Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Engerdal kommune
Kommunenr 3425
Alle grunnskoler med adresse i Engerdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Engerdal barne- og ungdomsskole 46 (3,1) 49 (4,4) 50 (3,6) 46 (3,6)
Fjellheimen Leirskole
Lesing
Engerdal barne- og ungdomsskole 50 (3,6) 50 (3,7) 48 (3,6) 49 (5,6)
Fjellheimen Leirskole
Regning
Engerdal barne- og ungdomsskole 52 (3,2) 48 (3,3) 49 (4,3) 46 (4,9)
Fjellheimen Leirskole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 2
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 3
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 4
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 5
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 2
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 3
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 4
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 5
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 2
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 3
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 4
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Mestringsnivå 5
Engerdal barne- og ungdomsskole
Fjellheimen Leirskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no