Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Grong kommune
Kommunenr 5045
Alle grunnskoler med adresse i Grong kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 8 Trinn 9
Engelsk
Grong barne- og ungdomsskole 47 (4,6)
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Lesing
Grong barne- og ungdomsskole 48 (4,0) 52 (4,8)
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Regning
Grong barne- og ungdomsskole 49 (3,4) 51 (5,0)
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 8 Trinn 9
Mestringsnivå 1
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 2
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 3
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 4
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 5
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 8 Trinn 9
Mestringsnivå 1
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 2
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 3
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 4
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 5
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Trinn 8
Mestringsnivå 1
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 2
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 3
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 4
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Mestringsnivå 5
Grong barne- og ungdomsskole
Harran oppvekstsenter - Avdeling skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no