Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune
Kommunenr 1234
Alle grunnskoler med adresse i Granvin kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 8 Trinn 9
Engelsk
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 53 (1,3)
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 49 (2,0)
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 44 (3,9)
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Lesing
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 51 (1,2) 55 (1,2)
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 48 (1,8) 53 (1,7)
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 48 (4,4)
Masfjorden kommune
Meland kommune 51 (2,6)
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 49 (4,0)
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Regning
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 50 (1,2) 55 (1,3)
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 48 (2,2) 54 (1,8)
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune 45 (4,0)
Masfjorden kommune
Meland kommune 49 (2,4)
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune 47 (4,2) 50 (4,1)
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 8 Trinn 9
Mestringsnivå 1
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 7,1 5,0
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 6,6 2,3
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 6,3
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 2
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 13,4 7,6
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 25,0 8,1
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 16,7
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 3
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 41,8 31,9
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 51,3 48,8
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 41,7
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 4
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 24,3 29,8
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 13,2 23,3
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 27,1
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 5
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 13,4 25,6
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 3,9 17,4
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 8,3
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 8 Trinn 9
Mestringsnivå 1
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 7,2 3,3
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 10,8 4,7
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 12,0
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 2
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 22,8 13,8
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 29,7 7,0
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 22,0
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 3
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 37,6 27,5
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 35,1 44,2
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 40,0
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 4
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 23,2 30,4
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 14,9 27,9
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 20,0
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 5
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 9,3 25,0
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 9,5 16,3
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 6,0
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Trinn 8
Mestringsnivå 1
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 5,8
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 5,3
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 2
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 11,6
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 27,6
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 3
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 44,6
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 44,7
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 4
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 21,4
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 15,8
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Mestringsnivå 5
Askøy kommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 16,5
Bømlo kommune
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 6,6
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune
Kvinnherad kommune
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune
Sund kommune
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune
Øygarden kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no