Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Buskerud fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Buskerud fylke (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Engelsk
Agder fylke 50 (1,5)
Akershus fylke (utgått) 53 (1,2) 53 (1,0) 53 (1,0) 54 (1,0)
Aust-Agder fylke (utgått) 50 (2,1) 53 (2,2) 52 (1,7) 53 (2,0)
Buskerud fylke (utgått) 53 (3,0) 54 (2,7) 53 (2,2) 53 (2,5)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 44 (4,3) 42 (5,5)
Hedmark fylke (utgått) 50 (2,4) 50 (1,8) 49 (1,8) 48 (1,8)
Hordaland fylke (utgått) 50 (1,0) 50 (1,0) 51 (1,0) 51 (0,9)
Innlandet fylke 49 (1,5)
Møre og Romsdal fylke 49 (2,3) 50 (2,2) 50 (2,1) 49 (2,4) 50 (2,1)
Nordland fylke 48 (3,0) 52 (4,2) 49 (3,7) 48 (2,5) 51 (2,0)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 50 (2,9) 47 (3,0)
Norske skoler i utlandet 53 (2,2) 50 (2,2) 53 (2,7) 52 (2,2) 52 (2,9)
Oppland fylke (utgått) 52 (2,9) 47 (3,0) 47 (2,2)
Oslo fylke 55 (1,0) 55 (0,9) 54 (0,8) 53 (0,8) 54 (0,7)
Rogaland fylke 50 (1,2) 50 (1,1) 51 (0,9) 50 (0,9) 50 (0,8)
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 52 (1,8) 53 (1,7)
Telemark fylke (utgått) 51 (2,1) 52 (2,4) 49 (1,8) 53 (2,1)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 52 (1,8)
Troms Romsa fylke (utgått) 50 (2,5) 51 (2,1) 52 (1,7) 50 (1,8)
Trøndelag - Trööndelage fylke 53 (1,3) 52 (1,4) 51 (1,3)
Vest-Agder fylke (utgått) 48 (2,1) 48 (1,8) 48 (2,0) 48 (1,7)
Vestfold fylke (utgått) 50 (1,4) 51 (1,4) 51 (1,2) 51 (1,1)
Vestfold og Telemark fylke 51 (1,0)
Vestland fylke 51 (1,0)
Viken fylke 53 (0,7)
Østfold fylke (utgått) 53 (2,6) 52 (2,1) 51 (1,9) 55 (1,9)
Lesing
Agder fylke 50 (1,4)
Akershus fylke (utgått) 51 (1,2) 51 (1,0) 53 (0,9) 52 (1,0)
Aust-Agder fylke (utgått) 47 (1,9) 52 (2,2) 50 (1,8) 52 (2,1)
Buskerud fylke (utgått) 49 (2,3) 50 (2,1) 50 (2,2) 50 (1,9)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 50 (4,7) 49 (5,7)
Hedmark fylke (utgått) 51 (2,2) 50 (1,7) 51 (1,7) 51 (1,6)
Hordaland fylke (utgått) 50 (1,0) 50 (0,9) 50 (0,9) 50 (0,9)
Innlandet fylke 52 (1,5)
Møre og Romsdal fylke 49 (2,4) 50 (2,5) 50 (1,9) 48 (2,4) 49 (2,5)
Nordland fylke 49 (3,4) 48 (3,8) 49 (3,3) 50 (2,7) 49 (1,9)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 50 (2,8) 50 (3,2)
Norske skoler i utlandet 49 (2,5) 46 (1,7) 48 (2,2) 48 (2,0) 48 (2,9)
Oppland fylke (utgått) 54 (2,9) 51 (3,2) 49 (2,7)
Oslo fylke 55 (1,0) 54 (1,0) 54 (0,8) 52 (0,8) 54 (0,8)
Rogaland fylke 50 (1,3) 50 (1,0) 51 (0,9) 50 (0,8) 50 (0,8)
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (1,6) 48 (1,3)
Telemark fylke (utgått) 50 (2,0) 52 (2,1) 49 (1,7) 53 (2,3)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 51 (1,7)
Troms Romsa fylke (utgått) 46 (2,4) 50 (1,8) 51 (1,6) 51 (1,6)
Trøndelag - Trööndelage fylke 51 (1,3) 49 (1,1) 50 (1,1)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (2,2) 50 (2,1) 49 (2,0) 48 (1,7)
Vestfold fylke (utgått) 51 (1,3) 51 (1,4) 51 (1,2) 52 (1,1)
