Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune
Kommunenr 1234
Alle grunnskoler med adresse i Granvin kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Askøy kommune 49 (0,9) 50 (1,3) 49 (1,4)
Austevoll kommune 50 (2,5) 51 (3,0) 49 (4,3)
Austrheim kommune 47 (3,1) 48 (4,8) 47 (4,1)
Bergen kommune 51 (0,4) 51 (0,5) 51 (0,5)
Bømlo kommune 48 (1,5) 48 (2,4) 48 (1,8)
Eidfjord kommune
Etne kommune 47 (2,6) 45 (4,4) 49 (2,8)
Fedje kommune
Fitjar kommune 47 (3,1) 47 (4,2) 47 (4,4)
Fjell kommune 48 (1,1) 49 (1,5) 47 (1,6)
Fusa kommune 45 (2,9) 46 (3,8) 44 (4,5)
Granvin kommune
Jondal kommune 53 (6,9)
Kvam kommune 49 (1,7) 49 (2,7)
Kvinnherad kommune 49 (1,4) 49 (2,1) 49 (1,9)
Lindås kommune 49 (1,5) 50 (2,0) 48 (2,1)
Masfjorden kommune 43 (4,0)
Meland kommune 49 (2,2) 50 (3,3) 49 (2,9)
Modalen kommune
Odda kommune 49 (2,2) 49 (2,9) 50 (3,5)
Os kommune 49 (1,2) 50 (1,6) 47 (1,7)
Osterøy kommune
Radøy kommune 48 (3,0) 51 (4,3) 45 (3,7)
Samnanger kommune 48 (3,5) 46 (5,8) 50 (4,4)
Stord kommune 50 (1,2) 51 (1,8) 48 (1,7)
Sund kommune 48 (2,0) 49 (3,2) 47 (2,5)
Sveio kommune 49 (2,2) 50 (3,4) 48 (2,6)
Tysnes kommune 49 (2,9) 48 (3,8) 51 (4,2)
Ullensvang kommune 49 (3,1) 47 (4,1) 50 (4,6)
Ulvik kommune 50 (7,0)
Vaksdal kommune 49 (2,7) 51 (3,4) 45 (3,8)
Voss kommune 48 (1,5) 47 (2,3) 48 (2,0)
Øygarden kommune 50 (2,3) 49 (3,3) 51 (3,2)
Lesing
Askøy kommune 48 (0,9) 47 (1,2) 49 (1,2)
Austevoll kommune 48 (2,3) 46 (3,2) 49 (3,4)
Austrheim kommune 48 (3,4) 50 (5,9) 47 (4,1)
Bergen kommune 51 (0,4) 50 (0,5) 52 (0,5)
Bømlo kommune 49 (1,3) 47 (1,8) 50 (1,7)
Eidfjord kommune
Etne kommune 47 (2,3) 45 (3,5) 49 (2,8)
Fedje kommune
Fitjar kommune 46 (2,4) 45 (4,0) 46 (2,9)
Fjell kommune 48 (1,1) 46 (1,5) 49 (1,5)
Fusa kommune 46 (2,8) 45 (4,3) 47 (3,2)
Granvin kommune
Jondal kommune 54 (5,1)
Kvam kommune 49 (1,9) 46 (2,6)
Kvinnherad kommune 48 (1,4) 47 (1,9) 50 (2,0)
Lindås kommune 49 (1,3) 48 (1,7) 49 (1,9)
Masfjorden kommune 46 (3,6)
Meland kommune 47 (2,4) 46 (3,8) 48 (2,9)
Modalen kommune
Odda kommune 47 (1,9) 47 (2,7) 48 (2,7)
Os kommune 49 (1,1) 49 (1,5) 48 (1,6)
Osterøy kommune
Radøy kommune 49 (2,3) 48 (3,8) 49 (2,6)
Samnanger kommune 47 (4,1) 45 (5,7) 48 (5,6)
Stord kommune 50 (1,1) 49 (1,5) 50 (1,7)
Sund kommune 48 (1,9) 48 (3,1) 49 (2,3)
Sveio kommune 48 (1,7) 48 (2,6) 48 (2,2)
Tysnes kommune 50 (2,3) 49 (2,3) 51 (4,7)
Ullensvang kommune 51 (3,6) 50 (5,1) 53 (5,2)
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 48 (2,5) 48 (3,5) 49 (3,5)
Voss kommune 48 (1,4) 47 (2,0) 49 (1,8)
Øygarden kommune 47 (2,3) 45 (3,0) 49 (3,3)
Regning
Askøy kommune 49 (0,9) 49 (1,3) 48 (1,4)
Austevoll kommune 52 (2,5) 52 (3,4) 51 (3,7)
Austrheim kommune 47 (3,3) 48 (4,3) 47 (4,6)
Bergen kommune 50 (0,4) 51 (0,5) 49 (0,5)
Bømlo kommune 49 (1,4) 48 (2,3) 50 (1,8)
Eidfjord kommune
Etne kommune 50 (2,7) 49 (4,3) 50 (3,4)
Fedje kommune
Fitjar kommune 47 (3,0) 47 (5,0) 47 (3,5)
Fjell kommune 48 (1,1) 49 (1,5) 48 (1,6)
Fusa kommune 49 (2,7) 50 (3,6) 47 (3,8)
Granvin kommune
Jondal kommune 52 (6,3)
Kvam kommune 50 (1,6) 50 (2,3)
Kvinnherad kommune 49 (1,4) 49 (2,2) 49 (1,9)
Lindås kommune 49 (1,3) 50 (1,7) 49 (2,0)
