Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune
Kommunenr 1234
Alle grunnskoler med adresse i Granvin kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Trinn 8 Trinn 9
Engelsk
Askøy kommune 50 (1,0)
Austevoll kommune 47 (2,4)
Austrheim kommune 47 (2,8)
Bergen kommune 51 (0,4)
Bømlo kommune 49 (1,6)
Eidfjord kommune 48 (5,4)
Etne kommune 51 (2,5)
Fedje kommune 48 (6,0)
Fitjar kommune 49 (2,5)
Fjell kommune 50 (1,0)
Fusa kommune 49 (2,5)
Granvin kommune 63 (4,6)
Jondal kommune
Kvam kommune 50 (1,9)
Kvinnherad kommune 47 (1,6)
Lindås kommune 48 (1,3)
Masfjorden kommune 45 (4,1)
Meland kommune 49 (1,5)
Modalen kommune
Odda kommune 50 (1,9)
Os kommune 49 (1,2)
Osterøy kommune 47 (1,9)
Radøy kommune 47 (2,6)
Samnanger kommune 54 (4,0)
Stord kommune 49 (1,1)
Sund kommune 48 (1,8)
Sveio kommune 50 (2,3)
Tysnes kommune 51 (3,9)
Ullensvang kommune 51 (2,6)
Ulvik kommune 45 (5,2)
Vaksdal kommune 52 (2,4)
Voss kommune 48 (1,3)
Øygarden kommune 50 (3,0)
Lesing
Askøy kommune 49 (0,9) 53 (1,1)
Austevoll kommune 48 (2,4) 50 (2,8)
Austrheim kommune 45 (2,6) 52 (3,2)
Bergen kommune 51 (0,4) 55 (0,4)
Bømlo kommune 47 (1,6) 51 (1,4)
Eidfjord kommune 44 (4,8)
Etne kommune 51 (2,7) 55 (2,3)
Fedje kommune 47 (4,8) 55 (5,3)
Fitjar kommune 48 (2,6) 52 (2,8)
Fjell kommune 49 (1,0) 53 (1,0)
Fusa kommune 50 (2,4) 55 (2,6)
Granvin kommune 59 (6,4)
Jondal kommune 48 (4,6)
Kvam kommune 50 (1,9) 53 (2,0)
Kvinnherad kommune 46 (1,4) 53 (1,5)
Lindås kommune 47 (1,3) 52 (1,5)
Masfjorden kommune 45 (4,9) 51 (4,5)
Meland kommune 50 (1,6) 53 (1,9)
Modalen kommune
Odda kommune 49 (2,1) 55 (2,5)
Os kommune 48 (1,2) 53 (1,3)
Osterøy kommune 47 (1,9) 49 (2,0)
Radøy kommune 47 (2,2) 52 (2,5)
Samnanger kommune 53 (5,3) 57 (3,8)
Stord kommune 48 (1,2) 53 (1,3)
Sund kommune 47 (1,9) 52 (2,3)
Sveio kommune 47 (2,4) 51 (2,2)
Tysnes kommune 49 (3,2) 56 (3,4)
Ullensvang kommune 51 (2,7) 56 (3,9)
Ulvik kommune 44 (5,8)
Vaksdal kommune 51 (3,2) 53 (3,6)
Voss kommune 47 (1,5) 53 (1,7)
Øygarden kommune 49 (2,6) 51 (3,0)
Regning
Askøy kommune 49 (1,0) 53 (1,1)
Austevoll kommune 49 (2,2) 55 (2,2)
Austrheim kommune 47 (2,5) 51 (3,2)
Bergen kommune 50 (0,3) 54 (0,4)
Bømlo kommune 47 (1,4) 52 (1,5)
Eidfjord kommune 50 (5,7)
Etne kommune 52 (2,3) 53 (2,1)
Fedje kommune 50 (4,8) 50 (4,4)
Fitjar kommune 48 (2,4) 55 (3,2)
Fjell kommune 49 (0,9) 52 (1,0)
Fusa kommune 51 (2,2) 55 (2,2)
Granvin kommune 62 (4,9)
Jondal kommune 48 (4,9)
Kvam kommune 51 (1,9) 53 (1,9)
Kvinnherad kommune 48 (1,4) 54 (1,5)
Lindås kommune 49 (1,3) 52 (1,3)
Masfjorden kommune 48 (4,8) 53 (4,5)
Meland kommune 49 (1,4) 53 (1,6)
Modalen kommune
Odda kommune 51 (2,2) 56 (2,1)
Os kommune 50 (1,2) 54 (1,4)
Osterøy kommune 47 (1,7) 49 (2,0)
Radøy kommune 48 (2,4) 52 (2,5)
Samnanger kommune 52 (4,5) 54 (3,3)
Stord kommune 49 (1,2) 53 (1,3)
Sund kommune 47 (1,6) 51 (1,9)
Sveio kommune 48 (2,1) 53 (2,2)
Tysnes kommune 46 (2,3) 55 (3,7)
Ullensvang kommune 51 (2,7) 53 (3,8)
Ulvik kommune 49 (4,8)
Vaksdal kommune 52 (3,5) 54 (3,2)
Voss kommune 49 (1,4) 52 (1,5)
