Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune (utgått)
Kommunenr 1234
Kun utgåtte skoler med adresse i Granvin kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Fjell kommune (utgått) 48 (1,0) 49 (1,4) 48 (1,3)
Fusa kommune (utgått) 45 (2,9) 46 (3,8) 44 (4,5)
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått) 53 (6,9)
Lindås kommune (utgått) 49 (1,4) 49 (1,9) 48 (2,0)
Meland kommune (utgått) 48 (1,6) 49 (2,4) 48 (2,1)
Odda kommune (utgått) 49 (2,2) 49 (2,9) 50 (3,5)
Os kommune (utgått) 49 (1,2) 50 (1,6) 47 (1,7)
Radøy kommune (utgått) 48 (3,0) 51 (4,3) 45 (3,7)
Sund kommune (utgått) 48 (2,0) 49 (3,2) 47 (2,5)
Ullensvang kommune (utgått) 49 (3,1) 47 (4,1) 50 (4,6)
Voss kommune (utgått) 48 (1,5) 47 (2,3) 48 (2,0)
Øygarden kommune (utgått) 50 (2,3) 49 (3,3) 51 (3,2)
Lesing
Fjell kommune (utgått) 48 (0,9) 46 (1,3) 49 (1,2)
Fusa kommune (utgått) 46 (2,8) 45 (4,3) 47 (3,2)
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått) 54 (5,1)
Lindås kommune (utgått) 48 (1,2) 48 (1,6) 49 (1,9)
Meland kommune (utgått) 47 (1,6) 46 (2,5) 47 (2,1)
Odda kommune (utgått) 47 (1,9) 47 (2,7) 48 (2,7)
Os kommune (utgått) 49 (1,1) 49 (1,5) 48 (1,6)
Radøy kommune (utgått) 49 (2,3) 48 (3,8) 49 (2,6)
Sund kommune (utgått) 48 (1,9) 48 (3,1) 49 (2,3)
Ullensvang kommune (utgått) 51 (3,6) 50 (5,1) 53 (5,2)
Voss kommune (utgått) 48 (1,4) 47 (2,0) 49 (1,8)
Øygarden kommune (utgått) 47 (2,3) 45 (3,0) 49 (3,3)
Regning
Fjell kommune (utgått) 48 (1,0) 49 (1,4) 48 (1,3)
Fusa kommune (utgått) 49 (2,7) 50 (3,6) 47 (3,8)
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått) 52 (6,3)
Lindås kommune (utgått) 49 (1,2) 50 (1,6) 49 (1,9)
Meland kommune (utgått) 48 (1,7) 49 (2,3) 46 (2,3)
Odda kommune (utgått) 48 (1,9) 49 (2,5) 48 (3,0)
Os kommune (utgått) 48 (1,1) 50 (1,6) 46 (1,6)
Radøy kommune (utgått) 48 (2,8) 48 (4,3) 47 (3,7)
Sund kommune (utgått) 48 (1,8) 48 (2,9) 47 (2,3)
Ullensvang kommune (utgått) 52 (3,7) 52 (5,1) 52 (5,5)
Voss kommune (utgått) 49 (1,5) 50 (2,1) 49 (2,0)
Øygarden kommune (utgått) 50 (2,5) 49 (3,9) 50 (3,2)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Fjell kommune (utgått) 10,9 16,0 5,8
Fusa kommune (utgått) 21,7
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 11,1 13,9 8,5
Meland kommune (utgått) 14,9 18,6 10,9
Odda kommune (utgått) 6,3
Os kommune (utgått) 10,8 11,1 10,3
Radøy kommune (utgått) 4,3
Sund kommune (utgått) 10,6 18,6 3,9
Ullensvang kommune (utgått) 6,5
Voss kommune (utgått) 11,4 15,4 8,2
Øygarden kommune (utgått) 21,3 28,6 15,0
Mestringsnivå 2
Fjell kommune (utgått) 22,7 28,0 17,3
Fusa kommune (utgått) 21,7
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 17,9 14,9 20,8
Meland kommune (utgått) 22,4 20,0 25,0
Odda kommune (utgått) 23,8
Os kommune (utgått) 20,0 20,8 19,0
Radøy kommune (utgått) 19,6
Sund kommune (utgått) 23,4 23,3 23,5
Ullensvang kommune (utgått) 19,4