Masfjorden kommune 45 (4,3)
Meland kommune 48 (2,0) 49 (3,0) 47 (2,7)
Modalen kommune
Odda kommune 48 (1,9) 49 (2,5) 48 (3,0)
Os kommune 48 (1,1) 50 (1,6) 46 (1,6)
Osterøy kommune 47 (1,7)
Radøy kommune 48 (2,8) 48 (4,3) 47 (3,7)
Samnanger kommune 48 (3,9) 50 (5,7) 47 (5,4)
Stord kommune 48 (1,1) 49 (1,6) 48 (1,5)
Sund kommune 48 (1,8) 48 (2,9) 47 (2,3)
Sveio kommune 49 (2,2) 51 (3,4) 47 (2,3)
Tysnes kommune 51 (3,0) 52 (4,1) 50 (4,7)
Ullensvang kommune 52 (3,7) 52 (5,1) 52 (5,5)
Ulvik kommune 52 (5,0)
Vaksdal kommune 49 (2,7) 50 (3,6) 49 (4,4)
Voss kommune 49 (1,5) 50 (2,1) 49 (2,0)
Øygarden kommune 50 (2,5) 49 (3,9) 50 (3,2)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 9,3 12,6 6,1
Austevoll kommune 12,0
Austrheim kommune 12,9
Bergen kommune 9,0 11,4 6,5
Bømlo kommune 3,4 5,2 2,2
Eidfjord kommune
Etne kommune 13,2
Fedje kommune
Fitjar kommune 21,7
Fjell kommune 12,1
Fusa kommune 21,7
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 24,1
Kvinnherad kommune 11,2 13,8 8,1
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 19,2
Modalen kommune
Odda kommune 6,3
Os kommune 10,8 11,1 10,3
Osterøy kommune
Radøy kommune 4,3
Samnanger kommune
Stord kommune 8,9 9,9 7,8
Sund kommune 10,6 18,6 3,9
Sveio kommune 3,8
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 6,5
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 10,6
Voss kommune 11,4 15,4 8,2
Øygarden kommune 21,3 28,6 15,0
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 18,1 18,0 18,2
Austevoll kommune 22,0
Austrheim kommune 19,4
Bergen kommune 14,8 16,6 12,9
Bømlo kommune 22,3 27,6 18,9
Eidfjord kommune
Etne kommune 24,5
Fedje kommune
Fitjar kommune 17,4
Fjell kommune 22,1 27,3 16,3
Fusa kommune 21,7
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 15,5
Kvinnherad kommune 19,3 20,7 17,6
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 19,2
Modalen kommune
Odda kommune 23,8
Os kommune 20,0 20,8 19,0
Osterøy kommune
Radøy kommune 19,6
Samnanger kommune
Stord kommune 17,4 18,2 16,5
Sund kommune 23,4 23,3 23,5
Sveio kommune 28,2 29,3 27,0
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 19,4
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 21,3
Voss kommune 22,3 24,4 20,6
Øygarden kommune 17,3 17,1 17,5
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 51,4 51,4 51,4
Austevoll kommune 48,0
Austrheim kommune 41,9
Bergen kommune 40,9 38,6 43,3
Bømlo kommune 51,4 53,4 50,0
Eidfjord kommune
Etne kommune 43,4
Fedje kommune
Fitjar kommune 47,8
Fjell kommune 43,4 37,8 49,6
Fusa kommune 34,8
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 44,8
Kvinnherad kommune 46,0 47,1 44,6
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 39,7
Modalen kommune
Odda kommune 54,0
Os kommune 45,0 43,8 46,6
Osterøy kommune
Radøy kommune 56,5
Samnanger kommune
Stord kommune 42,4 44,6 40,0
Sund kommune 40,4 32,6 47,1
Sveio kommune 50,0 43,9 56,8
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 38,7
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 42,6
Voss kommune 38,3 38,5 38,1
Øygarden kommune 36,0 34,3 37,5
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 15,9 13,1 18,8
Austevoll kommune 12,0