Vestfold og Telemark fylke 51 (0,9)
Vestland fylke 50 (1,0)
Viken fylke 52 (0,7)
Østfold fylke (utgått) 51 (2,4) 48 (1,9) 50 (1,6) 52 (1,6)
Regning
Agder fylke 50 (1,3)
Akershus fylke (utgått) 52 (1,3) 52 (1,1) 53 (1,0) 52 (1,1)
Aust-Agder fylke (utgått) 48 (1,7) 52 (2,2) 48 (1,8) 49 (2,1)
Buskerud fylke (utgått) 51 (2,4) 51 (2,8) 49 (2,1) 49 (2,2)
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 53 (3,9) 44 (5,4)
Hedmark fylke (utgått) 52 (2,0) 49 (1,8) 52 (1,8) 50 (1,8)
Hordaland fylke (utgått) 50 (0,9) 50 (0,9) 49 (0,9) 49 (1,0)
Innlandet fylke 51 (1,7)
Møre og Romsdal fylke 47 (2,2) 51 (2,5) 50 (2,0) 49 (2,6) 50 (2,3)
Nordland fylke 46 (2,9) 48 (3,4) 51 (3,6) 49 (2,5) 50 (1,7)
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 50 (2,4) 49 (2,7)
Norske skoler i utlandet 50 (2,1) 50 (1,9) 49 (2,4) 49 (2,1) 48 (2,4)
Oppland fylke (utgått) 56 (2,8) 51 (2,9) 48 (2,6)
Oslo fylke 54 (1,0) 54 (1,0) 54 (0,8) 53 (0,9) 53 (0,8)
Rogaland fylke 49 (1,2) 51 (1,0) 52 (0,9) 50 (0,9) 51 (0,8)
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 50 (1,6) 50 (1,5)
Telemark fylke (utgått) 50 (1,8) 49 (2,0) 51 (2,1) 53 (1,9)
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 51 (1,7)
Troms Romsa fylke (utgått) 46 (2,1) 50 (1,7) 51 (1,6) 49 (1,5)
Trøndelag - Trööndelage fylke 50 (1,3) 49 (1,2) 50 (1,2)
Vest-Agder fylke (utgått) 50 (2,2) 52 (2,0) 48 (1,9) 50 (1,5)
Vestfold fylke (utgått) 51 (1,4) 49 (1,4) 52 (1,3) 51 (1,1)
Vestfold og Telemark fylke 51 (1,0)
Vestland fylke 49 (1,0)
Viken fylke 52 (0,8)
Østfold fylke (utgått) 48 (2,4) 49 (1,7) 49 (1,7) 51 (1,4)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 11,7
Akershus fylke (utgått) 8,5 8,0 6,0 8,7
Aust-Agder fylke (utgått) 16,8 9,4
Buskerud fylke (utgått) 5,5 10,8 10,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 7,5 5,9 4,7 2,9
Hordaland fylke (utgått) 12,0 8,4 7,2 11,5
Innlandet fylke 8,0
Møre og Romsdal fylke 19,8 12,3 9,8 14,1 12,5
Nordland fylke 8,6 8,3 9,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 9,6
Norske skoler i utlandet 7,7 17,1 10,2 10,3 8,1
Oppland fylke (utgått) 11,9 14,5
Oslo fylke 4,9 5,8 3,4 5,3 4,6
Rogaland fylke 12,1 7,2 6,5 7,6 9,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 11,1 8,7
Telemark fylke (utgått) 3,6 12,0 9,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 6,7
Troms Romsa fylke (utgått) 15,6 7,4 3,6 8,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 8,9 12,1 7,7
Vest-Agder fylke (utgått) 10,5 9,2 10,2 9,8
Vestfold fylke (utgått) 5,0 7,2 6,7 6,1
Vestfold og Telemark fylke 7,2
Vestland fylke 7,8
Viken fylke 6,0
Østfold fylke (utgått) 13,2 14,2 10,4 7,0
Mestringsnivå 2
Agder fylke 17,6
Akershus fylke (utgått) 16,7 17,7 13,6 12,3
Aust-Agder fylke (utgått) 20,0 18,9
Buskerud fylke (utgått) 21,8 15,0 20,3 16,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 13,4 14,1 15,9 13,3
Hordaland fylke (utgått) 14,8 16,5 18,3 11,5
Innlandet fylke 12,7
