Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Granvin kommune
Kommunenr 1234
Alle grunnskoler med adresse i Granvin kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Engelsk
Askøy kommune 50 (1,0) 50 (1,5) 50 (1,4)
Austevoll kommune 50 (2,5) 48 (3,2) 52 (3,7)
Austrheim kommune 47 (3,2) 48 (4,3) 46 (4,7)
Bergen kommune 51 (0,4) 51 (0,5) 50 (0,5)
Bømlo kommune 49 (1,5) 51 (2,0) 48 (2,0)
Eidfjord kommune
Etne kommune 48 (2,0) 47 (3,1) 49 (2,7)
Fedje kommune 50 (4,2)
Fitjar kommune 50 (2,2) 50 (2,6) 50 (3,8)
Fjell kommune 47 (1,1) 48 (1,7) 46 (1,3)
Fusa kommune 50 (2,4) 49 (2,6) 51 (4,5)
Granvin kommune
Jondal kommune 41 (2,8)
Kvam kommune 49 (1,8) 50 (2,4) 47 (2,6)
Kvinnherad kommune 49 (1,3) 48 (2,1) 49 (1,6)
Lindås kommune 48 (1,5) 49 (2,4) 47 (1,8)
Masfjorden kommune 50 (3,9)
Meland kommune 49 (1,9) 48 (2,6) 50 (2,8)
Modalen kommune
Odda kommune 51 (2,1) 49 (2,8) 53 (2,9)
Os kommune 49 (1,3) 50 (1,7) 48 (2,0)
Osterøy kommune 46 (1,9) 47 (2,6) 45 (2,6)
Radøy kommune 48 (2,2) 48 (3,6) 48 (2,8)
Samnanger kommune 50 (2,9) 52 (4,8) 49 (3,6)
Stord kommune 49 (1,1) 50 (1,7) 49 (1,4)
Sund kommune 49 (2,3) 50 (3,3) 47 (3,1)
Sveio kommune 48 (2,1) 48 (3,1) 48 (3,0)
Tysnes kommune 53 (3,8) 51 (7,6) 55 (4,2)
Ullensvang kommune 52 (3,5) 49 (5,4) 54 (4,2)
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 48 (2,9) 49 (3,7) 47 (4,6)
Voss kommune 48 (1,5) 47 (2,0) 50 (2,1)
Øygarden kommune 46 (2,6) 47 (3,7) 46 (3,6)
Lesing
Askøy kommune 48 (1,0) 47 (1,4) 50 (1,4)
Austevoll kommune 47 (2,4) 44 (2,8) 53 (3,1)
Austrheim kommune 47 (3,3) 46 (4,7) 48 (4,3)
Bergen kommune 51 (0,4) 50 (0,5) 52 (0,5)
Bømlo kommune 47 (1,4) 47 (1,9) 48 (2,0)
Eidfjord kommune
Etne kommune 51 (2,1) 49 (2,3) 53 (3,4)
Fedje kommune 50 (3,7)
Fitjar kommune 48 (2,9) 48 (4,0) 48 (4,2)
Fjell kommune 48 (1,0) 47 (1,5) 49 (1,4)
Fusa kommune 50 (2,5) 48 (2,8) 53 (4,3)
Granvin kommune
Jondal kommune 44 (4,8)
Kvam kommune 50 (2,1) 49 (2,9) 52 (3,2)
Kvinnherad kommune 48 (1,5) 45 (2,2) 51 (1,8)
Lindås kommune 48 (1,3) 48 (2,0) 48 (1,7)
Masfjorden kommune 49 (2,7)
Meland kommune 49 (1,9) 48 (2,5) 51 (2,9)
Modalen kommune
Odda kommune 53 (2,1) 49 (2,8) 56 (2,7)
Os kommune 48 (1,3) 47 (1,9) 49 (1,9)
Osterøy kommune 47 (1,9) 46 (2,4) 48 (3,0)
Radøy kommune 49 (2,2) 48 (3,5) 50 (2,8)
Samnanger kommune 53 (3,3) 53 (5,3) 52 (4,3)
Stord kommune 49 (1,2) 48 (1,7) 50 (1,7)
Sund kommune 47 (2,0) 46 (2,8) 48 (3,0)
Sveio kommune 49 (2,1) 46 (3,1) 52 (2,6)
Tysnes kommune 50 (3,2) 45 (5,6) 52 (3,5)
Ullensvang kommune 49 (3,6) 46 (5,5) 51 (4,4)
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 47 (3,3) 46 (4,4) 50 (4,8)
Voss kommune 49 (1,5) 46 (2,1) 52 (2,1)
Øygarden kommune 48 (2,7) 46 (4,4) 49 (3,3)
Regning
Askøy kommune 50 (1,0) 49 (1,4) 50 (1,4)
Austevoll kommune 52 (2,2) 51 (2,9) 54 (3,3)
Austrheim kommune 47 (3,0) 48 (4,3) 44 (3,4)
Bergen kommune 50 (0,3) 51 (0,5) 50 (0,5)