Øygarden kommune 49 (2,6) 54 (3,0)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 8 Trinn 9
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 9,3 6,1
Austevoll kommune 12,7 12,0
Austrheim kommune 17,1 2,6
Bergen kommune 10,0 4,0
Bømlo kommune 14,1 4,8
Eidfjord kommune
Etne kommune 6,7 2,9
Fedje kommune
Fitjar kommune 15,7 2,6
Fjell kommune 9,1 5,8
Fusa kommune 6,5 0,0
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 9,8 6,0
Kvinnherad kommune 17,6 6,6
Lindås kommune 13,2 6,2
Masfjorden kommune
Meland kommune 9,6 7,1
Modalen kommune
Odda kommune 10,5 5,5
Os kommune 13,0 5,8
Osterøy kommune 16,7 17,8
Radøy kommune 13,7 5,9
Samnanger kommune
Stord kommune 12,3 6,8
Sund kommune 16,8 5,3
Sveio kommune 17,1 7,0
Tysnes kommune 8,8
Ullensvang kommune 4,5 8,8
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 5,7 5,4
Voss kommune 15,0 9,7
Øygarden kommune 13,1 17,0
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 21,0 12,8
Austevoll kommune 23,8 14,0
Austrheim kommune 25,7 15,4
Bergen kommune 14,6 8,7
Bømlo kommune 28,2 18,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 15,6 11,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 15,7 15,4
Fjell kommune 17,1 9,2
Fusa kommune 22,6 8,2
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 14,1 17,0
Kvinnherad kommune 24,3 14,9
Lindås kommune 24,2 12,4
Masfjorden kommune
Meland kommune 15,4 12,4
Modalen kommune
Odda kommune 23,7 11,0
Os kommune 21,4 11,2
Osterøy kommune 24,0 14,0
Radøy kommune 23,5 13,2
Samnanger kommune
Stord kommune 20,7 12,4
Sund kommune 22,1 14,5
Sveio kommune 21,4 11,3
Tysnes kommune 20,6
Ullensvang kommune 13,6 8,8
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 17,1 18,9
Voss kommune 22,2 12,6
Øygarden kommune 26,2 6,4
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 44,7 35,6
Austevoll kommune 34,9 42,0
Austrheim kommune 42,9 46,2
Bergen kommune 39,5 35,2
Bømlo kommune 36,2 43,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 46,7 36,2
Fedje kommune
Fitjar kommune 45,1 53,8
Fjell kommune 44,7 42,8
Fusa kommune 32,3 49,0
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 45,7 37,0
Kvinnherad kommune 41,9 33,1
Lindås kommune 44,2 44,9
Masfjorden kommune
Meland kommune 42,6 35,4
Modalen kommune
Odda kommune 40,8 30,1
Os kommune 42,0 39,0
Osterøy kommune 39,6 39,3
Radøy kommune 41,2 39,7
Samnanger kommune
Stord kommune 43,6 36,0
Sund kommune 44,2 40,8
Sveio kommune 38,6 49,3
Tysnes kommune 41,2
Ullensvang kommune 45,5 23,5
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 45,7 37,8
Voss kommune 40,6 30,9
Øygarden kommune 32,8 29,8
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 20,1 22,7
Austevoll kommune 17,5 24,0
Austrheim kommune 11,4 17,9
Bergen kommune 22,3 26,2
Bømlo kommune 11,4 19,0
Eidfjord kommune
Etne kommune 17,8 24,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 17,6 15,4
Fjell kommune 20,2 24,8
Fusa kommune 29,0 20,4
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 18,5 22,0
Kvinnherad kommune 12,2 27,6
Lindås kommune 12,6 19,1
Masfjorden kommune