Møre og Romsdal fylke 16,0 21,9 16,7 22,5 23,8
Nordland fylke 22,9 16,7 16,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 21,2
Norske skoler i utlandet 24,6 25,6 18,6 24,4 24,3
Oppland fylke (utgått) 11,9 12,7
Oslo fylke 9,8 9,2 11,0 12,4 10,9
Rogaland fylke 19,7 19,2 16,1 17,5 14,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 18,1 25,5
Telemark fylke (utgått) 19,3 13,4 12,0 10,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 17,6
Troms Romsa fylke (utgått) 14,1 17,9 15,5 12,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 14,7 13,8 19,5
Vest-Agder fylke (utgått) 22,4 19,4 17,3 22,3
Vestfold fylke (utgått) 16,1 16,7 10,3 11,0
Vestfold og Telemark fylke 10,8
Vestland fylke 17,6
Viken fylke 13,8
Østfold fylke (utgått) 18,7 18,9 20,0 16,8
Mestringsnivå 3
Agder fylke 37,1
Akershus fylke (utgått) 38,8 42,1 37,6 37,8
Aust-Agder fylke (utgått) 41,1 26,4
Buskerud fylke (utgått) 43,6 51,7 35,1 38,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 43,3 51,8 45,8 50,5
Hordaland fylke (utgått) 39,6 41,8 45,4 43,3
Innlandet fylke 41,3
Møre og Romsdal fylke 37,0 37,0 38,2 33,8 28,8
Nordland fylke 34,3 41,7 50,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 36,5 46,3
Norske skoler i utlandet 40,0 42,7 44,1 33,3 45,9
Oppland fylke (utgått) 32,7 33,3 40,0
Oslo fylke 35,3 33,9 36,6 45,8 34,5
Rogaland fylke 38,3 44,9 45,2 44,1 47,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 37,5 44,1
Telemark fylke (utgått) 45,8 41,8 46,7 36,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 38,7
Troms Romsa fylke (utgått) 50,0 44,2 46,4 49,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 37,9 42,9 42,5
Vest-Agder fylke (utgått) 32,9 43,9 42,9 43,8
Vestfold fylke (utgått) 41,7 40,0 50,8 42,4
Vestfold og Telemark fylke 49,3
Vestland fylke 42,3
Viken fylke 37,8
Østfold fylke (utgått) 34,1 41,5 39,3 30,1
Mestringsnivå 4
Agder fylke 23,9
Akershus fylke (utgått) 20,3 16,6 23,0 24,4
Aust-Agder fylke (utgått) 16,8 23,6
Buskerud fylke (utgått) 23,6 20,0 21,6 32,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 17,9 18,8 21,5 21,9
Hordaland fylke (utgått) 21,1 22,1 18,8 23,5
Innlandet fylke 26,0
Møre og Romsdal fylke 13,6 16,4 22,5 21,1 25,0
Nordland fylke 25,7 18,8 20,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 19,2 14,6
Norske skoler i utlandet 18,5 23,7 28,2 16,2
Oppland fylke (utgått) 26,5 28,6 25,5
Oslo fylke 24,0 28,3 29,4 23,1 31,7
Rogaland fylke 16,7 19,5 20,8 21,2 21,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 21,5 11,8
Telemark fylke (utgått) 19,3 29,9 21,7 22,7
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 23,5
Troms Romsa fylke (utgått) 15,6 17,9 26,4 21,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,2 26,3 20,3
Vest-Agder fylke (utgått) 23,7 16,3 23,5 17,9
Vestfold fylke (utgått) 22,6 21,7 23,6 28,2
Vestfold og Telemark fylke 22,2
Vestland fylke 20,9
Viken fylke 29,3
Østfold fylke (utgått) 14,3 17,0 17,8 31,5
Mestringsnivå 5
Agder fylke 9,8
