Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Bømlo kommune
Kommunenr 4613
Alle grunnskoler med adresse i Bømlo kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Bremnes ungdomsskule 50 (1,9) 48 (2,0) 51 (1,7) 49 (1,8) 49 (1,7)
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule 49 (3,9) 47 (5,7) 50 (5,4) 54 (4,8)
Meling skule
Moster skule 47 (2,9) 51 (4,0) 46 (3,3) 47 (3,1)
Rubbestadneset skule 49 (6,8) 48 (5,0)
Svortland skule
Våge skule
Lesing
Bremnes ungdomsskule 47 (1,7) 47 (1,9) 49 (1,7) 49 (1,6) 48 (1,6)
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule 46 (3,2) 47 (5,3) 48 (6,0) 48 (2,6) 51 (3,4)
Meling skule
Moster skule 49 (3,7) 51 (4,2) 48 (2,6) 51 (2,6) 48 (3,2)
Rubbestadneset skule 44 (5,5) 45 (5,4)
Svortland skule
Våge skule
Regning
Bremnes ungdomsskule 50 (1,7) 47 (1,7) 51 (1,7) 48 (1,8) 49 (1,7)
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule 48 (3,0) 51 (5,5) 52 (4,2) 56 (4,0)
Meling skule
Moster skule 45 (3,2) 45 (3,4) 47 (2,9) 50 (2,3)
Rubbestadneset skule 48 (4,8) 47 (3,7)
Svortland skule
Våge skule

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bremnes ungdomsskule 12,6 14,9 5,1 12,8
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 19,4
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 2
Bremnes ungdomsskule 22,3 27,7 16,5 24,2 20,3
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 19,4
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 3
Bremnes ungdomsskule 48,5 39,4 49,6 49,5 40,6
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 32,3
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 4
Bremnes ungdomsskule 10,7 10,6 17,4 15,2 19,5
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 16,1
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 5
Bremnes ungdomsskule 5,8 7,4 6,1 6,8
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 12,9
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bremnes ungdomsskule 5,8 8,6 11,5 9,8
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 12,5
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 2
Bremnes ungdomsskule 18,4 24,7 17,2 23,1 24,2
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 37,5
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 3
Bremnes ungdomsskule 50,5 51,6 37,7 40,4 39,4
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 37,5
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 4
Bremnes ungdomsskule 17,5 10,8 27,0 18,3 18,9
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 6,3
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 5
Bremnes ungdomsskule 7,8 4,3 6,7 7,6
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 6,3
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Bremnes ungdomsskule 5,8 14,3 8,0 8,8
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 9,4
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 2
Bremnes ungdomsskule 25,2 15,4 22,3 25,0 23,2
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 21,9
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 3
Bremnes ungdomsskule 42,7 46,2 35,5 46,0 40,0
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 46,9
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 4
Bremnes ungdomsskule 14,6 12,1 23,1 12,0 17,6
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 21,9
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Mestringsnivå 5
Bremnes ungdomsskule 11,7 12,1 9,0 10,4
Foldrøy skule
Gilje skule
Hillestveit skule
Meling skule
Moster skule 0,0
Rubbestadneset skule
Svortland skule
Våge skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no