Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune
Kommunenr 1234
Alle grunnskoler med adresse i Granvin kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Askøy kommune 49 (0,9) 49 (1,4) 48 (1,3)
Austevoll kommune 49 (2,2) 48 (3,1) 50 (3,1)
Austrheim kommune 48 (3,2) 45 (4,1) 51 (4,6)
Bergen kommune 51 (0,4) 52 (0,5) 51 (0,5)
Bømlo kommune 50 (1,5) 51 (2,0) 49 (2,2)
Eidfjord kommune
Etne kommune 50 (2,5) 53 (3,4) 48 (3,5)
Fedje kommune
Fitjar kommune 45 (2,3) 44 (3,5) 47 (3,1)
Fjell kommune 48 (0,9) 49 (1,3) 47 (1,3)
Fusa kommune 45 (2,7) 45 (3,8) 45 (3,9)
Granvin kommune 56 (5,9)
Jondal kommune 43 (5,7)
Kvam kommune 47 (1,9) 46 (2,8) 48 (2,6)
Kvinnherad kommune 49 (1,4) 49 (1,9) 48 (2,0)
Lindås kommune 47 (1,4) 48 (2,2) 46 (1,9)
Masfjorden kommune 50 (4,0) 48 (4,6)
Meland kommune 48 (1,6) 46 (2,3) 49 (2,3)
Modalen kommune 45 (6,1)
Odda kommune 49 (2,3) 51 (2,4) 47 (4,2)
Os kommune 50 (1,2) 50 (1,5) 50 (1,8)
Osterøy kommune 49 (1,7) 51 (3,0) 48 (2,0)
Radøy kommune 44 (2,4) 43 (3,3) 45 (3,4)
Samnanger kommune 51 (4,6)
Stord kommune 50 (1,1) 49 (1,6) 50 (1,5)
Sund kommune 47 (1,8) 48 (2,6) 45 (2,4)
Sveio kommune 49 (2,7) 50 (4,0) 49 (3,7)
Tysnes kommune 46 (2,7) 48 (4,0) 45 (3,6)
Ullensvang kommune 48 (2,7) 50 (3,9) 46 (3,1)
Ulvik kommune 47 (4,9)
Vaksdal kommune 52 (3,1) 53 (6,8) 52 (3,4)
Voss kommune 46 (1,3) 45 (1,8) 46 (2,0)
Øygarden kommune 50 (2,6) 52 (3,2) 47 (4,0)
Lesing
Askøy kommune 50 (0,9) 50 (1,3) 50 (1,2)
Austevoll kommune 49 (2,0) 47 (2,9) 51 (2,6)
Austrheim kommune 47 (2,8) 45 (3,7) 50 (4,0)
Bergen kommune 51 (0,4) 50 (0,5) 51 (0,5)
Bømlo kommune 48 (1,4) 48 (2,0) 49 (1,9)
Eidfjord kommune
Etne kommune 47 (2,8) 48 (4,2) 47 (3,7)
Fedje kommune
Fitjar kommune 48 (2,5) 46 (2,8) 49 (4,3)
Fjell kommune 49 (0,9) 47 (1,2) 50 (1,3)
Fusa kommune 48 (2,5) 45 (3,1) 50 (3,9)
Granvin kommune 52 (4,9)
Jondal kommune 49 (6,7)
Kvam kommune 46 (1,8) 45 (2,7) 48 (2,3)
Kvinnherad kommune 47 (1,2) 46 (1,7) 48 (1,6)
Lindås kommune 48 (1,3) 47 (2,1) 48 (1,6)
Masfjorden kommune 47 (3,3) 46 (5,7) 47 (4,0)
Meland kommune 47 (1,4) 46 (1,9) 48 (2,0)
Modalen kommune 47 (4,6)
Odda kommune 45 (1,5) 45 (1,9) 45 (2,5)
Os kommune 49 (1,1) 48 (1,6) 50 (1,6)
Osterøy kommune 50 (1,8) 50 (3,1) 50 (2,2)
Radøy kommune 43 (1,9) 42 (2,7) 44 (2,7)
Samnanger kommune 50 (4,3)
Stord kommune 49 (1,1) 47 (1,5) 50 (1,6)
Sund kommune 47 (1,8) 47 (2,5) 47 (2,6)
Sveio kommune 49 (2,5) 49 (3,8) 49 (3,3)
Tysnes kommune 47 (2,2) 46 (3,7) 48 (2,7)
Ullensvang kommune 47 (2,8) 49 (4,2) 46 (3,1)
Ulvik kommune 49 (5,2)
Vaksdal kommune 51 (2,8) 49 (5,2) 52 (3,4)
Voss kommune 46 (1,3) 44 (2,0) 48 (1,8)
Øygarden kommune 48 (1,9) 49 (2,6) 45 (2,5)
Regning
Askøy kommune 49 (0,8) 50 (1,3) 47 (1,1)
Austevoll kommune 52 (1,8) 52 (2,4) 52 (2,6)
Austrheim kommune 47 (2,3) 46 (3,2) 48 (3,3)
Bergen kommune 51 (0,4) 52 (0,5) 49 (0,5)
Bømlo kommune 50 (1,4) 52 (1,9) 48 (2,0)
Eidfjord kommune
Etne kommune 50 (2,9) 54 (3,8) 48 (4,0)
Fedje kommune
Fitjar kommune 49 (2,3) 49 (3,3) 49 (3,3)
Fjell kommune 48 (0,9) 49 (1,3) 47 (1,2)
Fusa kommune 48 (2,5) 49 (3,9) 47 (3,2)
Granvin kommune 52 (5,1)
