Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Fyresdal kommune
Kommunenr 3823
Alle grunnskoler med adresse i Fyresdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Gimle skule 44 (3,6) 48 (4,9) 47 (5,5) 50 (4,2) 54 (6,7)
Lesing
Gimle skule 45 (3,7) 54 (5,0) 45 (4,5) 53 (5,1) 50 (5,1)
Regning
Gimle skule 46 (4,3) 50 (4,4) 46 (4,3) 50 (4,0) 47 (5,8)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Gimle skule
Mestringsnivå 2
Gimle skule
Mestringsnivå 3
Gimle skule
Mestringsnivå 4
Gimle skule
Mestringsnivå 5
Gimle skule

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Gimle skule
Mestringsnivå 2
Gimle skule
Mestringsnivå 3
Gimle skule
Mestringsnivå 4
Gimle skule
Mestringsnivå 5
Gimle skule

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Gimle skule
Mestringsnivå 2
Gimle skule
Mestringsnivå 3
Gimle skule
Mestringsnivå 4
Gimle skule
Mestringsnivå 5
Gimle skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no