Voss kommune (utgått) 22,3 24,4 20,6
Øygarden kommune (utgått) 17,3 17,1 17,5
Mestringsnivå 3
Fjell kommune (utgått) 45,1 36,6 53,8
Fusa kommune (utgått) 34,8
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 44,9 48,5 41,5
Meland kommune (utgått) 44,0 42,9 45,3
Odda kommune (utgått) 54,0
Os kommune (utgått) 45,0 43,8 46,6
Radøy kommune (utgått) 56,5
Sund kommune (utgått) 40,4 32,6 47,1
Ullensvang kommune (utgått) 38,7
Voss kommune (utgått) 38,3 38,5 38,1
Øygarden kommune (utgått) 36,0 34,3 37,5
Mestringsnivå 4
Fjell kommune (utgått) 15,8 15,4 16,2
Fusa kommune (utgått) 17,4
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 17,9 16,8 18,9
Meland kommune (utgått) 11,9 11,4 12,5
Odda kommune (utgått) 11,1
Os kommune (utgått) 17,7 16,7 19,0
Radøy kommune (utgått) 13,0
Sund kommune (utgått) 18,1 16,3 19,6
Ullensvang kommune (utgått) 19,4
Voss kommune (utgått) 22,9 17,9 26,8
Øygarden kommune (utgått) 16,0
Mestringsnivå 5
Fjell kommune (utgått) 5,5 4,0 6,9
Fusa kommune (utgått) 4,3
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 8,2 5,9 10,4
Meland kommune (utgått) 6,7 7,1 6,3
Odda kommune (utgått) 4,8
Os kommune (utgått) 6,5 7,6 5,2
Radøy kommune (utgått) 6,5
Sund kommune (utgått) 7,4 9,3 5,9
Ullensvang kommune (utgått) 16,1
Voss kommune (utgått) 5,1 3,8 6,2
Øygarden kommune (utgått) 9,3

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Fjell kommune (utgått) 10,7 10,9 10,5
Fusa kommune (utgått) 8,5
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 12,5 4,9 19,8
Meland kommune (utgått) 13,7 13,0 14,5
Odda kommune (utgått) 6,3
Os kommune (utgått) 10,3 8,4 12,7
Radøy kommune (utgått) 12,5
Sund kommune (utgått) 14,6 15,9 13,5
Ullensvang kommune (utgått) 9,7
Voss kommune (utgått) 10,3 10,4 10,3
Øygarden kommune (utgått) 10,8 11,4 10,3
Mestringsnivå 2
Fjell kommune (utgått) 25,4 26,3 24,4
Fusa kommune (utgått) 29,8
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 18,8 24,5 13,2
Meland kommune (utgått) 25,2 17,4 33,9
Odda kommune (utgått) 28,1
Os kommune (utgått) 25,3 24,5 26,3
Radøy kommune (utgått) 22,9
Sund kommune (utgått) 18,8 15,9 21,2
Ullensvang kommune (utgått) 16,1
Voss kommune (utgått) 23,6 23,4 23,7
Øygarden kommune (utgått) 24,3 31,4 17,9
Mestringsnivå 3
Fjell kommune (utgått) 36,9 34,9 39,0
Fusa kommune (utgått) 29,8
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 35,6 40,2 31,1
Meland kommune (utgått) 38,2 42,0 33,9
Odda kommune (utgått) 42,2
Os kommune (utgått) 38,7 33,6 44,9
Radøy kommune (utgått) 33,3
Sund kommune (utgått) 39,6 38,6 40,4
Ullensvang kommune (utgått) 25,8
Voss kommune (utgått) 34,5 32,5 36,1
Øygarden kommune (utgått) 29,7 20,0 38,5
Mestringsnivå 4
Fjell kommune (utgått) 19,6 18,9 20,3
Fusa kommune (utgått) 23,4
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 28,4 24,5 32,1
Meland kommune (utgått) 18,3 21,7 14,5
Odda kommune (utgått) 20,3