Jondal kommune 49 (5,0)
Kvam kommune 49 (1,7) 50 (2,5) 48 (2,3)
Kvinnherad kommune 48 (1,3) 48 (1,8) 48 (1,9)
Lindås kommune 48 (1,2) 49 (2,0) 46 (1,5)
Masfjorden kommune 46 (3,8) 51 (5,1) 42 (4,6)
Meland kommune 48 (1,4) 49 (2,1) 47 (2,0)
Modalen kommune 48 (5,3)
Odda kommune 49 (2,2) 50 (2,6) 46 (3,6)
Os kommune 50 (1,2) 51 (1,7) 50 (1,6)
Osterøy kommune 50 (1,7) 54 (2,6) 48 (2,1)
Radøy kommune 46 (2,1) 47 (2,9) 44 (2,8)
Samnanger kommune 51 (4,8)
Stord kommune 47 (1,1) 47 (1,6) 48 (1,6)
Sund kommune 46 (1,5) 47 (2,2) 44 (2,0)
Sveio kommune 49 (2,5) 52 (3,5) 47 (3,4)
Tysnes kommune 46 (2,6) 44 (4,2) 46 (3,3)
Ullensvang kommune 49 (3,0) 52 (2,9) 45 (5,4)
Ulvik kommune 48 (4,8)
Vaksdal kommune 52 (2,9) 53 (3,1) 52 (3,9)
Voss kommune 47 (1,4) 47 (2,1) 47 (1,9)
Øygarden kommune 50 (2,5) 52 (3,1) 48 (4,3)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 6,4 5,7 7,1
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 7,4 8,5 6,3
Bømlo kommune 9,7 10,3 9,0
Eidfjord kommune
Etne kommune 10,4
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 8,9 10,8 7,0
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 18,5 26,3 9,8
Kvinnherad kommune 11,0
Lindås kommune 10,8
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 10,4 14,3 6,8
Osterøy kommune 8,1
Radøy kommune 23,2
Samnanger kommune
Stord kommune 9,9 12,8 7,0
Sund kommune 12,8
Sveio kommune 8,6
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 17,5 23,5 11,1
Øygarden kommune
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 19,8 24,5 15,2
Austevoll kommune 22,2 32,4 13,2
Austrheim kommune 26,3
Bergen kommune 16,5 17,4 15,5
Bømlo kommune 17,0 18,4 15,4
Eidfjord kommune
Etne kommune 27,1
Fedje kommune
Fitjar kommune 27,8
Fjell kommune 20,9 24,7 16,9
Fusa kommune 23,6
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 23,1 22,8 23,5
Kvinnherad kommune 24,3 29,9 17,9
Lindås kommune 21,6 24,4 19,4
Masfjorden kommune
Meland kommune 20,8 22,2 19,7
Modalen kommune
Odda kommune 46,0
Os kommune 17,8 14,3 21,1
Osterøy kommune 14,1 12,2 15,5
Radøy kommune 41,1
Samnanger kommune
Stord kommune 17,7 20,5 14,8
Sund kommune 31,9 28,3 36,6
Sveio kommune 25,9
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 29,7
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 12,8
Voss kommune 24,7 24,7 24,7
Øygarden kommune 18,4
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 46,5 39,6 53,3
Austevoll kommune 47,2 44,1 50,0
Austrheim kommune 28,9
Bergen kommune 40,0 39,3 40,6
Bømlo kommune 49,7 44,8 55,1
Eidfjord kommune
Etne kommune 41,7
Fedje kommune
Fitjar kommune 35,2
Fjell kommune 44,1 43,5 44,8
Fusa kommune 43,6
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 38,0 33,3 43,1
Kvinnherad kommune 46,4 40,2 53,6
Lindås kommune 46,0 44,9 46,9
Masfjorden kommune
Meland kommune 49,2 51,9 47,0
Modalen kommune
Odda kommune 46,0
Os kommune 43,6 47,6 39,8
Osterøy kommune 47,5 51,2 44,8
Radøy kommune 26,8
Samnanger kommune
Stord kommune 47,8 48,7 47,0
Sund kommune 38,3 35,8 41,5
Sveio kommune 39,7
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 35,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 51,3
