Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Hedmark fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Hedmark fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Lesing
Agder fylke 53 (0,3)
Akershus fylke (utgått) 56 (0,2) 55 (0,2) 55 (0,2) 55 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 53 (0,6) 53 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 54 (0,4) 53 (0,4) 53 (0,3) 54 (0,3)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 53 (0,7) 51 (0,7) 52 (0,7) 52 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 54 (0,4) 54 (0,4) 53 (0,4) 54 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 54 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3)
Innlandet fylke 53 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 53 (0,4) 53 (0,3) 52 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3)
Nordland fylke 53 (0,4) 53 (0,4) 52 (0,4) 52 (0,4) 52 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 53 (0,5) 53 (0,5)
Norske skoler i utlandet 53 (2,8) 49 (2,1) 51 (2,2) 54 (2,5) 52 (2,6)
Oppland fylke (utgått) 54 (0,4) 53 (0,4) 54 (0,4) 54 (0,4)
Oslo fylke 56 (0,3) 56 (0,3) 56 (0,3) 56 (0,3) 56 (0,3)
Rogaland fylke 53 (0,3) 54 (0,3) 54 (0,3) 54 (0,3) 53 (0,2)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 54 (0,5) 54 (0,5) 53 (0,5) 54 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 54 (0,4) 53 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 53 (0,5) 52 (0,4) 52 (0,4) 53 (0,5)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 52 (0,4)
Troms Romsa fylke (utgått) 54 (0,5) 54 (0,5) 53 (0,5) 54 (0,4)
Trøndelag - Trööndelage fylke 53 (0,3) 54 (0,3) 53 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 53 (0,4) 53 (0,4) 52 (0,4) 53 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 54 (0,4) 54 (0,4) 53 (0,4) 53 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke 53 (0,3)
Vestland fylke 53 (0,2)
Viken fylke 54 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 53 (0,3) 53 (0,3) 52 (0,3) 53 (0,3)
Regning
Agder fylke 53 (0,3)
Akershus fylke (utgått) 55 (0,2) 55 (0,2) 55 (0,2) 54 (0,2)
Aust-Agder fylke (utgått) 53 (0,6) 54 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,5)
Buskerud fylke (utgått) 53 (0,4) 53 (0,4) 53 (0,3) 53 (0,4)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 52 (0,7) 51 (0,7) 52 (0,7) 51 (0,7)
Hedmark fylke (utgått) 53 (0,4) 53 (0,4) 53 (0,4) 54 (0,4)
Hordaland fylke (utgått) 54 (0,3) 54 (0,3) 54 (0,2) 53 (0,3)
Innlandet fylke 52 (0,3)
Møre og Romsdal fylke 53 (0,4) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,4)
Nordland fylke 53 (0,4) 52 (0,4) 52 (0,4) 52 (0,4) 52 (0,4)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 52 (0,5) 53 (0,5)
Norske skoler i utlandet 53 (2,2) 53 (2,3) 53 (2,2) 53 (2,2) 52 (2,8)
Oppland fylke (utgått) 53 (0,4) 53 (0,4) 54 (0,4) 53 (0,4)
Oslo fylke 57 (0,3) 56 (0,3) 56 (0,3) 56 (0,3) 55 (0,3)
Rogaland fylke 54 (0,3) 54 (0,3) 54 (0,3) 54 (0,3) 54 (0,3)
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 55 (0,5) 55 (0,5) 55 (0,5) 55 (0,5)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 53 (0,4) 53 (0,3)
