Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Berlevåg kommune
Kommunenr 5440
Alle grunnskoler med adresse i Berlevåg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Lesing
Alta kommune 47 (1,9) 52 (1,8) 50 (1,8) 50 (1,8) 48 (1,6)
Balsfjord kommune 48 (3,8) 52 (4,4) 54 (4,1) 48 (3,8) 51 (3,6)
Bardu kommune 54 (2,9) 55 (3,6) 53 (4,2) 54 (3,8) 56 (3,9)
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune 51 (4,4) 52 (6,0) 50 (6,4)
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 50 (2,0) 53 (1,6) 52 (1,7) 52 (1,6) 51 (1,8)
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune 52 (5,0) 52 (3,0) 52 (5,5)
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune 50 (6,3) 47 (5,3) 51 (5,5)
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune 50 (5,1) 55 (5,0) 54 (5,7) 49 (3,9)
Målselv kommune 51 (2,5) 51 (3,8) 48 (3,1) 52 (2,6) 53 (2,6)
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 49 (3,7) 48 (4,7) 52 (5,4)
Nordreisa kommune 55 (4,3) 45 (2,5) 55 (3,2) 54 (3,3) 50 (4,1)
Porsanger kommune 47 (6,6) 47 (4,0) 52 (4,1) 49 (4,0) 55 (5,2)
Salangen kommune 48 (5,7) 48 (4,3) 51 (6,9)
Senja kommune
Skjervøy kommune 45 (4,5) 51 (4,2) 48 (4,8) 52 (5,3) 43 (6,6)
Storfjord kommune 57 (2,7)
Sørreisa kommune 49 (3,6) 52 (5,5) 53 (5,3) 48 (3,8) 53 (3,8)
Sør-Varanger kommune 51 (2,4) 49 (2,6) 51 (2,8) 55 (3,4) 49 (2,8)
Tana kommune 49 (5,8) 47 (5,0) 46 (4,8) 49 (5,1)
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 54 (1,0) 54 (1,1) 54 (1,0) 54 (1,0) 53 (0,9)
Vadsø kommune 49 (3,7) 51 (2,6) 51 (4,2) 51 (4,3) 54 (3,5)
Vardø kommune
Regning
Alta kommune 50 (1,7) 54 (1,8) 51 (1,9) 52 (1,8) 52 (1,7)
Balsfjord kommune 51 (3,5) 52 (3,7) 57 (5,2) 49 (4,3) 54 (3,7)
Bardu kommune 52 (3,1) 53 (3,4) 54 (4,1) 53 (3,1) 56 (3,5)
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune 54 (5,8) 53 (7,1) 52 (4,3)
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 51 (1,9) 54 (1,7) 55 (1,7) 54 (1,8) 56 (1,9)
Hasvik kommune
Ibestad kommune 53 (7,6)
Karasjok kommune 47 (5,8) 50 (6,0) 51 (3,8)
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune 46 (4,8) 52 (3,8) 41 (3,6) 47 (6,0) 50 (4,9)
Kvæfjord kommune 50 (4,4) 53 (2,8) 56 (4,9)
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune 42 (8,3) 52 (6,6)
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune 53 (5,9) 57 (4,0) 57 (5,7) 51 (6,1)
Målselv kommune 52 (3,1) 50 (2,8) 49 (4,1) 55 (3,0) 55 (3,0)
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune 55 (5,4) 51 (4,6) 50 (3,6) 53 (7,2)
Nordreisa kommune 55 (4,7) 47 (2,4) 55 (3,5) 55 (3,4) 50 (3,8)
Porsanger kommune 49 (4,4) 49 (4,4) 54 (4,9) 52 (5,4) 57 (4,9)
Salangen kommune 49 (5,8) 52 (3,3)
Senja kommune
Skjervøy kommune 52 (3,5) 51 (4,0) 50 (3,2) 58 (5,9) 46 (4,6)
Storfjord kommune 58 (3,5)
Sørreisa kommune 52 (3,3) 53 (4,6) 54 (5,5) 46 (2,9) 55 (3,3)
Sør-Varanger kommune 53 (2,9) 52 (2,7) 55 (2,2) 57 (3,2) 54 (2,5)
Tana kommune 45 (4,8) 51 (4,0) 54 (4,1) 48 (4,9)
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 56 (0,9) 56 (1,1) 56 (1,0) 55 (0,9) 57 (1,0)
Vadsø kommune 51 (4,4) 51 (3,0) 49 (3,9) 51 (4,1) 53 (4,2)
Vardø kommune