Meland kommune 23,5 28,3
Modalen kommune
Odda kommune 17,1 34,2
Os kommune 13,9 26,5
Osterøy kommune 13,5 21,5
Radøy kommune 19,6 20,6
Samnanger kommune
Stord kommune 17,2 26,0
Sund kommune 10,5 21,1
Sveio kommune 15,7 15,5
Tysnes kommune 20,6
Ullensvang kommune 18,2 26,5
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 17,1 10,8
Voss kommune 15,0 22,9
Øygarden kommune 16,4 34,0
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 4,8 22,7
Austevoll kommune 11,1 8,0
Austrheim kommune 2,9 17,9
Bergen kommune 13,7 25,9
Bømlo kommune 10,1 14,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 13,3 24,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 5,9 12,8
Fjell kommune 8,8 17,4
Fusa kommune 9,7 22,4
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 12,0 18,0
Kvinnherad kommune 4,1 17,7
Lindås kommune 5,8 17,4
Masfjorden kommune
Meland kommune 8,8 16,8
Modalen kommune
Odda kommune 7,9 19,2
Os kommune 9,7 17,5
Osterøy kommune 6,3 7,5
Radøy kommune 2,0 20,6
Samnanger kommune
Stord kommune 6,2 18,8
Sund kommune 6,3 18,4
Sveio kommune 7,1 16,9
Tysnes kommune 8,8
Ullensvang kommune 18,2 32,4
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 14,3 27,0
Voss kommune 7,2 24,0
Øygarden kommune 11,5 12,8

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Trinn 8 Trinn 9
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 7,7 7,1
Austevoll kommune 6,3 0,0
Austrheim kommune 5,7 5,1
Bergen kommune 7,0 3,2
Bømlo kommune 8,8 5,4
Eidfjord kommune
Etne kommune 2,2 1,5
Fedje kommune
Fitjar kommune 9,8 10,3
Fjell kommune 7,9 3,7
Fusa kommune 3,2 0,0
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 4,3 4,9
Kvinnherad kommune 10,1 3,4
Lindås kommune 8,5 3,9
Masfjorden kommune
Meland kommune 4,4 2,7
Modalen kommune
Odda kommune 10,7 0,0
Os kommune 6,8 2,2
Osterøy kommune 12,1 9,1
Radøy kommune 11,5 5,9
Samnanger kommune 0,0
Stord kommune 6,6 5,4
Sund kommune 6,3 5,1
Sveio kommune 10,0 2,7
Tysnes kommune 9,4
Ullensvang kommune 6,7 11,4
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 0,0 7,9
Voss kommune 8,9 5,3
Øygarden kommune 13,1 0,0
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 21,1 14,4
Austevoll kommune 25,4 12,0
Austrheim kommune 28,6 28,2
Bergen kommune 21,2 13,6
Bømlo kommune 27,2 18,0
Eidfjord kommune
Etne kommune 13,3 17,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 25,5 0,0
Fjell kommune 22,4 14,4
Fusa kommune 24,2 12,5
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 21,5 14,6
Kvinnherad kommune 27,5 14,0
Lindås kommune 30,3 17,4
Masfjorden kommune
Meland kommune 24,8 15,3
Modalen kommune
Odda kommune 18,7 11,1
Os kommune 25,0 18,4
Osterøy kommune 23,2 26,4
Radøy kommune 19,2 11,8
Samnanger kommune 17,2
Stord kommune 25,6 11,6
Sund kommune 31,6 21,5
Sveio kommune 28,6 13,7
Tysnes kommune 37,5
Ullensvang kommune 13,3 17,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 32,4 10,5
Voss kommune 25,0 18,7
Øygarden kommune 24,6 22,2
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 43,8 37,0
Austevoll kommune 39,7 38,0
Austrheim kommune 48,6 25,6