Telemark fylke (utgått) 52 (0,5) 51 (0,4) 53 (0,5) 52 (0,5)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 52 (0,4)
Troms Romsa fylke (utgått) 53 (0,5) 54 (0,5) 53 (0,5) 53 (0,5)
Trøndelag - Trööndelage fylke 53 (0,3) 53 (0,3) 53 (0,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 53 (0,4) 54 (0,4) 53 (0,4) 53 (0,4)
Vestfold fylke (utgått) 53 (0,4) 54 (0,4) 53 (0,4) 53 (0,4)
Vestfold og Telemark fylke 53 (0,3)
Vestland fylke 53 (0,2)
Viken fylke 53 (0,2)
Østfold fylke (utgått) 52 (0,3) 53 (0,3) 52 (0,3) 52 (0,3)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 6,5
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,2 4,8 4,7
Aust-Agder fylke (utgått) 5,2 5,2 5,6 6,6
Buskerud fylke (utgått) 5,7 6,4 6,1 6,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,3 7,8 6,2 7,6
Hedmark fylke (utgått) 4,6 5,0 5,9 5,4
Hordaland fylke (utgått) 5,4 5,5 6,1 6,1
Innlandet fylke 6,3
Møre og Romsdal fylke 5,3 5,5 5,8 6,0 5,8
Nordland fylke 5,3 5,3 6,6 7,5 6,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,5 5,5
Norske skoler i utlandet 12,9 6,8 8,1 7,9
Oppland fylke (utgått) 5,6 4,8 5,5 6,1
Oslo fylke 4,9 4,8 5,2 4,6 4,9
Rogaland fylke 5,9 5,0 5,6 5,8 5,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,4 3,3 6,8 5,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 5,6 5,2
Telemark fylke (utgått) 5,6 5,8 7,4 6,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 6,3
Troms Romsa fylke (utgått) 5,0 4,9 5,6 6,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 6,7 6,6 5,6
Vest-Agder fylke (utgått) 5,8 4,8 6,5 6,7
Vestfold fylke (utgått) 5,7 5,0 5,7 6,9
Vestfold og Telemark fylke 6,5
Vestland fylke 6,2
Viken fylke 5,2
Østfold fylke (utgått) 6,5 5,1 6,0 7,0
Mestringsnivå 2
Agder fylke 12,2
Akershus fylke (utgått) 9,0 9,6 9,4 8,3
Aust-Agder fylke (utgått) 12,6 12,0 12,4 10,7
Buskerud fylke (utgått) 10,6 12,6 12,2 10,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 12,7 13,0 13,4 11,0
Hedmark fylke (utgått) 11,3 11,1 11,1 8,3
Hordaland fylke (utgått) 10,9 11,9 10,7 10,1
Innlandet fylke 10,7
Møre og Romsdal fylke 12,0 12,4 12,6 11,1 12,5
Nordland fylke 12,3 13,8 12,3 11,8 13,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,1 11,9
Norske skoler i utlandet 11,4 15,0 20,3 16,2 9,5
Oppland fylke (utgått) 12,2 12,2 9,7 8,3
Oslo fylke 10,6 9,3 8,9 6,8 8,9
Rogaland fylke 11,6 12,1 11,4 9,2 10,6
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 10,1 10,6 9,3 9,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 11,1 12,4
Telemark fylke (utgått) 12,4 13,5 12,0 9,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 12,7
Troms Romsa fylke (utgått) 10,3 10,8 10,9 8,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 11,4 8,5 10,8
Vest-Agder fylke (utgått) 12,2 13,3 12,1 9,7
Vestfold fylke (utgått) 10,3 11,4 11,5 9,5
Vestfold og Telemark fylke 11,4
Vestland fylke 11,0
Viken fylke 10,6
Østfold fylke (utgått) 11,9 12,1 12,8 11,0
Mestringsnivå 3
Agder fylke 37,1
Akershus fylke (utgått) 33,4 33,9 34,5 34,7
Aust-Agder fylke (utgått) 38,1 37,5 38,3 38,0
Buskerud fylke (utgått) 36,9 36,1 38,6 34,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 38,2 42,0 38,2 39,5