Austrheim kommune 19,4
Bergen kommune 23,7 23,3 24,1
Bømlo kommune 17,6 12,1 21,1
Eidfjord kommune
Etne kommune 13,2
Fedje kommune
Fitjar kommune 10,9
Fjell kommune 16,5 15,4 17,8
Fusa kommune 17,4
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 6,9
Kvinnherad kommune 18,0 12,6 24,3
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune 11,1
Os kommune 17,7 16,7 19,0
Osterøy kommune
Radøy kommune 13,0
Samnanger kommune
Stord kommune 23,3 21,5 25,2
Sund kommune 18,1 16,3 19,6
Sveio kommune 12,8 12,2 13,5
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 19,4
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 19,1
Voss kommune 22,9 17,9 26,8
Øygarden kommune 16,0
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 5,2 4,9 5,5
Austevoll kommune 6,0
Austrheim kommune 6,5
Bergen kommune 11,6 10,1 13,2
Bømlo kommune 5,4 1,7 7,8
Eidfjord kommune
Etne kommune 5,7
Fedje kommune
Fitjar kommune 2,2
Fjell kommune 5,9
Fusa kommune 4,3
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 8,6
Kvinnherad kommune 5,6 5,7 5,4
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune 4,8
Os kommune 6,5 7,6 5,2
Osterøy kommune
Radøy kommune 6,5
Samnanger kommune
Stord kommune 8,1 5,8 10,4
Sund kommune 7,4 9,3 5,9
Sveio kommune 5,1
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 16,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 6,4
Voss kommune 5,1 3,8 6,2
Øygarden kommune 9,3

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 9,3 10,3 8,3
Austevoll kommune 4,4
Austrheim kommune 10,0
Bergen kommune 8,6 6,7 10,5
Bømlo kommune 9,7 11,1 8,8
Eidfjord kommune
Etne kommune 11,3
Fedje kommune
Fitjar kommune 10,9
Fjell kommune 10,6 11,1 10,1
Fusa kommune 8,5
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 1,8
Kvinnherad kommune 8,6 11,4 5,4
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 10,3
Modalen kommune
Odda kommune 6,3
Os kommune 10,3 8,4 12,7
Osterøy kommune
Radøy kommune 12,5
Samnanger kommune
Stord kommune 6,7 6,6 6,8
Sund kommune 14,6 15,9 13,5
Sveio kommune 10,1 14,3 5,4
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 9,7
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 12,8
Voss kommune 10,3 10,4 10,3
Øygarden kommune 10,8 11,4 10,3
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 21,6 15,1 28,3
Austevoll kommune 11,1
Austrheim kommune 36,7
Bergen kommune 20,4 18,9 21,9
Bømlo kommune 20,8 27,0 16,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 22,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 39,1
Fjell kommune 24,2 25,0 23,3
Fusa kommune 29,8
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 34,5
Kvinnherad kommune 22,2 20,5 24,3
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 28,2
Modalen kommune
Odda kommune 28,1
Os kommune 25,3 24,5 26,3
Osterøy kommune
Radøy kommune 22,9
Samnanger kommune
Stord kommune 29,7 27,3 32,2
Sund kommune 18,8 15,9 21,2
Sveio kommune 21,5 14,3 29,7
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 16,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 14,9
Voss kommune 23,6 23,4 23,7
Øygarden kommune 24,3 31,4 17,9
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 41,4 44,9 37,8
Austevoll kommune 48,9
