Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Agder fylke 49 (0,4)
Akershus fylke (utgått) 51 (0,3) 51 (0,3) 51 (0,3) 51 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 50 (0,8) 49 (0,8) 49 (0,7) 49 (0,7)
Buskerud fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 48 (0,9) 50 (0,9) 49 (1,0) 49 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 49 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3) 49 (0,3)
Innlandet fylke 49 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,5) 50 (0,4) 49 (0,5) 50 (0,5) 50 (0,5)
Nordland fylke 49 (0,5) 49 (0,5) 48 (0,5) 48 (0,5) 49 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,6) 48 (0,7)
Norske skoler i utlandet 55 (3,5) 52 (2,8) 52 (4,4) 51 (3,5) 51 (3,8)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6) 47 (0,6)
Oslo fylke 53 (0,4) 53 (0,4) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3)
Rogaland fylke 50 (0,3) 50 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 50 (0,7) 49 (0,7) 50 (0,7) 49 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (0,5) 50 (0,5)
Telemark fylke (utgått) 48 (0,6) 48 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 50 (0,5)
Troms Romsa fylke (utgått) 50 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,7) 49 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,5) 48 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5) 49 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke 49 (0,4)
Vestland fylke 50 (0,3)
Viken fylke 50 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 48 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,5) 49 (0,5)
Lesing
Agder fylke 50 (0,4)
Akershus fylke (utgått) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 50 (0,7) 51 (0,7) 50 (0,7) 51 (0,6)
Buskerud fylke (utgått) 51 (0,5) 50 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,4)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 49 (0,9) 51 (0,8) 50 (0,9) 50 (0,9)
Hedmark fylke (utgått) 51 (0,6) 51 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Hordaland fylke (utgått) 51 (0,4) 50 (0,3) 50 (0,3) 51 (0,3)
Innlandet fylke 51 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 50 (0,5) 50 (0,4) 50 (0,4) 51 (0,4) 51 (0,4)
Nordland fylke 51 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 50 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 51 (0,6) 50 (0,6)
Norske skoler i utlandet 52 (4,0) 47 (2,4) 49 (3,0) 49 (2,7) 49 (3,7)
Oppland fylke (utgått) 51 (0,6) 51 (0,5) 50 (0,6) 50 (0,5)
Oslo fylke 54 (0,4) 54 (0,4) 54 (0,4) 54 (0,3) 54 (0,4)
Rogaland fylke 51 (0,3) 51 (0,3) 51 (0,3) 51 (0,3) 51 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 52 (0,7) 51 (0,7) 51 (0,7) 52 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 51 (0,5) 51 (0,4)
Telemark fylke (utgått) 49 (0,6) 50 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 50 (0,5)
Troms Romsa fylke (utgått) 53 (0,6) 50 (0,6) 51 (0,6) 51 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 51 (0,3) 51 (0,4) 50 (0,4)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,5) 49 (0,5) 50 (0,6) 51 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 51 (0,5) 50 (0,5) 51 (0,5) 51 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke 51 (0,4)
Vestland fylke 51 (0,3)