Akershus fylke (utgått) 15,7 15,5 19,8 16,7
Aust-Agder fylke (utgått) 5,3 21,7
Buskerud fylke (utgått) 5,5 12,2 2,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 17,9 9,4 12,1 11,4
Hordaland fylke (utgått) 12,5 11,3 10,4 10,1
Innlandet fylke 12,0
Møre og Romsdal fylke 13,6 12,3 12,7 8,5 10,0
Nordland fylke 8,6 14,6 3,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 13,5
Norske skoler i utlandet 9,2 3,4 3,8 5,4
Oppland fylke (utgått) 14,3 7,3
Oslo fylke 26,0 22,8 19,6 13,4 18,4
Rogaland fylke 13,3 9,3 11,4 9,7 7,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 11,8 9,9
Telemark fylke (utgått) 12,0 7,6 21,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 13,4
Troms Romsa fylke (utgått) 4,7 12,6 8,2 8,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,2 4,9 10,0
Vest-Agder fylke (utgått) 10,5 11,2 6,1 6,3
Vestfold fylke (utgått) 14,6 14,4 8,7 12,2
Vestfold og Telemark fylke 10,5
Vestland fylke 11,3
Viken fylke 13,1
Østfold fylke (utgått) 19,8 8,5 12,6 14,7

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 5,4
Akershus fylke (utgått) 6,6 6,5 6,1 5,5
Aust-Agder fylke (utgått) 9,4 9,6
Buskerud fylke (utgått) 9,4 10,8 9,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 0,0 8,0 4,9 8,3
Hordaland fylke (utgått) 7,8 7,6 9,8 9,4
Innlandet fylke 8,5
Møre og Romsdal fylke 13,8 6,8 6,9 9,9 9,9
Nordland fylke 20,0 6,5 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 8,2 12,2
Norske skoler i utlandet 3,2 6,9 10,1 7,5
Oppland fylke (utgått) 11,9 11,1
Oslo fylke 3,4 4,8 4,3 5,7 6,2
Rogaland fylke 10,3 5,6 5,8 5,6 6,7
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 6,3 7,5
Telemark fylke (utgått) 4,1 10,1 3,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 5,8
Troms Romsa fylke (utgått) 13,0 2,7 3,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 7,0 7,4 13,1
Vest-Agder fylke (utgått) 10,8 14,3 4,5
Vestfold fylke (utgått) 6,5 9,3 6,8 2,5
Vestfold og Telemark fylke 6,7
Vestland fylke 7,9
Viken fylke 7,5
Østfold fylke (utgått) 13,5 7,5 7,3 2,0
Mestringsnivå 2
Agder fylke 24,0
Akershus fylke (utgått) 20,4 20,1 16,0 22,4
Aust-Agder fylke (utgått) 24,0 22,1
Buskerud fylke (utgått) 15,1 27,1 18,9 33,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 25,8 20,7 17,6 20,2
Hordaland fylke (utgått) 20,6 22,4 24,6 21,6
Innlandet fylke 16,9
Møre og Romsdal fylke 35,0 25,7 28,4 28,2 19,8
Nordland fylke 28,6 26,1 15,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 20,4 12,2
Norske skoler i utlandet 16,1 26,8 24,1 22,8 30,0
Oppland fylke (utgått) 7,1 27,8
Oslo fylke 13,1 11,5 13,0 16,5 16,6
Rogaland fylke 24,0 20,4 17,5 23,4 19,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 23,9 25,6
Telemark fylke (utgått) 23,5 29,4 14,6 17,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 20,7
Troms Romsa fylke (utgått) 34,8 30,3 21,8 25,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,7 27,3 21,3
Vest-Agder fylke (utgått) 21,6 22,0 22,4 20,7
