Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Berlevåg kommune
Kommunenr 5440
Alle grunnskoler med adresse i Berlevåg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Lesing
Alta kommune 52 (1,4) 48 (1,6) 56 (2,1)
Balsfjord kommune 52 (2,6) 51 (3,6) 53 (3,6)
Bardu kommune 57 (2,9) 56 (3,9) 57 (4,2)
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune 50 (5,3) 50 (6,4) 49 (9,0)
Dyrøy kommune 50 (4,6)
Gamvik kommune
Gratangen kommune 51 (5,0)
Hammerfest kommune
Harstad kommune 53 (1,2) 51 (1,8) 54 (1,5)
Hasvik kommune 51 (5,8)
Ibestad kommune 53 (5,0)
Karasjok kommune
Karlsøy kommune 54 (4,3) 56 (4,8)
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune 52 (3,7) 52 (5,5) 52 (5,1)
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune 53 (3,9) 51 (5,5) 56 (5,3)
Lavangen kommune 55 (6,0)
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune 53 (3,3) 49 (3,9) 57 (4,7)
Målselv kommune 54 (2,0) 53 (2,6) 56 (3,3)
Måsøy kommune 50 (5,4)
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 51 (3,6) 52 (5,4) 50 (5,0)
Nordreisa kommune 52 (2,5) 50 (4,1) 55 (2,4)
Porsanger kommune 57 (3,3) 55 (5,2) 59 (4,1)
Salangen kommune 55 (6,4)
Senja kommune
Skjervøy kommune 50 (4,4) 43 (6,6) 56 (4,0)
Storfjord kommune 57 (2,6) 57 (2,7) 57 (4,7)
Sørreisa kommune 53 (3,0) 53 (3,8) 53 (4,9)
Sør-Varanger kommune 53 (1,9) 49 (2,8) 56 (2,2)
Tana kommune 52 (3,3) 49 (5,1) 55 (3,4)
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 54 (0,7) 53 (0,9) 55 (0,9)
Vadsø kommune 56 (2,3) 54 (3,5) 59 (2,9)
Vardø kommune 54 (3,0)
Regning
Alta kommune 51 (1,3) 52 (1,7) 51 (1,9)
Balsfjord kommune 51 (2,4) 54 (3,7) 48 (2,8)
Bardu kommune 54 (2,7) 56 (3,5) 52 (4,1)
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune 49 (4,2) 52 (4,3) 45 (6,8)
Dyrøy kommune 46 (3,7)
Gamvik kommune
Gratangen kommune 53 (4,7)
Hammerfest kommune
Harstad kommune 53 (1,3) 56 (1,9) 51 (1,6)
Hasvik kommune 52 (6,0)
Ibestad kommune 54 (6,1)
Karasjok kommune 53 (3,3) 51 (3,8) 57 (5,8)
Karlsøy kommune 50 (4,2) 50 (5,2)
Kautokeino kommune 48 (3,7) 50 (4,9) 47 (5,9)
Kvæfjord kommune 52 (4,1) 56 (4,9) 47 (5,9)
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune 49 (4,3) 52 (6,6) 46 (4,7)
Lavangen kommune 49 (6,1)
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune 52 (3,9) 51 (6,1) 52 (4,3)
Målselv kommune 54 (2,1) 55 (3,0) 53 (2,7)
Måsøy kommune 43 (3,5)
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 51 (3,5) 53 (7,2) 50 (3,2)
Nordreisa kommune 49 (2,4) 50 (3,8) 49 (3,0)
Porsanger kommune 54 (3,4) 57 (4,9) 51 (4,4)
Salangen kommune 55 (5,3)
Senja kommune
Skjervøy kommune 47 (2,8) 46 (4,6) 47 (3,5)
Storfjord kommune 55 (2,9) 58 (3,5) 52 (4,1)
Sørreisa kommune 53 (2,6) 55 (3,3) 50 (3,8)
Sør-Varanger kommune 53 (1,7) 54 (2,5) 52 (2,4)
Tana kommune 47 (3,2) 48 (4,9) 46 (4,0)
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 54 (0,7) 57 (1,0) 52 (1,0)
Vadsø kommune 54 (2,5) 53 (4,2) 55 (2,9)
Vardø kommune 55 (4,8)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Alta kommune 10,1 13,3 6,0
Balsfjord kommune 10,2
Bardu kommune 2,2
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 8,3 14,6 1,6
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 4,4
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 10,8
Porsanger kommune 2,7
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 7,7
Sør-Varanger kommune 7,5 12,2 3,4
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 5,5 7,1 3,6
Vadsø kommune
Vardø kommune
Mestringsnivå 2
Alta kommune 12,3 17,2 6,0
Balsfjord kommune 11,9
Bardu kommune 13,3
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 9,0 8,0 10,1
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 7,4
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 9,2
Porsanger kommune 10,8
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 10,3
Sør-Varanger kommune 6,5 10,2 3,4
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 7,2 9,2 4,9
Vadsø kommune
Vardø kommune
Mestringsnivå 3
Alta kommune 35,5 42,2 27,0
Balsfjord kommune 39,0
Bardu kommune 22,2
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 38,7 35,0 42,6
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 35,3
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 32,3 33,3 31,3
Porsanger kommune 24,3
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 35,9
Sør-Varanger kommune 42,1 51,0 34,5
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 38,1 38,5 37,6
Vadsø kommune 32,1
Vardø kommune
Mestringsnivå 4
Alta kommune 26,3 20,3 34,0
Balsfjord kommune 22,0
Bardu kommune 31,1
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 28,2 26,3 30,2
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 38,2
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 33,8 21,2 46,9
Porsanger kommune 29,7
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 30,8
Sør-Varanger kommune 27,1 16,3 36,2
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 29,7 28,1 31,6
Vadsø kommune 33,9
Vardø kommune
Mestringsnivå 5
Alta kommune 15,8 7,0 27,0
Balsfjord kommune 16,9
Bardu kommune 31,1
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 15,8 16,1 15,5
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 14,7
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 13,8 15,2 12,5
Porsanger kommune 32,4
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 15,4
Sør-Varanger kommune 16,8 10,2 22,4
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 19,4 17,0 22,3
Vadsø kommune 26,8
Vardø kommune

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Alta kommune 7,8 9,4 5,8
Balsfjord kommune 3,2
Bardu kommune 4,2
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 5,3 5,1 5,5
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 6,3
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 1,4
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 9,2 12,1 6,3
Porsanger kommune 2,8