Viken fylke 51 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,4) 50 (0,4) 50 (0,4)
Regning
Agder fylke 48 (0,4)
Akershus fylke (utgått) 51 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,3) 49 (0,3)
Aust-Agder fylke (utgått) 49 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,7) 48 (0,6)
Buskerud fylke (utgått) 49 (0,5) 48 (0,4) 49 (0,5) 48 (0,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 47 (0,9) 48 (0,8) 48 (0,9) 47 (0,8)
Hedmark fylke (utgått) 49 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,5)
Hordaland fylke (utgått) 49 (0,3) 48 (0,3) 49 (0,3) 48 (0,3)
Innlandet fylke 48 (0,4)
Møre og Romsdal fylke 49 (0,4) 49 (0,4) 49 (0,4) 48 (0,4) 49 (0,4)
Nordland fylke 48 (0,5) 47 (0,5) 47 (0,5) 47 (0,5) 48 (0,5)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,6) 48 (0,6)
Norske skoler i utlandet 52 (3,3) 48 (2,6) 47 (3,0) 48 (2,7) 48 (3,0)
Oppland fylke (utgått) 49 (0,5) 49 (0,6) 48 (0,6) 47 (0,5)
Oslo fylke 52 (0,4) 52 (0,4) 52 (0,4) 51 (0,3) 51 (0,3)
Rogaland fylke 49 (0,3) 50 (0,3) 50 (0,4) 49 (0,3) 50 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 51 (0,7) 50 (0,7) 51 (0,7) 50 (0,7)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 49 (0,4) 49 (0,4)
Telemark fylke (utgått) 47 (0,6) 48 (0,6) 48 (0,6) 47 (0,5)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 48 (0,5)
Troms Romsa fylke (utgått) 50 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 49 (0,3) 48 (0,3) 48 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (0,6) 49 (0,6) 49 (0,6) 48 (0,5)
Vestfold fylke (utgått) 49 (0,5) 47 (0,5) 49 (0,5) 47 (0,5)
Vestfold og Telemark fylke 48 (0,4)
Vestland fylke 49 (0,3)
Viken fylke 49 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 47 (0,4) 47 (0,4) 48 (0,4) 47 (0,4)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 9,0
Akershus fylke (utgått) 5,5 5,8 6,3 6,0
Aust-Agder fylke (utgått) 7,9 7,2 6,6 5,8
Buskerud fylke (utgått) 8,6 6,4 7,4 7,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 9,7 5,3 7,2 7,4
Hedmark fylke (utgått) 6,8 6,2 6,0 7,3
Hordaland fylke (utgått) 8,6 7,5 6,8 9,1
Innlandet fylke 6,2
Møre og Romsdal fylke 7,3 6,3 6,7 6,8 7,5
Nordland fylke 6,3 8,7 8,1 7,5 7,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,2 7,4
Norske skoler i utlandet 15,4 7,5
Oppland fylke (utgått) 6,2 5,4 6,3 6,6
Oslo fylke 5,8 6,0 5,4 5,3 5,8
Rogaland fylke 7,7 5,9 6,3 7,3 7,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,6 6,6 6,7 5,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 7,3 6,1
Telemark fylke (utgått) 10,5 7,6 8,1 10,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 8,0
Troms Romsa fylke (utgått) 5,4 6,4 5,1 6,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 5,5 7,2 8,3
Vest-Agder fylke (utgått) 7,8 6,8 8,8 7,5
Vestfold fylke (utgått) 7,1 7,5 5,8 8,0
Vestfold og Telemark fylke 7,6
Vestland fylke 7,4
Viken fylke 6,5
Østfold fylke (utgått) 9,5 7,9 7,6 8,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke 17,3
Akershus fylke (utgått) 12,2 13,0 12,5 11,0
Aust-Agder fylke (utgått) 16,0 16,9 17,7 11,4
Buskerud fylke (utgått) 15,9 18,8 12,6 13,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 17,0 14,4 16,1 16,3
Hedmark fylke (utgått) 15,8 16,9 13,8 12,2
Hordaland fylke (utgått) 15,1 17,6 16,4 12,5
Innlandet fylke 15,3