Bømlo kommune 49 (1,3) 49 (2,0) 48 (1,7)
Eidfjord kommune
Etne kommune 52 (2,0) 53 (3,1) 52 (2,6)
Fedje kommune 46 (3,9)
Fitjar kommune 51 (3,1) 54 (4,4) 48 (3,8)
Fjell kommune 48 (0,9) 49 (1,4) 47 (1,3)
Fusa kommune 51 (2,6) 51 (3,2) 51 (4,4)
Granvin kommune
Jondal kommune 44 (4,8)
Kvam kommune 50 (1,7) 50 (2,2) 49 (2,6)
Kvinnherad kommune 50 (1,4) 49 (2,4) 51 (1,7)
Lindås kommune 48 (1,3) 49 (2,1) 47 (1,6)
Masfjorden kommune 51 (3,6)
Meland kommune 49 (1,7) 48 (2,4) 49 (2,4)
Modalen kommune
Odda kommune 53 (1,9) 52 (2,4) 53 (2,9)
Os kommune 50 (1,3) 51 (1,9) 49 (1,8)
Osterøy kommune 46 (1,8) 47 (2,5) 45 (2,7)
Radøy kommune 48 (2,2) 49 (3,6) 48 (2,6)
Samnanger kommune 50 (2,9) 53 (4,5) 48 (3,7)
Stord kommune 50 (1,1) 50 (1,7) 50 (1,5)
Sund kommune 48 (2,0) 50 (2,7) 45 (2,5)
Sveio kommune 49 (1,9) 48 (2,8) 51 (2,6)
Tysnes kommune 51 (3,4) 50 (6,9) 52 (3,9)
Ullensvang kommune 50 (3,3) 53 (4,9) 48 (4,5)
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 49 (2,7) 51 (3,4) 47 (4,2)
Voss kommune 50 (1,4) 49 (2,0) 50 (2,0)
Øygarden kommune 50 (2,9) 52 (4,0) 50 (4,1)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 11,3 14,4 7,7
Austevoll kommune 16,7
Austrheim kommune 14,3
Bergen kommune 7,3 10,0 4,5
Bømlo kommune 15,5 15,7 15,2
Eidfjord kommune
Etne kommune 4,4 3,1 5,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 13,2
Fjell kommune 11,8 13,5 10,2
Fusa kommune 8,0
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 5,9 8,7 2,6
Kvinnherad kommune 11,6 20,0 5,0
Lindås kommune 9,3 7,1 11,1
Masfjorden kommune
Meland kommune 11,7 12,7 10,4
Modalen kommune
Odda kommune 2,9 5,9 0,0
Os kommune 14,0 16,5 11,3
Osterøy kommune 15,5 15,9 14,9
Radøy kommune 6,0 6,5 5,6
Samnanger kommune
Stord kommune 10,3 11,5 9,2
Sund kommune 13,0 20,0 3,1
Sveio kommune 5,9 11,4 0,0
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 12,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 15,4
Voss kommune 14,3 22,0 6,0
Øygarden kommune 10,2
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 23,7 22,7 24,9
Austevoll kommune 20,8
Austrheim kommune 28,6
Bergen kommune 19,3 22,3 16,1
Bømlo kommune 23,2 29,2 16,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 22,1 25,0 19,4
Fedje kommune
Fitjar kommune 7,9
Fjell kommune 23,6 24,5 22,8
Fusa kommune 16,0
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 23,5 21,7 25,6
Kvinnherad kommune 22,7 26,3 19,8
Lindås kommune 29,0 33,3 25,3
Masfjorden kommune
Meland kommune 20,7 28,6 10,4
Modalen kommune
Odda kommune 17,1 26,5 8,3
Os kommune 23,1 27,8 17,9
Osterøy kommune 23,6 28,6 17,0
Radøy kommune 28,4 35,5 22,2
Samnanger kommune
Stord kommune 22,1 27,9 16,8
Sund kommune 29,9 22,2 40,6
Sveio kommune 30,9 45,7 15,2
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 21,2
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 25,6
Voss kommune 18,9 17,6 20,2
Øygarden kommune 28,6
