Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune
Kommunenr 1234
Alle grunnskoler med adresse i Granvin kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 8 Trinn 9
Engelsk
Askøy kommune 50 (1,3)
Austevoll kommune 51 (3,0)
Austrheim kommune 48 (4,8)
Bergen kommune 51 (0,5)
Bømlo kommune 48 (2,4)
Eidfjord kommune
Etne kommune 45 (4,4)
Fedje kommune
Fitjar kommune 47 (4,2)
Fjell kommune 49 (1,4)
Fusa kommune 46 (3,8)
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 49 (2,7)
Kvinnherad kommune 49 (2,1)
Lindås kommune 49 (1,9)
Masfjorden kommune
Meland kommune 49 (2,4)
Modalen kommune
Odda kommune 49 (2,9)
Os kommune 50 (1,6)
Osterøy kommune 49 (2,5)
Radøy kommune 51 (4,3)
Samnanger kommune 46 (5,8)
Stord kommune 51 (1,8)
Sund kommune 49 (3,2)
Sveio kommune 50 (3,4)
Tysnes kommune 48 (3,8)
Ullensvang kommune 47 (4,1)
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 51 (3,4)
Voss kommune 47 (2,3)
Øygarden kommune 49 (3,3)
Lesing
Askøy kommune 47 (1,2) 51 (1,4)
Austevoll kommune 46 (3,2) 50 (2,9)
Austrheim kommune 50 (5,9) 51 (4,1)
Bergen kommune 50 (0,5) 54 (0,5)
Bømlo kommune 47 (1,8) 53 (2,2)
Eidfjord kommune
Etne kommune 45 (3,5) 54 (5,2)
Fedje kommune
Fitjar kommune 45 (4,0) 49 (4,3)
Fjell kommune 46 (1,3) 51 (1,2)
Fusa kommune 45 (4,3) 46 (3,5)
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 46 (2,6) 48 (2,7)
Kvinnherad kommune 47 (1,9) 50 (1,9)
Lindås kommune 48 (1,6) 52 (2,3)
Masfjorden kommune 50 (7,9)
Meland kommune 46 (2,5) 48 (2,5)
Modalen kommune
Odda kommune 47 (2,7) 48 (2,7)
Os kommune 49 (1,5) 51 (1,7)
Osterøy kommune 47 (2,3) 53 (3,2)
Radøy kommune 48 (3,8) 48 (3,1)
Samnanger kommune 45 (5,7)
Stord kommune 49 (1,5) 50 (1,7)
Sund kommune 48 (3,1) 51 (2,5)
Sveio kommune 48 (2,6) 54 (3,7)
Tysnes kommune 49 (2,3)
Ullensvang kommune 50 (5,1) 52 (3,6)
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 48 (3,5) 51 (7,3)
Voss kommune 47 (2,0) 47 (2,2)
Øygarden kommune 45 (3,0) 52 (3,1)
Regning
Askøy kommune 49 (1,3) 53 (1,4)
Austevoll kommune 52 (3,4) 55 (2,2)
Austrheim kommune 48 (4,3) 52 (3,3)
Bergen kommune 51 (0,5) 56 (0,5)
Bømlo kommune 48 (2,3) 57 (1,8)
Eidfjord kommune
Etne kommune 49 (4,3) 56 (3,6)
Fedje kommune
Fitjar kommune 47 (5,0) 50 (4,1)
Fjell kommune 49 (1,4) 52 (1,4)
Fusa kommune 50 (3,6) 50 (4,0)
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 50 (2,3) 52 (2,7)
Kvinnherad kommune 49 (2,2) 52 (1,9)
Lindås kommune 50 (1,6) 53 (2,3)
Masfjorden kommune 55 (6,9)
Meland kommune 49 (2,3) 52 (2,6)
Modalen kommune
Odda kommune 49 (2,5) 53 (3,1)
Os kommune 50 (1,6) 54 (1,8)
Osterøy kommune 48 (2,2) 56 (3,0)
Radøy kommune 48 (4,3) 52 (3,4)
Samnanger kommune 50 (5,7)
Stord kommune 49 (1,6) 53 (1,7)
Sund kommune 48 (2,9) 52 (2,3)
Sveio kommune 51 (3,4) 56 (4,2)
Tysnes kommune 52 (4,1) 51 (3,9)
Ullensvang kommune 52 (5,1) 55 (3,4)
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 50 (3,6) 56 (5,2)
Voss kommune 50 (2,1) 49 (2,0)
Øygarden kommune 49 (3,9) 56 (2,7)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 8 Trinn 9
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 12,6 8,6
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 11,1 6,0
Bømlo kommune 5,2 7,9
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 16,0 4,6
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 24,1 21,4
Kvinnherad kommune 13,8 11,5
Lindås kommune 13,9 6,5
Masfjorden kommune
Meland kommune 18,6 14,8
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 11,1 7,8
Osterøy kommune 11,8 7,0
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 9,9 9,9
Sund kommune 18,6 3,8
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 15,4 17,4
Øygarden kommune 28,6
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 18,0 12,3
Austevoll kommune 28,6
Austrheim kommune
Bergen kommune 16,4 9,5
Bømlo kommune 27,6 10,1
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 28,0 12,9
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 15,5 16,1
Kvinnherad kommune 20,7 15,6
Lindås kommune 14,9 11,7
Masfjorden kommune
Meland kommune 20,0 13,0
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 20,8 17,2
Osterøy kommune 21,6 16,3
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 18,2 13,5
Sund kommune 23,3 15,1