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 7,7
Sør-Varanger kommune 2,8 2,0 3,4
Tana kommune 6,7
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,2 3,1 5,4
Vadsø kommune 5,2
Vardø kommune
Mestringsnivå 2
Alta kommune 15,1 13,3 17,3
Balsfjord kommune 25,8
Bardu kommune 18,8
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 17,0 11,8 22,7
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 34,4
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 12,5
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 26,2 27,3 25,0
Porsanger kommune 13,9
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 7,7
Sør-Varanger kommune 15,6 14,0 16,9
Tana kommune 36,7
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 14,3 9,7 19,5
Vadsø kommune 10,3
Vardø kommune
Mestringsnivå 3
Alta kommune 40,1 37,5 43,3
Balsfjord kommune 41,9
Bardu kommune 22,9
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 32,2 27,2 37,5
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 28,1
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 36,1
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 35,4 30,3 40,6
Porsanger kommune 36,1
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 41,0
Sør-Varanger kommune 35,8 34,0 37,3
Tana kommune 33,3
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 32,1 28,5 36,2
Vadsø kommune 36,2
Vardø kommune
Mestringsnivå 4
Alta kommune 23,3 27,3 18,3
Balsfjord kommune 11,3
Bardu kommune 33,3
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 25,4 27,9 22,7
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 25,0
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 33,3
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 18,5 12,1 25,0
Porsanger kommune 27,8
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 33,3
Sør-Varanger kommune 28,4 26,0 30,5
Tana kommune 16,7
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 26,0 28,0 23,8
Vadsø kommune 31,0
Vardø kommune
Mestringsnivå 5
Alta kommune 13,8 12,5 15,4
Balsfjord kommune 17,7
Bardu kommune 20,8
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 20,1 27,9 11,7
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 6,3
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 16,7
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 10,8 18,2 3,1
Porsanger kommune 19,4
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 10,3
Sør-Varanger kommune 17,4 24,0 11,9
Tana kommune 6,7
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 23,4 30,6 15,1
Vadsø kommune 17,2
Vardø kommune

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår Begge kjønn Gutter Jenter
Mestringsnivå 1
Alta kommune 18,1 17,0 19,1
Balsfjord kommune 9,7
Bardu kommune 9,6
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 9,3 7,4 11,0
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune 6,7
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 2,7
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 8,5
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 14,6
Porsanger kommune 10,5
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune 16,7
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 27,3
Sør-Varanger kommune 9,2 9,1 9,3
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 8,6 8,9 8,2
Vadsø kommune 23,7
Vardø kommune
Mestringsnivå 2
Alta kommune 23,0 24,8 21,3
Balsfjord kommune 25,8
Bardu kommune 19,2
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 21,0 20,7 21,3
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune 23,3
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 16,2
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 18,3
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 27,1
Porsanger kommune 21,1
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune 40,5
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 15,2
Sør-Varanger kommune 24,1 29,5 18,6
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 18,2 15,1 21,3
Vadsø kommune 15,3
Vardø kommune
Mestringsnivå 3
Alta kommune 41,8 39,7 44,0
Balsfjord kommune 46,8
Bardu kommune 46,2
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 45,6 47,1 44,1
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune 43,3
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 51,4
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 47,9
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 29,2
Porsanger kommune 42,1
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune 35,7
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 18,2
Sør-Varanger kommune 49,4 50,0 48,8
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 40,7 39,1 42,3
Vadsø kommune 42,4
Vardø kommune
Mestringsnivå 4
Alta kommune 10,3 12,1 8,5
Balsfjord kommune 12,9
Bardu kommune 13,5
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 15,3 15,7 15,0
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune 16,7
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 24,3
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 16,9
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 25,0
Porsanger kommune 13,2
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 21,2
Sør-Varanger kommune 9,2 6,8 11,6
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 19,0 20,8 17,1
Vadsø kommune 10,2
Vardø kommune
Mestringsnivå 5
Alta kommune 6,7 6,4 7,1
Balsfjord kommune 4,8
Bardu kommune 11,5
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 8,9 9,1 8,7
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune 10,0
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 5,4
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 8,5
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 4,2
Porsanger kommune 13,2
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune 18,2
Sør-Varanger kommune 8,0 4,5 11,6
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 13,6 16,0 11,2
Vadsø kommune 8,5
Vardø kommune
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no