Vestfold fylke (utgått) 23,0 25,7 12,5 21,7
Vestfold og Telemark fylke 19,7
Vestland fylke 24,5
Viken fylke 18,5
Østfold fylke (utgått) 28,1 25,5 27,7 21,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 38,2
Akershus fylke (utgått) 35,6 34,2 33,0 28,9
Aust-Agder fylke (utgått) 41,7 24,0
Buskerud fylke (utgått) 37,7 33,9 32,4 29,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 34,8 42,5 32,4 41,3
Hordaland fylke (utgått) 41,6 38,3 37,7 39,3
Innlandet fylke 40,1
Møre og Romsdal fylke 25,0 32,4 32,4 32,4 40,7
Nordland fylke 34,3 43,5 52,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 44,9 58,5
Norske skoler i utlandet 51,6 36,6 37,9 35,4 42,5
Oppland fylke (utgått) 32,7 42,9 33,3
Oslo fylke 33,0 33,2 33,6 31,8 35,6
Rogaland fylke 34,6 36,4 34,8 38,1 39,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 37,3 33,8
Telemark fylke (utgått) 43,9 41,2 40,4 35,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 39,7
Troms Romsa fylke (utgått) 34,8 38,4 46,4 45,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 33,8 35,9 34,0
Vest-Agder fylke (utgått) 31,1 33,0 37,8 50,5
Vestfold fylke (utgått) 34,5 33,3 39,1 41,0
Vestfold og Telemark fylke 40,0
Vestland fylke 38,6
Viken fylke 34,8
Østfold fylke (utgått) 32,6 41,5 32,1 36,5
Mestringsnivå 4
Agder fylke 20,6
Akershus fylke (utgått) 19,4 19,8 24,9 21,9
Aust-Agder fylke (utgått) 20,8 24,0
Buskerud fylke (utgått) 28,3 31,1 14,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 28,8 23,0 39,2 19,3
Hordaland fylke (utgått) 20,1 20,7 18,8 20,0
Innlandet fylke 23,2
Møre og Romsdal fylke 18,8 21,6 19,6 16,9 13,6
Nordland fylke 14,3 17,4 20,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 16,3
Norske skoler i utlandet 21,0 25,6 22,4 21,5 17,5
Oppland fylke (utgått) 26,5 28,6 18,5
Oslo fylke 29,8 29,8 29,6 27,8 22,6
Rogaland fylke 20,9 26,0 27,6 21,3 23,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 20,4 25,0
Telemark fylke (utgått) 19,4 17,6 21,3 31,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 22,3
Troms Romsa fylke (utgått) 14,5 22,2 17,3 21,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 23,2 19,9 19,4
Vest-Agder fylke (utgått) 27,0 26,0 17,3 18,0
Vestfold fylke (utgått) 20,5 24,0 29,7 24,2
Vestfold og Telemark fylke 23,6
Vestland fylke 18,8
Viken fylke 22,0
Østfold fylke (utgått) 11,2 17,0 22,6 30,4
Mestringsnivå 5
Agder fylke 11,8
Akershus fylke (utgått) 18,0 19,3 20,0 21,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 20,2
Buskerud fylke (utgått) 9,4 6,8 14,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 10,6 5,7 5,9 11,0
Hordaland fylke (utgått) 10,0 11,0 9,0 9,7
Innlandet fylke 11,3
Møre og Romsdal fylke 7,5 13,5 12,7 12,7 16,0
Nordland fylke 2,9 6,5 7,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 10,2
Norske skoler i utlandet 8,1 8,6 10,1 2,5
Oppland fylke (utgått) 9,5 9,3
Oslo fylke 20,7 20,7 19,4 18,2 19,0
Rogaland fylke 10,3 11,5 14,2 11,6 10,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 12,0 8,1