Sveio kommune 29,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 24,4 22,1
Øygarden kommune 17,1
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 51,4 40,1
Austevoll kommune 45,7
Austrheim kommune
Bergen kommune 38,9 35,9
Bømlo kommune 53,4 32,6
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 36,6 46,9
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 44,8 28,6
Kvinnherad kommune 47,1 42,7
Lindås kommune 48,5 41,6
Masfjorden kommune
Meland kommune 42,9 46,3
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 43,8 39,1
Osterøy kommune 47,1 32,6
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 44,6 42,3
Sund kommune 32,6 45,3
Sveio kommune 43,9
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 38,5 31,4
Øygarden kommune 34,3
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 13,1 26,7
Austevoll kommune 17,1
Austrheim kommune
Bergen kommune 23,4 27,3
Bømlo kommune 12,1 31,5
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 15,4 24,7
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 6,9 26,8
Kvinnherad kommune 12,6 19,8
Lindås kommune 16,8 23,4
Masfjorden kommune
Meland kommune 11,4 22,2
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 16,7 20,3
Osterøy kommune 15,7 27,9
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 21,5 27,0
Sund kommune 16,3 18,9
Sveio kommune 12,2
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 17,9 23,3
Øygarden kommune
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 4,9 12,3
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 10,1 21,4
Bømlo kommune 1,7 18,0
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 4,0 10,8
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 8,6 7,1
Kvinnherad kommune 5,7 10,4
Lindås kommune 5,9 16,9
Masfjorden kommune
Meland kommune 7,1 3,7
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 7,6 15,6
Osterøy kommune 3,9 16,3
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 5,8 7,2
Sund kommune 9,3 17,0
Sveio kommune
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 3,8 5,8
Øygarden kommune

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 8 Trinn 9
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 10,3 5,2
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 6,7 3,0
Bømlo kommune 11,1
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 10,9 6,3
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 1,8 10,3
Kvinnherad kommune 11,4 5,2
Lindås kommune 4,9 5,1
Masfjorden kommune
Meland kommune 13,0 5,5
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 8,4 3,9
Osterøy kommune 8,0 2,4
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 6,6 4,5
Sund kommune 15,9 2,0
Sveio kommune 14,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 10,4 10,2
Øygarden kommune 11,4
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 15,1 15,5
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 18,9 11,2
Bømlo kommune 27,0
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 26,3 14,2
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 34,5 15,5
Kvinnherad kommune 20,5 15,5
Lindås kommune 24,5 19,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 17,4 18,2
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 24,5 18,0
Osterøy kommune 26,0 11,9
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 27,3 11,7
Sund kommune 15,9 16,0
Sveio kommune 14,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 23,4 22,7
Øygarden kommune 31,4
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 44,9 32,1
Austevoll kommune 45,7
Austrheim kommune
Bergen kommune 38,9 29,5
Bømlo kommune 39,7 26,7
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 34,9 37,4
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 36,4 29,3
Kvinnherad kommune 38,6 44,3
Lindås kommune 40,2 27,8
Masfjorden kommune
Meland kommune 42,0 32,7
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 33,6 30,5
Osterøy kommune 50,0 28,6
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 39,7 38,7
Sund kommune 38,6 44,0
Sveio kommune 38,1
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 32,5 37,5
Øygarden kommune 20,0
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 25,4 32,6
Austevoll kommune 34,3
Austrheim kommune
Bergen kommune 23,8 30,3
Bømlo kommune 19,0 38,9