Voss kommune 42,8 37,6 48,1
Øygarden kommune 59,2
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 20,6 22,4 18,8
Austevoll kommune 18,1
Austrheim kommune 26,3
Bergen kommune 23,3 22,7 23,9
Bømlo kommune 17,0 19,5 14,1
Eidfjord kommune
Etne kommune 10,4
Fedje kommune
Fitjar kommune 16,7
Fjell kommune 18,7 15,6 22,1
Fusa kommune 12,7
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 13,0
Kvinnherad kommune 14,9 13,4 16,7
Lindås kommune 15,9 9,0 21,4
Masfjorden kommune
Meland kommune 14,2 9,3 18,2
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 17,8 14,3 21,1
Osterøy kommune 25,3 17,1 31,0
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 18,5 13,7 23,5
Sund kommune 8,5
Sveio kommune 12,1
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 21,6
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 20,5
Voss kommune 12,0
Øygarden kommune 12,2
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 6,7 7,8 5,6
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 12,8 12,0 13,6
Bømlo kommune 6,7 6,9 6,4
Eidfjord kommune
Etne kommune 10,4
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 7,3 5,4 9,3
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 7,4
Kvinnherad kommune 3,3
Lindås kommune 5,7
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 10,4 9,5 11,3
Osterøy kommune 5,1
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 6,0 4,3 7,8
Sund kommune 8,5
Sveio kommune 13,8
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 3,0
Øygarden kommune

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 6,4 4,2 8,7
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 7,4 5,1 9,8
Bømlo kommune 7,2 5,7 8,9
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune 8,8
Fjell kommune 8,9 9,6 8,1
Fusa kommune 8,5
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 10,3
Kvinnherad kommune 9,8 7,1 12,9
Lindås kommune 9,0
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 5,8 4,8 6,8
Osterøy kommune
Radøy kommune 15,5
Samnanger kommune
Stord kommune 11,6
Sund kommune 9,3
Sveio kommune 8,5
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 12,0
Øygarden kommune
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 26,0 25,5 26,5
Austevoll kommune 13,7
Austrheim kommune 36,8
Bergen kommune 20,4 17,5 23,4
Bømlo kommune 18,0 10,2 26,6
Eidfjord kommune
Etne kommune 18,8
Fedje kommune
Fitjar kommune 24,6
Fjell kommune 25,9 24,1 27,9
Fusa kommune 32,2
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 18,7 8,9 29,4
Kvinnherad kommune 27,9 34,7 20,0
Lindås kommune 23,6 25,3 22,2
Masfjorden kommune
Meland kommune 24,2 21,8 26,2
Modalen kommune
Odda kommune 33,3
Os kommune 25,6 27,2 24,1
Osterøy kommune 20,4
Radøy kommune 31,0
Samnanger kommune
Stord kommune 26,7 29,9 23,5
Sund kommune 33,7 27,8 41,5
Sveio kommune 20,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 21,6
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 17,9
Voss kommune 32,9 31,4 34,6
Øygarden kommune 23,5
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 45,1 39,1 51,0
Austevoll kommune 46,6 47,1 46,2
Austrheim kommune 36,8
Bergen kommune 35,7 34,5 36,9
