Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Herøy kommune
Kommunenr 1515
Alle grunnskoler med adresse i Herøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Lesing
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat) 52 (3,8)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule 45 (3,7)
Ytre Herøy ungdomsskule 52 (1,8)
Regning
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat) 51 (4,5)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule 48 (5,4)
Ytre Herøy ungdomsskule 52 (2,0)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 3,6
Mestringsnivå 2
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 14,5
Mestringsnivå 3
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 42,2
Mestringsnivå 4
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 26,5
Mestringsnivå 5
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 13,3

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 3,6
Mestringsnivå 2
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 20,5
Mestringsnivå 3
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 30,1
Mestringsnivå 4
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 33,7
Mestringsnivå 5
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 12,0

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 3,5
Mestringsnivå 2
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 14,0
Mestringsnivå 3
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 45,6
Mestringsnivå 4
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 22,8
Mestringsnivå 5
Bergsøy skule
Einedalen skule
Leikanger skule
Moltu skule
Møre barne- og ungdomsskule (privat)
Nerlandsøy skule
Stokksund barne- og ungdomsskule
Ytre Herøy ungdomsskule 14,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no