Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Eidsvoll kommune
Kommunenr 3035
Alle grunnskoler med adresse i Eidsvoll kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole 45 (4,2)
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 48 (1,6) 49 (1,5) 48 (1,5) 49 (1,3)
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole 47 (1,8)
Ås skole
Lesing
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole 48 (4,1) 49 (6,6)
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 48 (1,6) 49 (1,5) 48 (1,3) 49 (1,3)
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole 47 (1,8)
Ås skole
Regning
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole 44 (4,5) 48 (4,8)
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 46 (1,3) 48 (1,6) 47 (1,5) 48 (1,4)
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole 46 (1,6)
Ås skole

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 13,9 9,0 10,9 8,8
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 2
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 19,9 19,5 21,2 20,1
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 3
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 38,6 48,9 44,2 47,2
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 4
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 18,7 15,8 17,3 18,9
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 5
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 9,0 6,8 6,4 5,0
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 10,8 9,9 11,5 6,3
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 2
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 34,7 22,9 31,4 36,9
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 3
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 37,7 45,8 36,5 32,5
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 4
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 11,4 14,5 13,5 17,5
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 5
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 5,4 6,9 7,1 6,9
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 14,8 7,6 10,8 6,3
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 2
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 24,9 19,8 26,1 16,9
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 3
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 31,4 47,3 43,3 52,5
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 4
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 20,7 17,6 13,4 20,6
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Mestringsnivå 5
Bønsmoen skole
Dal skole
Eidsvoll Verk skole
Feiring skole
Langset skole
Råholt skole
Råholt ungdomsskole 8,3 7,6 6,4 3,8
Steinerskolen på Eidsvoll (privat)
Vilberg skole
Vilberg ungdomsskole
Ås skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no