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Alta kommune 19,5 9,4 14,5 9,8 13,3
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 7,9 3,3 7,9 14,6
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 2,2 15,8 9,8
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 2,7
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 5,8 7,7 11,4 12,2
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 4,9 5,3 4,8 4,8 7,1
Vadsø kommune 15,0 7,5
Vardø kommune
Mestringsnivå 2
Alta kommune 24,8 13,4 12,0 18,9 17,2
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 24,6 15,9 12,9 8,0
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 23,9 15,8 7,3
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 16,2
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 13,5 21,2 11,4 10,2
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 16,5 13,6 7,6 9,5 9,2
Vadsø kommune 17,5 12,5
Vardø kommune
Mestringsnivå 3
Alta kommune 29,3 34,6 41,0 37,1 42,2
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 28,9 39,1 37,0 38,1 35,0
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 34,8 21,1 42,9 41,5
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 27,0 33,3
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 46,2 46,2 44,0 18,2 51,0
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 31,0 35,9 36,1 35,3 38,5
Vadsø kommune 30,0 47,5 36,4 33,3
Vardø kommune
Mestringsnivå 4
Alta kommune 15,8 24,4 20,5 21,2 20,3
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 24,6 20,5 22,2 28,1 26,3
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 32,6 31,6 17,1 34,1
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 35,1 21,2
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 26,9 13,5 24,0 34,1 16,3
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 26,6 22,3 33,3 26,3 28,1
Vadsø kommune 22,5 27,5 24,2 18,2
Vardø kommune
Mestringsnivå 5
Alta kommune 10,5 18,1 12,0 12,9 7,0
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 14,0 21,2 17,8 12,9 16,1
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 6,5 15,8 7,3
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 18,9 15,2
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 7,7 11,5 12,0 25,0 10,2
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 20,9 22,9 18,2 24,1 17,0
Vadsø kommune 15,0 5,0 15,2 21,2
Vardø kommune

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Alta kommune 10,4 5,6 9,8 6,1 9,4
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 8,5 4,6 8,6 5,1
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 9,1 7,5 2,4
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 12,1
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 4,5 5,6 2,3 2,0
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 2,5 3,5 1,9 3,0 3,1
Vadsø kommune 11,4 2,6
Vardø kommune
Mestringsnivå 2
Alta kommune 20,1 12,7 17,9 22,0 13,3
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 17,1 15,8 10,7 11,8
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 20,5 22,5 17,1
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 20,5 27,3
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 18,2 22,2 11,6 14,0
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 13,3 12,7 12,5 11,4 9,7
Vadsø kommune 20,0 23,1 25,8
Vardø kommune
Mestringsnivå 3
Alta kommune 35,1 33,3 29,3 31,8 37,5
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 38,5 29,6 39,0 27,9 27,2
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 25,0 45,0 37,1 24,4
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 20,5 30,3
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 31,8 33,3 31,4 20,9 34,0
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 25,4 28,0 24,4 29,9 28,5
Vadsø kommune 34,3 41,0 32,3 30,3
Vardø kommune
Mestringsnivå 4
Alta kommune 23,1 27,0 32,5 22,7 27,3
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 23,1 25,7 20,6 30,0 27,9
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 31,8 17,5 22,9 36,6
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 25,6 12,1
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 29,5 20,4 39,2 34,9 26,0
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 33,3 28,6 33,3 31,7 28,0
Vadsø kommune 14,3 23,1 24,2
Vardø kommune
Mestringsnivå 5
Alta kommune 11,2 21,4 10,6 17,4 12,5
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 12,8 24,3 23,5 22,9 27,9
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 13,6 7,5 19,5
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune 18,2
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 15,9 18,5 15,7 30,2 24,0
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 25,4 27,2 27,8 23,9 30,6
Vadsø kommune 20,0 10,3 18,2
Vardø kommune

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Alta kommune 12,8 20,0 18,8 16,7 17,0
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune 0,0
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 10,7 9,8 11,9 12,9 7,4
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 18,4 6,1
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 18,2 13,5 13,7 9,1
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 8,1 6,1 6,6 5,8 8,9
Vadsø kommune 15,0 15,6 16,1
Vardø kommune
Mestringsnivå 2
Alta kommune 21,8 22,5 13,0 22,7 24,8
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune 50,0
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 13,4 9,1 17,5 16,7 20,7
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 26,3 36,4 17,5
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 34,5 19,2 15,0 23,5 29,5
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 17,6 14,2 14,5 13,6 15,1
Vadsø kommune 12,5 21,9 17,6 12,9
Vardø kommune
Mestringsnivå 3
Alta kommune 28,6 29,2 43,5 36,4 39,7
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune 50,0
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Hammerfest kommune
Harstad kommune 40,3 40,9 44,1 34,8 47,1
Hasvik kommune
Ibestad kommune
Karasjok kommune
Karlsøy kommune
Kautokeino kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Loppa kommune
Lyngen kommune
Målselv kommune 18,4 39,4 37,5
Måsøy kommune
Nesseby kommune
Nordkapp kommune
Nordreisa kommune
Porsanger kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune 29,1 51,9 40,0 45,1 50,0
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune 37,3 39,2 36,0 36,7 39,1
Vadsø kommune 47,5 50,0 32,4 35,5
Vardø kommune
Mestringsnivå 4
Alta kommune 24,1 20,8 13,8 15,2 12,1
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune 0,0
Båtsfjord kommune
Dyrøy kommune