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 39,7 42,8 36,1
Austevoll kommune 39,6
Austrheim kommune 33,3
Bergen kommune 39,1 36,4 41,9
Bømlo kommune 42,9 38,2 48,1
Eidfjord kommune
Etne kommune 36,8 50,0 25,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 55,3
Fjell kommune 39,8 41,9 37,7
Fusa kommune 46,0
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 35,3 39,1 30,8
Kvinnherad kommune 40,9 40,0 41,6
Lindås kommune 33,3 32,1 34,3
Masfjorden kommune
Meland kommune 37,8 31,7 45,8
Modalen kommune
Odda kommune 37,1 44,1 30,6
Os kommune 37,1 31,3 43,4
Osterøy kommune 41,8 39,7 44,7
Radøy kommune 37,3 32,3 41,7
Samnanger kommune
Stord kommune 37,5 35,2 39,7
Sund kommune 37,7 37,8 37,5
Sveio kommune 36,8 20,0 54,5
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 36,4
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 33,3
Voss kommune 35,4 39,6 31,0
Øygarden kommune 38,8
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 17,4 13,9 21,3
Austevoll kommune 20,8
Austrheim kommune 14,3
Bergen kommune 22,1 19,6 24,7
Bømlo kommune 12,5 10,1 15,2
Eidfjord kommune
Etne kommune 27,9 21,9 33,3
Fedje kommune
Fitjar kommune 21,1
Fjell kommune 18,6 14,2 22,8
Fusa kommune 20,0
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 23,5 21,7 25,6
Kvinnherad kommune 16,0 8,8 21,8
Lindås kommune 23,5 20,2 26,3
Masfjorden kommune
Meland kommune 16,2 14,3 18,8
Modalen kommune
Odda kommune 27,1 17,6 36,1
Os kommune 18,6 18,3 18,9
Osterøy kommune 11,8 9,5 14,9
Radøy kommune 22,4 16,1 27,8
Samnanger kommune
Stord kommune 21,7 16,4 26,7
Sund kommune 13,0 11,1 15,6
Sveio kommune 19,1 17,1 21,2
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 18,2
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 17,9
Voss kommune 21,7 16,5 27,4
Øygarden kommune 18,4
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 8,0 6,2 10,1
Austevoll kommune 2,1
Austrheim kommune 9,5
Bergen kommune 12,2 11,7 12,8
Bømlo kommune 6,0 6,7 5,1
Eidfjord kommune
Etne kommune 8,8 0,0 16,7
Fedje kommune
Fitjar kommune 2,6
Fjell kommune 6,2 5,8 6,6
Fusa kommune 10,0
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 11,8 8,7 15,4
Kvinnherad kommune 8,8 5,0 11,9
Lindås kommune 4,9 7,1 3,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 13,5 12,7 14,6
Modalen kommune
Odda kommune 15,7 5,9 25,0
Os kommune 7,2 6,1 8,5
Osterøy kommune 7,3 6,3 8,5
Radøy kommune 6,0 9,7 2,8
Samnanger kommune
Stord kommune 8,3 9,0 7,6
Sund kommune 6,5 8,9 3,1
Sveio kommune 7,4 5,7 9,1
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 12,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 7,7
Voss kommune 9,7 4,4 15,5
Øygarden kommune 4,1

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 8,5 12,0 4,7
Austevoll kommune 0,0
Austrheim kommune 19,0
Bergen kommune 6,2 6,7 5,7
Bømlo kommune 7,1 9,0 5,0
Eidfjord kommune
Etne kommune 1,5 3,1 0,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 5,4