Austrheim kommune 30,0
Bergen kommune 39,2 38,7 39,7
Bømlo kommune 44,2 39,7 47,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 37,7
Fedje kommune
Fitjar kommune 28,3
Fjell kommune 37,4 35,4 39,5
Fusa kommune 29,8
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 36,4
Kvinnherad kommune 40,7 38,6 43,2
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 35,9
Modalen kommune
Odda kommune 42,2
Os kommune 38,7 33,6 44,9
Osterøy kommune
Radøy kommune 33,3
Samnanger kommune
Stord kommune 37,2 39,7 34,7
Sund kommune 39,6 38,6 40,4
Sveio kommune 46,8 38,1 56,8
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 25,8
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 44,7
Voss kommune 34,5 32,5 36,1
Øygarden kommune 29,7 20,0 38,5
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 21,4 25,4 17,2
Austevoll kommune 26,7
Austrheim kommune 16,7
Bergen kommune 22,1 23,8 20,3
Bømlo kommune 20,1 19,0 20,9
Eidfjord kommune
Etne kommune 20,8
Fedje kommune
Fitjar kommune 13,0
Fjell kommune 20,9 20,8 20,9
Fusa kommune 23,4
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 20,0
Kvinnherad kommune 18,5 18,2 18,9
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune 20,3
Os kommune 18,8 23,8 12,7
Osterøy kommune
Radøy kommune 22,9
Samnanger kommune
Stord kommune 21,8 20,7 22,9
Sund kommune 24,0 25,0 23,1
Sveio kommune 10,1 14,3 5,4
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 32,3
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 23,4
Voss kommune 23,0 23,4 22,7
Øygarden kommune 21,6 22,9 20,5
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 6,3 4,3 8,3
Austevoll kommune 8,9
Austrheim kommune 6,7
Bergen kommune 9,8 11,8 7,6
Bømlo kommune 5,2 3,2 6,6
Eidfjord kommune
Etne kommune 7,5
Fedje kommune
Fitjar kommune 8,7
Fjell kommune 7,0 7,6 6,2
Fusa kommune 8,5
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 7,3
Kvinnherad kommune 9,9 11,4 8,1
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune 3,1
Os kommune 6,9 9,8 3,4
Osterøy kommune
Radøy kommune 8,3
Samnanger kommune
Stord kommune 4,6 5,8 3,4
Sund kommune 3,1 4,5 1,9
Sveio kommune 11,4 19,0 2,7
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 16,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 4,3
Voss kommune 8,6 10,4 7,2
Øygarden kommune 13,5 14,3 12,8

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 9,3 7,6 10,9
Austevoll kommune 6,0
Austrheim kommune 12,9
Bergen kommune 6,7 6,0 7,4
Bømlo kommune 8,7 8,3 8,9
Eidfjord kommune
Etne kommune 13,2
Fedje kommune
Fitjar kommune 19,1
Fjell kommune 10,3 9,0 11,7
Fusa kommune 20,4
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 7,1
Kvinnherad kommune 8,1 12,8 2,7
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune 4,8
Os kommune 11,2 7,0 16,1
Osterøy kommune
Radøy kommune 15,2
Samnanger kommune
Stord kommune 9,4 7,6 11,2
Sund kommune 10,6 14,0 7,8
Sveio kommune 5,0 7,0 2,7
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 15,6
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 18,4 20,8 16,5
Øygarden kommune 10,5 11,1 10,0
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 21,0 20,7 21,3
Austevoll kommune 14,0
Austrheim kommune 19,4