Hedmark fylke (utgått) 36,1 38,6 38,6 38,6
Hordaland fylke (utgått) 36,7 37,6 38,2 36,7
Innlandet fylke 35,5
Møre og Romsdal fylke 39,2 39,6 39,9 38,6 37,2
Nordland fylke 37,8 38,8 39,8 38,8 39,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 37,8 37,7
Norske skoler i utlandet 30,0 51,7 33,8 27,0 42,9
Oppland fylke (utgått) 34,9 36,8 36,9 36,7
Oslo fylke 28,4 28,4 28,4 29,5 27,3
Rogaland fylke 37,5 37,3 36,2 35,9 35,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 38,0 37,3 38,3 36,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 33,9 36,5
Telemark fylke (utgått) 37,3 39,1 38,7 37,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 38,1
Troms Romsa fylke (utgått) 36,2 34,7 37,5 37,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 38,0 35,9 36,7
Vest-Agder fylke (utgått) 38,2 38,6 38,5 38,8
Vestfold fylke (utgått) 35,7 35,7 39,1 35,1
Vestfold og Telemark fylke 35,6
Vestland fylke 36,2
Viken fylke 34,7
Østfold fylke (utgått) 39,9 39,9 40,8 38,0
Mestringsnivå 4
Agder fylke 26,9
Akershus fylke (utgått) 26,2 27,2 28,0 31,0
Aust-Agder fylke (utgått) 24,2 24,4 25,4 30,1
Buskerud fylke (utgått) 24,0 24,5 25,7 31,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 24,9 23,2 25,6 26,6
Hedmark fylke (utgått) 25,8 24,8 28,1 29,1
Hordaland fylke (utgått) 24,7 24,7 26,7 29,2
Innlandet fylke 29,6
Møre og Romsdal fylke 24,5 25,7 27,3 28,2 29,0
Nordland fylke 24,7 26,2 26,5 28,2 26,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 25,0 27,0
Norske skoler i utlandet 21,4 16,7 28,4 29,7 22,2
Oppland fylke (utgått) 25,4 26,6 29,2 29,6
Oslo fylke 22,9 24,5 25,7 29,1 27,1
Rogaland fylke 24,3 24,6 26,7 29,9 29,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 25,5 27,0 26,7 30,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,8 26,2
Telemark fylke (utgått) 23,4 25,1 26,0 28,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 27,2
Troms Romsa fylke (utgått) 25,1 29,3 27,7 30,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 25,8 30,4 28,3
Vest-Agder fylke (utgått) 23,7 24,3 26,7 28,6
Vestfold fylke (utgått) 24,4 26,4 26,3 30,4
Vestfold og Telemark fylke 28,4
Vestland fylke 28,3
Viken fylke 29,7
Østfold fylke (utgått) 23,7 24,6 25,0 29,4
Mestringsnivå 5
Agder fylke 17,3
Akershus fylke (utgått) 27,2 25,2 23,3 21,3
Aust-Agder fylke (utgått) 19,9 20,9 18,3 14,6
Buskerud fylke (utgått) 22,8 20,5 17,4 17,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 18,0 14,0 16,5 15,3
Hedmark fylke (utgått) 22,2 20,5 16,3 18,7
Hordaland fylke (utgått) 22,3 20,3 18,4 17,9
Innlandet fylke 17,8
Møre og Romsdal fylke 19,1 16,8 14,4 16,2 15,6
Nordland fylke 19,8 16,0 14,9 13,7 13,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 17,6 17,9
Norske skoler i utlandet 24,3 10,8 18,9 17,5
Oppland fylke (utgått) 21,9 19,6 18,6 19,4
Oslo fylke 33,3 33,1 31,7 30,0 31,8
Rogaland fylke 20,6 21,0 20,1 19,1 18,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 22,0 21,8 18,9 19,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 24,5 19,7
Telemark fylke (utgått) 21,2 16,5 15,9 18,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 15,6