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 18,9 25,3
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 20,0 25,9
Kvinnherad kommune 18,2 17,5
Lindås kommune 24,5 29,1
Masfjorden kommune
Meland kommune 21,7 27,3
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 23,8 26,6
Osterøy kommune 10,0 23,8
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 20,7 27,9
Sund kommune 25,0 32,0
Sveio kommune 14,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 23,4 20,5
Øygarden kommune 22,9
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 4,3 14,5
Austevoll kommune 14,3
Austrheim kommune
Bergen kommune 11,7 26,0
Bømlo kommune 3,2 26,7
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 9,1 16,8
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 7,3 19,0
Kvinnherad kommune 11,4 17,5
Lindås kommune 5,9 19,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 5,8 16,4
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 9,8 21,1
Osterøy kommune 6,0 33,3
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 5,8 17,1
Sund kommune 4,5 6,0
Sveio kommune 19,0
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 10,4 9,1
Øygarden kommune 14,3

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Trinn 8
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 7,6
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 5,9
Bømlo kommune 8,3
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 9,1
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 7,1
Kvinnherad kommune 12,8
Lindås kommune 6,9
Masfjorden kommune
Meland kommune 10,3
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 7,0
Osterøy kommune 5,9
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 7,6
Sund kommune 14,0
Sveio kommune 7,0
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 20,8
Øygarden kommune 11,1
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 20,7
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 16,6
Bømlo kommune 30,0
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 24,4
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 25,0
Kvinnherad kommune 16,3
Lindås kommune 21,8
Masfjorden kommune
Meland kommune 27,9
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 20,4
Osterøy kommune 21,6
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 20,2
Sund kommune 18,6
Sveio kommune 20,9
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 20,8
Øygarden kommune 16,7
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 47,3
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 42,0
Bømlo kommune 43,3
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 39,8
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 48,2
Kvinnherad kommune 43,0
Lindås kommune 42,6
Masfjorden kommune
Meland kommune 33,8
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 44,4
Osterøy kommune 49,0
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 37,8
Sund kommune 37,2
Sveio kommune 41,9
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 35,1
Øygarden kommune 44,4
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 15,8
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 22,7
Bømlo kommune 8,3
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 18,8
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 8,9
Kvinnherad kommune 18,6
Lindås kommune 16,8
Masfjorden kommune
Meland kommune 19,1
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 14,1
Osterøy kommune 15,7
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 21,8
Sund kommune 20,9
Sveio kommune 9,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 11,7
Øygarden kommune 16,7
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 8,7
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 12,7
Bømlo kommune 10,0
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 8,0
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 10,7
Kvinnherad kommune 9,3
Lindås kommune 11,9
Masfjorden kommune
Meland kommune 8,8
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 14,1
Osterøy kommune 7,8
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 12,6
Sund kommune 9,3
Sveio kommune 20,9
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 11,7
Øygarden kommune 11,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no