Møre og Romsdal fylke 17,3 16,5 16,0 12,7 14,8
Nordland fylke 15,3 18,3 19,4 13,6 18,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,7 15,7
Norske skoler i utlandet 17,9 27,5
Oppland fylke (utgått) 14,8 15,7 16,5 14,6
Oslo fylke 11,5 12,1 11,3 10,0 11,0
Rogaland fylke 14,9 16,9 15,0 13,6 14,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,2 14,3 13,6 10,7
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 16,3 15,6
Telemark fylke (utgått) 17,8 18,0 17,8 12,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 16,9
Troms Romsa fylke (utgått) 12,6 17,3 14,8 13,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 13,9 13,8 15,6
Vest-Agder fylke (utgått) 17,0 19,2 16,3 13,9
Vestfold fylke (utgått) 15,4 18,0 15,6 12,5
Vestfold og Telemark fylke 15,5
Vestland fylke 16,3
Viken fylke 14,8
Østfold fylke (utgått) 18,1 19,7 17,9 15,0
Mestringsnivå 3
Agder fylke 41,8
Akershus fylke (utgått) 42,4 42,6 40,8 42,9
Aust-Agder fylke (utgått) 42,6 41,5 45,8 48,1
Buskerud fylke (utgått) 41,7 44,5 45,6 43,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 43,9 50,8 45,6 42,9
Hedmark fylke (utgått) 47,4 44,6 45,7 43,6
Hordaland fylke (utgått) 42,4 44,0 45,2 43,9
Innlandet fylke 42,5
Møre og Romsdal fylke 44,6 46,6 47,3 48,6 43,1
Nordland fylke 47,2 45,1 43,2 46,4 44,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 45,5 48,5
Norske skoler i utlandet 48,7 32,5
Oppland fylke (utgått) 43,8 44,5 45,2 46,0
Oslo fylke 34,6 34,0 33,2 35,2 33,1
Rogaland fylke 45,7 44,3 43,6 41,8 42,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 45,1 47,6 45,3 46,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 40,6 45,1
Telemark fylke (utgått) 42,2 41,6 42,9 41,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 44,1
Troms Romsa fylke (utgått) 40,9 46,2 45,6 44,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 47,1 43,1 41,9
Vest-Agder fylke (utgått) 44,7 48,3 44,5 42,9
Vestfold fylke (utgått) 40,8 41,8 46,8 43,0
Vestfold og Telemark fylke 42,7
Vestland fylke 42,1
Viken fylke 41,7
Østfold fylke (utgått) 44,4 43,9 45,5 45,3
Mestringsnivå 4
Agder fylke 22,8
Akershus fylke (utgått) 23,8 23,3 26,3 28,3
Aust-Agder fylke (utgått) 21,7 23,8 23,1 24,9
Buskerud fylke (utgått) 21,9 19,7 23,2 24,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,1 20,3 22,5 25,5
Hedmark fylke (utgått) 17,7 21,8 24,1 26,9
Hordaland fylke (utgått) 21,7 21,0 21,4 25,2
Innlandet fylke 26,0
Møre og Romsdal fylke 21,4 21,4 20,5 24,3 24,8
Nordland fylke 21,3 20,0 20,4 24,1 21,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 22,7 20,8
Norske skoler i utlandet 27,5
Oppland fylke (utgått) 22,9 23,2 22,8 24,0
Oslo fylke 25,4 25,0 26,8 29,3 27,2
Rogaland fylke 19,3 21,8 23,7 26,7 24,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,8 20,4 23,6 27,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 22,8 20,6
Telemark fylke (utgått) 18,7 20,8 19,8 25,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 22,9
Troms Romsa fylke (utgått) 24,6 20,5 24,9 25,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 22,7 25,7 24,2
Vest-Agder fylke (utgått) 20,2 17,9 19,6 24,5
Vestfold fylke (utgått) 24,5 21,6 22,1 26,8
Vestfold og Telemark fylke 23,5
Vestland fylke 23,9
Viken fylke 25,6
Østfold fylke (utgått) 18,5 19,9 20,8 22,5