Bergen kommune 40,3 34,4
Bømlo kommune 47,6 41,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 46,7 30,9
Fedje kommune
Fitjar kommune 41,2 25,6
Fjell kommune 43,1 42,6
Fusa kommune 33,9 39,6
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 36,6 41,7
Kvinnherad kommune 39,6 37,4
Lindås kommune 33,5 38,2
Masfjorden kommune
Meland kommune 42,3 38,7
Modalen kommune
Odda kommune 30,7 36,1
Os kommune 38,1 30,0
Osterøy kommune 43,4 40,9
Radøy kommune 44,2 42,6
Samnanger kommune 44,8
Stord kommune 43,6 41,7
Sund kommune 43,2 38,0
Sveio kommune 35,7 39,7
Tysnes kommune 43,8
Ullensvang kommune 48,9 14,3
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 32,4 31,6
Voss kommune 40,6 34,5
Øygarden kommune 32,8 31,1
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 19,3 22,6
Austevoll kommune 22,2 36,0
Austrheim kommune 14,3 25,6
Bergen kommune 21,9 26,8
Bømlo kommune 12,2 21,6
Eidfjord kommune
Etne kommune 26,7 36,8
Fedje kommune
Fitjar kommune 17,6 41,0
Fjell kommune 19,5 25,5
Fusa kommune 29,0 31,3
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 26,9 19,4
Kvinnherad kommune 17,4 21,2
Lindås kommune 18,6 30,3
Masfjorden kommune
Meland kommune 24,1 27,9
Modalen kommune
Odda kommune 26,7 22,2
Os kommune 20,8 25,6
Osterøy kommune 18,2 13,6
Radøy kommune 19,2 26,5
Samnanger kommune 17,2
Stord kommune 16,7 24,8
Sund kommune 14,7 27,8
Sveio kommune 18,6 27,4
Tysnes kommune 9,4
Ullensvang kommune 15,6 42,9
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 11,8 36,8
Voss kommune 15,6 23,4
Øygarden kommune 19,7 28,9
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 8,0 19,0
Austevoll kommune 6,3 14,0
Austrheim kommune 2,9 15,4
Bergen kommune 9,6 22,1
Bømlo kommune 4,1 13,8
Eidfjord kommune
Etne kommune 11,1 13,2
Fedje kommune
Fitjar kommune 5,9 23,1
Fjell kommune 7,1 13,8
Fusa kommune 9,7 16,7
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 10,8 19,4
Kvinnherad kommune 5,4 24,0
Lindås kommune 9,0 10,1
Masfjorden kommune
Meland kommune 4,4 15,3
Modalen kommune
Odda kommune 13,3 30,6
Os kommune 9,3 23,8
Osterøy kommune 3,0 10,0
Radøy kommune 5,8 13,2
Samnanger kommune 20,7
Stord kommune 7,5 16,5
Sund kommune 4,2 7,6
Sveio kommune 7,1 16,4
Tysnes kommune 0,0
Ullensvang kommune 15,6 14,3
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 23,5 13,2
Voss kommune 10,0 18,1
Øygarden kommune 9,8 17,8

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Trinn 8
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 11,7
Austevoll kommune 20,3
Austrheim kommune 20,0
Bergen kommune 7,4
Bømlo kommune 15,1
Eidfjord kommune
Etne kommune 8,9
Fedje kommune
Fitjar kommune 11,8
Fjell kommune 10,9
Fusa kommune 13,1
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 7,7
Kvinnherad kommune 14,2
Lindås kommune 11,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 10,3
Modalen kommune
Odda kommune 5,3
Os kommune 9,4
Osterøy kommune 14,9
Radøy kommune 9,8
Samnanger kommune
Stord kommune 9,5
Sund kommune 10,5
Sveio kommune 10,0
Tysnes kommune 17,6
Ullensvang kommune 4,5