Fjell kommune 9,5 7,5 11,4
Fusa kommune 7,8
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 5,0 3,8 6,4
Kvinnherad kommune 7,9 10,5 5,9
Lindås kommune 11,4 13,1 9,9
Masfjorden kommune
Meland kommune 14,4 17,5 10,4
Modalen kommune
Odda kommune 0,0 0,0 0,0
Os kommune 8,4 6,8 10,3
Osterøy kommune 16,5 17,2 15,6
Radøy kommune 8,8 12,1 5,7
Samnanger kommune 3,3
Stord kommune 6,5 7,5 5,5
Sund kommune 7,6 6,5 9,1
Sveio kommune 7,1 11,1 2,9
Tysnes kommune 6,7
Ullensvang kommune 6,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 10,0
Voss kommune 6,7 6,0 7,3
Øygarden kommune 3,9
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 22,0 18,8 25,6
Austevoll kommune 14,6
Austrheim kommune 21,4
Bergen kommune 21,1 18,1 24,1
Bømlo kommune 24,9 23,6 26,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 20,9 21,9 20,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 21,6
Fjell kommune 25,8 21,4 29,9
Fusa kommune 11,8
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 27,0 28,3 25,5
Kvinnherad kommune 21,5 26,3 17,8
Lindås kommune 30,3 22,6 36,6
Masfjorden kommune
Meland kommune 16,2 15,9 16,7
Modalen kommune
Odda kommune 17,1 17,1 17,1
Os kommune 23,6 22,0 25,2
Osterøy kommune 28,4 25,0 33,3
Radøy kommune 26,5 21,2 31,4
Samnanger kommune 20,0
Stord kommune 22,2 21,7 22,7
Sund kommune 29,1 23,9 36,4
Sveio kommune 18,6 25,0 11,8
Tysnes kommune 23,3
Ullensvang kommune 33,3
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 22,5
Voss kommune 26,1 30,1 22,0
Øygarden kommune 23,5
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 36,6 36,1 37,2
Austevoll kommune 45,8
Austrheim kommune 45,2
Bergen kommune 39,1 38,1 40,2
Bømlo kommune 46,2 40,4 52,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 35,8 31,3 40,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 40,5
Fjell kommune 41,1 44,7 37,7
Fusa kommune 47,1
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 38,0 39,6 36,2
Kvinnherad kommune 37,3 30,3 42,6
Lindås kommune 33,5 33,3 33,7
Masfjorden kommune
Meland kommune 44,1 44,4 43,8
Modalen kommune
Odda kommune 38,6 40,0 37,1
Os kommune 33,3 33,9 32,7
Osterøy kommune 37,6 35,9 40,0
Radøy kommune 41,2 36,4 45,7
Samnanger kommune 46,7
Stord kommune 41,9 41,7 42,2
Sund kommune 41,8 43,5 39,4
Sveio kommune 41,4 33,3 50,0
Tysnes kommune 26,7
Ullensvang kommune 15,2
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 37,5
Voss kommune 35,2 32,5 37,8
Øygarden kommune 39,2
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 22,3 24,1 20,3
Austevoll kommune 29,2
Austrheim kommune 7,1
Bergen kommune 23,0 24,9 21,2
Bømlo kommune 16,0 19,1 12,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 26,9 25,0 28,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 21,6
Fjell kommune 16,6 16,4 16,8
Fusa kommune 27,5
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 23,0 20,8 25,5
Kvinnherad kommune 24,3 22,4 25,7