Mestringsnivå 5
Agder fylke 9,1
Akershus fylke (utgått) 16,0 15,3 14,0 11,8
Aust-Agder fylke (utgått) 11,9 10,6 6,8 9,8
Buskerud fylke (utgått) 11,9 10,5 11,2 10,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 9,2 8,6 7,9
Hedmark fylke (utgått) 12,3 10,5 10,4 9,9
Hordaland fylke (utgått) 12,1 10,0 10,2 9,3
Innlandet fylke 10,0
Møre og Romsdal fylke 9,4 9,2 9,6 7,7 9,8
Nordland fylke 10,0 8,0 8,9 8,4 7,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,9 7,5
Norske skoler i utlandet 5,0
Oppland fylke (utgått) 12,2 11,1 9,1 8,7
Oslo fylke 22,7 22,8 23,4 20,3 22,8
Rogaland fylke 12,4 11,0 11,4 10,6 10,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,2 11,0 10,8 9,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 12,9 12,6
Telemark fylke (utgått) 10,7 12,0 11,4 9,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 8,1
Troms Romsa fylke (utgått) 16,6 9,6 9,6 10,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,7 10,3 9,9
Vest-Agder fylke (utgått) 10,2 7,7 10,8 11,2
Vestfold fylke (utgått) 12,2 11,1 9,8 9,7
Vestfold og Telemark fylke 10,8
Vestland fylke 10,3
Viken fylke 11,4
Østfold fylke (utgått) 9,5 8,6 8,2 9,0

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 8,0
Akershus fylke (utgått) 6,2 7,2 7,5 7,4
Aust-Agder fylke (utgått) 7,3 10,9 9,7 7,5
Buskerud fylke (utgått) 8,7 9,5 10,0 10,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 11,8 7,2 9,9 10,6
Hedmark fylke (utgått) 8,2 9,2 8,9 8,3
Hordaland fylke (utgått) 8,0 9,4 10,2 9,0
Innlandet fylke 8,4
Møre og Romsdal fylke 7,7 8,3 7,4 7,6 7,5
Nordland fylke 7,1 10,7 11,5 10,0 7,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,4 8,7
Norske skoler i utlandet 10,3
Oppland fylke (utgått) 8,5 9,8 9,8 10,0
Oslo fylke 6,1 7,6 8,3 7,3 6,2
Rogaland fylke 7,7 7,0 9,0 7,9 6,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,0 7,4 6,1 4,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 7,4 8,3
Telemark fylke (utgått) 9,6 10,1 11,6 9,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 8,4
Troms Romsa fylke (utgått) 8,5 8,4 9,2 7,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,3 8,7 9,4
Vest-Agder fylke (utgått) 7,5 8,4 10,6 8,4
Vestfold fylke (utgått) 8,4 12,1 9,2 10,5
Vestfold og Telemark fylke 9,8
Vestland fylke 7,4
Viken fylke 7,8
Østfold fylke (utgått) 10,9 12,0 11,2 10,3
Mestringsnivå 2
Agder fylke 27,0
Akershus fylke (utgått) 21,4 21,6 20,7 24,6
Aust-Agder fylke (utgått) 23,5 26,7 25,2 28,0
Buskerud fylke (utgått) 25,7 27,4 23,2 27,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 27,8 27,0 26,8 30,5
Hedmark fylke (utgått) 28,2 24,1 24,2 27,0
Hordaland fylke (utgått) 25,5 25,6 23,6 27,5
Innlandet fylke 25,2
Møre og Romsdal fylke 25,0 23,8 23,5 27,7 24,6
Nordland fylke 28,0 27,8 28,2 29,1 29,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 27,6 27,5
Norske skoler i utlandet 30,0 25,6
Oppland fylke (utgått) 26,1 23,7 24,5 29,0
Oslo fylke 17,3 18,0 17,7 21,1 19,1
Rogaland fylke 23,7 24,9 19,9 25,1 22,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,8 20,5 17,2 25,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 25,1 25,6
Telemark fylke (utgått) 32,6 27,4 24,7 30,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 28,5
