Nasjonale prøver ungdomstrinn

Illustrasjon for en enhet
Berlevåg kommune
Kommunenr 5440
Alle grunnskoler med adresse i Berlevåg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Engelsk
Berlevåg skole 45 (2,8) 47 (4,8) 47 (4,9)
Lesing
Berlevåg skole 46 (3,3) 46 (3,9) 45 (5,9)
Regning
Berlevåg skole 38 (2,9) 41 (4,4) 46 (4,6)

Lesing - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Berlevåg skole
Mestringsnivå 2
Berlevåg skole
Mestringsnivå 3
Berlevåg skole
Mestringsnivå 4
Berlevåg skole
Mestringsnivå 5
Berlevåg skole

Regning - fordeling på mestringsnivåer

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Berlevåg skole
Mestringsnivå 2
Berlevåg skole
Mestringsnivå 3
Berlevåg skole
Mestringsnivå 4
Berlevåg skole
Mestringsnivå 5
Berlevåg skole

Engelsk - fordeling på mestringsnivåer

Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres kun på 8. trinn

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mestringsnivå 1
Berlevåg skole
Mestringsnivå 2
Berlevåg skole
Mestringsnivå 3
Berlevåg skole
Mestringsnivå 4
Berlevåg skole
Mestringsnivå 5
Berlevåg skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no