Bømlo kommune 41,3 42,0 40,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 39,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 36,8
Fjell kommune 42,6 39,0 46,5
Fusa kommune 33,9
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 38,3 41,1 35,3
Kvinnherad kommune 38,3 30,6 47,1
Lindås kommune 47,8 43,0 51,5
Masfjorden kommune
Meland kommune 45,8 50,9 41,5
Modalen kommune
Odda kommune 38,1
Os kommune 40,3 38,4 42,1
Osterøy kommune 42,9 41,5 43,9
Radøy kommune 41,4
Samnanger kommune
Stord kommune 38,4 35,0 41,7
Sund kommune 42,1 46,3 36,6
Sveio kommune 45,8
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 40,5
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 33,3
Voss kommune 34,1 31,4 37,0
Øygarden kommune 41,2
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 16,2 22,4 10,2
Austevoll kommune 26,0 29,4 23,1
Austrheim kommune
Bergen kommune 24,3 27,7 20,8
Bømlo kommune 23,4 29,5 16,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 20,8
Fedje kommune
Fitjar kommune 21,1
Fjell kommune 17,0 20,3 13,4
Fusa kommune 15,3
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 27,1 28,6 25,5
Kvinnherad kommune 18,0 21,4 14,1
Lindås kommune 14,0 17,7 11,1
Masfjorden kommune
Meland kommune 20,0 18,2 21,5
Modalen kommune
Odda kommune 14,3
Os kommune 15,1 14,4 15,8
Osterøy kommune 24,5 26,8 22,8
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 19,4 20,5 18,3
Sund kommune 12,6
Sveio kommune 15,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 24,3
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 30,8
Voss kommune 14,4 14,0 14,8
Øygarden kommune 21,6
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 6,2 8,9 3,6
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 12,2 15,2 9,1
Bømlo kommune 10,2 12,5 7,6
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune 8,8
Fjell kommune 5,6 7,0 4,1
Fusa kommune 10,2
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 5,6
Kvinnherad kommune 6,0 6,1 5,9
Lindås kommune 5,6
Masfjorden kommune
Meland kommune
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 13,2 15,2 11,3
Osterøy kommune
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 3,9
Sund kommune
Sveio kommune 10,2
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 6,6
Øygarden kommune

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 10,3 12,2 8,6
Austevoll kommune
Austrheim kommune 20,5
Bergen kommune 6,4 5,9 7,0
Bømlo kommune 7,2 5,7 9,0
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune 19,3
Fjell kommune 9,6 9,6 9,5
Fusa kommune 28,8 31,0 26,7
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 16,8
Kvinnherad kommune 10,6 11,5 9,5
Lindås kommune 13,1 11,4 14,4
Masfjorden kommune
Meland kommune 11,6
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 8,9 7,9 9,8
Osterøy kommune 7,1
Radøy kommune 22,4
Samnanger kommune
Stord kommune 6,9
Sund kommune 14,5
Sveio kommune 13,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 16,0 19,1 12,5
Øygarden kommune
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 23,3 21,2 25,3
Austevoll kommune 29,6 21,9 35,9
Austrheim kommune
