
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 5
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 2
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 3
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 4
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 5
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 2
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 3
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 4
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Mestringsnivå 5
Hjartdal Montessoriskule (privat)
Sauland skule
Stiftinga Tuddal Montessoriskule (privat)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no