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 0,0
Voss kommune 9,8
Øygarden kommune 16,4
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 15,9
Austevoll kommune 10,9
Austrheim kommune 8,6
Bergen kommune 15,1
Bømlo kommune 15,8
Eidfjord kommune
Etne kommune 15,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 11,8
Fjell kommune 17,8
Fusa kommune 16,4
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 16,5
Kvinnherad kommune 23,6
Lindås kommune 23,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 16,2
Modalen kommune
Odda kommune 17,1
Os kommune 20,9
Osterøy kommune 20,8
Radøy kommune 31,4
Samnanger kommune
Stord kommune 16,5
Sund kommune 22,1
Sveio kommune 15,7
Tysnes kommune 5,9
Ullensvang kommune 20,5
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 12,1
Voss kommune 19,7
Øygarden kommune 19,7
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 42,2
Austevoll kommune 46,9
Austrheim kommune 54,3
Bergen kommune 42,9
Bømlo kommune 44,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 40,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 54,9
Fjell kommune 41,0
Fusa kommune 47,5
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 47,3
Kvinnherad kommune 41,2
Lindås kommune 42,4
Masfjorden kommune
Meland kommune 44,9
Modalen kommune
Odda kommune 53,9
Os kommune 42,7
Osterøy kommune 43,6
Radøy kommune 37,3
Samnanger kommune
Stord kommune 49,4
Sund kommune 43,2
Sveio kommune 45,7
Tysnes kommune 32,4
Ullensvang kommune 38,6
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 57,6
Voss kommune 49,7
Øygarden kommune 31,1
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 22,2
Austevoll kommune 18,8
Austrheim kommune 17,1
Bergen kommune 21,9
Bømlo kommune 14,4
Eidfjord kommune
Etne kommune 31,1
Fedje kommune
Fitjar kommune 19,6
Fjell kommune 22,3
Fusa kommune 14,8
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 19,8
Kvinnherad kommune 12,2
Lindås kommune 16,2
Masfjorden kommune
Meland kommune 27,2
Modalen kommune
Odda kommune 14,5
Os kommune 17,1
Osterøy kommune 12,9
Radøy kommune 11,8
Samnanger kommune
Stord kommune 19,0
Sund kommune 17,9
Sveio kommune 17,1
Tysnes kommune 29,4
Ullensvang kommune 29,5
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 27,3
Voss kommune 15,6
Øygarden kommune 18,0
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 8,1
Austevoll kommune 3,1
Austrheim kommune 0,0
Bergen kommune 12,6
Bømlo kommune 10,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 4,4
Fedje kommune
Fitjar kommune 2,0
Fjell kommune 8,0
Fusa kommune 8,2
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 8,8
Kvinnherad kommune 8,8
Lindås kommune 7,3
Masfjorden kommune
Meland kommune 1,5
Modalen kommune
Odda kommune 9,2
Os kommune 9,8
Osterøy kommune 7,9
Radøy kommune 9,8
Samnanger kommune
Stord kommune 5,6
Sund kommune 6,3
Sveio kommune 11,4
Tysnes kommune 14,7
Ullensvang kommune 6,8
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 3,0
Voss kommune 5,2
Øygarden kommune 14,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no