Troms Romsa fylke (utgått) 23,3 20,4 18,3 17,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,2 18,6 18,5
Vest-Agder fylke (utgått) 20,0 19,0 16,2 16,3
Vestfold fylke (utgått) 23,9 21,5 17,5 18,1
Vestfold og Telemark fylke 18,1
Vestland fylke 18,3
Viken fylke 19,8
Østfold fylke (utgått) 18,0 18,3 15,4 14,6

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 5,3
Akershus fylke (utgått) 3,7 3,7 4,2 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 3,5 3,8 5,8 4,6
Buskerud fylke (utgått) 5,0 5,3 6,1 5,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,1 6,5 5,7 5,6
Hedmark fylke (utgått) 4,2 5,2 5,6 3,5
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,0 4,5 4,9
Innlandet fylke 5,3
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,1 4,1 3,9 5,2
Nordland fylke 3,9 4,6 5,1 5,4 5,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 5,0 4,3
Norske skoler i utlandet 1,5 3,9 5,3 8,2
Oppland fylke (utgått) 4,7 4,7 5,4 4,6
Oslo fylke 3,9 3,5 4,2 3,8 3,8
Rogaland fylke 3,9 4,7 4,4 4,0 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,2 3,2 3,7 3,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,9 4,1
Telemark fylke (utgått) 5,4 5,8 6,4 5,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 5,7
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 3,4 4,7 4,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,7 4,5 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 3,8 5,7 4,5
Vestfold fylke (utgått) 5,2 4,1 5,5 5,1
Vestfold og Telemark fylke 5,1
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,6
Østfold fylke (utgått) 4,5 4,6 4,8 6,1
Mestringsnivå 2
Agder fylke 15,8
Akershus fylke (utgått) 12,4 13,1 12,3 13,6
Aust-Agder fylke (utgått) 17,5 14,4 14,8 15,9
Buskerud fylke (utgått) 16,6 15,6 15,2 16,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,4 21,1 15,6 20,8
Hedmark fylke (utgått) 17,3 16,0 16,5 17,0
Hordaland fylke (utgått) 14,7 15,1 14,5 15,9
Innlandet fylke 17,2
Møre og Romsdal fylke 16,5 15,9 15,1 16,3 14,7
Nordland fylke 17,2 17,7 16,2 18,5 18,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 18,3 16,5
Norske skoler i utlandet 19,1 17,5 17,1 17,1 14,8
Oppland fylke (utgått) 16,7 17,4 15,1 15,4
Oslo fylke 12,1 11,7 11,5 12,5 13,2
Rogaland fylke 14,8 14,9 13,4 13,9 13,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 13,2 12,1 9,8 12,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 15,3 16,3
Telemark fylke (utgått) 18,7 20,2 16,6 18,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 17,6
Troms Romsa fylke (utgått) 17,0 15,0 15,9 16,6
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,2 15,9 16,1
Vest-Agder fylke (utgått) 16,0 14,0 14,1 15,7
Vestfold fylke (utgått) 17,6 15,9 15,9 17,6
Vestfold og Telemark fylke 17,0
Vestland fylke 14,4
Viken fylke 15,5
Østfold fylke (utgått) 17,7 17,4 17,6 17,5
Mestringsnivå 3
Agder fylke 34,9
Akershus fylke (utgått) 32,4 31,9 31,4 33,5
Aust-Agder fylke (utgått) 35,3 35,1 33,8 36,6
Buskerud fylke (utgått) 34,5 34,9 34,6 34,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 36,3 35,0 37,8 36,9
Hedmark fylke (utgått) 33,6 34,0 33,5 33,8
Hordaland fylke (utgått) 36,0 34,0 33,7 35,9
Innlandet fylke 36,3
