Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Engelsk
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 49 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 50 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4)
Norske skoler i utlandet 52 (2,2)
Oppland fylke (utgått) 48 (0,4)
Oslo fylke 53 (0,2)
Rogaland fylke 51 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,3)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3)
Lesing
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 50 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4)
Norske skoler i utlandet 48 (2,0)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4)
Oslo fylke 52 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,5)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 50 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 50 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 50 (0,3)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3)
Regning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 51 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 50 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (0,6)
Hedmark fylke (utgått) 49 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,2)
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 49 (0,3)
Nordland fylke 49 (0,4)
Norske skoler i utlandet 49 (2,1)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,4)
Oslo fylke 52 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51 (0,5)
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 49 (0,4)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 49 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,3)
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 49 (0,3)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 8,3
Aust-Agder fylke (utgått) 9,1
Buskerud fylke (utgått) 9,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 13,0
Hedmark fylke (utgått) 10,5
Hordaland fylke (utgått) 11,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 9,8
Nordland fylke 10,8
Norske skoler i utlandet 10,3
Oppland fylke (utgått) 9,8
Oslo fylke 8,0
Rogaland fylke 9,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 8,4
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 11,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 10,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,4
Vest-Agder fylke (utgått) 10,1
Vestfold fylke (utgått) 10,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 10,6
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 13,3
Aust-Agder fylke (utgått) 15,6
Buskerud fylke (utgått) 14,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 19,0
Hedmark fylke (utgått) 14,9
Hordaland fylke (utgått) 15,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 14,9
Nordland fylke 16,1
Norske skoler i utlandet 24,4
Oppland fylke (utgått) 15,5
Oslo fylke 11,6
Rogaland fylke 14,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,5
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 15,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 15,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,3
Vest-Agder fylke (utgått) 15,9
Vestfold fylke (utgått) 14,6
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,1
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 42,7
Aust-Agder fylke (utgått) 45,8
Buskerud fylke (utgått) 44,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 43,0
Hedmark fylke (utgått) 43,4
Hordaland fylke (utgått) 43,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 47,4
Nordland fylke 45,8
Norske skoler i utlandet 33,3
Oppland fylke (utgått) 45,9
Oslo fylke 36,0
Rogaland fylke 43,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 46,3
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 42,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 44,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 43,1
Vest-Agder fylke (utgått) 44,0
Vestfold fylke (utgått) 43,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 44,2
Mestringsnivå 4
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 25,7
Aust-Agder fylke (utgått) 21,3
Buskerud fylke (utgått) 22,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 19,0
Hedmark fylke (utgått) 23,1
Hordaland fylke (utgått) 22,6
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 21,4
Nordland fylke 20,7
Norske skoler i utlandet 28,2
Oppland fylke (utgått) 22,0
Oslo fylke 27,3
Rogaland fylke 23,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 23,5
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 22,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 22,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 22,9
Vest-Agder fylke (utgått) 20,7
Vestfold fylke (utgått) 23,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 20,6
Mestringsnivå 5
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 10,0
Aust-Agder fylke (utgått) 8,1
Buskerud fylke (utgått) 8,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,9
Hedmark fylke (utgått) 8,1
Hordaland fylke (utgått) 8,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 6,5
Nordland fylke 6,5
Norske skoler i utlandet 3,8
Oppland fylke (utgått) 6,8
Oslo fylke 17,1
Rogaland fylke 9,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 8,2
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 8,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 7,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,3
Vest-Agder fylke (utgått) 9,5
Vestfold fylke (utgått) 8,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 7,4

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 6,4
Aust-Agder fylke (utgått) 8,1
Buskerud fylke (utgått) 8,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,6
Hedmark fylke (utgått) 7,6
Hordaland fylke (utgått) 7,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 6,9
Nordland fylke 8,3
Norske skoler i utlandet 10,1
Oppland fylke (utgått) 8,8
Oslo fylke 6,6
Rogaland fylke 6,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,5
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 8,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 7,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 7,3
Vest-Agder fylke (utgått) 7,4
Vestfold fylke (utgått) 8,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 8,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,2
Aust-Agder fylke (utgått) 24,7
Buskerud fylke (utgått) 22,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 30,8
Hedmark fylke (utgått) 24,3
Hordaland fylke (utgått) 23,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 24,8
Nordland fylke 26,3
Norske skoler i utlandet 22,8
Oppland fylke (utgått) 25,5