Troms Romsa fylke (utgått) 23,3 25,6 24,4 29,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,6 28,8 29,2
Vest-Agder fylke (utgått) 23,9 25,3 21,0 26,6
Vestfold fylke (utgått) 24,8 27,2 24,7 28,0
Vestfold og Telemark fylke 26,5
Vestland fylke 26,0
Viken fylke 25,1
Østfold fylke (utgått) 29,3 29,0 25,3 32,3
Mestringsnivå 3
Agder fylke 40,5
Akershus fylke (utgått) 38,6 38,7 37,3 40,2
Aust-Agder fylke (utgått) 42,3 36,4 42,0 41,3
Buskerud fylke (utgått) 37,0 38,2 37,5 38,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 40,4 42,7 39,6 40,1
Hedmark fylke (utgått) 37,0 41,1 37,6 41,4
Hordaland fylke (utgått) 40,4 39,7 39,2 42,9
Innlandet fylke 42,1
Møre og Romsdal fylke 42,7 41,8 40,7 41,8 41,8
Nordland fylke 41,3 40,3 37,9 40,3 41,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 42,5 41,0
Norske skoler i utlandet 40,0 43,6
Oppland fylke (utgått) 40,7 37,8 40,1 41,4
Oslo fylke 35,6 34,4 33,6 36,3 37,5
Rogaland fylke 39,9 38,2 38,9 40,4 41,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 41,2 40,9 39,0 39,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 41,3 40,7
Telemark fylke (utgått) 36,3 38,7 37,3 40,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 41,8
Troms Romsa fylke (utgått) 37,8 40,0 39,2 40,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 39,7 40,6 39,7
Vest-Agder fylke (utgått) 37,8 39,6 40,7 40,3
Vestfold fylke (utgått) 39,4 37,9 38,9 39,5
Vestfold og Telemark fylke 39,9
Vestland fylke 41,4
Viken fylke 41,0
Østfold fylke (utgått) 39,5 39,9 39,4 39,0
Mestringsnivå 4
Agder fylke 17,5
Akershus fylke (utgått) 22,2 21,7 23,4 20,4
Aust-Agder fylke (utgått) 18,9 19,9 17,6 18,0
Buskerud fylke (utgått) 19,7 18,6 21,4 16,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15,8 17,5 17,7 14,6
Hedmark fylke (utgått) 19,5 18,6 20,6 15,9
Hordaland fylke (utgått) 19,2 17,9 20,2 15,0
Innlandet fylke 18,3
Møre og Romsdal fylke 18,3 19,5 20,6 17,5 18,4
Nordland fylke 17,4 17,3 16,5 16,3 15,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,2 17,2
Norske skoler i utlandet 15,4
Oppland fylke (utgått) 19,4 21,1 18,6 14,5
Oslo fylke 24,8 23,7 24,4 24,0 23,3
Rogaland fylke 20,3 21,2 22,7 19,2 21,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 21,2 23,3 24,3 22,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,5 18,1
Telemark fylke (utgått) 15,4 16,8 19,3 16,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 15,5
Troms Romsa fylke (utgått) 21,6 17,8 19,8 16,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,7 16,5 15,6
Vest-Agder fylke (utgått) 21,6 19,2 20,8 19,1
Vestfold fylke (utgått) 18,6 16,8 18,8 16,3
Vestfold og Telemark fylke 17,9
Vestland fylke 17,9
Viken fylke 18,2
Østfold fylke (utgått) 14,0 14,6 19,0 14,0
Mestringsnivå 5
Agder fylke 7,0
Akershus fylke (utgått) 11,6 10,9 11,1 7,4
Aust-Agder fylke (utgått) 7,9 6,2 5,4 5,2
Buskerud fylke (utgått) 8,9 6,2 7,9 7,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,3 5,7 6,0 4,2
Hedmark fylke (utgått) 7,1 7,0 8,7 7,4
Hordaland fylke (utgått) 7,0 7,3 6,8 5,6
Innlandet fylke 5,9
Møre og Romsdal fylke 6,4 6,6 7,8 5,5 7,6
Nordland fylke 6,2 4,0 5,9 4,3 5,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,2 5,6
Norske skoler i utlandet 5,1
Oppland fylke (utgått) 5,3 7,6 6,9 5,1
Oslo fylke 16,3 16,3 16,0 11,4 13,9