Møre og Romsdal fylke 37,5 36,2 34,0 36,0 37,4
Nordland fylke 38,3 36,7 36,6 37,8 36,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 38,3 37,0
Norske skoler i utlandet 30,9 22,2 30,3 30,3 36,1
Oppland fylke (utgått) 34,0 35,6 31,4 37,1
Oslo fylke 26,9 27,3 27,1 29,7 29,5
Rogaland fylke 34,7 32,3 31,9 32,4 34,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 33,2 33,1 31,4 32,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 33,7 35,2
Telemark fylke (utgått) 35,9 36,3 31,2 33,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 35,5
Troms Romsa fylke (utgått) 35,1 33,1 32,4 34,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 34,1 35,2 37,0
Vest-Agder fylke (utgått) 33,7 34,9 34,6 34,4
Vestfold fylke (utgått) 32,8 34,1 33,6 34,7
Vestfold og Telemark fylke 36,4
Vestland fylke 35,3
Viken fylke 34,5
Østfold fylke (utgått) 37,5 36,3 35,7 35,5
Mestringsnivå 4
Agder fylke 25,1
Akershus fylke (utgått) 26,9 28,5 29,5 26,2
Aust-Agder fylke (utgått) 23,7 26,8 27,0 26,4
Buskerud fylke (utgått) 23,9 25,1 27,1 24,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 21,3 24,7 25,0 23,3
Hedmark fylke (utgått) 25,5 24,5 27,4 25,9
Hordaland fylke (utgått) 26,1 27,5 28,4 25,5
Innlandet fylke 24,9
Møre og Romsdal fylke 24,4 27,2 30,8 26,0 25,3
Nordland fylke 23,7 24,4 27,9 24,3 24,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 23,1 25,0
Norske skoler i utlandet 30,9 41,3 31,6 28,9 24,6
Oppland fylke (utgått) 25,9 25,1 27,9 25,7
Oslo fylke 24,7 26,9 28,2 25,9 26,4
Rogaland fylke 25,6 26,7 28,6 27,0 26,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 26,3 26,5 33,1 27,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 26,4 24,6
Telemark fylke (utgått) 23,8 23,2 28,6 24,5
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 24,8
Troms Romsa fylke (utgått) 24,5 28,0 28,6 25,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 28,3 25,4 25,2
Vest-Agder fylke (utgått) 25,8 26,4 26,9 25,7
Vestfold fylke (utgått) 24,2 25,2 28,0 24,8
Vestfold og Telemark fylke 24,1
Vestland fylke 26,8
Viken fylke 25,5
Østfold fylke (utgått) 25,0 24,7 26,0 25,5
Mestringsnivå 5
Agder fylke 18,9
Akershus fylke (utgått) 24,6 22,8 22,7 22,7
Aust-Agder fylke (utgått) 19,9 20,0 18,6 16,6
Buskerud fylke (utgått) 20,0 19,1 16,9 18,6
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15,9 12,7 15,9 13,3
Hedmark fylke (utgått) 19,4 20,3 17,0 19,8
Hordaland fylke (utgått) 19,4 19,3 19,0 17,9
Innlandet fylke 16,3
Møre og Romsdal fylke 17,3 16,5 16,1 17,7 17,4
Nordland fylke 16,9 16,5 14,2 14,1 15,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 15,3 17,2
Norske skoler i utlandet 17,6 17,1 18,4 16,4
Oppland fylke (utgått) 18,6 17,2 20,2 17,2
Oslo fylke 32,4 30,5 29,1 28,1 27,1
Rogaland fylke 21,0 21,4 21,7 22,7 20,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 24,1 25,0 22,1 23,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 19,7 19,7
Telemark fylke (utgått) 16,1 14,5 17,3 17,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 16,4
Troms Romsa fylke (utgått) 19,2 20,4 18,4 19,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 17,7 19,1 17,2