Bergen kommune 17,0 17,1 16,8
Bømlo kommune 28,0 30,0 26,7
Eidfjord kommune
Etne kommune 18,9
Fedje kommune
Fitjar kommune 25,5
Fjell kommune 22,8 22,9 22,7
Fusa kommune 26,5
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 25,0
Kvinnherad kommune 23,1 16,3 31,1
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 17,9
Modalen kommune
Odda kommune 28,6
Os kommune 19,6 20,4 18,6
Osterøy kommune
Radøy kommune 21,7
Samnanger kommune
Stord kommune 21,7 20,2 23,3
Sund kommune 26,6 18,6 33,3
Sveio kommune 25,0 20,9 29,7
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 9,4
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 22,2
Voss kommune 18,4 20,8 16,5
Øygarden kommune 15,8 16,7 15,0
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 46,9 47,3 46,4
Austevoll kommune 52,0
Austrheim kommune 48,4
Bergen kommune 42,9 42,0 43,9
Bømlo kommune 46,0 43,3 47,8
Eidfjord kommune
Etne kommune 49,1
Fedje kommune
Fitjar kommune 27,7
Fjell kommune 43,0 41,0 45,3
Fusa kommune 32,7
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 48,2
Kvinnherad kommune 45,6 43,0 48,6
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 38,5
Modalen kommune
Odda kommune 42,9
Os kommune 45,4 44,4 46,6
Osterøy kommune
Radøy kommune 39,1
Samnanger kommune
Stord kommune 40,9 37,8 44,0
Sund kommune 37,2 37,2 37,3
Sveio kommune 45,0 41,9 48,6
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 46,9
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 42,2
Voss kommune 39,7 35,1 43,3
Øygarden kommune 40,8 44,4 37,5
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 14,2 15,8 12,6
Austevoll kommune 14,0
Austrheim kommune 16,1
Bergen kommune 21,2 22,3 20,1
Bømlo kommune 8,7 8,3 8,9
Eidfjord kommune
Etne kommune 11,3
Fedje kommune
Fitjar kommune 21,3
Fjell kommune 16,9 19,4 14,1
Fusa kommune 12,2
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 8,9
Kvinnherad kommune 15,6 18,6 12,2
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune 23,1
Modalen kommune
Odda kommune 15,9
Os kommune 13,5 14,1 12,7
Osterøy kommune
Radøy kommune 15,2
Samnanger kommune
Stord kommune 17,9 21,8 13,8
Sund kommune 20,2 20,9 19,6
Sveio kommune 10,0 9,3 10,8
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 25,0
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 28,9
Voss kommune 13,8 11,7 15,5
Øygarden kommune 19,7 16,7 22,5
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 8,7 8,7 8,7
Austevoll kommune 14,0
Austrheim kommune 3,2
Bergen kommune 12,2 12,5 11,8
Bømlo kommune 8,7 10,0 7,8
Eidfjord kommune
Etne kommune 7,5
Fedje kommune
Fitjar kommune 6,4
Fjell kommune 7,0 7,6 6,3
Fusa kommune 8,2
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 10,7
Kvinnherad kommune 7,5 9,3 5,4
Lindås kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune 7,9
Os kommune 10,4 14,1 5,9
Osterøy kommune
Radøy kommune 8,7
Samnanger kommune
Stord kommune 10,2 12,6 7,8
Sund kommune 5,3 9,3 2,0
Sveio kommune 15,0 20,9 8,1
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 3,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 9,8 11,7 8,2
Øygarden kommune 13,2 11,1 15,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no