Telemark fylke (utgått) 9,2 13,5 12,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 11,6
Troms Romsa fylke (utgått) 2,9 11,8 4,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 12,3 9,5 12,3
Vest-Agder fylke (utgått) 9,5 8,2 6,3
Vestfold fylke (utgått) 15,5 7,7 12,0 10,7
Vestfold og Telemark fylke 10,0
Vestland fylke 10,1
Viken fylke 17,3
Østfold fylke (utgått) 14,6 8,5 10,2 9,5

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mestringsnivå 1
Agder fylke 12,0
Akershus fylke (utgått) 7,6 3,4 3,4 5,3
Aust-Agder fylke (utgått) 7,3 8,3
Buskerud fylke (utgått) 3,6 5,4 8,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 7,6 7,0 10,4 9,4
Hordaland fylke (utgått) 9,5 8,7 5,9 8,2
Innlandet fylke 11,3
Møre og Romsdal fylke 17,9 9,5 12,9 10,0 9,8
Nordland fylke 8,6 8,5 2,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 6,1 11,9
Norske skoler i utlandet 1,6 7,2 8,5 3,8 2,6
Oppland fylke (utgått) 11,9 10,9
Oslo fylke 4,8 2,7 3,9 3,1 2,7
Rogaland fylke 8,0 11,5 7,2 10,4 8,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 6,3 7,7
Telemark fylke (utgått) 7,4 9,0 8,3 5,8
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 8,2
Troms Romsa fylke (utgått) 12,1 10,4 4,6 9,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,8 7,7 10,7
Vest-Agder fylke (utgått) 9,3 10,4 12,1 9,0
Vestfold fylke (utgått) 7,5 7,1 6,0 5,3
Vestfold og Telemark fylke 8,1
Vestland fylke 9,4
Viken fylke 6,2
Østfold fylke (utgått) 11,1 9,2 9,8 6,1
Mestringsnivå 2
Agder fylke 15,9
Akershus fylke (utgått) 11,4 12,8 16,9 15,5
Aust-Agder fylke (utgått) 18,8 16,5
Buskerud fylke (utgått) 26,8 8,1 17,7
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 18,2 20,9 23,6 24,5
Hordaland fylke (utgått) 19,7 21,8 20,1 16,5
Innlandet fylke 16,9
Møre og Romsdal fylke 16,7 12,2 15,8 24,3 19,5
Nordland fylke 22,9 27,7 15,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 30,6 33,3
Norske skoler i utlandet 12,5 21,7 11,9 17,9 15,8
Oppland fylke (utgått) 22,4 21,4 29,1
Oslo fylke 12,3 8,4 9,5 12,9 14,1
Rogaland fylke 18,9 18,3 20,4 18,3 14,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 17,6 18,3
Telemark fylke (utgått) 11,6 10,4 22,9 16,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 12,3
Troms Romsa fylke (utgått) 18,2 16,7 11,0 17,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 15,3 17,9 16,2
Vest-Agder fylke (utgått) 20,0 20,8 22,2 26,1
Vestfold fylke (utgått) 17,1 13,0 16,1 15,9
Vestfold og Telemark fylke 13,3
Vestland fylke 14,7
Viken fylke 13,3
Østfold fylke (utgått) 20,0 13,8 18,0 13,6
Mestringsnivå 3
Agder fylke 41,3
Akershus fylke (utgått) 39,1 39,1 37,9 31,3
Aust-Agder fylke (utgått) 42,7 25,7
Buskerud fylke (utgått) 19,6 23,3 44,6 29,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 42,4 41,9 42,5 41,5
Hordaland fylke (utgått) 37,6 36,9 44,1 42,0
Innlandet fylke 50,0
Møre og Romsdal fylke 36,9 51,4 41,6 38,6 37,8