Os kommune (utgått) 18,8 23,8 12,7
Radøy kommune (utgått) 22,9
Sund kommune (utgått) 24,0 25,0 23,1
Ullensvang kommune (utgått) 32,3
Voss kommune (utgått) 23,0 23,4 22,7
Øygarden kommune (utgått) 21,6 22,9 20,5
Mestringsnivå 5
Fjell kommune (utgått) 7,5 9,1 5,8
Fusa kommune (utgått) 8,5
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 4,8 5,9 3,8
Meland kommune (utgått) 4,6 5,8 3,2
Odda kommune (utgått) 3,1
Os kommune (utgått) 6,9 9,8 3,4
Radøy kommune (utgått) 8,3
Sund kommune (utgått) 3,1 4,5 1,9
Ullensvang kommune (utgått) 16,1
Voss kommune (utgått) 8,6 10,4 7,2
Øygarden kommune (utgått) 13,5 14,3 12,8

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Fjell kommune (utgått) 9,2 9,1 9,3
Fusa kommune (utgått) 20,4
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 14,5 6,9 21,7
Meland kommune (utgått) 10,6 10,3 10,9
Odda kommune (utgått) 4,8
Os kommune (utgått) 11,2 7,0 16,1
Radøy kommune (utgått) 15,2
Sund kommune (utgått) 10,6 14,0 7,8
Ullensvang kommune (utgått) 15,6
Voss kommune (utgått) 18,4 20,8 16,5
Øygarden kommune (utgått) 10,5 11,1 10,0
Mestringsnivå 2
Fjell kommune (utgått) 23,9 24,4 23,3
Fusa kommune (utgått) 26,5
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 17,4 21,8 13,2
Meland kommune (utgått) 25,8 27,9 23,4
Odda kommune (utgått) 28,6
Os kommune (utgått) 19,6 20,4 18,6
Radøy kommune (utgått) 21,7
Sund kommune (utgått) 26,6 18,6 33,3
Ullensvang kommune (utgått) 9,4
Voss kommune (utgått) 18,4 20,8 16,5
Øygarden kommune (utgått) 15,8 16,7 15,0
Mestringsnivå 3
Fjell kommune (utgått) 43,4 39,8 47,1
Fusa kommune (utgått) 32,7
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 41,5 42,6 40,6
Meland kommune (utgått) 38,6 33,8 43,8
Odda kommune (utgått) 42,9
Os kommune (utgått) 45,4 44,4 46,6
Radøy kommune (utgått) 39,1
Sund kommune (utgått) 37,2 37,2 37,3
Ullensvang kommune (utgått) 46,9
Voss kommune (utgått) 39,7 35,1 43,3
Øygarden kommune (utgått) 40,8 44,4 37,5
Mestringsnivå 4
Fjell kommune (utgått) 16,7 18,8 14,5
Fusa kommune (utgått) 12,2
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 15,9 16,8 15,1
Meland kommune (utgått) 18,2 19,1 17,2
Odda kommune (utgått) 15,9
Os kommune (utgått) 13,5 14,1 12,7
Radøy kommune (utgått) 15,2
Sund kommune (utgått) 20,2 20,9 19,6
Ullensvang kommune (utgått) 25,0
Voss kommune (utgått) 13,8 11,7 15,5
Øygarden kommune (utgått) 19,7 16,7 22,5
Mestringsnivå 5
Fjell kommune (utgått) 6,9 8,0 5,8
Fusa kommune (utgått) 8,2
Granvin kommune (utgått)
Jondal kommune (utgått)
Lindås kommune (utgått) 10,6 11,9 9,4
Meland kommune (utgått) 6,8 8,8 4,7
Odda kommune (utgått) 7,9
Os kommune (utgått) 10,4 14,1 5,9
Radøy kommune (utgått) 8,7
Sund kommune (utgått) 5,3 9,3 2,0
Ullensvang kommune (utgått) 3,1
Voss kommune (utgått) 9,8 11,7 8,2
Øygarden kommune (utgått) 13,2 11,1 15,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no