Lindås kommune 17,8 19,0 16,8
Masfjorden kommune
Meland kommune 16,2 9,5 25,0
Modalen kommune
Odda kommune 32,9 37,1 28,6
Os kommune 22,2 23,7 20,6
Osterøy kommune 11,9 15,6 6,7
Radøy kommune 14,7 18,2 11,4
Samnanger kommune 20,0
Stord kommune 20,6 17,5 23,4
Sund kommune 15,2 15,2 15,2
Sveio kommune 30,0 30,6 29,4
Tysnes kommune 26,7
Ullensvang kommune 36,4
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 25,0
Voss kommune 23,0 22,9 23,2
Øygarden kommune 17,6
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 10,5 8,9 12,2
Austevoll kommune 10,4
Austrheim kommune 7,1
Bergen kommune 10,5 12,2 8,8
Bømlo kommune 5,9 7,9 3,8
Eidfjord kommune
Etne kommune 14,9 18,8 11,4
Fedje kommune
Fitjar kommune 10,8
Fjell kommune 7,1 10,1 4,2
Fusa kommune 5,9
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 7,0 7,5 6,4
Kvinnherad kommune 9,0 10,5 7,9
Lindås kommune 7,0 11,9 3,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 9,0 12,7 4,2
Modalen kommune
Odda kommune 11,4 5,7 17,1
Os kommune 12,4 13,6 11,2
Osterøy kommune 5,5 6,3 4,4
Radøy kommune 8,8 12,1 5,7
Samnanger kommune 10,0
Stord kommune 8,9 11,7 6,3
Sund kommune 6,3 10,9 0,0
Sveio kommune 2,9 0,0 5,9
Tysnes kommune 16,7
Ullensvang kommune 9,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 5,0
Voss kommune 9,1 8,4 9,8
Øygarden kommune 15,7

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Askøy kommune 10,8 13,3 8,0
Austevoll kommune 8,5
Austrheim kommune 14,6
Bergen kommune 7,4 8,4 6,5
Bømlo kommune 8,3 5,6 11,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 8,8 9,4 8,3
Fedje kommune
Fitjar kommune 2,8
Fjell kommune 13,9 15,9 12,0
Fusa kommune 3,9
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 9,8 11,1 8,3
Kvinnherad kommune 7,8 12,7 4,0
Lindås kommune 12,6 15,9 10,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 11,9 10,0 14,3
Modalen kommune
Odda kommune 2,8 2,9 2,8
Os kommune 10,0 6,1 14,3
Osterøy kommune 19,3 20,3 17,8
Radøy kommune 10,6 9,7 11,4
Samnanger kommune 6,7
Stord kommune 6,5 9,8 3,2
Sund kommune 11,4 13,0 9,1
Sveio kommune 10,3 13,9 6,3
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 6,1
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 15,0
Voss kommune 12,3 15,7 8,5
Øygarden kommune 16,3
Mestringsnivå 2
Askøy kommune 18,0 16,3 19,9
Austevoll kommune 14,9
Austrheim kommune 29,3
Bergen kommune 16,7 16,4 17,1
Bømlo kommune 23,1 19,1 27,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 29,4 34,4 25,0
Fedje kommune
Fitjar kommune 8,3
Fjell kommune 28,8 27,4 30,1
Fusa kommune 25,5
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 20,6 7,4 35,4
Kvinnherad kommune 22,2 26,6 18,8
Lindås kommune 26,9 20,7 32,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 21,1 26,7 14,3
Modalen kommune
Odda kommune 23,9 31,4 16,7
Os kommune 20,9 24,3 17,1
Osterøy kommune 23,9 23,4 24,4
Radøy kommune 21,2 29,0 14,3