Nordland fylke 45,7 46,8 50,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 30,6 40,5
Norske skoler i utlandet 50,0 34,9 35,6 39,7 39,5
Oppland fylke (utgått) 28,6 45,2 41,8
Oslo fylke 35,1 37,8 38,8 42,3 39,3
Rogaland fylke 40,0 41,1 41,0 42,0 48,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 40,1 29,6
Telemark fylke (utgått) 52,6 47,8 44,8 36,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 32,8
Troms Romsa fylke (utgått) 42,4 38,5 48,6 40,5
Trøndelag - Trööndelage fylke 35,4 33,2 35,3
Vest-Agder fylke (utgått) 48,0 51,0 39,4 41,4
Vestfold fylke (utgått) 42,7 47,3 45,7 49,2
Vestfold og Telemark fylke 46,4
Vestland fylke 43,7
Viken fylke 37,7
Østfold fylke (utgått) 20,0 39,4 32,3 31,3
Mestringsnivå 4
Agder fylke 16,3
Akershus fylke (utgått) 22,8 27,7 20,8 23,2
Aust-Agder fylke (utgått) 16,7 26,6
Buskerud fylke (utgått) 23,2 28,3 23,0 21,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 24,2 24,4 13,2 17,0
Hordaland fylke (utgått) 21,3 19,3 17,8 18,7
Innlandet fylke 16,2
Møre og Romsdal fylke 17,9 16,2 19,8 14,3 22,0
Nordland fylke 17,1 10,6 18,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 18,4
Norske skoler i utlandet 17,2 21,7 27,1 20,5 31,6
Oppland fylke (utgått) 30,6 14,3 14,5
Oslo fylke 26,0 30,6 28,5 22,0 26,8
Rogaland fylke 19,6 15,4 19,7 18,3 20,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 16,9 21,3
Telemark fylke (utgått) 15,8 19,4 17,7 25,6
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 31,1
Troms Romsa fylke (utgått) 13,6 19,8 25,7 19,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 25,3 22,6 21,0
Vest-Agder fylke (utgått) 12,0 12,5 15,2 17,1
Vestfold fylke (utgått) 20,1 20,7 22,6 18,3
Vestfold og Telemark fylke 21,9
Vestland fylke 19,8
Viken fylke 22,0
Østfold fylke (utgått) 20,0 18,3 24,1 21,1
Mestringsnivå 5
Agder fylke 14,4
Akershus fylke (utgått) 19,0 17,0 21,0 24,7
Aust-Agder fylke (utgått) 14,6 22,9
Buskerud fylke (utgått) 26,8 18,9 22,8
Finnmark Finnmárku fylke (utgått)
Hedmark fylke (utgått) 7,6 5,8 10,4 7,5
Hordaland fylke (utgått) 11,8 13,4 12,1 14,6
Innlandet fylke 5,6
Møre og Romsdal fylke 10,7 10,8 9,9 12,9 11,0
Nordland fylke 5,7 6,4 11,6
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 14,3
Norske skoler i utlandet 18,8 14,5 16,9 17,9 10,5
Oppland fylke (utgått) 7,1 3,6
Oslo fylke 21,9 20,5 19,3 19,6 17,2
Rogaland fylke 13,5 13,6 11,7 11,0 7,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått)
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 19,0 23,1
Telemark fylke (utgått) 12,6 13,4 6,3 16,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 15,6
Troms Romsa fylke (utgått) 13,6 14,6 10,1 13,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 19,2 18,7 16,9
Vest-Agder fylke (utgått) 10,7 5,2 11,1 6,3
Vestfold fylke (utgått) 12,6 12,0 9,5 11,4
Vestfold og Telemark fylke 10,3
Vestland fylke 12,4
Viken fylke 20,9
Østfold fylke (utgått) 28,9 19,3 15,8 27,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no