Oslo fylke 18,6
Rogaland fylke 21,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,6
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 24,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 26,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 24,7
Vest-Agder fylke (utgått) 23,7
Vestfold fylke (utgått) 24,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 27,7
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 37,7
Aust-Agder fylke (utgått) 39,2
Buskerud fylke (utgått) 38,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 40,4
Hedmark fylke (utgått) 39,0
Hordaland fylke (utgått) 40,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 39,9
Nordland fylke 39,2
Norske skoler i utlandet 35,4
Oppland fylke (utgått) 40,9
Oslo fylke 33,7
Rogaland fylke 38,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 38,1
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 40,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 38,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 39,3
Vest-Agder fylke (utgått) 38,2
Vestfold fylke (utgått) 38,7
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 38,2
Mestringsnivå 4
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 22,4
Aust-Agder fylke (utgått) 20,0
Buskerud fylke (utgått) 20,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 14,1
Hedmark fylke (utgått) 19,9
Hordaland fylke (utgått) 19,7
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 20,2
Nordland fylke 19,4
Norske skoler i utlandet 21,5
Oppland fylke (utgått) 17,1
Oslo fylke 24,2
Rogaland fylke 22,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 25,3
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 18,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 20,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 20,0
Vest-Agder fylke (utgått) 20,7
Vestfold fylke (utgått) 19,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,9
Mestringsnivå 5
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 12,2
Aust-Agder fylke (utgått) 8,1
Buskerud fylke (utgått) 10,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,1
Hedmark fylke (utgått) 9,3
Hordaland fylke (utgått) 8,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 8,1
Nordland fylke 6,8
Norske skoler i utlandet 10,1
Oppland fylke (utgått) 7,8
Oslo fylke 16,9
Rogaland fylke 11,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,5
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 8,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 8,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,8
Vest-Agder fylke (utgått) 10,0
Vestfold fylke (utgått) 9,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 7,9

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Alle eierformer
Mestringsnivå 1
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 6,6
Aust-Agder fylke (utgått) 9,8
Buskerud fylke (utgått) 8,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,9
Hedmark fylke (utgått) 10,4
Hordaland fylke (utgått) 9,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 6,8
Nordland fylke 9,9
Norske skoler i utlandet 3,8
Oppland fylke (utgått) 12,0
Oslo fylke 5,3
Rogaland fylke 7,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 6,5
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 8,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 9,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,3
Vest-Agder fylke (utgått) 9,2
Vestfold fylke (utgått) 8,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 9,6
Mestringsnivå 2
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 16,3
Aust-Agder fylke (utgått) 21,0
Buskerud fylke (utgått) 19,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,0
Hedmark fylke (utgått) 20,2
Hordaland fylke (utgått) 18,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 19,9
Nordland fylke 20,6
Norske skoler i utlandet 17,9
Oppland fylke (utgått) 21,2
Oslo fylke 13,0
Rogaland fylke 17,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 21,2
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 19,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 20,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 20,0
Vest-Agder fylke (utgått) 21,5
Vestfold fylke (utgått) 18,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 19,9
Mestringsnivå 3
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 42,3
Aust-Agder fylke (utgått) 41,8
Buskerud fylke (utgått) 41,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 42,2
Hedmark fylke (utgått) 42,7
Hordaland fylke (utgått) 42,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 44,8
Nordland fylke 43,5
Norske skoler i utlandet 39,7
Oppland fylke (utgått) 44,0
Oslo fylke 40,3
Rogaland fylke 42,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 42,9
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 42,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 41,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 41,3
Vest-Agder fylke (utgått) 42,7
Vestfold fylke (utgått) 44,2
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 43,2
Mestringsnivå 4
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 21,4
Aust-Agder fylke (utgått) 18,8
Buskerud fylke (utgått) 19,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15,2
Hedmark fylke (utgått) 17,7
Hordaland fylke (utgått) 19,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 18,6
Nordland fylke 16,8
Norske skoler i utlandet 20,5
Oppland fylke (utgått) 15,2
Oslo fylke 22,6
Rogaland fylke 20,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,5
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 18,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 17,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,4
Vest-Agder fylke (utgått) 17,2
Vestfold fylke (utgått) 19,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 17,1
Mestringsnivå 5
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 13,4
Aust-Agder fylke (utgått) 8,6
Buskerud fylke (utgått) 11,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,7
Hedmark fylke (utgått) 9,1
Hordaland fylke (utgått) 10,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 9,8
Nordland fylke 9,2
Norske skoler i utlandet 17,9
Oppland fylke (utgått) 7,6
Oslo fylke 18,8
Rogaland fylke 12,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 9,9
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 10,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 11,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,1
Vest-Agder fylke (utgått) 9,4
Vestfold fylke (utgått) 9,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 10,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no