Bergen kommune 16,7 15,2 18,3
Bømlo kommune 22,9 19,3 26,9
Eidfjord kommune
Etne kommune 20,8
Fedje kommune
Fitjar kommune 33,3
Fjell kommune 25,4 20,5 30,4
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 24,3 26,3 22,0
Kvinnherad kommune 19,4 14,6 25,0
Lindås kommune 27,8 29,1 26,8
Masfjorden kommune
Meland kommune 24,0 32,7 16,7
Modalen kommune
Odda kommune 23,8
Os kommune 17,8 16,7 18,8
Osterøy kommune 18,2 19,0 17,5
Radøy kommune 25,9
Samnanger kommune
Stord kommune 18,0 16,9 19,1
Sund kommune 26,0 20,0 34,1
Sveio kommune 20,0
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 27,0
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 22,9
Voss kommune 28,4 24,7 32,5
Øygarden kommune 24,0
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 40,8 37,6 43,9
Austevoll kommune 39,4 40,6 38,5
Austrheim kommune 33,3
Bergen kommune 40,7 39,3 42,3
Bømlo kommune 37,3 37,5 37,2
Eidfjord kommune
Etne kommune 52,1
Fedje kommune
Fitjar kommune 29,8
Fjell kommune 43,4 45,2 41,7
Fusa kommune 33,9 31,0 36,7
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 33,6 29,8 38,0
Kvinnherad kommune 45,6 46,9 44,0
Lindås kommune 38,1 36,7 39,2
Masfjorden kommune
Meland kommune 44,6 40,0 48,5
Modalen kommune
Odda kommune 46,0
Os kommune 45,9 49,2 42,9
Osterøy kommune 48,5 40,5 54,4
Radøy kommune 34,5
Samnanger kommune
Stord kommune 48,9 44,1 53,9
Sund kommune 39,6 38,2 41,5
Sveio kommune 36,7
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 48,6
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 31,4
Voss kommune 40,2 43,8 36,3
Øygarden kommune 42,0
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 17,8 19,6 16,2
Austevoll kommune 15,5
Austrheim kommune 20,5
Bergen kommune 22,5 24,7 20,3
Bømlo kommune 21,1 25,0 16,7
Eidfjord kommune
Etne kommune
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 15,6 19,3 11,9
Fusa kommune 20,3 20,7 20,0
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 20,6 19,3 22,0
Kvinnherad kommune 16,1 17,7 14,3
Lindås kommune 14,8 15,2 14,4
Masfjorden kommune
Meland kommune 14,0 14,5 13,6
Modalen kommune
Odda kommune 14,3
Os kommune 17,8 20,6 15,0
Osterøy kommune 17,2 16,7 17,5
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 19,3 23,7 14,8
Sund kommune 17,7
Sveio kommune 18,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 25,7
Voss kommune 11,8
Øygarden kommune 16,0
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 7,8 9,5 6,1
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Bergen kommune 13,6 15,0 12,1
Bømlo kommune 11,4 12,5 10,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 12,5
Fedje kommune
Fitjar kommune
Fjell kommune 6,0 5,4 6,5
Fusa kommune
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 4,7
Kvinnherad kommune 8,3 9,4 7,1
Lindås kommune 6,3 7,6 5,2
Masfjorden kommune
Meland kommune 5,8
Modalen kommune
Odda kommune
Os kommune 9,7 5,6 13,5
Osterøy kommune 9,1
Radøy kommune
Samnanger kommune
Stord kommune 6,9
Sund kommune
Sveio kommune 11,7
Tysnes kommune
Ullensvang kommune
Ulvik kommune
Vaksdal kommune
Voss kommune 3,6
Øygarden kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no