Vest-Agder fylke (utgått) 19,9 21,0 18,7 19,7
Vestfold fylke (utgått) 20,3 20,7 16,9 17,8
Vestfold og Telemark fylke 17,3
Vestland fylke 19,2
Viken fylke 19,9
Østfold fylke (utgått) 15,4 17,0 15,8 15,5

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 10,8
Akershus fylke (utgått) 6,9 6,7 6,1 6,6
Aust-Agder fylke (utgått) 9,5 10,2 9,4 9,8
Buskerud fylke (utgått) 11,2 9,7 9,4 8,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15,5 11,0 11,9 12,9
Hedmark fylke (utgått) 11,2 9,2 9,4 10,4
Hordaland fylke (utgått) 9,3 8,7 8,7 9,0
Innlandet fylke 11,0
Møre og Romsdal fylke 8,9 7,7 8,4 6,8 8,6
Nordland fylke 10,1 11,3 10,6 9,9 10,5
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 12,6 11,2
Norske skoler i utlandet 1,6 7,2 8,5 3,8 2,6
Oppland fylke (utgått) 11,5 10,0 10,8 12,0
Oslo fylke 5,4 5,0 4,9 5,3 5,2
Rogaland fylke 7,9 7,6 5,9 7,8 8,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 8,3 9,1 9,3 6,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 9,6 8,3
Telemark fylke (utgått) 11,7 10,2 10,7 8,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 11,1
Troms Romsa fylke (utgått) 7,7 9,1 8,3 9,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 7,9 10,3 11,0
Vest-Agder fylke (utgått) 10,2 8,6 8,6 9,2
Vestfold fylke (utgått) 10,3 9,6 9,0 8,5
Vestfold og Telemark fylke 9,6
Vestland fylke 9,0
Viken fylke 8,1
Østfold fylke (utgått) 9,0 9,7 9,0 9,6
Mestringsnivå 2
Agder fylke 20,6
Akershus fylke (utgått) 15,5 15,8 16,3 16,3
Aust-Agder fylke (utgått) 20,8 21,6 21,7 21,0
Buskerud fylke (utgått) 18,7 20,0 18,3 19,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 19,8 18,2 23,2 21,0
Hedmark fylke (utgått) 20,1 21,0 20,7 20,2
Hordaland fylke (utgått) 16,8 20,0 19,3 18,9
Innlandet fylke 20,3
Møre og Romsdal fylke 19,7 19,6 19,4 19,9 18,9
Nordland fylke 19,5 20,1 21,0 20,6 20,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 21,0 23,1
Norske skoler i utlandet 12,5 21,7 11,9 17,9 15,8
Oppland fylke (utgått) 20,7 21,5 21,9 21,2
Oslo fylke 13,0 14,0 13,1 13,0 11,4
Rogaland fylke 17,1 17,1 18,9 17,4 16,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,3 21,0 18,7 21,2
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,7 19,4
Telemark fylke (utgått) 20,3 22,5 21,0 19,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 18,3
Troms Romsa fylke (utgått) 16,8 19,3 17,5 20,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 21,4 20,0 19,5
Vest-Agder fylke (utgått) 18,4 22,1 22,3 21,5
Vestfold fylke (utgått) 17,8 18,7 20,1 18,2
Vestfold og Telemark fylke 17,8
Vestland fylke 17,4
Viken fylke 16,4
Østfold fylke (utgått) 20,6 19,5 20,6 19,9
Mestringsnivå 3
Agder fylke 42,8
Akershus fylke (utgått) 42,3 41,3 42,9 42,3
Aust-Agder fylke (utgått) 42,2 38,7 42,7 41,8
Buskerud fylke (utgått) 42,3 40,5 42,1 41,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 42,5 42,3 37,8 42,2
Hedmark fylke (utgått) 43,5 43,7 43,5 42,7
Hordaland fylke (utgått) 43,4 41,3 43,3 42,1
Innlandet fylke 42,3
Møre og Romsdal fylke 42,9 43,1 43,4 44,8 43,8
Nordland fylke 43,3 41,1 43,4 43,5 42,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 42,4 42,0
Norske skoler i utlandet 50,0 34,9 35,6 39,7 39,5