Rogaland fylke 8,5 8,7 9,5 7,3 8,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 12,7 7,9 13,3 7,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 8,7 7,2
Telemark fylke (utgått) 6,1 7,0 7,1 3,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 5,7
Troms Romsa fylke (utgått) 8,9 8,3 7,3 5,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 6,6 5,3 6,0
Vest-Agder fylke (utgått) 9,3 7,5 6,8 5,7
Vestfold fylke (utgått) 8,8 6,1 8,3 5,7
Vestfold og Telemark fylke 5,9
Vestland fylke 7,3
Viken fylke 7,9
Østfold fylke (utgått) 6,3 4,6 5,0 4,4

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 10,7
Akershus fylke (utgått) 6,2 5,9 6,4 6,8
Aust-Agder fylke (utgått) 9,8 10,7 7,9 8,4
Buskerud fylke (utgått) 10,8 8,3 9,7 8,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,9 7,7 9,8 12,6
Hedmark fylke (utgått) 10,3 8,1 9,4 9,7
Hordaland fylke (utgått) 9,6 8,4 9,3 9,8
Innlandet fylke 10,8
Møre og Romsdal fylke 8,7 6,3 7,6 6,9 8,5
Nordland fylke 8,6 9,4 11,2 10,4 10,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,1 10,1
Norske skoler i utlandet 7,7
Oppland fylke (utgått) 9,8 7,7 11,4 12,9
Oslo fylke 4,6 4,9 4,7 4,5 4,9
Rogaland fylke 7,1 7,7 7,0 7,9 8,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 7,3 8,1 9,8 6,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 8,9 7,1
Telemark fylke (utgått) 12,4 10,5 10,7 9,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 10,5
Troms Romsa fylke (utgått) 6,9 8,4 8,7 10,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 7,4 10,8 11,1
Vest-Agder fylke (utgått) 8,2 7,8 10,4 9,4
Vestfold fylke (utgått) 9,9 9,2 9,4 9,2
Vestfold og Telemark fylke 9,2
Vestland fylke 8,9
Viken fylke 8,1
Østfold fylke (utgått) 9,3 8,6 9,8 10,2
Mestringsnivå 2
Agder fylke 20,2
Akershus fylke (utgått) 16,6 17,6 17,3 17,8
Aust-Agder fylke (utgått) 19,2 21,2 22,3 23,0
Buskerud fylke (utgått) 18,1 22,5 19,4 21,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 19,4 18,9 27,5 19,6
Hedmark fylke (utgått) 19,8 20,6 21,5 21,1
Hordaland fylke (utgått) 16,9 22,1 19,3 20,1
Innlandet fylke 20,4
Møre og Romsdal fylke 18,9 21,3 20,2 21,1 18,0
Nordland fylke 19,8 21,6 21,3 21,9 19,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 21,5 24,7
Norske skoler i utlandet 25,6
Oppland fylke (utgått) 19,3 24,6 22,6 23,9
Oslo fylke 12,6 14,1 13,2 13,3 11,1
Rogaland fylke 17,0 19,1 20,5 19,6 16,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 20,5 24,0 16,8 22,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 18,8 22,1
Telemark fylke (utgått) 21,0 24,6 22,0 20,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 18,7
Troms Romsa fylke (utgått) 17,2 22,5 20,7 21,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,2 22,3 20,8
Vest-Agder fylke (utgått) 18,8 24,4 22,7 23,7
Vestfold fylke (utgått) 18,2 22,3 22,0 19,3
Vestfold og Telemark fylke 18,2
Vestland fylke 17,7
Viken fylke 16,5
Østfold fylke (utgått) 22,9 22,4 22,1 22,9
Mestringsnivå 3
Agder fylke 43,8
Akershus fylke (utgått) 44,2 42,7 44,0 44,2
Aust-Agder fylke (utgått) 42,1 38,4 46,4 43,8
Buskerud fylke (utgått) 43,5 43,0 42,8 41,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 43,7 44,5 35,5 43,2
Hedmark fylke (utgått) 45,2 44,1 43,1 43,9
Hordaland fylke (utgått) 44,9 42,2 44,8 43,1
Innlandet fylke 42,7