Samnanger kommune 16,7
Stord kommune 20,2 14,8 25,6
Sund kommune 26,6 21,7 33,3
Sveio kommune 27,9 19,4 37,5
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 15,2
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 12,5
Voss kommune 22,8 22,5 23,2
Øygarden kommune 24,5
Mestringsnivå 3
Askøy kommune 39,5 36,7 42,6
Austevoll kommune 51,1
Austrheim kommune 31,7
Bergen kommune 43,9 40,0 47,8
Bømlo kommune 42,6 43,8 41,3
Eidfjord kommune
Etne kommune 42,6 37,5 47,2
Fedje kommune
Fitjar kommune 72,2
Fjell kommune 36,2 30,6 41,6
Fusa kommune 39,2
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 44,1 50,0 37,5
Kvinnherad kommune 46,7 39,2 52,5
Lindås kommune 40,7 41,5 40,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 38,5 38,3 38,8
Modalen kommune
Odda kommune 43,7 42,9 44,4
Os kommune 43,6 40,9 46,7
Osterøy kommune 35,8 28,1 46,7
Radøy kommune 43,9 32,3 54,3
Samnanger kommune 43,3
Stord kommune 47,8 44,3 51,2
Sund kommune 35,4 34,8 36,4
Sveio kommune 36,8 44,4 28,1
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 45,5
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 52,5
Voss kommune 38,0 40,4 35,4
Øygarden kommune 38,8
Mestringsnivå 4
Askøy kommune 21,0 23,5 18,2
Austevoll kommune 19,1
Austrheim kommune 14,6
Bergen kommune 20,7 22,2 19,2
Bømlo kommune 16,0 19,1 12,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 13,2 12,5 13,9
Fedje kommune
Fitjar kommune 8,3
Fjell kommune 13,6 15,3 12,0
Fusa kommune 21,6
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 16,7 24,1 8,3
Kvinnherad kommune 17,8 15,2 19,8
Lindås kommune 10,4 8,5 12,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 19,3 16,7 22,4
Modalen kommune
Odda kommune 18,3 14,3 22,2
Os kommune 15,0 17,4 12,4
Osterøy kommune 17,4 23,4 8,9
Radøy kommune 18,2 19,4 17,1
Samnanger kommune 23,3
Stord kommune 18,2 21,3 15,2
Sund kommune 13,9 13,0 15,2
Sveio kommune 22,1 16,7 28,1
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 18,2
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 12,5
Voss kommune 19,3 18,0 20,7
Øygarden kommune 18,4
Mestringsnivå 5
Askøy kommune 10,8 10,2 11,4
Austevoll kommune 6,4
Austrheim kommune 9,8
Bergen kommune 11,2 13,0 9,4
Bømlo kommune 10,1 12,4 7,5
Eidfjord kommune
Etne kommune 5,9 6,3 5,6
Fedje kommune
Fitjar kommune 8,3
Fjell kommune 7,4 10,8 4,2
Fusa kommune 9,8
Granvin kommune
Jondal kommune
Kvam kommune 8,8 7,4 10,4
Kvinnherad kommune 5,6 6,3 5,0
Lindås kommune 9,3 13,4 6,0
Masfjorden kommune
Meland kommune 9,2 8,3 10,2
Modalen kommune
Odda kommune 11,3 8,6 13,9
Os kommune 10,5 11,3 9,5
Osterøy kommune 3,7 4,7 2,2
Radøy kommune 6,1 9,7 2,9
Samnanger kommune 10,0
Stord kommune 7,3 9,8 4,8
Sund kommune 12,7 17,4 6,1
Sveio kommune 2,9 5,6 0,0
Tysnes kommune
Ullensvang kommune 15,2
Ulvik kommune
Vaksdal kommune 7,5
Voss kommune 7,6 3,4 12,2
Øygarden kommune 2,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no