Oppland fylke (utgått) 43,4 41,8 42,0 44,0
Oslo fylke 38,5 37,4 39,2 40,3 40,4
Rogaland fylke 43,6 41,4 43,5 42,4 44,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 41,6 42,1 44,5 42,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 43,4 39,4
Telemark fylke (utgått) 43,1 41,9 41,7 42,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 40,9
Troms Romsa fylke (utgått) 41,9 38,8 42,3 41,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 41,9 41,3 41,4
Vest-Agder fylke (utgått) 45,0 43,0 44,7 42,7
Vestfold fylke (utgått) 43,6 41,8 42,0 44,2
Vestfold og Telemark fylke 43,9
Vestland fylke 43,0
Viken fylke 43,8
Østfold fylke (utgått) 44,5 43,4 41,9 43,2
Mestringsnivå 4
Agder fylke 17,5
Akershus fylke (utgått) 22,7 23,3 21,5 21,4
Aust-Agder fylke (utgått) 17,3 19,9 16,7 18,8
Buskerud fylke (utgått) 17,1 20,2 19,6 19,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 15,7 19,2 17,3 15,2
Hedmark fylke (utgått) 17,1 17,9 17,1 17,7
Hordaland fylke (utgått) 20,4 19,7 18,4 19,1
Innlandet fylke 18,6
Møre og Romsdal fylke 19,0 20,7 19,0 18,6 20,4
Nordland fylke 18,6 18,9 16,1 16,8 18,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 16,7 17,4
Norske skoler i utlandet 17,2 21,7 27,1 20,5 31,6
Oppland fylke (utgått) 16,6 18,0 16,5 15,2
Oslo fylke 25,0 25,5 25,1 22,6 25,5
Rogaland fylke 20,3 21,7 19,7 20,2 21,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 19,8 17,8 17,6 19,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 19,2 21,4
Telemark fylke (utgått) 16,3 17,7 16,8 18,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 19,6
Troms Romsa fylke (utgått) 22,7 22,1 20,0 17,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 18,2 18,4 19,1
Vest-Agder fylke (utgått) 17,6 18,6 16,1 17,2
Vestfold fylke (utgått) 18,9 19,9 19,3 19,3
Vestfold og Telemark fylke 19,2
Vestland fylke 20,6
Viken fylke 21,0
Østfold fylke (utgått) 17,7 19,0 19,0 17,1
Mestringsnivå 5
Agder fylke 8,2
Akershus fylke (utgått) 12,7 12,8 13,2 13,4
Aust-Agder fylke (utgått) 10,2 9,7 9,6 8,6
Buskerud fylke (utgått) 10,7 9,7 10,6 11,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 6,4 9,3 9,8 8,7
Hedmark fylke (utgått) 8,1 8,2 9,4 9,1
Hordaland fylke (utgått) 10,1 10,4 10,4 10,9
Innlandet fylke 7,9
Møre og Romsdal fylke 9,6 8,9 9,8 9,8 8,4
Nordland fylke 8,5 8,6 8,9 9,2 8,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,3 6,3
Norske skoler i utlandet 18,8 14,5 16,9 17,9 10,5
Oppland fylke (utgått) 7,8 8,7 8,7 7,6
Oslo fylke 18,2 18,1 17,7 18,8 17,4
Rogaland fylke 11,1 12,2 12,1 12,3 9,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 11,1 10,0 9,9 9,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 10,2 11,3
Telemark fylke (utgått) 8,6 7,7 9,8 10,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 10,0
Troms Romsa fylke (utgått) 10,9 10,6 11,9 11,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 10,5 10,1 9,0
Vest-Agder fylke (utgått) 8,8 7,8 8,2 9,4
Vestfold fylke (utgått) 9,3 10,0 9,6 9,9
Vestfold og Telemark fylke 9,4
Vestland fylke 10,1
Viken fylke 10,8
Østfold fylke (utgått) 8,2 8,5 9,5 10,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no