Møre og Romsdal fylke 46,3 43,7 45,6 45,4 45,2
Nordland fylke 45,5 41,5 44,0 44,8 43,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 45,2 42,8
Norske skoler i utlandet 47,5 25,6
Oppland fylke (utgått) 45,1 41,4 43,9 44,2
Oslo fylke 40,8 39,5 41,6 42,4 41,6
Rogaland fylke 45,3 42,0 44,8 44,2 45,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 41,7 44,3 45,3 46,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 43,6 40,3
Telemark fylke (utgått) 43,2 40,1 42,9 44,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 40,3
Troms Romsa fylke (utgått) 43,8 40,3 43,2 42,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 42,1 41,6 41,9
Vest-Agder fylke (utgått) 47,0 43,1 45,5 43,0
Vestfold fylke (utgått) 45,1 42,0 43,1 45,5
Vestfold og Telemark fylke 45,3
Vestland fylke 43,7
Viken fylke 44,5
Østfold fylke (utgått) 45,8 43,8 41,9 43,4
Mestringsnivå 4
Agder fylke 17,3
Akershus fylke (utgått) 20,8 21,5 20,8 19,4
Aust-Agder fylke (utgått) 17,8 18,7 15,2 16,8
Buskerud fylke (utgått) 17,2 17,5 18,8 18,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15,6 19,4 17,4 15,8
Hedmark fylke (utgått) 16,1 19,3 17,1 16,3
Hordaland fylke (utgått) 18,4 17,6 17,1 17,4
Innlandet fylke 18,1
Møre og Romsdal fylke 16,9 19,7 17,8 18,0 20,3
Nordland fylke 18,6 17,8 15,3 15,5 17,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,6 16,3
Norske skoler i utlandet 22,5 23,1
Oppland fylke (utgått) 17,5 17,4 14,7 12,2
Oslo fylke 23,7 23,7 24,6 22,5 24,7
Rogaland fylke 19,4 20,0 18,2 17,5 20,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 18,8 17,0 17,8 16,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,6 19,3
Telemark fylke (utgått) 14,4 16,8 15,9 16,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 20,1
Troms Romsa fylke (utgått) 21,3 19,3 17,3 16,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,7 16,5 17,6
Vest-Agder fylke (utgått) 16,9 16,6 14,2 15,9
Vestfold fylke (utgått) 18,0 17,1 17,3 17,1
Vestfold og Telemark fylke 18,2
Vestland fylke 19,8
Viken fylke 20,2
Østfold fylke (utgått) 14,6 17,5 17,9 14,8
Mestringsnivå 5
Agder fylke 8,0
Akershus fylke (utgått) 12,2 12,3 11,4 11,8
Aust-Agder fylke (utgått) 11,1 11,1 8,2 7,9
Buskerud fylke (utgått) 10,4 8,7 9,4 10,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 8,4 9,5 9,8 8,8
Hedmark fylke (utgått) 8,6 7,9 8,8 9,1
Hordaland fylke (utgått) 10,2 9,7 9,5 9,6
Innlandet fylke 8,0
Møre og Romsdal fylke 9,2 9,1 8,9 8,6 8,1
Nordland fylke 7,5 9,7 8,2 7,4 9,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 8,5 6,1
Norske skoler i utlandet 15,0 17,9
Oppland fylke (utgått) 8,2 8,8 7,4 6,7
Oslo fylke 18,2 17,7 15,9 17,4 17,7
Rogaland fylke 11,2 11,2 9,5 10,8 9,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,7 6,5 10,3 8,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 11,1 11,2
Telemark fylke (utgått) 8,9 8,0 8,6 8,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 10,5
Troms Romsa fylke (utgått) 10,7 9,5 10,1 9,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 9,6 8,8 8,6
Vest-Agder fylke (utgått) 9,2 8,1 7,2 8,1
Vestfold fylke (utgått) 8,8 9,5 8,1 8,9
Vestfold og Telemark fylke 9,1
Vestland fylke 9,9
Viken fylke 10,7
Østfold fylke (utgått) 7,3 7,7 8,3 8,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no